Příručka uživatele Zrušit

Nastavení křivek

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
  8. Spolupráce s účastníky projektu
 6. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Vyzkoušejte budoucnost aplikace Photoshop s funkcí Generativní výplň
 7. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Informace o pověřeních k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 8. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 9. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 10. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 11. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 12. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 13. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 14. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 15. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 16. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 17. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 18. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 19. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 20. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 21. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 22. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 23. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 24. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 25. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 26. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 27. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí

 

Křivky – přehled

V nabídce Nastavení křivek lze nastavit body pomocí tonálního rozsahu obrazu. Tonalita obrazu je zpočátku znázorněna jako přímá diagonální čára v diagramu. Při úpravě obrazu RGB představuje pravá horní oblast diagramu světla a levá dolní oblast stíny. Vodorovná osa diagramu představuje vstupní úrovně (původní hodnoty obrazu) a svislá osa představuje výstupní úrovně (nové upravené hodnoty). Při přidávání řídicích bodů k čáře a jejich přesunování se tvar křivky mění podle úprav obrazu. Strmější části křivky představují oblasti obrazu s vysokým kontrastem; plošší části křivky představují méně kontrastní oblasti.

Nastavení křivek můžete uložit jako přednastavení. Viz Uložení nastavení přizpůsobení a Opětovné použití nastavení přizpůsobení.

Poznámka:

Nastavení křivek lze použít také na obrazy s barvami CMYK, LAB nebo v odstínech šedi. O obrazů CMYK diagram uvádí procentuální hodnotu inkoustu/pigmentu. U obrazů LAB a ve stupních šedi diagram zobrazuje hodnoty světla.

Photoshop: Volby křivek
Volby křivek v panelu Vlastnosti

A. Nástroj úprav na obrazovce B. Nastavit černý bod vzorkováním obrazu C. Nastavit šedý bod vzorkováním obrazu D. Nastavit bílý bod vzorkováním obrazu E. Modifikovat křivku pomocí úprav bodů F. Modifikovat křivku kreslením G. Nabídka přednastavení křivek H. Nastavit černý bod I. Nastavit šedý bod J. Nastavit bílý bod K. Zobrazit omezení 

Nastavení barev a tónů obrazu pomocí nabídky Křivky

Posouváním bodů v horní části křivky se nastavují světla, posouváním bodů ve střední části křivky se nastavují střední tóny a posouváním bodů v dolní části křivky se nastavují stíny. Chcete-li ztmavit světla, posuňte některý bod v horní části křivky směrem dolů. Posunutím bodu směrem dolů nebo doprava se vyšší vstupní hodnota mapuje na nižší výstupní hodnotu a obraz se ztmaví. Chcete-li zesvětlit stíny, posuňte některý bod v dolní části křivky směrem nahoru. Posunutím bodu směrem nahoru nebo doleva se nižší vstupní hodnota mapuje na vyšší výstupní hodnotu a obraz se zesvětlí.

 1. Nastavení křivek použijte jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na ikonu Křivky  na panelu Přizpůsobení.
  • Zvolte položky Vrstva > Nová vrstva úprav > Křivky. Klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně Nová vrstva.
  Poznámka:

  Volba příkazu Obraz > Přizpůsobení > Křivky aplikuje úpravu přímo na vrstvu obrazu a vypouští tak některé informace o obrazu.

 2. (Volitelně) Chcete-li upravit vyvážení barev, v panelu Vlastnosti v nabídce vlevo od tlačítka Automaticky zvolte kanál, který chcete upravit.

 3. V panelu Vlastnosti proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Klikněte přímo na čáru křivky a poté přetažením řídicího bodu upravte tonální oblast.
  • Vyberte nástroj pro úpravy na obrazovce a poté táhněte do oblasti obrazu, kterou chcete upravit.
  • Vyberte nástroj pro úpravy na obrazovce a poté klikněte na tonální oblasti v obraze, které chcete nastavit. Tím umístíte řídicí body podél čáry křivky.
  • Zvolte přednastavení v nabídce Přednastavení.

  Přetažením řídicího bodu nahoru nebo dolů lze zesvětlit nebo ztmavit tonální oblast, kterou upravujete. Přetažením řídicího bodu doleva nebo doprava lze zvýšit nebo snížit kontrast. Na křivku můžete přidat až 14 řídicích bodů. Chcete-li řídicí bod odstranit, přetáhněte jej mimo diagram. Při úpravě tonality diagram i nadále zobrazuje jako reference původní diagonální účaří a histogram obrazu. Tyto volby lze vypnout. Informace najdete v části Nastavit volby zobrazení křivky.

 4. (Volitelně) Úpravy lze změnit jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li upravit jiné tonální oblasti, přidejte další body přímo na křivku.
  • Klikněte na nástroj pro úpravy na obrazovce v jiných oblastech obrazu, a přetáhněte jej nahoru nebo dolů.
  • Přesunutím jezdce Nastavit černý bod a Nastavit bílý bod nebo použitím nástroje kapátko určete nejtmavší nebo nejsvětlejší hodnoty v obrazu.
  • Klikněte na bod na křivce a do textových polí Vstup a Výstup zadejte požadované hodnoty.
  • Vyberte ikonu tužky a přetáhněte novou křivku nad existující křivku. Po dokončení úprav klikněte na ikonu Vyhladit hodnoty křivky, čímž nakreslenou křivku vyhladíte. Opakovaným kliknutím lze křivku vyhladit ještě více.

  Body na křivce zůstanou ukotvené, dokud je nepřemístíte. Je možné provést úpravy v jedné tonální oblasti, aniž by byly ovlivněny jiné oblasti.

Photoshop: Nástroj úprav na obrazovce
Kliknutí na nástroj pro úpravy na obrazovce v obrazu slouží k přidání řídicích bodů na křivku. Přesunutím řídicích bodů lze upravit tonalitu obrazu.

Odstranění řídicích bodů z křivky

Chcete-li řídicí bod odstranit, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Přetáhněte řídicí bod mimo diagram.
 • Vyberte řídicí bod a stiskněte klávesu Delete.
 • Stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na řídicí bod.

 

Nastavení voleb zobrazení křivek

S pomocí voleb zobrazení v okně Křivky můžete nastavit zobrazení mřížky křivek.

 1. Použijte nastavení křivek.

 2. V panelu Vlastnosti zvolte Volby zobrazení křivky z nabídky panelu.

  Poznámka:

  Pokud jste zvolili Obraz > Přizpůsobení > Křivky, rozbalte Volby zobrazení křivky v dialogovém okně Křivky.

 3. V dialogovém okně Volby zobrazení křivek vyberte kteroukoli z následujících možností:

  Světla (0-255) Zobrazuje hodnoty intenzity pro obrázky RGB v rozsahu od 0 do 255, kde černá (0) je v levém dolním rohu.
  Pigment/tisková barva (%)  Zobrazuje procentuální hodnoty pro obrazy CMYK v rozsahu od 0 do 100, přičemž světla (0 %) jsou v levém dolním rohu.
  Jednoduchá mřížka  Zobrazuje čáry mřížky s dílky po 25 %.
  Podrobná mřížka  Zobrazuje čáry mřížky s dílky po 10 %.
  Zobrazit překrytí kanálů  Zobrazuje křivky barevného kanálu překryté na složené křivce.
  Histogram  Zobrazuje histogram původních tonálních hodnot obrázku za diagramem.
  Účaří  Zobrazuje původní barvu a tonalitu obrazu jako čáru 45stupňového úhlu pro referenci.
  Průsečík  Zobrazuje vodorovné a svislé čáry, které usnadňují zarovnání řídicích bodů při jejich tažení vzhledem k histogramu nebo mřížce.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit dílky mřížky, klikněte na mřížku se stisknutou klávesou Alt.

Aplikování automatické korekce na křivky

 1. V panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Automaticky.

Tato tlačítko aplikuje automatickou korekci barev s použitím stávajícího výchozího nastavení. Chcete-li výchozí nastavení změnit, vyberte v nabídce panelu Vlastnosti volbu Možnosti automatického nastavení a nastavte možnosti v dialogovém okně Volby automatické korekce barev. Na obraz můžete aplikovat korekce Barvy automaticky, Kontrast automaticky nebo Tón automaticky. Další informace o těchto volbách viz Nastavení voleb automatických nastavení.

Nastavení černých a bílých bodů pomocí posuvníku pro černý bod a bílý bod

Při použití nastavení křivek použijte jezdec černého a bílého bodu pro rychlé nastavení černých a bílých bodů (body čisté černé a čisté bílé) v obrazu.

 1. Přetáhněte jezdce černého a bílého bodu do libovolné polohy na vodorovné ose. Při tažení se vstupní hodnota mění.

 2. Chcete-li během nastavování černých a bílých bodů zobrazit náhled omezení, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).
  • V nabídce panelu zvolte příkaz Zobrazit omezení pro černé a bílé body.

Přidání kontrastu do středních tónů fotografie pomocí nástroje Křivky

Pokud obraz používá plný tónový rozsah, ale potřebuje kontrast středních tónů, klikněte v panelu Přizpůsobení na ikonu Křivky . Přetáhněte křivku do tvaru S.

Photoshop: Zvětšení sklonu křivky
Zvětšením sklonu uprostřed křivky se zvýší kontrast ve středních tónech.

Klávesové zkratky: Křivky

Pro křivky je možné používat tyto klávesové zkratky:

 • Chcete-li nastavit bod na křivce pro vybranou barvu v každém z kanálů barevných složek (ale ne ve složeném kanále), klikněte v obraze a podržte klávesy Shift+Ctrl (Windows) nebo Shift+Command (Mac OS).

 • Chcete-li vybrat více bodů, klikněte na body na křivce se stisknutou klávesou Shift. Vybrané body jsou černě vyplněné.

 • Chcete-li zrušit výběr všech bodů na křivce, klikněte do mřížky nebo stiskněte klávesy Ctrl-D (Windows) nebo Command-D (Mac OS).

 • Chcete-li vybrat následující vyšší bod na křivce, stiskněte klávesu se znaménkem plus, chcete-li vybrat následující nižší bod, stiskněte klávesu se znaménkem minus.

 • Chcete-li posunout vybrané body na křivce, stiskněte klávesy se šipkami.

 • (Dialogové okno Křivky) Chcete-li nastavit bod na křivce pro aktuální kanál, podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte do obrazu.

Poznámka:

Pokud ale používáte panel přizpůsobení křivek, klikněte v obrazu nástrojem pro úpravy na obrazovce .

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.