Vytvoření a úprava rychlé masky

Chcete-li použít režim rychlá maska k rychlému vytvoření a úpravám výběrů, začněte s výběrem, a pak k němu přidávejte nebo z něho odebírejte, abyste vytvořili masku. Můžete také masku vytvořit od začátku pouze v režimu rychlá maska. Barva odlišuje chráněné a nechráněné oblasti. Když režim rychlá maska opustíte, nechráněné oblasti se změní na výběr.

Poznámka:

Když pracujete v režimu rychlá maska, objeví se v panelu Kanály dočasný kanál Rychlá maska. Ale všechny úpravy masky se provádějí v okně obrazu.

 1. Pomocí libovolného nástroje pro výběr vyberte část obrazu, kterou chcete změnit.
 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko režimu Rychlá maska .

  Barevné překrytí (podobné barevné průhledné fólii) zakryje a chrání oblast mimo výběr. Vybrané oblasti nejsou chráněné touto maskou. Ve výchozím nastavení režimu rychlá maska je chráněná oblast označena červenou barvu s 50 % krytím.

  Photoshop: Standardní režim a režim Rychlá maska
  Vybírání ve standardním režimu a v režimu Rychlá maska

  A. Standardní režim B. Režim Rychlá maska C. Vybrané obrazové body se v miniatuře kanálu zobrazí jako bílé D. Barevné překrytí chrání oblast mimo výběr a nevybrané obrazové body se v miniatuře kanálu zobrazí jako černé 
 3. Chcete-li upravovat masku, vyberte nástroj pro malování na panelu nástrojů. Pole barvy popředí a pozadí na panelu nástrojů se automaticky změní na černou a bílou.
 4. Malujte bílou, abyste vybrali více z obrazu (barevné překrytí se odstraní z oblastí vybarvených bílou barvou). Chcete-li oblasti odstranit z výběru, malujte přes ně černou (barevné překrytí pokrývá oblasti vybarvené černou barvou). Malování šedou nebo jinou barvou vytváří poloprůhlednou oblast, která se hodí k prolnutí nebo vyhlazení okrajů. (Když ukončíte režim Rychlá maska, nemusí se poloprůhledné oblasti označit jako vybrané, ale jsou vybrané.)

  Photoshop: Malování v režimu Rychlá maska
  Malování v režimu Rychlá maska

  A. Původní výběr a v režimu Rychlá maska s vybranou zelenou barvou masky B. Malování bílou v režimu Rychlá maska přidává k výběru C. Malování černou v režimu Rychlá maska odebírá od výběru 
 5. Kliknutím na tlačítko standardního režimu  na panelu nástrojů vypnete rychlou masku a vrátíte se k původnímu obrazu. Oblast nechráněná rychlou maskou bude nyní ohraničena hranicí výběru.

  Pokud změníte na výběr masku s prolnutím okrajů, hranice bude procházet v polovině mezi černými a bílými obrazovými body v přechodu masky. Hranice výběru ukazuje přechod mezi obrazovými body vybranými z méně než 50 % a obrazovými body vybranými z více než 50 %.

 6. Podle potřeby obraz upravte. Změny ovlivní pouze vybrané oblasti.
 7. Chcete-li zrušit označení výběru, zvolte Výběr > Odznačit.

  Poznámka:

  Tuto dočasnou masku můžete změnit na trvalý alfa kanál tím, že přepnete do standardního režimu a zvolíte Výběr > Uložit výběr.

Změna voleb rychlé masky

 1. Na panelu nástrojů dvakrát klikněte na tlačítko režimu Rychlá maska .
 2. Zvolte jednu z následujících voleb zobrazení:

  Maskované oblasti

  Nastaví maskované oblasti na černé (neprůhledné) a vybrané oblasti na bílé (průhledné). Malování černou zvětšuje maskované oblasti; malování bílou zvětšuje oblast výběru. Když je vybraná tato volba, tlačítko Rychlá maska na panelu nástrojů se zobrazí jako bílé kolečko na šedém pozadí .

  Vybrané oblasti

  Nastaví maskované oblasti na bílé (průhledné) a vybrané oblasti na černé (neprůhledné). Malování bílou zvětšuje maskované oblasti; malování černou zvětšuje oblast výběru. Když je vybraná tato volba, tlačítko Rychlá maska na panelu nástrojů se zobrazí jako šedé kolečko na bílém pozadí .

  Poznámka:

  Chcete-li přepnout mezi volbami Maskované oblasti a Vybrané oblasti pro režim rychlé masky, klikněte na tlačítko Režim rychlé masky se stisknutou klávesou Alt.

 3. Chcete-li vybrat pro masku jinou barvu, klikněte na pole barvy a zvolte novou barvu.
 4. Chcete-li změnit neprůhlednost (krytí) masky, zadejte hodnotu od 0 % do 100 %.

  Nastavení barvy i krytí ovlivňuje pouze vzhled masky a nemá žádný vliv na to, jak jsou chráněny oblasti pod maskou. Změnou těchto nastavení lze dosáhnout toho, aby byla maska lépe viditelná proti barvám obrazu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online