Příručka uživatele Zrušit

Duplexy

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

O duplexech

V aplikaci Photoshop se pojem duplex týká kromě duplexů také jednobarevných tisků, triplexů a kvadruplexů. Jednobarevné obrazy jsou obrazy ve stupních šedi, tištěné jednou tiskovou barvou, která není černá. Duplexy, triplexy a kvadruplexy jsou obrazy ve stupních šedi, tištěné dvěma, třemi a čtyřmi tiskovými barvami. U těchto obrazů se pro reprodukci různých odstínů šedé používají barevné tiskové barvy a nikoli různé stupně šedé.

Duplexy rozšiřují tónový rozsah obrazu ve stupních šedi. Přestože reprodukce obrazu v šedé stupnici dokáže zobrazit až 256 různých odstínů, při tisku lze dosáhnout maximálně 50 odstínů na jednu tiskovou barvu. Proto obraz ve stupních šedi vytištěný pouze černou tiskovou barvou vypadá podstatně hrubší než stejný obraz vytištěný dvěma, třemi nebo čtyřmi tiskovými barvami, kdy každá z těchto barev reprodukuje až 50 různých úrovní šedi.

Někdy se duplexy tisknou černou a šedou tiskovou barvou – černá se použije pro stíny a šedá pro střední tóny a světla. Častěji se při tisku duplexů používá pro světla barevná tisková barva. Touto technikou se vytvářejí obrazy, které mají lehký barevný nádech a výrazně zlepšený dynamický rozsah. Duplexy jsou ideální pro dvoubarevné tiskové projekty, kdy se pro zvýraznění používá přímá barva.

Protože duplexy používají různé tiskové barvy pro reprodukci různých odstínů šedi, zachází s nimi Photoshop jako s jednokanálovými, 8-bitovými obrazy ve stupních šedi. V režimu Duplex tedy nemáte přímý přístup k jednotlivým barevným kanálům obrazu (jako v režimech RGB, CMYK a Lab). Místo toho se kanály nastavují pomocí křivek v dialogovém okně Volby duplexu.

Převod obrazu na duplex

 1. Převeďte obraz na stupně šedi příkazem Obraz > Režim > Stupně šedi. Na duplexy lze převést jen 8bitové obrazy ve stupních šedi.
 2. Zvolte Obraz > Režim > Duplex.
 3. V dialogovém okně Volby duplexu vyberte Náhled, abyste zobrazili náhled obrazu.
 4. Ve volbě Typ vyberte Jednobarevný, Duplex, Triplex nebo Kvadruplex.
 5. Klikněte na pole barvy (vyplněný čtverec), abyste otevřeli dialog pro výběr barvy, pak klikněte na tlačítko Knihovny barev a v dialogovém okně vyberte vzorník tiskových barev a barvu.
  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit syté barvy, určete tiskové barvy v sestupném pořadí – nejtmavší nahoře, nejsvětlejší dole.

 6. Klikněte do pole s křivkou vedle pole tiskové barvy a nastavte průběh duplexové křivky pro jednotlivé tiskové barvy.
 7. Pokud je potřeba, nastavte přetisk barev.
 8. Klikněte na OK.
  Poznámka:

  Chcete-li duplexový efekt aplikovat pouze na část obrazu, převeďte duplexový obraz do vícekanálového režimu – tím se duplexové křivky převedou na kanály přímých barev. Pak můžete vymazat tu část kanálu přímé barvy, kterou chcete vytisknout jako standardní obraz ve stupních šedi.

Úpravy duplexové křivky pro danou tiskovou barvu

V duplexovém obraze má každá tisková barva vlastní křivku, která určuje, jak je barva rozdělená ve stínech a světlech. Tato křivka mapuje každou hodnotu stupňů šedi v původním obraze na určitou hodnotu tiskové barvy v procentech.

 1. Pokud chcete sledovat náhled prováděných úprav, vyberte v dialogovém okně Volby duplexu volbu Náhled.
 2. Klikněte do pole s křivkou vedle pole tiskové barvy.

  Výchozím tvarem duplexové křivky je diagonální přímka, která vyznačuje, že každá hodnota šedi v původním obraze se mapuje na stejnou hodnotu tiskové barvy v procentech. Při tomto nastavení se 50% šedý obrazový bod vykreslí jako 50% odstín tiskové barvy, 100% stín se vykreslí jako 100% barva a tak dále.

 3. Upravte duplexovou křivku pro každou tiskovou barvu buď přetažením bodu v grafu, nebo přímým zadáním hodnot pro různé hodnoty tiskových barev v procentech.
  • V grafu křivky probíhá vodorovná osa od světel (vlevo) po stíny (vpravo). Hustota tiskové barvy vzrůstá směrem nahoru podél svislé osy. Na křivce můžete zadat až 13 bodů. Když na křivce zadáte dva body, Photoshop vypočítá mezilehlé hodnoty. Když křivku upravíte, do textových polí se automaticky zadají hodnoty.

  • Hodnota, kterou zadáte do textového pole, označuje hodnotu tiskové barvy v procentech, která se použije pro určitou hodnotu stupňů šedi v původním obraze. Když například do textového pole pro 100% hodnotu zadáte 70, použije se k tisku obrazových ploch se 100% stínem 70% odstín této tiskové barvy.

 4. Uložte křivky vytvořené v dialogovém okně Duplexová křivka kliknutím na tlačítko Uložit.
 5. Pokud chcete načíst tyto křivky nebo křivky vytvořené v dialogovém okně Křivky, včetně křivek vytvořených pomocí volby Libovolné mapování, klikněte na Načíst.

  Při práci s duplexovými obrazy můžete pro zobrazení procentuální hustoty tiskových barev použít panel Informace. Chcete-li zjistit hustotu tiskových barev v procentech, která se použije při tisku, nastavte režim odečítání na Platný režim. Tyto hodnoty odrážejí všechny změny, které jste zadali v dialogovém okně Duplexová křivka.

Nastavení přetisku barev

Přetisk barev tvoří dvě plné tiskové barvy, které se tisknou přes sebe. Když se například azurová tisková barva tiskne přes žlutou, výsledná barva přetisku bude zelená. Pořadí tisku barev, stejně tak jako odchylky tiskových barev nebo papíru, můžou značně ovlivnit konečný výsledek.

Chcete-li předpovědět, jak budou barvy vypadat po vytištění, použijte vytištěný vzorek vzájemně přetištěných tiskových barev a podle něj upravte zobrazení na monitoru. Pamatujte si ale, že toto nastavení ovlivní pouze způsob, jakým se přetiskované barvy zobrazí na obrazovce, nikoli výsledek při tisku. Než tyto barvy nastavíte, ujistěte se, že máte kalibrovaný monitor.

Nastavení zobrazení přetisku barev

 1. Zvolte Obraz > Režim > Duplex.
 2. Klikněte na Přetisk barev. Dialogové okno Přetisk barev zobrazuje, jak budou zkombinované tiskové barvy vypadat vytištěné.
 3. Klikněte na barevné pole kombinace barev, kterou chcete upravit.
 4. Vyberte požadovanou barvu v panelu Výběr barvy a klikněte na OK.
 5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nebudete s kombinací tiskových barev spokojení. Pak klikněte na OK.

Ukládání a načítání nastavení duplexu

Pomocí tlačítka Uložit v dialogovém okně Volby duplexu můžete uložit nastavení duplexových křivek, tiskových barev a přetisku barev. Pomocí tlačítka Načíst můžete načíst nastavení duplexových křivek, tiskových barev a přetisku barev. Tato nastavení pak můžete použít pro další obrazy ve stupních šedi.

Photoshop obsahuje několik vzorových sad duplexových, triplexových a kvadruplexových křivek. Tyto sady obsahují některé běžně používané křivky a barvy. Použijte tyto sady jako odrazový můstek, když vytváříte vlastní kombinace.

Zobrazení jednotlivých barev duplexového obrazu

Protože duplexy jsou jednokanálové obrazy, veškeré úpravy jednotlivých tiskových barev jsou zobrazeny jako součást výsledného složeného obrazu. V některých případech ale možná budete chtít prohlížet jednotlivé „tiskové výtažky“ (stejně jako u obrazů CMYK), abyste viděli, jak se budou separovat tiskové barvy při tisku.

 1. Když nastavíte tiskové barvy, zvolte Obraz > Režim > Vícekanálový.

  Obraz se převede do vícekanálového režimu, kde každý kanál představuje kanál přímé barvy. Obsah každého kanálu přímé barvy přesně odráží nastavení duplexu, ale složený náhled na obrazovce nemusí být tak přesný jako náhled v duplexovém režimu.

  Poznámka:

  Pokud provedete nějaké změny, když je obraz ve vícekanálovém režimu, nebudete ho moci vrátit zpět do jeho původní duplexové podoby (pokud se nevrátíte k duplexovému stavu na panelu Historie). Chcete-li nastavit rozložení tiskových barev a ověřit si výsledek na jednotlivých tiskových výtažcích, proveďte příslušné úpravy v dialogovém okně Duplexové křivky ještě před převodem do vícekanálového režimu.

 2. Na panelu Kanály vyberte kanál, který chcete zkontrolovat.
 3. Pro návrat zpět do duplexového režimu zvolte Úpravy > Zpět Vícekanálový.

Tisk duplexy

Při vytváření duplexů si pamatujte, že výsledný tiskový výstup je výrazně ovlivněn pořadím tisku tiskových barev i použitými úhly rastrů. (V případě potřeby změňte úhly polotónových rastrů ve volbách tiskárny souvisejících se zpracováním rastrového obrazu.)

Při tisku výtažků nemusíte převádět duplexové obrazy do režimu CMYK, stačí v rozbalovací nabídce Profil v sekci Správa barev dialogového okna Tisknout (pro nastavení voleb tiskárny) vybrat volbu Výtažky. Pokud obraz převedete do režimu CMYK, převedou se všechny vlastní barvy na své ekvivalenty CMYK.

Export duplexových obrazů do jiných aplikací

Chcete-li exportovat duplexový obraz do aplikace pro sazbu, musíte nejdříve obraz uložit ve formátu EPS nebo PDF. (Pokud však obraz obsahuje kanály přímé barvy, převeďte ho do vícekanálového režimu a uložte ve formátu DCS 2.0.) Nezapomeňte nazvat vlastní barvy pomocí příslušné přípony, aby je cílová aplikace mohla rozpoznat. Jinak aplikace nemusí barvy vytisknout správně, nebo nemusí vytisknout obraz vůbec.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.