Poznámka:

V aplikaci Reader jsou kompletní nástroje pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno. Soubory PDF v pracovním postupu recenze obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

V PDF můžete pomocí poznámek pro úpravy textu vyznačit místa, kde by se měl upravit text ve zdrojovém souboru. Poznámky pro úpravy textu nemění vlastní text v PDF. Místo toho označují, který text by se měl odstranit, vložit nebo nahradit ve zdrojovém souboru, ze kterého byl PDF vytvořen.

Aplikace Acrobat nabízí dva základní postupy pro přidání anotací úprav textu: předvýběr a povýběr.

Předvýběr nebo nástroj pro označení oprav v textu

Použijte nástroj pro výběr nebo nástroj pro označení oprav v textu a poté kliknutím pravým tlačítkem myši (Windows) nebo kliknutím se stisknutou klávesou Control (Mac OS) na vybraný text otevřete nabídku možností pro úpravu textu. Po označení textu můžete také kliknout na nástroj pro úpravy textu.

Po výběru

Klikněte na nástroj pro úpravy textu a vyberte text.

V aplikaci Acrobat pro systém Windows můžete exportovat úpravy textu přímo do dokumentu aplikace Microsoft Word, ze které byl soubor PDF vytvořen, a změnit zdrojový dokument. Chcete-li používat tuto funkci, musíte PDF vytvořit pomocí modulu PDFMaker ve Wordu. Před exportem úprav textu zkontrolujte, že v poznámkách označujících vložení textu je přesně ten text, který chcete přidat, včetně mezer a znaků pro konce odstavců. Pokud přidáte navíc text s pokyny (například „Přidat následující text:“), tato slova se budou muset z dokumentu Wordu ručně odstranit.

V aplikaci Acrobat Pro v systému Windows můžete exportovat poznámky vyznačující úpravy textu přímo do dokumentu aplikace Autodesk AutoCAD, ze kterého byl PDF vytvořen, a tyto úpravy začlenit do zdrojového dokumentu. Chcete-li používat tuto funkci, musíte PDF vytvořit pomocí modulu PDFMaker v AutoCADu.

Možnost Nahradit text
Možnost Nahradit text: Vybraný text bude vyškrtnut a nový text přidán v připojené rozbalovací poznámce.

Zvýraznění, přeškrtnutí a podtržení textu

Poznámka:

Nástroje Lístek s poznámkou a Zvýraznění jsou k dispozici pouze v aplikaci Reader. Nástroje pro přidávání poznámek jsou dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno. Soubory PDF v pracovním postupu recenze obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Výběrem položek Nástroje > Poznámka zobrazíte panel nástrojů Poznámka.

Pruh nabídek pro nástroj Zvýraznit text, Přeškrtnutí textu a Podtržení textu
Vyberte možnost Nástroje > Poznámka, čímž zobrazíte panel nástrojů pro nástroj Zvýraznit text, Přeškrtnutí textu a Podtržení textu

Nástroje pro zvýraznění textu, přeškrtnutí textupodtržení textu můžete použít k přidání poznámek buď samotných nebo ve spojení s lístkem s textovou poznámkou.

Zvýraznění s poznámkou nebo přeškrtnutí či podtržení textu můžete přidat tak, že vyberete text nástrojem pro výběr, kliknete pravým tlačítkem a poté vyberete příslušnou možnost z nabídky, která se objeví. Pokud ale označujete hodně textu, je použití specializovaných nástrojů rychlejší a snadnější.

 1. Vyberte Nástroje > Poznámka a zvolte nástroj Zvýraznění textu, , nástroj Přeškrtnutí textu, , nebo nástroj Podtržení textu.

  Poznámka:

  Pokud chcete aplikovat více poznámek pomocí nástroje přeškrtnutí textu nebo nástroje podtržení textu, zvolte po vybrání nástroje v nabídce Vlastnosti možnost Nechat nástroj vybraný. Nástroj zvýraznění textu zůstane po vytvoření první poznámky vybraný.

 2. Táhněte od začátku textu, který chcete označit. Tažením se stisknutou klávesou Ctrl označte obdélníkovou oblast textu. Tato funkce je užitečná, zejména když označujete text ve sloupci.
 3. (Volitelně) Chcete-li přidat lístek s poznámkou, dvakrát klikněte na označení a přidejte text do lístku s poznámkou.

Všimněte si, že můžete rovněž změnit barvu zvýraznění textu. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klikněte s Controlem (Mac OS) na zvýrazněný text a klikněte na možnost Vlastnosti, tím otevřete dialogové okno Vlastnosti zvýraznění, které umožňuje změnit barvu.

Možnost Změna barvy zvýraznění
Možnost Změna barvy zvýraznění: Pomocí této možnosti lze změnit barvu zvýraznění.

Pokud potřebujete odstranit zvýraznění textu (bez odstranění textu), klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klikněte s Controlem (Mac OS) na zvýrazněný text a klikněte na možnost Odstranit.

Odstranění barvy zvýraznění
Odstranění barvy zvýraznění bez odstranění textu.

Nahrazení textu

 1. Na panelu Nástroje > Poznámka vyberte možnost Přidat poznámku k nahrazení textu .

 2. Vyberte text. Celý vybraný text se přeškrtne a otevře se lístek s poznámkou.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte text, který se má vložit nebo přidat. Objeví se vkládací vsuvka .

  • Chcete-li označit, že se má přidat nový odstavec, stiskněte klávesu Enter a zavřete rozbalovací poznámku bez přidání textu. Objeví se vsuvka pro vložení odstavce .

Přidání lístku s poznámkou k úpravě textu

 1. Pomocí nástroje pro výběr, klikněte pravým tlačítkem myši na úpravu textu.
 2. V nabídce vyberte možnost Otevřít rozbalovací poznámku.
 3. Napište svou poznámku do rozbalovací poznámky.

Vložení textu

 1. Na liště Nástroje > Poznámka vyberte nástroj Vložit text v místě kurzoru.

 2. Klikněte mezi slova nebo znaky, kde chcete vložit text.
 3. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Zapište text, který chcete vložit.

  • Chcete-li označit, že se má přidat nový odstavec, stiskněte klávesu Enter a zavřete rozbalovací poznámku bez přidání textu. Objeví se vsuvka pro vložení odstavce .

  • Chcete-li označit, že se má přidat mezera, stiskněte mezerník a pak zavřete rozbalovací poznámku bez přidání textu. Objeví se vsuvka pro vložení mezery .


  Poznámka:

  Úpravy textu můžete vyznačit také tak, že pomocí nástroje pro výběr vyberete text, pravým tlačítkem myši kliknete na vybraný text a pak vyberete anotaci úprav textu.

Odstranění textu

 1. Na liště Nástroje > Poznámka vyberte nástroj Přeškrtnutí.

 2. Vyberte text, který chcete označit a odstranit.

Odstranění označení textu

Poznámka:

Pokud dojde k nahromadění označení poznámek, vyberte poznámky v seznamu Poznámky: zvolte možnost Poznámka > Seznam poznámek, vyberte poznámku a stiskněte klávesu Delete.

 1. Vyberte označení a stiskněte klávesu Delete.