Razítkování dokumentu

V PDF aplikujete razítko v mnoha ohledech podobným způsobem, jako když aplikujete gumové razítko na papírový dokument. Můžete zvolit jedno ze seznamu předdefinovaných razítek nebo si můžete vytvořit vlastní razítka. Dynamická razítka získávají informace z počítače a z panelu Identita v dialogovém okně Předvolby, a umožňují zobrazit v razítku vaše jméno, datum a čas.

Nástroj Razítko se zobrazí na sekundárním panelu nástrojů nástroje Poznámka.

Kategorie nástroje Razítko v Acrobatu
Kategorie nástroje Razítko

A. Dynamické razítko B. Razítko Zde podepsat C. Standardní obchodní razítko D. Vlastní razítko 

Výukové lekce o vytváření dynamických razítek naleznete v článku Dynamic Stamp Secrets (Tajemství dynamických razítek) na http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets.

Otevření palety Razítka

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Poznámky > Razítka > Zobrazit paletu Razítka.

Aplikování razítka

 1. Vyberte razítko jedním z následujících úkonů:
  • Klepněte na nástroj razítko. Vybere se naposledy použité razítko.

  • V paletě Razítka zvolte kategorii z nabídky a pak vyberte razítko.

 2. Klepněte na stránku dokumentu na místo, kam chcete umístit razítko, nebo tažením vytvořte obdélník určující velikost a umístění razítka.
 3. Pokud jste nezadali jméno v předvolbách pro Identitu, dialogové okno Nastavení identity vás vyzve, abyste ho zadali.

Změna umístění nebo vzhledu razítka

 1. S nástrojem pro výběr nebo s nástrojem ručička proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li razítko posunout, přetáhněte ho do nové polohy.

  • Chcete-li změnit velikost razítka, klepněte na něj, a pak přetáhněte rohové táhlo.

  • Chcete-li razítko otočit, klikněte na něj, posuňte ukazatel nad táhlo na horním okraji razítka a táhněte, když se objeví ikona otočení razítka .

  • Chcete-li razítko odstranit, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odstranit.

  • Chcete-li změnit neprůhlednost razítka nebo barvu jeho rozbalovací poznámky, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti. Na kartě Vzhled nastavte krytí nebo barvu.

Přesunutí razítka do seznamu oblíbených

 1. Pomocí nástroje pro výběr nebo nástroje ručička vyberte označení razítka na stránce.
 2. Na sekundárním panelu nástrojů nástroje Poznámky klikněte na nástroj Razítko a zvolte možnost Přidat aktuální razítko do oblíbených.

Vytvoření vlastního razítka

Můžete si vytvořit vlastní razítka ze souborů v mnoha formátech, zahrnujících například soubory PDF, JPEG, bitmap, Adobe® Illustrator® (AI), Adobe® Photoshop® (PSD) a Autodesk AutoCAD (DWT, DWG). V aplikaci Acrobat Reader DC lze vlastní razítko vytvořit pouze z formátu PDF.

Poznámka:

Pokud chcete obraz přidat do PDF pouze jednou, jednoduše ho do dokumentu vložte. Vložené obrazy mají stejné vlastnosti jako ostatní poznámky typu razítko – zahrnují rozbalovací poznámku a upravitelné vlastnosti.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Poznámky > Razítka > Zobrazit paletu Razítka.

 2. Klikněte na Importovat a vyberte soubor.

 3. Pokud má soubor více stránek, přejděte na požadovanou stránku, a pak klikněte na OK.

 4. Z nabídky zvolte kategorii nebo zadejte název nové kategorie, pojmenujte vlastní razítko a pak klikněte na OK.

Změna názvu nebo kategorie pro vlastní razítko

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Poznámky > Razítka > Zobrazit paletu Razítka.

 2. Zvolte kategorii razítka, klikněte na razítko pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Upravit.

 3. Upravte kategorii nebo název razítka nebo nahraďte obraz a pak klikněte na OK.

Odstranění vlastního razítka

Můžete odstranit pouze vlastní razítka, která jste vytvořili, ale ne předdefinovaná razítka. Když razítko odstraníte, odstraní se z nabídky nástroje Razítko, ale soubor razítka zůstane zachován.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Poznámky > Razítka > Zobrazit paletu Razítka.

 2. Zvolte kategorii razítka z nabídky, klikněte na vlastní razítko pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Odstranit.

Odstranění vlastní kategorie razítek

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Poznámky > Razítka > Vlastní razítka > Správa razítek.

 2. Vyberte kategorii, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.

  Poznámka:

  Když odstraníte všechna razítka z vlastní kategorie razítek, odstraní se i tato kategorie.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online