Přidání podmíněné změny režimu do akce

Pro změnu režimu můžete určit podmínky, za kterých se převod může provést v průběhu akce, což je posloupnost příkazů, které se postupně aplikují na jeden soubor nebo na sadu souborů. Když je změna režimu součástí akce, může se vyskytnout chyba v případě, že otevíraný soubor není ve zdrojovém režimu určeném v akci. Předpokládejme například, že jeden krok akce je převod obrazu ze zdrojového režimu RGB do cílového režimu CMYK. Aplikování této akce na obraz v režimu stupně šedi, nebo v libovolném jiném zdrojovém režimu než RGB, způsobí chybu.

Když nahráváte akci, můžete použít příkaz Podmíněná změna režimu a určit jeden nebo více zdrojových režimů a požadovaný cílový režim.

  1. Začněte nahrávat akci.
  2. Zvolte Soubor > Automaticky > Podmíněná změna režimu.
  3. V dialogovém okně Podmíněná změna režimu vyberte jeden nebo více zdrojových režimů. Chcete-li vybrat všechny možné režimy nebo žádný, použijte tlačítka Všechny nebo Žádný.
  4. Zvolte cílový režim z rozbalovací nabídky Režim.
  5. Klikněte na OK. Podmíněná změna režimu se objeví jako nový krok na panelu Akce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online