Příručka uživatele Zrušit

Přidávání razítek do souboru PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Razítkování dokumentu

Používejte razítko na PDF jako gumové razítko na papír. Vyberte si z předdefinovaných razítek nebo vytvářejte vlastní. Dynamická razítka načítají podrobnosti z počítače a dialogového okna Předvolby a umožňují zahrnout informace o jménu, datu a času.

Následující témata obsahují informace o těchto postupech:

Přímý odkaz v aplikaci Adobe Acrobat

Vyzkoušejte si to v aplikaci
Přidávejte razítka do PDF několika jednoduchými kroky.

Kategorie nástroje Razítko v aplikaci Acrobat
Kategorie nástroje Razítko

A. Dynamické razítko B. Razítko Zde podepsat C. Standardní obchodní razítko D. Vlastní razítko 

Aplikování razítka

 1. Otevřete dokument a poté z nabídky Všechny nástroje vyberte možnost Zobrazit více > Přidat razítko

 2. V levém panelu vyberte možnost Razítko a poté z požadované kategorie vyberte požadované razítko.
  Všimněte si, že naposledy použité razítko se zobrazuje v horní části.

 3. Výběrem ikony umístěte vybrané razítko na požadované místo v dokumentu. 
  Velikost a umístění razítka můžete také definovat potažením obdélníku.

  Poznámka:

  Pokud jste nezadali jméno v předvolbách pro identitu, dialogové okno Nastavení identity vás vyzve, abyste ho zadali.

Změna razítka

 1. Pomocí nástroje pro výběr nebo s nástroje ručička proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li razítko posunout, přetáhněte ho do nové polohy.
  • Chcete-li změnit velikost razítka, vyberte jej a pak přetáhněte rohové táhlo.
  • Pokud chcete razítko otočit, vyberte jej, posuňte ukazatel nad táhlo na horním okraji a táhněte, když se objeví ikona otočení razítka .
  • Chcete-li razítko odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odstranit.
  • Chcete-li změnit neprůhlednost razítka nebo barvu jeho rozbalovací poznámky, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti. Na kartě Vzhled nastavte krytí nebo barvu.
  • Chcete-li přesunout razítko do seznamu oblíbených, vyberte značku razítka pomocí nástroje výběr nebo nástroje ručička. Poté na levém panelu vyberte možnost Razítko > Přidat aktuální razítko do oblíbených.

Vytvoření vlastního razítka nebo vlastního dynamického razítka

Vlastní razítka můžete vytvářet ze souborů v mnoha formátech, např. PDF, JPEG, bitmap, Adobe® Illustrator® (AI), Adobe® Photoshop® (PSD) a Autodesk AutoCAD (DWT, DWG).

Aplikace Acrobat Reader umožňuje vytvářet vlastní razítka pouze ve formátu PDF.

Můžete také vytvářet vlastní dynamická razítka navržená pro získání dat z počítače nebo z panelu Identita v dialogovém okně Předvolby. Dynamická razítka tak mohou mít přesné informace o jménu, datu a čase.

Poznámka:

Pokud chcete obrázek přidat do PDF pouze jednou, jednoduše ho do dokumentu vložte. Vložené obrázky mají stejné vlastnosti jako ostatní poznámky typu razítko – zahrnují rozbalovací poznámku a upravitelné vlastnosti.

 1. V nabídce Všechny nástroje vyberte možnost Zobrazit více > Přidat razítko > Vlastní razítka > Vytvořit.

 2. Vyberte možnost Procházet, vyberte soubor, který chcete použít jako razítko, a poté vyberte možnost OK.

  Pokud má soubor více stránek, přejděte na požadovanou stránku a vyberte možnost OK.

 3. V dialogovém okně Vytvořit vlastní razítko vyberte z rozevírací nabídky jednu z následujících kategorií:

  • Dynamický
  • Podepsat zde
  • Standardní obchodní
  • Zadejte nový název kategorie
 4. Otevřete soubor PDF s nově vytvořeným razítkem z následujícího umístění v systémovém adresáři uživatele. Souboru je přiřazen název vytvořený systémem.

  • Windows: C:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Stamps
  • macOS: /Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Stamps
 5. V nabídce Všechny nástroje vyberte možnost Připravit formulář > Textové pole. Umístěte pole tam, kde se má datum zobrazovat, a zadejte název pole.

 6. Dvakrát klikněte na textové pole a poté v dialogovém okně Vlastnosti textového pole:

  1. Zvolte možnost Výpočet.
  2. Zvolte možnost Vlastní skript výpočtu a potom vyberte Upravit.
  Vlastní skript výpočtu

 7. V okně Editor JavaScriptu zadejte následující skript a vyberte možnost OK.

  Editor JavaScriptu

 8. Zavřete dialogové okno Vlastnosti textového pole, zavřete režim Připravit formulář a soubor uložte.
  Přejmenujte soubor s razítkem, abyste jej v případě dalšího použití snadno našli.

  Dynamické razítko je připraveno k použití. Chcete-li dynamické razítko používat ve více počítačích, zkopírujte soubor do následujícího adresáře programu.

  • Windows: [instalační_adresář]\Adobe\Acrobat\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\[jazyk]\

  Například C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU\

  • macOS: /Applications/Adobe Acrobat/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Built-In/Comments.acroplugin/Stamps/[jazyk]/

Odstranění vlastního razítka

Můžete odstranit pouze vlastní razítka, která jste vytvořili, ale nikoli ta předdefinovaná. Když razítko odstraníte, zmizí z nabídky nástroje Přidat razítko, ale soubor razítka zůstane zachován.

 1. V nabídce Všechny nástroje vyberte možnost Zobrazit více > Přidat razítko > Paleta razítek.

 2. Zvolte kategorii razítka z nabídky, klikněte na vlastní razítko pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Odstranit.

Odstranění vlastní kategorie razítek

 1. V nabídce Všechny nástroje vyberte možnost Zobrazit více > Přidat razítko > Vlastní razítka > Spravovat.

 2. Vyberte kategorii, kterou chcete odstranit, a poté vyberte možnost Odstranit.

  Poznámka:

  Když odstraníte všechna razítka z vlastní kategorie razítek, odstraní se i tato kategorie.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online