Příručka uživatele Zrušit

Nastavení barev

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Přizpůsobení nastavení barev

Ve většině pracovních postupů se správou barev je nejlepší použít předdefinovaná nastavení barev, která byla testována společností Adobe. Měnit specifické volby byste měli pouze v případě, že máte dostatek znalostí o správě barev a jste si zcela jisti změnami, které provádíte.

Po přizpůsobení voleb si je můžete uložit jako přednastavení. Uložením nastavení barev zajistíte, že je budete moci znovu použít a sdílet je s jinými uživateli nebo aplikacemi.

 • Chcete-li nastavení barev uložit jako přednastavení, v dialogovém okně Nastavení barev klepněte na tlačítko Uložit. Abyste zajistili, že aplikace zobrazí název přednastavení v dialogovém okně Nastavení barev, uložte soubor do výchozí složky. Pokud soubor uložíte do jiného umístění, budete ho muset nejdříve načíst, abyste mohli nastavení vybrat.
 • Chcete-li načíst přednastavení barev, které není uložené ve standardní složce, klikněte v dialogovém okně Nastavení barev na Načíst, vyberte požadovaný soubor a klikněte na Otevřít.
Poznámka:

V aplikaci Acrobat nemůžete ukládat upravená nastavení barev. Chcete-li sdílet upravená nastavení barev v aplikaci Acrobat, musíte soubor vytvořit v aplikaci InDesign, Illustrator nebo Photoshop a pak ho uložit do výchozí složky Nastavení. Následně bude dostupný v kategorii Správa barev v dialogovém okně Předvolby. Nastavení můžete také do výchozí složky Nastavení přidat ručně.

O pracovních barevných prostorech

Pracovní prostor je pomocný barevný prostor používaný k definování a úpravám barev v aplikacích Adobe. Ke každému barevnému modelu je přiřazený profil pracovního prostoru. Profily pracovních prostorů můžete vybrat v dialogovém okně Nastavení barev upozornění.

Profil pracovního prostoru slouží jako zdrojový profil pro nově vytvářené dokumenty, které používají příslušný barevný model. Pokud je například Adobe RGB (1998) platný profil pracovního prostoru RGB, každý nový dokument RGB, který vytvoříte, bude používat barvy z gamutu Adobe RGB (1998). Pracovní prostory také určují vzhled barev v dokumentech bez značek.

Pokud otevřete dokument s vloženým profilem barev, který neodpovídá profilu pracovního prostoru, aplikace použije zásady správy barev k určení způsobu zpracování barevných dat. Ve většině případů je výchozí volbou zásad zachovat vložený profil.

Volby pracovního prostoru

Chcete-li zobrazit volby pracovního prostoru v aplikacích Photoshop, Illustrator nebo InDesign, vyberte položky Úpravy > Nastavení barev. V aplikaci Acrobat vyberte kategorii Správa barev v dialogovém okně Předvolby.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit popis libovolného profilu, vyberte tento profil a přesuňte ukazatel nad jeho název. Popis se objeví dole v dialogovém okně.

RGB Určuje pro aplikaci barevný prostor RGB. Obvykle je lepší zvolit možnost Adobe RGB nebo sRGB, spíše než profil pro určité zařízení (jako je profil monitoru).    sRGB je vhodné využít při přípravě obrázků určených na web, protože určuje barevný prostor standardního monitoru používaného k zobrazené těchto webových obrázků. sRGB je také dobrá volba, když pracujete s obrazy z běžně používaných digitálních fotoaparátů, protože většina z nich používá sRGB jako svůj výchozí barevný prostor.

Adobe RGB se doporučuje, když připravujete dokumenty pro tisk, protože gamut prostoru Adobe RGB zahrnuje některé tisknutelné barvy (zejména azurové a modré), které nelze definovat pomocí sRGB. Barevný prostor Adobe RGB je také dobrá volba, když pracujete s obrazy z profesionálních digitálních fotoaparátů, protože většina těchto fotoaparátů používá prostor Adobe RGB jako svůj výchozí barevný prostor.

CMYK Určuje pro aplikaci barevný prostor CMYK. Všechny pracovní prostory CMYK jsou závislé na zařízení. To znamená, že jsou založeny na skutečných kombinacích tiskových barev a papíru. Pracovní prostory CMYK, které dodává Adobe, jsou založeny na standardních podmínkách komerčního tisku.

Šedá (Photoshop) nebo Stupně šedi (Acrobat)   Určuje pro aplikaci prostor stupňů šedi.stupně šedé

Přímé barvy (Photoshop)    Určuje nárůst bodu při zobrazování kanálů přímých barev a duplexů.

Poznámka:

V aplikaci Acrobat můžete pro zobrazování a tisk použít barevný prostor z vloženého výstupního záměru místo barevného prostoru dokumentu. Další informace o výstupních záměrech najdete v nápovědě aplikace Acrobat.

Aplikace Adobe se dodávají se standardní sadou profilů pracovních prostorů, které jsou doporučené a testované společností Adobe pro většinu pracovních postupů se správou barev. Standardně se v nabídce pracovních prostorů objeví pouze tyto profily. Chcete-li zobrazit další profily barev, které máte nainstalované ve svém systému, vyberte možnost Rozšířený režim (Illustrator a InDesign) nebo Více voleb (Photoshop). Aby se profil barev objevil v nabídce pracovních prostorů, musí být obousměrný (to znamená, že musí obsahovat specifikace pro převod oběma směry, do barevného prostoru a z barevného prostoru).

Poznámka:

V aplikaci Photoshop si můžete vytvořit vlastní profily pracovních prostorů. Doporučujeme vám však, abyste místo vytváření vlastního profilu raději použili standardní profil pracovního prostoru. Další informace najdete na stránkách podpory aplikace Photoshop na adrese www.adobe.com/support/products/photoshop.html.

O chybějících a nesouhlasících profilech barev

U nově vytvořených dokumentů funguje barevný pracovní postup obvykle bezproblémově: pokud nastavení neupravíte, dokument použije při vytváření a úpravách barev profil pracovního prostoru spojený s jeho barevným režimem.

Některé stávající dokumenty ale nemusí používat specifikovaný profil pracovního prostoru a některé stávající dokumenty nemusí používat správu barev. Běžně se setkáte s následujícími výjimkami z pracovního postupu se správou barev:

 • Můžete otevřít dokument nebo importovat barevná data (například kopírováním a vložením nebo přetažením) z dokumentu, který není profilem označený. K tomu často dochází při otevření dokumentu vytvořeného v aplikaci, která buď správu barev nepodporuje, nebo v ní správa barev byla vypnutá.
 • Můžete otevřít dokument nebo importovat barevná data z dokumentu, který je označen jiným profilem, než je platný pracovní prostor. K tomu dochází při otevření dokumentu vytvořeného s jiným nastavením správy barev nebo dokumentu, který byl naskenován a označen profilem skeneru.

V obou těchto případech aplikace použije zásady správy barev pro rozhodnutí, jak zpracovat barevná data v dokumentu.

Pokud profil chybí nebo nesouhlasí s pracovním prostorem, zobrazí se v závislosti na nastavení v dialogovém okně Nastavení barev příslušné upozornění. Standardně jsou výstražné zprávy o barevných profilech vypnuté, ale můžete je zapnout, abyste případ od případu zajistili vhodnou správu barev v dokumentech. Upozornění se v jednotlivých aplikacích liší, ale obecně máte následující možnosti:

 • (Doporučené) Nechat dokument nebo importovaná barevná data tak, jak jsou. Můžete se například rozhodnout použít vložený profil (pokud existuje), nechat dokument bez profilu barev (pokud neexistuje) nebo zachovat číselné hodnoty z vložených barevných dat.
 • Upravit dokument nebo importovaná barevná data. Například při otevírání dokumentu bez profilu barev můžete zvolit přiřazení platného profilu pracovního prostoru nebo jiného profilu. Při otevírání dokumentu s nesouhlasícím profilem barev můžete profil vypustit nebo převést barvy do platného pracovního prostoru. Při importu barevných dat můžete zvolit převod barev do platného pracovního prostoru, aby se zachoval jejich vzhled.

Volby zásad správy barev

Zásady správy barev určují způsob, jak aplikace zpracuje barevná data, když otevřete dokument nebo importujete obraz. Můžete zvolit různé zásady pro obrazy RGB a CMYK, a můžete určit, kdy se mají zobrazit výstražné zprávy. Abyste zobrazili volby zásad správy barev, klikněte na položky Úpravy > Nastavení barev.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit popis zásad, vyberte zásady a přesuňte ukazatel nad jejich název. Popis se objeví dole v dialogovém okně.

RGB, CMYK a šedá    (možnosti šedé jsou dostupné pouze pro aplikaci Photoshop.) Určuje zásady, které se použijí při přenesení barev do platného pracovního prostoru (buď otevřením souboru, nebo importováním obrazu do dokumentu). Zvolte jednu z následujících voleb:

Zachovat vložené profily Při otevírání souborů vždy zachová vložené profily barev. To je doporučená volba u většiny pracovních postupů, protože poskytuje jednotnou správu barev. Výjimkou je situace, kdy chcete zachovat číselné hodnoty barev CMYK. V tomto případě byste měli spíše vybrat Zachovat číselné hodnoty (ignorovat připojené profily).

Převést do pracovního prostoru Při otevírání souborů a importování obrazů převede barvy do platného profilu pracovního prostoru. Tuto volbu vyberte, pokud chcete zajistit, aby všechny barvy používaly jediný profil (platný profil pracovního prostoru).

Zachovat čísla (Ignorovat propojené profily)  Tato možnost je dostupná v aplikacích InDesign a Illustrator pro CMYK. Zachová při otevírání souborů a importování obrazů číselné hodnoty barev, ale přesto umožňuje použít správu barev, abyste v aplikacích Adobe mohli barvy přesně zobrazit. Tuto volbu vyberte, pokud chcete používat bezpečný pracovní postup CMYK. V aplikaci InDesign můžete tuto volbu pro jednotlivé objekty změnit výběrem položek Objekt > Nastavení barev obrazu.

Vypnuto        Ignoruje při otevírání souborů a importování obrazů vložené profily barev a novým dokumentům nepřiřadí profil pracovního prostoru. Vyberte tuto volbu, pokud chcete vypustit všechna metadata barev, zahrnutá původním autorem dokumentu.

Nesoulad profilů – Dotaz při otevírání:   Zobrazí zprávu, když otevřete dokument označený jiným profilem barev, než je platný pracovní prostor. Budete mít možnost změnit výchozí chování zásad. Tuto volbu vyberte, chcete-li případ od případu zajistit vhodnou správu barev v dokumentech.

Nesoulad profilů – Dotaz při vkládání:   Zobrazí zprávu, když při importu barev do dokumentu vložením nebo přetažením barevný profil nesouhlasí. Budete mít možnost změnit výchozí chování zásad. Tuto volbu vyberte, chcete-li případ od případu zajistit vhodnou správu barev pro vkládané barvy.

Chybějící profily – dotaz při otevírání: Zobrazí zprávu pokaždé, když otevřete neoznačený dokument. Budete mít možnost změnit výchozí chování zásad. Tuto volbu vyberte, chcete-li případ od případu zajistit vhodnou správu barev v dokumentech.

Volby převodu barev

Možnosti převodu barev umožňují určit, jak má aplikace zpracovat barvy dokumentu při přechodu z jednoho barevného prostoru do jiného. Tyto volby byste měli měnit pouze v případě, že máte dostatek znalostí o správě barev a jste si zcela jisti změnami, které provádíte. Chcete-li zobrazit volby převodu, vyberte položky Úpravy > Nastavení barev a zvolte možnost Rozšířený režim (Illustrator a InDesign) nebo Více voleb (Photoshop). V aplikaci Acrobat vyberte kategorii Správa barev v dialogovém okně Předvolby.

Modul určuje modul správy barev (Color Management Module – CMM) používaný k mapování gamutu jednoho barevného prostoru do gamutu jiného barevného prostoru. Většině uživatelů bude postačovat výchozí modul Adobe (ACE).  

Poznámka:

Chcete-li zobrazit popis určitého modulu nebo záměru reprodukce, vyberte požadovanou volbu a přesuňte ukazatel nad její název. Popis se objeví dole v dialogovém okně.

Záměr (Photoshop, Illustrator, InDesign) Určuje záměr vykreslování používaný pro převod jednoho barevného prostoru na jiný. Rozdíly mezi záměry reprodukce se projeví pouze při tisku dokumentu nebo při jeho převodu do jiného pracovního prostoru.

Použít kompenzaci černého bodu Zajistí zachování detailů ve stínech obrazu simulováním plného dynamického rozsahu výstupního zařízení. Tuto volbu vyberte, pokud chcete použít kompenzaci černého bodu při tisku (což se ve většině situací doporučuje).

Použít rozklad (Photoshop) Určuje, zda se použije rozklad barev při převádění obrazů s 8 bity na kanál mezi barevnými prostory. Po výběru možnosti Použít rozklad barev zkombinuje aplikace Photoshop barvy v cílovém barevném prostoru a vytvoří tak simulaci chybějících barev, které existovaly ve zdrojovém prostoru. Přestože rozklad barev pomáhá redukovat mapy nebo pruhy v obraze, může také způsobit větší velikost souboru, když se obraz komprimuje k použití na webu.

Kompenzovat profily s vykreslením scény (Photoshop) Při převodu scény na výstupní profily porovná kontrast videa. Tato volba odráží výchozí správu barev v aplikaci After Effects.

Rozšířená nastavení aplikace Photoshop

V aplikaci Photoshop můžete zobrazit rozšířená nastavení pro správu barev výběrem položky Úpravy > Nastavení barev a volbou možnosti Více voleb.

Snížit sytost barev monitoru o Určuje, zda se má při zobrazování na monitoru snížit sytost barev o určenou hodnotu. Když je tato volba vybraná, může pomoci vizualizovat plný rozsah barevných prostorů s většími gamuty, než je gamut monitoru. Způsobí to ale nesoulad mezi zobrazením na monitoru a výstupem. Když tato volba není vybraná, mohou se různé barvy v obraze zobrazit jako jedna barva.

Míchat barvy RGB s použitím gama Určuje, jak se spolu barvy RGB prolnou při vytváření složených dat (například když prolnete vrstvy nebo malujete na vrstvy v režimu Normální). Výběrem této možnosti dojde k prolnutí barev RGB v barevném prostoru podle určené hodnoty gama. Hodnota gama 1,00 se považuje za „kolorimetricky správnou“ a měla by vést k nejmenším artefaktům na hranách. Pokud tato možnost vybrána nebyla, dojde k prolnutí barev RGB přímo v barevném prostoru dokumentu.  

Poznámka:

Když vyberete volbu Prolnout barvy RGB s použitím gama, budou dokumenty s vrstvami při zobrazení v jiných aplikacích vypadat jinak než v aplikaci Photoshop.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.