Aplikace Photoshop nabízí inteligentní mechanismus pro automatické snížení rozmazání způsobeného pohybem fotoaparátu. V případě potřeby lze nastavit pokročilá nastavení a obraz doostřit. Filtr Redukce chvění v nabídce Filtr > Zostření může snížit rozmazání způsobené různými typy pohybu fotoaparátu, včetně přímočarého, obloukového, otáčivého nebo klikatého.

Redukce chvění fotoaparátu v aplikaci Photoshop
Originál (vlevo) a obraz po redukci chvění (vpravo)

Video | Používání filtru pro redukci chvění fotoaparátu

Video | Používání filtru pro redukci chvění fotoaparátu
Pořídili jste snímek, který je v důsledku pohybu fotoaparátu trochu rozmazaný? Rafael Concepcion vám předvede, jak můžete tento obraz zostřit pomocí nového filtru.
Rafael Concepcion

Obrazy vhodné pro použití redukce chvění fotoaparátu

Funkce redukce chvění fotoaparátu nejlépe funguje u snímků pořízených fotoaparátem při mírném osvětlení a s nízkou úrovní šumu. Pro redukci chvění jsou vhodné především následující typy snímků:

 • snímky pořízené v interiéru nebo exteriéru objektivem s velkou ohniskovou vzdáleností,
 • snímky statické scény pořízené v interiéru s nízkou rychlostí závěrky a bez blesku.

Redukce chvění může také přispět k zostření rozmazaného textu v obrazech zhoršených pohybem fotoaparátu.

Použití automatické redukce chvění fotoaparátu

 1. Otevřete obraz.
 2. Vyberte položky Filtr > Zostření > Redukce chvění. Aplikace Photoshop automaticky analyzuje oblast obrazu, která je pro redukci chvění nejvhodnější, určí povahu rozostření a určí vhodnou opravu celého obrazu. Opravený obraz se pro kontrolu zobrazí v dialogu Redukce chvění.

Poznámka:

Lupa Detail v pravém dolním podokně umožňuje vybranou oblast zblízka prozkoumat. V případě potřeby je možné prvek obrazu přiblížit nebo oddálit. Při tažení nástroje ručička přes lupu Detail za účelem prozkoumání oblasti obrazu uvolněte tlačítko myši, chcete-li zobrazit rychlý náhled změn redukce chvění provedených na dané oblasti.

Poznámka:

Pokud v dialogu Redukce chvění nejsou na obraze vidět žádné změny, přesvědčte se, že máte v pravém podokně zapnutou volbu Náhled.

Použití několika stop rozostření pro redukci chvění fotoaparátu

Stopa rozostření představuje tvar a rozsah rozostření, které ovlivňuje vybranou oblast obrazu. Různé oblasti obrazu mohou obsahovat rozostření různých tvarů. Funkce automatické redukce chvění fotoaparátu bere v úvahu stopu rozostření pouze pro výchozí oblast obrazu, kterou aplikace Photoshop určila jako nejvhodnější pro odhad rozostření. Chcete-li obraz dále vyladit, aplikace Photoshop může vypočítat a vzít v úvahu stopy rozostření pro několik oblastí.

Dostupné stopy rozostření jsou uvedeny na panelu Další volby v dialogovém okně Redukce chvění. Kliknutím na stopu rozostření ji lze přiblížit nebo oddálit.

Více stop rozostření v aplikaci Photoshop
Několik stop rozostření uvedených na panelu Další volby

Vytvoření a úprava stop rozostření

Aplikace Photoshop nabízí několik možností vytváření a úpravy stop rozostření. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při vytváření stop rozostření v oblastech obrazu, které obsahují kontrast okrajů. Například oblast na níže uvedeném obrázku označená písmenem A je pro odhad rozostření vhodnější než oblast označená písmenem B.

Vytváření a úprava stop rozostření v aplikaci Photoshop
Oblast A je pro odhad rozostření vhodnější než oblast B díky kontrastům textury.

Změna velikosti/polohy ohraničení aktuálně vybrané oblasti

Změnou velikosti ohraničení vybrané oblasti se aktualizuje příslušná stopa rozostření. Chcete-li výběr přesunout do jiné oblasti, přetáhněte prostřední špendlík aktuálně vybrané oblasti.

Nová oblast pro odhad rozostření navržená aplikací Photoshop

 1. Klikněte na ikonu Přidat navrhovanou stopu rozostření () na panelu Další volby v pravém podokně. Aplikace Photoshop zvýrazní novou oblast obrazu vhodnou pro odhad rozostření a vytvoří pro ni stopu rozostření.
 2. Podle potřeby přidejte další stopy rozostření.

Poznámka:

Kliknutím na ikonu odpadkového koše () lze odstranit jednu nebo několik vybraných stop rozostření.

Ruční výběr nové oblasti obrazu

 1. Klikněte na ikonu Nástroj Odhad rozostření () v levém horním rohu dialogu Redukce chvění.
 2. Přetáhněte výběrový obdélník kamkoli na obrazu. Aplikace Photoshop automaticky vytvoří stopu rozostření pro vybranou oblast.
 3. Podle potřeby přidejte další stopy rozostření.

Vytvoření stopy rozostření pomocí nástroje Směr rozostření

 1. Na levém panelu vyberte ikonu Nástroj Směr rozostření ().
 2. Nakreslete rovnou čáru, která bude představovat směr rozostření v obraze.
 1. Pokud to bude nutné, upravte hodnotu Délka stopy rozostření a Směr st. rozostření.
Délka stopy rozostření a směr stopy rozostření
Délka stopy rozostření a směr stopy rozostření

Úprava stopy rozostření pomocí lupy Detaily

 1. Pomocí lupy Detaily vyberte novou oblast obrazu vhodnou pro redukci chvění fotoaparátu.
 2. Kliknutím na ikonu Vylepšit v místě lupy () přesuňte výběr v levém podokně do oblasti označené v lupě Detail. Stopa rozostření pro oblast zobrazenou dříve v lupě Detail bude automaticky aktualizována.

Poznámka:

Lupu Detaily můžete ukotvit nebo uvolnit klávesovou zkratkou Q.

Úprava stopy rozostření s použitím lupy Detaily v aplikaci Photoshop
Úprava stopy rozostření s použitím lupy Detaily

Náhled a použití více stop rozostření

Po přidání požadovaných stop rozostření lze vybrat jednu nebo několik stop rozostření na panelu Další volby a použít je na obraz.

Náhled a porovnání výsledků dvou stop rozostření

 • Stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac) a vyberte stopy rozostření na panelu Další volby. Aplikace Photoshop zobrazí pro vybrané stopy rozostření vícenásobné podokno náhledu.
Výsledky dvou stop rozostření v aplikaci Photoshop
Výsledky dvou stop rozostření zobrazených vedle sebe

Poznámka:

Když zobrazíte náhled výsledků dvou stop rozostření vedle sebe, můžete rychle upravovat hodnoty Vyhlazení a Potlačení artefaktů a sledovat vliv těchto změn na obraz. Další informace naleznete v tématu Vyhlazení a Potlačení artefaktů.

Duplikování stopy rozostření

 • Přetáhněte stopu rozostření na ikonu Přidat navrhovanou stopu rozostření ().

Aplikace Photoshop vytvoří kopii této stopy rozostření a duplicitní kopii uzamkne.

Poznámka:

Vytváření duplicitních kopií stop rozostření je užitečné, když chcete rychle upravit hodnotu Vyhlazení a Potlačení artefaktů a sledovat vliv provedených změn na obraz. Viz Vyhlazení a Potlačení artefaktů.

Práce s duplicitními stopami rozostření v aplikaci Photoshop
Práce s duplicitními stopami rozostření

Opakované použití stop rozostření

Stopy rozostření můžete po vytvoření uložit a pak používat na jiné obrazy.

 1. Vyberte jednu nebo několik stop rozostření.
 2. Vyberte položku Uložit stopu rozostření z místní nabídky panelu Další volby. Stopy rozostření lze uložit ve dvou formátech – KNL a PNG.

Až budete chtít uložené stopy rozostření použít znovu na jiný obraz, vyberte možnost Načíst z rozbalovací nabídky panelu Další volby.

Ukládání a načítání stop rozostření v aplikaci Photoshop
Uložení a načtení stop rozostření

Pokročilá nastavení stopy rozostření

Pokročilá nastavení stopy rozostření usnadňují doladění redukce chvění fotoaparátu.

Rozsah stopy rozostření

Nastavení Rozsah stopy rozostření představuje meze velikosti stopy rozostření. Tuto hodnotu lze v případě potřeby upravit.

Zdrojový šum

Aplikace Photoshop automaticky odhaduje množství šumu v obrazu. V případě potřeby vyberte jinou hodnotu (Automatický/Nízký/Střední/Vysoký).

Vyhlazení

Vyhlazení snižuje vysokofrekvenční šum vzniklý ostřením. Pomocí posuvníku lze nastavit jinou než výchozí hodnotu 30 %. Doporučujeme nízkou hodnotu Vyhlazení.

Potlačení artefaktů

V některých případech lze během zostřování obrazu zpozorovat patrné šumové artefakty. Tyto artefakty potlačíte následujícím postupem:

 1. Vyberte možnost Potlačení artefaktů.

Poznámka:

Když je volba Potlačení artefaktů zapnutá, aplikace Photoshop generuje hrubé náhledy. Hrubé náhledy jsou ostřejší, ale také obsahují více šumových artefaktů.

 1. Nastavte posuvník Potlačení artefaktů na vyšší hodnotu. Při 100% potlačení artefaktů získáte původní obraz a potlačení artefaktů s hodnotou 0 % neodstraní žádné šumové artefakty.

Poznámka:

Potlačení artefaktů nejúčinněji odstraňuje šum se střední frekvencí.

Potlačení artefaktů v aplikaci Photoshop
Potlačení artefaktů

Šumové artefakty v aplikaci Photoshop
Šumové artefakty v aplikaci Photoshop
Šumové artefakty

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online