Kreslete štětcem dokonalé symetrické vzory. Režim symetrie vám umožňuje definovat osu nebo osy a poté si vybrat z přednastavených typů, včetně kruhové, radiální, spirálové a mandalové symetrie.

Výběr možností symetrie během kreslení

Symetrický vzor
Režimy symetrie usnadňují vytváření složitých vzorů

V aplikaci Photoshop můžete s nástroji Malířský štětec, Míchací štětec, Tužka a Guma používat symetrické kreslení. Při práci s těmito nástroji klikněte v pruhu voleb na ikonu motýla () a vyberte některý z dostupných typů symetrie: Svisle, Vodorovně, Duální osy, Diagonála, Zakřivení, Kruh, Spirála, Rovnoběžky, Radiální, Mandala.     


Tahy štětcem jsou symetricky kopírovány přes linii symetrie, což umožňuje snadno kreslit tváře, auta, zvířata a podobně.

Můžete také nastavit libovolnou cestu jako symetrickou. Klikněte pravým tlačítkem na požadovanou cestu na panelu Cesty a vyberte možnost Vytvořit symetrickou cestu. Chcete-li symetrickou cestu upravit, vyberte ji a poté zvolte možnost  > Transformovat symetrii.

Kreslení s využitím radiální a mandalové symetrie

 1. Zvolte nástroj Malířský štětec, Míchací štětec, Tužka nebo Guma.

  Poznámka:

  Funkce Symetrické kreslení nepodporuje živé špičky štětce (rozprašovač, špičky stopy štětce, erodovatelné špičky).

 2. V pruhu voleb klikněte na ikonu motýla a v nabídce zvolte symetrii Radiální nebo Mandala.

 3. V dialogovém okně Radiální symetrie nebo Mandalová symetrie zadejte požadovaný počet segmentů a klikněte na OK.

  • Pro radiální symetrii můžete zadat minimálně 2 segmenty a maximálně 12.
  • Pro mandalovou symetrii můžete zadat minimálně 3 segmenty a maximálně 10.
 4. Aplikace Photoshop nyní v dokumentu zobrazí výchozí symetrickou cestu. Tuto cestu můžete transformovat podle svých potřeb. Stisknutím klávesy Enter transformaci potvrďte.  

  Chcete-li symetrickou cestu upravit později, vyberte ji a poté zvolte možnost  > Transformovat symetrii.

 5. Při kreslení v dokumentu můžete jako referenci používat vodítko symetrie.  

  Použití radiální symetrie s nástrojem Malířský štětec

  Radiální symetrie

  Při kreslení pomocí radiální symetrie aplikace Photoshop opakuje jednotlivé tahy štětcem kolem středového bodu nebo radiální osy. Pokud například nastavíte pro radiální symetrii počet segmentů na hodnotu 6, bude každý tah štětcem 6x opakován okolo středového bodu.   

  Použití mandalové symetrie s nástrojem Malířský štětec

  Mandalová symetrie

  Při kreslení pomocí mandalové symetrie aplikace Photoshop nejprve zrcadlí a potom opakuje jednotlivé tahy štětcem kolem středového bodu nebo radiální osy. Pokud například nastavíte pro mandalovou symetrii počet segmentů na hodnotu 6, bude každý tah štětcem zrcadlen a potom 6x opakován okolo středového bodu.   


Přiřazení klávesových zkratek k možnostem symetrie

V nabídce Symetrie můžete přiřadit klávesové zkratky k následujícím možnostem.

 • Přepnutí mezi volbami Symetrie vypnuta a Naposledy použitá symetrie
 • Přepnutí mezi volbami Skrýt symetrii a Zobrazit symetrii
Ve výchozím nastavení není k těmto možnostem přiřazena žádná klávesová zkratka.
 1. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Zvolte Úpravy > Klávesové zkratky.
  • Zvolte Okna > Pracovní plocha > Klávesové zkratky a nabídky a klikněte na kartu Klávesové zkratky.
 2. V nabídce Zkratky pro zvolte Nástroje.

  V zobrazeném seznamu ve sloupci Příkaz panelu nástrojů vyhledejte položky Přepnout vypnutí symetrie/poslední symetrie a Přepnout viditelnost symetrie.

 3. Vyberte a přiřaďte požadovanou klávesovou zkratku. Klikněte na tlačítko OK.

  Další informace získáte v tématu Přizpůsobení klávesových zkratek.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online