Nastavení cílových hodnot světel a stínů

Přiřazení cílových hodnot světel a stínů obrazu je nezbytné proto, že většina výstupních zařízení (obvykle tiskařských strojů) nedokáže vytisknout detaily v oblastech nejčernějších stínů (poblíž úrovně 0) nebo v oblastech nejsvětlejších světel (poblíž úrovně 255). Určení minimální úrovně stínů a maximální úrovně světel pomáhá dostat důležité detaily ve světlech a stínech do gamutu výstupního zařízení.

Pokud tisknete obraz na stolní tiskárně a máte systém se správou barev, cílové hodnoty nenastavujte. Systém správy barev v aplikaci Photoshop automaticky upraví obraz, který vidíte na obrazovce, aby se správně vytiskl na stolní tiskárně s určeným profilem.

Použití okna Úrovně k zachování detailů ve stínech a světlech pro tisk

Jezdce Výstupní úrovně umožňují nastavit úrovně stínů a světel, a tím převést obraz do menšího rozsahu než je 0 až 255. Toto nastavení můžete použít, abyste zachovali detaily ve stínech a ve světlech při tisku na tiskařském stroji, jehož charakteristiky znáte. Předpokládejme například, že důležité detaily obrazu jsou ve světlech s hodnotou 245, a že tiskařský stroj, který použijete, nedokáže zachovat tiskové body menší než 5 %. Můžete posunout jezdec světel na úroveň 242 (což je 5 % tiskový bod na tiskovém stroji), abyste posunuli detaily ve světlech z úrovně 245 na 242. Nyní se detaily ve světlech na tomto tiskovém stroji bezpečně vytisknou.

Obvykle není vhodné používat výstupní jezdce v okně Úrovně k nastavení cílových hodnot pro obrazy se zrcadlovými světly. Zrcadlová světla by vypadala šedivá, místo jejich vypálení do čisté bílé. Pro obrazy se zrcadlovými světly použijte kapátko pro světla.

Photoshop: Nastavení cílových stínů a světel pomocí jezdců Výstupní úrovně
Nastavení cílových stínů a světel pomocí jezdců Výstupní úrovně

Nastavení cílových hodnot pomocí kapátek

 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Kapátko . Ve volbách nástroje kapátko můžete z nabídky Velikost vzorku vybrat volbu Průměr 3x3. Tím zajistíte, že získáte skutečně reprezentativní vzorek oblasti a ne jen hodnotu jednoho obrazového bodu.
 2. Na panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu Úrovně  nebo Křivky .

  Když vyberete Úrovně nebo Křivky, nástroj Kapátko je aktivní v oblasti mimo toto panel Vlastnosti. Přesto máte stále přístup k posuvníkům a k nástrojům Ručička a Lupa  s použitím klávesových zkratek.

 3. Jedním z následujících úkonu identifikujte oblasti světel a stínů, které chcete v obraze zachovat:
  • Pohybujte kurzorem v obraze a sledujte panel Informace, abyste našli nejsvětlejší a nejtmavší oblasti, které chcete zachovat (bez omezení na čistě černou nebo bílou). (Viz Zobrazení barevných hodnot v obraze.)

  • Táhněte ukazatelem v obraze a sledujte dialogové okno Křivky na panelu Vlastnosti, chcete-li najít nejsvětlejší a nejtmavší body, které chcete zachovat. Tato metoda nefunguje, pokud je volba Nastavení křivek nastavena na složený kanál CMYK.

  Při hledání nejsvětlejších detailů ve světlech, které chcete převést na tisknutelnou (nižší) hodnotu, vynechte zrcadlová světla. Zrcadlová světla, jako jsou například nejsvětlejší odlesky na špercích nebo bodový odlesk světla, mají být nejsvětlejšími body v obraze. Žádoucí je obrazové body zrcadlových světel omezit (na čistě bílou bez jakýchkoli detailů), takže se na papír nevytiskne žádná barva.

  Poznámka:

  K identifikaci reprezentativních světel a stínů před otevřením okna Úrovně nebo Křivky můžete také použít příkaz Práh. (Viz Vytvoření černobílého obrazu se dvěma hodnotami.)

 4. Chcete-li přiřadit hodnoty světel k nejsvětlejším oblastem obrazu, dvakrát klikněte na tlačítko nástroje kapátko Nastavení bílého bodu  v nastavení Úrovně nebo Křivky, abyste zobrazili dialog pro výběr barvy. Zadejte hodnoty, které chcete přiřadit nejsvětlejší oblasti v obraze, a klikněte na OK. Pak klikněte na oblast světla, kterou jste identifikovali v kroku 3.

  Poznámka:

  Pokud jste nedopatřením kliknuli na špatné světlo, klikněte na panelu Přizpůsobení na tlačítko Obnovit .

  V závislosti na výstupním zařízení můžete dosáhnout dobrých světel v obraze se středním tonálním rozsahem s použitím hodnot CMYK 5, 3, 3 a 0, když tisknete na bílý papír. Přibližný ekvivalent RGB je 244, 244, 244, a přibližný ekvivalent ve stupních šedí je 4% tiskový bod. Tyto cílové hodnoty můžete rychle aproximovat zadáním hodnoty 96 do pole Jas (B) v oblasti HSB v dialogu pro výběr barvy.

  Poznámka:

  Pro obraz low–key (s převahou tmavých tónů) můžete nastavit světla na nižší hodnotu, abyste nedostali přílišný kontrast. Zkoušejte hodnoty jasu od 96 do 80.

  Hodnoty obrazových bodů v celém obraze se upraví úměrně k novým hodnotám světel. Všechny obrazové body, které jsou světlejší než je oblast, na kterou jste kliknuli, se omezí (nastaví na úroveň 255, čistě bílou). Panel Informace ukazuje hodnoty před a po barevné korekci.

  Photoshop: Přiřazení hodnot světel
  Nastavení cílové hodnoty pro nástroj kapátko Nastavit bílý bod a pak přiřazení cílové hodnoty kliknutím v oblasti světla

 5. Chcete-li přiřadit hodnoty stínů k nejtmavším oblastem obrazu, které chcete zachovat, dvakrát klikněte na tlačítko nástroje kapátko Nastavit černý bod  na panelu Vlastnosti, abyste zobrazili dialog Výběr barvy. Zadejte hodnoty, které chcete přiřadit nejtmavší oblasti v obraze, a klikněte na OK. Pak klikněte na oblast stínu, kterou jste identifikovali v kroku 3.

  Když tisknete na bílý papír, můžete obvykle v obraze se středním tónovým rozsahem dosáhnout dobrých stínů použitím hodnot 65, 53, 51 a 95. Přibližný ekvivalent RGB je 10, 10, 10, a přibližný ekvivalent ve stupních šedí je 96% tiskový bod. Tyto hodnoty můžete rychle aproximovat zadáním hodnoty 4 do pole Jas (B) v oblasti HSB v dialogu Výběr barvy.

  Poznámka:

  Pro obraz high–key (s převahou světlých tónů) můžete nastavit stíny na vyšší hodnotu, abyste zachovali detaily ve světlech. Zkoušejte hodnoty jasu od 4 do 20.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online