Panel Barvy – přehled

Panel Barvy (Okna > Barvy) zobrazuje barevné hodnoty pro aktuální barvy popředí a pozadí. Použijte jezdce v panelu Barvy, pokud chcete upravit barvu popředí a pozadí pomocí několika různých barevných modelů. Můžete také zvolit barvu popředí nebo pozadí ze spektra barev zobrazeného v pruhu barev na dolním okraji panelu.

Photoshop: Panel Barvy
Panel Barvy

A. Barva popředí B. Barva pozadí C. Jezdec D. Barevné spektrum 

Při výběru barvy v panelu Barvy se mohou zobrazit následující varování:

 • Vlevo nad barevným spektrem se objeví vykřičník v trojúhelníku , když vyberete barvu, kterou nelze vytisknout tiskovými barvami CMYK.

 • Když vyberete jinou, než bezpečnou webovou barvu, objeví se vlevo nad barevným spektrem čtverec .

Změna barevného modelu posuvníků v panelu Barvy

 1. Z nabídky panelu Barvy vyberte volbu posuvníků.

Změna spektra zobrazeného v panelu Barvy

 1. Vyberte volbu z nabídky panelu Barvy:
  • Spektrum RGB, Spektrum CMYK nebo Spektrum stupňů šedi, abyste zobrazili paletu pro určený barevný model.

  • Platné barvy, chcete-li zobrazit spektrum barev mezi platnou barvou popředí a pozadí.

 2. Chcete-li zobrazit pouze bezpečné webové barvy, zvolte Spektrum webových barev.

  Poznámka:

  Chcete-li rychle změnit typ pruhu barev, klikněte na barevné spektrum se stisknutou klávesou Shift, až se objeví požadované spektrum.

Výběr barvy v panelu Barvy

 1. Na panelu Barva klikněte na políčko barvy popředí nebo pozadí, čímž je změníte na aktivní (s černým obrysem).

  Poznámka:

  Když je na panelu Barva aktivní pole barvy pozadí, nástroj Kapátko ve výchozím nastavení změní barvu pozadí.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte jezdce barev. Standardně se při tažení jezdce mění barva posuvníků. Chcete-li zvýšit výkon, můžete tuto vlastnost vypnout odznačením volby Dynamické posuvníky v sekci Všeobecné v dialogovém okně Předvolby.

  • Zadejte hodnoty do polí vedle posuvníků barev.

  • Klikněte na barevné pole, v dialogovém okně Výběr barvy zvolte barvu a klikněte na OK.

  • Umístěte ukazatel nad barevné spektrum (ukazatel se změní na kapátko) a kliknutím naberte vzorek barvy. Klikněte se stisknutou klávesou Alt, chcete-li vzorek použít pro neaktivní pole barvy.

Výběr barvy v panelu Vzorník

V panelu Vzorník (Okna > Vzorník) se ukládají barvy, které často používáte. Do panelu můžete přidat barvy nebo z něho můžete barvy odstranit, nebo můžete zobrazit různé knihovny barev pro různé projekty.

 • Chcete-li vybrat barvu popředí, klikněte na některou barvu v panelu Vzorník.
 • Chcete-li vybrat barvu pozadí, klikněte na některou barvu v panelu Vzorník se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

Poznámka:

Volbou příkazu z nabídky panelu Vzorník můžete změnit způsob zobrazení vzorků barev v panelu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online