מצב Safe

מהדורה מוקדמת זו כוללת תכונה חדשה המאפשרת לבצע שחזור משגיאות, שאחרת היו עלולות למנוע הפעלה של Illustrator.

נניח שקיים מצב שגורם לקריסת Illustrator בזמן ההפעלה. גורם זה עשוי, למשל, להיות פגם בגופן, בקובץ העדפות או בתוסף. כשהפעלת המוצר נכשלת, בניסיון הבא להפעילו תוכל לבחור בהפעלת Illustrator ב- Safe Mode. כאשר Illustrator מתחיל לפעול, מתבצעת בדיקה של קבצים שמכילים שגיאות.

תיבת הדו-שיח Launch בעת הפעלת Illustrator ב- Safe Mode.

כאשר Illustrator מופעל ב- Safe Mode, לחץ על Help > Safe Mode כדי להציג רשימה של בעיות שגורמות לקריסה של Illustrator. תוכל להיעזר ברשימה זו כדי לתקן את הבעיות ולבדוק אם פתרת את הגורם לבעיה.

אבחון בעיות ב- Safe Mode

 1. אם Illustrator קורס בזמן הפעלה, נסה להפעילו שוב. תראה תיבת דו-שיח המבקשת אישור לבצע בדיקת אבחון.

  לחץ על Run Diagnostics.

  בקשות נוספות, לאחר ש- Illustrator זיהה את הבעיה הראשונה שגורמת לקריסה.
 2. Illustrator מבצע בדיקה של כל המשאבים והקבצים הנדרשים להפעלה תקינה. כאשר נמצא קובץ שעלול לגרום לקריסה, Illustrator מתעד אותו ומבצע יציאה. שים לב שזהו מצב רגיל.

  הפעל שוב את Illustrator.

  הערה: המערכת תחזור על שלבים 1 ו-2 עד ש- Illustrator ימצא את כל הקבצים שגורמים לקריסה.

  Illustrator בודק את כל קובצי המשאבים לאיתור בעיות שגורמות לקריסה.
  אתה עשוי לקבל מ- Illustrator הודעה שנמצאו קבצים שגורמים לקריסה.
 3. כאשר בדיקות האבחון מוצאות קבצים שגורמים לקריסה, מתבצעת הפעלה של Illustrator ומוצגת תיבת דו-שיח המציינת כי Illustrator פועל ב- Safe Mode.

  מתבצעת הפעלה של Illustrator ומוצגת הודעה המציינת כי המערכת פועלת ב- Safe Mode.
 4. לחץ על Help > Safe Mode.

  תיבת הדו-שיח Safe Mode מציגה רשימה של כל הקבצים שגורמים לקריסה.
 5. בתיבת הדו-שיח Safe Mode, הצג כל פריט ברשימה ותקן את הבעיה. כאשר אתה מתקן בעיה - לדוגמה, אתה מסיר תוסף פגום מתיקיית התוספים - בחר בתיבת הסימון התואמת כדי ליידע את Illustrator שהבעיה נפתרה.

  חזור על התהליך עד שיופיע סימן אישור לצד כל אחד מהפריטים ברשימה.

  הערה:

   

  1. תוכל להמשיך לעבוד ב- Safe Mode מבלי לתקן את כל השגיאות. עם זאת, הפונקציונליות שמסופקת על ידי פריטים שמוצגים בתיבת הדו-שיח Safe Mode תמשיך להיות לא זמינה, עד שתתקן את הבעיה.
  2. אם אתה לוחץ על ‏Reset Safe Mode‏, Illustrator מניח שכל הבעיות נפתרו ומנסה להתחיל מחדש כרגיל. הקפד ללחוץ על Reset Safe Mode רק כאשר אתה בטוח שכל הבעיות תוקנו. אם אינך מתקן את כל הבעיות המפורטות ברשימה, Illustrator עלול לקרוס שוב בזמן ההפעלה ובמצב כזה עליך להתחיל את התהליך בשלב 1.