Chybějící profily | Dialogové okno Tisk

Problém

Dříve používané profily již nejsou v aplikaci Adobe Photoshop k dispozici.

Řešení

Chcete-li docílit co nejvěrnějšího tisku, používejte profily určené pro danou tiskárnu, papír a inkoust. Profily určené k jiným účelům, například k popisu barevného prostoru při úpravách, nejsou vhodné pro tiskárnu. Nelze pomocí nich tedy dosáhnout vysoké věrnosti tisku.

V dialogovém okně tisk aplikace Photoshop se nezobrazují profily, které nejsou pro zvolenou tiskárnu vhodné. U tiskáren bez podpory jazyka PostScript včetně stolních inkoustových tiskáren, například značky Canon nebo Epson, již nejsou k dispozici profily pracovního prostoru (sRGB, AdobeRGB a ProPhotoRGB) ani profily monitorů.

Správný profil pro danou tiskárnu a papír vám poskytne výrobce tiskárny nebo papíru. Pokud nemáte profil pro příslušnou tiskárnu a chcete použít profil pracovního prostoru, zkuste vybrat možnost Správu barev provádí tiskárna. Je k dispozici v rozbalovací nabídce Zpracování barev v dialogovém okně Tisk.

Další informace o tisku z aplikace Photoshop naleznete v následující technické poznámce:

Příprava před tiskem z aplikace Photoshop

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?