Příručka uživatele Zrušit

Přidávání razítek do souboru PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Razítkování dokumentu

V PDF aplikujete razítko v mnoha ohledech podobným způsobem, jako když aplikujete gumové razítko na papírový dokument. Můžete zvolit jedno ze seznamu předdefinovaných razítek nebo si můžete vytvořit vlastní razítka. Dynamická razítka získávají informace z počítače a z panelu Identita v dialogovém okně Předvolby, a umožňují zobrazit v razítku vaše jméno, datum a čas.

Nástroj Razítko se zobrazí na sekundárním panelu nástrojů nástroje Poznámka.  

Kategorie nástroje Razítko v aplikaci Acrobat
Kategorie nástroje Razítko

A. Dynamické razítko B. Razítko Zde podepsat C. Standardní obchodní razítko D. Vlastní razítko 

Výukové lekce o vytváření dynamických razítek naleznete v tématu Tajemství dynamických razítek na adrese http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets.

Otevření palety Razítka

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte Nástroje > Razítko > paleta Razítka.
  • Zvolte příkaz Nástroje > Poznámky > Razítka > Zobrazit paletu Razítka.

Aplikování razítka

 1. Vyberte razítko jedním z následujících úkonů:
  • Klikněte na nástroj razítko. Vybere se naposledy použité razítko.

  • V paletě Razítka zvolte kategorii z nabídky a pak vyberte razítko.

 2. Klikněte na stránku dokumentu na místo, kam chcete umístit razítko, nebo tažením vytvořte obdélník určující velikost a umístění razítka.
 3. Pokud jste nezadali jméno v předvolbách pro Identitu, dialogové okno Nastavení identity vás vyzve, abyste ho zadali.

Změna umístění nebo vzhledu razítka

 1. S nástrojem pro výběr nebo s nástrojem ručička proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li razítko posunout, přetáhněte ho do nové polohy.

  • Chcete-li změnit velikost razítka, klikněte na něj, a pak přetáhněte rohové táhlo.

  • Chcete-li razítko otočit, klepněte na něj, posuňte ukazatel nad táhlo na horním okraji razítka a táhněte, když se objeví ikona otočení razítka .

  • Chcete-li razítko odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odstranit.

  • Chcete-li změnit neprůhlednost razítka nebo barvu jeho rozbalovací poznámky, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti. Na kartě Vzhled nastavte krytí nebo barvu.

Přesunutí razítka do seznamu oblíbených

 1. Pomocí nástroje pro výběr nebo nástroje ručička vyberte označení razítka na stránce.
 2. Na sekundárním panelu nástrojů nástroje Poznámky klikněte na nástroj Razítko a zvolte možnost Přidat aktuální razítko do oblíbených.

Vytvoření vlastního razítka

Můžete si vytvořit vlastní razítka ze souborů v mnoha formátech, zahrnujících například soubory PDF, JPEG, bitmap, Adobe® Illustrator® (AI), Adobe® Photoshop® (PSD) a Autodesk AutoCAD (DWT, DWG). V aplikaci Acrobat Reader lze vlastní razítko vytvořit pouze z formátu PDF.

Poznámka:

Pokud chcete obrázek přidat do PDF pouze jednou, jednoduše ho do dokumentu vložte. Vložené obrázky mají stejné vlastnosti jako ostatní poznámky typu razítko – zahrnují rozbalovací poznámku a upravitelné vlastnosti.

 1. Jedním z následujících úkonů otevřete paletu Razítka:

  • Vyberte Nástroje > Razítko > paleta Razítka.
  • Zvolte Nástroje > Poznámky > Razítka > Zobrazit paletu Razítka.
 2. Klikněte na Importovat a vyberte soubor.

 3. Pokud má soubor více stránek, přejděte na požadovanou stránku, a pak klikněte na OK.

 4. Z nabídky zvolte kategorii nebo zadejte název nové kategorie, pojmenujte vlastní razítko a pak klikněte na OK.

Změna názvu nebo kategorie pro vlastní razítko

 1. Jedním z následujících úkonů otevřete paletu Razítka:

  • Vyberte Nástroje > Razítko > paleta Razítka.
  • Zvolte Nástroje > Poznámky > Razítka > Zobrazit paletu Razítka.
 2. Zvolte kategorii razítka, klikněte na razítko pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Upravit.

 3. Upravte kategorii nebo název razítka nebo nahraďte obrázek a pak klikněte na OK.

Odstranění vlastního razítka

Můžete odstranit pouze vlastní razítka, která jste vytvořili, ale ne předdefinovaná razítka. Když razítko odstraníte, odstraní se z nabídky nástroje Razítko, ale soubor razítka zůstane zachován.

 1. Jedním z následujících úkonů otevřete paletu Razítka:

  • Vyberte Nástroje > Razítko > paleta Razítka.
  • Zvolte Nástroje > Poznámky > Razítka > Zobrazit paletu Razítka.
 2. Zvolte kategorii razítka z nabídky, klikněte na vlastní razítko pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Odstranit.

Odstranění vlastní kategorie razítek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte Nástroje > Razítko > Vlastní razítka.
  • Vyberte Nástroje > Poznámky > Razítka > Vlastní razítka > Správa razítek.
 2. Vyberte kategorii, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.

  Poznámka:

  Když odstraníte všechna razítka z vlastní kategorie razítek, odstraní se i tato kategorie.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.