PDF v asijských jazycích

Pomocí aplikace Acrobat lze prohlížet, prohledávat a tisknout dokumenty PDF, jež obsahují text v asijských jazycích (tradiční a zjednodušená čínština, japonština a korejština). Tyto jazyky můžete také použít při vyplňování formulářů, přidávání poznámek a aplikování digitálních podpisů.

Jestliže jsou instalovány sady písem pro příslušné asijské jazyky, jsou pro text v tradiční a zjednodušené čínštině, japonštině a korejštině podporovány téměř všechny funkce Acrobatu.

V Acrobatu v systému Windows musíte nainstalovat soubory podpory pro asijské jazyky pomocí vlastní instalace s vybranou volbou Podpora asijských jazyků ve skupině Vytvoření Adobe PDF a Zobrazení Adobe PDF.

PDFMaker a tiskárna Adobe PDF při vytváření souborů PDF automaticky vkládají většinu asijských písem do souboru. Můžete určit, zda se budou asijská písma vkládat.

V systému Windows můžete být schopni zobrazovat a tisknout soubory, které obsahují asijské jazyky, i bez toho, že byste měli ve svém systému nainstalovanou podporu asijských jazyků. Pokud se pokusíte otevřít soubor PDF, pro který je vyžadovaná jazyková podpora, budete automaticky vyzváni, abyste nainstalovali vyžadovaná písma.

PDF v azbuce, středoevropských a východoevropských jazycích

Můžete pracovat se soubory Adobe PDF, které obsahují text v azbuce (včetně bulharštiny a ruštiny), středoevropský a východoevropský text (včetně češtiny, maďarštiny a polštiny), pokud jsou v souborech PDF vložená písma. Pokud jsou písma vložená, můžete soubory zobrazovat a tisknout na libovolném systému. Pro používání funkce hledání není nezbytné, aby byla písma vložená.

Poznámka:

Pokud otevřete soubor PDF, ve kterém jsou pole formulářů nebo textové rámečky s těmito jazyky, ale písma nejsou vložená a nejsou nainstalovaná ve vašem systému, zvolte Nápověda > Zkontrolovat aktualizace, a budete automaticky vyzváni, abyste si stáhli a nainstalovali potřebná písma.

PDF v hebrejštině, arabštině, thajštině a vietnamštině

Acrobat podporuje zadávání a zobrazování thajského a vietnamského textu. Arabština a hebrejština jsou podporovány pouze v systému Windows. Při místním nastavení na arabštinu a hebrejštinu jsou jazykové volby zprava doleva standardně zapnuté (v systému Windows).

Zapnutí jazyků zprava doleva

Po zapnutí jazykových voleb zprava doleva se zobrazí prvky uživatelského rozhraní pro nastavení směru odstavce, stylu číslic a ligatur. Když je tato volba vybraná, můžete určit směr psaní (zleva doprava nebo zprava doleva) a typ číslic (západní nebo arabské) pro vytváření určitých polí formulářů, přidávání digitálních podpisů a vytváření poznámek v textových rámečcích.

Při místním nastavení na arabštinu a hebrejštinu je volba Zapnout jazykové volby zprava doleva standardně zapnutá.

  1. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Jazyk.
  2. Vyberte Zapnout jazykové volby zprava doleva.