Příručka uživatele Zrušit

Vyznačení úprav textu

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

V PDF můžete pomocí poznámek pro úpravy textu vyznačit místa, kde by se měl upravit text ve zdrojovém souboru. Poznámky pro úpravy textu nemění vlastní text v PDF. Místo toho označují, který text by se měl odstranit, vložit nebo nahradit ve zdrojovém souboru, ze kterého byl PDF vytvořen.

Přidávejte poznámky do souboru PDF

Rychlé přidávání poznámek do souboru PDF online

Poznámka:

V aplikaci Reader jsou kompletní nástroje pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno. Soubory PDF v pracovním postupu recenze obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Aplikace Acrobat nabízí dva základní postupy pro přidání anotací úprav textu: předvýběr a povýběr.

Předvýběr nebo nástroj pro označení oprav textu

Použijte nástroj pro výběr nebo nástroj pro označení oprav v textu a poté kliknutím pravým tlačítkem myši (Windows) nebo kliknutím se stisknutou klávesou Control (Mac OS) na vybraný text otevřete nabídku možností pro úpravu textu. Po označení textu můžete také kliknout na nástroj pro úpravy textu.

Povýběr

Klikněte na nástroj pro úpravy textu a vyberte text.

V aplikaci Acrobat pro systém Windows můžete exportovat úpravy textu přímo do dokumentu aplikace Microsoft Word, ze které byl soubor PDF vytvořen, a změnit zdrojový dokument. Chcete-li používat tuto funkci, musíte PDF vytvořit pomocí modulu PDFMaker ve Wordu. Před exportem úprav textu zkontrolujte, že v poznámkách označujících vložení textu je přesně ten text, který chcete přidat, včetně mezer a znaků pro konce odstavců. Pokud přidáte navíc text s pokyny (například „Přidat následující text:“), tato slova se budou muset z dokumentu Wordu ručně odstranit.

V aplikaci Acrobat Pro v systému Windows můžete exportovat poznámky vyznačující úpravy textu přímo do dokumentu aplikace Autodesk AutoCAD, ze kterého byl PDF vytvořen, a tyto úpravy začlenit do zdrojového dokumentu. Chcete-li používat tuto funkci, musíte PDF vytvořit pomocí modulu PDFMaker v AutoCADu.

Možnost Nahradit text
Možnost Nahradit text: Vybraný text bude vyškrtnut a nový text přidán v připojené rozbalovací poznámce.

Zvýraznění, přeškrtnutí a podtržení textu

Poznámka:

Nástroje Lístek s poznámkou a Zvýraznění jsou k dispozici pouze v aplikaci Reader. Nástroje pro přidávání poznámek jsou dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno. Soubory PDF v pracovním postupu recenze obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Výběrem položek Nástroje > Poznámka zobrazíte panel nástrojů Poznámka.

Pruh nabídek pro nástroj Zvýraznit text, Přeškrtnutí textu a Podtržení textu
Vyberte možnost Nástroje > Poznámka, čímž zobrazíte panel nástrojů pro nástroj Zvýraznit text, Přeškrtnutí textu a Podtržení textu

Nástroje pro zvýraznění textu, přeškrtnutí textupodtržení textu můžete použít k přidání poznámek buď samotných nebo ve spojení s lístkem s textovou poznámkou.

Zvýraznění s poznámkou nebo přeškrtnutí či podtržení textu můžete přidat tak, že vyberete text nástrojem pro výběr, kliknete pravým tlačítkem a poté vyberete příslušnou možnost z nabídky, která se objeví. Pokud ale označujete hodně textu, je použití specializovaných nástrojů rychlejší a snadnější.

 1. Vyberte Nástroje > Poznámka a zvolte nástroj Zvýraznění textu, , nástroj Přeškrtnutí textu, , nebo nástroj Podtržení textu.

  Poznámka:

  Pokud chcete aplikovat více poznámek pomocí nástroje přeškrtnutí textu nebo nástroje podtržení textu, zvolte po vybrání nástroje v nabídce Vlastnosti možnost Nechat nástroj vybraný. Nástroj zvýraznění textu zůstane po vytvoření první poznámky vybraný.

 2. Táhněte od začátku textu, který chcete označit. Tažením se stisknutou klávesou Ctrl označte obdélníkovou oblast textu. Tato funkce je užitečná, zejména když označujete text ve sloupci.
 3. (Volitelně) Chcete-li přidat lístek s poznámkou, dvakrát klikněte na označení a přidejte text do lístku s poznámkou.

Všimněte si, že můžete rovněž změnit barvu zvýraznění textu. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klikněte s Controlem (Mac OS) na zvýrazněný text a klikněte na možnost Vlastnosti, tím otevřete dialogové okno Vlastnosti zvýraznění, které umožňuje změnit barvu.

Možnost Změna barvy zvýraznění
Možnost Změna barvy zvýraznění: Pomocí této možnosti lze změnit barvu zvýraznění.

Pokud potřebujete odstranit zvýraznění textu (bez odstranění textu), klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klikněte s Controlem (Mac OS) na zvýrazněný text a klikněte na možnost Odstranit.

Odstranění barvy zvýraznění
Odstranění barvy zvýraznění bez odstranění textu.

Nahrazení textu

 1. Na panelu Nástroje > Poznámka vyberte možnost Přidat poznámku k nahrazení textu  .

 2. Vyberte text. Celý vybraný text se přeškrtne a otevře se lístek s poznámkou.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte text, který se má vložit nebo přidat. Objeví se vkládací vsuvka .

  • Chcete-li označit, že se má přidat nový odstavec, stiskněte klávesu Enter a zavřete rozbalovací poznámku bez přidání textu. Objeví se vsuvka pro vložení odstavce .

Přidání lístku s poznámkou k úpravě textu

 1. Pomocí nástroje pro výběr, klikněte pravým tlačítkem myši na úpravu textu.
 2. V nabídce vyberte možnost Otevřít rozbalovací poznámku.
 3. Napište svou poznámku do rozbalovací poznámky.

Vložení textu

 1. Na liště Nástroje > Poznámka vyberte nástroj Vložit text v místě kurzoru.

 2. Klikněte mezi slova nebo znaky, kde chcete vložit text.
 3. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Zapište text, který chcete vložit.

  • Chcete-li označit, že se má přidat nový odstavec, stiskněte klávesu Enter a zavřete rozbalovací poznámku bez přidání textu. Objeví se vsuvka pro vložení odstavce .

  • Chcete-li označit, že se má přidat mezera, stiskněte mezerník a pak zavřete rozbalovací poznámku bez přidání textu. Objeví se vsuvka pro vložení mezery .


  Poznámka:

  Úpravy textu můžete vyznačit také tak, že pomocí nástroje pro výběr vyberete text, pravým tlačítkem myši kliknete na vybraný text a pak vyberete anotaci úprav textu.

Odstranění textu

 1. Na liště Nástroje > Poznámka vyberte nástroj Přeškrtnutí.

 2. Vyberte text, který chcete označit a odstranit.

Odstranění označení textu

Poznámka:

Pokud dojde k nahromadění označení poznámek, vyberte poznámky v seznamu Poznámky: zvolte možnost Poznámka > Seznam poznámek, vyberte poznámku a stiskněte klávesu Delete.

 1. Vyberte označení a stiskněte klávesu Delete.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.