Příručka uživatele Zrušit

Redukce chvění fotoaparátu

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí
Upozornění:

Redukce chvění fotoaparátu přestane být dostupná

V dubnové verzi aplikace Photoshop 23.3 bude odstraněna funkce Redukce chvění fotoaparátu (Filtr > Zostření > Redukce chvění). Tato technologie není kompatibilní s novějšími vývojovými platformami.

Aplikace Photoshop nabízí inteligentní mechanismus pro automatické snížení rozmazání způsobeného pohybem fotoaparátu. V případě potřeby lze nastavit pokročilá nastavení a obraz doostřit. Filtr Redukce chvění v nabídce Filtr > Zostření může snížit rozmazání způsobené různými typy pohybu fotoaparátu, včetně přímočarého, obloukového, otáčivého nebo klikatého.

Redukce chvění fotoaparátu v aplikaci Photoshop
Originál (vlevo) a obraz po redukci chvění (vpravo)

Obrázky vhodné pro použití redukce chvění fotoaparátu

Funkce redukce chvění fotoaparátu nejlépe funguje u snímků pořízených fotoaparátem při mírném osvětlení a s nízkou úrovní šumu. Pro redukci chvění jsou vhodné především následující typy snímků:

 • snímky pořízené v interiéru nebo exteriéru pomocí objektivu s dlouhou ohniskovou vzdáleností,
 • snímky statické scény pořízené s nízkou rychlostí závěrky a bez blesku.

Kromě toho redukce chvění může také pomoci při ostření rozmazaného textu v obrázcích ovlivněných pohybem fotoaparáty.

Použití automatické redukce chvění fotoaparátu

 1. Otevřete obraz.
 2. Vyberte položky Filtr > Zostření > Redukce chvění. Aplikace Photoshop automaticky analyzuje oblast obrazu, která je pro redukci chvění nejvhodnější, určí povahu rozostření a určí vhodnou opravu celého obrazu. Opravený obraz se pro kontrolu zobrazí v dialogu Redukce chvění.
Poznámka:

Lupa Detail v pravém dolním podokně umožňuje vybranou oblast zblízka prozkoumat. V případě potřeby je možné prvek obrazu přiblížit nebo oddálit. Při tažení nástroje ručička přes lupu Detail za účelem prozkoumání oblasti obrazu uvolněte tlačítko myši, chcete-li zobrazit rychlý náhled změn redukce chvění provedených na dané oblasti.

Poznámka:

Pokud v dialogu Redukce chvění nejsou na obraze vidět žádné změny, přesvědčte se, že máte v pravém podokně zapnutou volbu Náhled.

Použití několika stop rozostření pro redukci chvění fotoaparátu

Stopa rozostření představuje tvar a rozsah rozostření, které ovlivňuje vybranou oblast obrazu. Různé oblasti obrazu mohou obsahovat rozostření různých tvarů. Funkce automatické redukce chvění fotoaparátu bere v úvahu stopu rozostření pouze pro výchozí oblast obrazu, kterou aplikace Photoshop určila jako nejvhodnější pro odhad rozostření. Chcete-li obraz dále vyladit, aplikace Photoshop může vypočítat a vzít v úvahu stopy rozostření pro několik oblastí.

Dostupné stopy rozostření jsou uvedeny na panelu Další volby v dialogovém okně Redukce chvění. Kliknutím na stopu rozostření ji lze přiblížit nebo oddálit.

Více stop rozostření v aplikaci Photoshop
Několik stop rozostření uvedených na panelu Další volby

Vytvoření a úprava stop rozostření

Aplikace Photoshop nabízí několik možností vytváření a úpravy stop rozostření. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při vytváření stop rozostření v oblastech obrazu, které obsahují kontrast okrajů. Například oblast na níže uvedeném obrázku označená písmenem A je pro odhad rozostření vhodnější než oblast označená písmenem B.

Vytváření a úprava stop rozostření v aplikaci Photoshop
Oblast A je pro odhad rozostření vhodnější než oblast B díky kontrastům textury.

Změna velikosti/umístění ohraničení aktuálně vybrané oblasti

Změnou velikosti ohraničení vybrané oblasti se aktualizuje příslušná stopa rozostření. Chcete-li výběr přesunout do jiné oblasti, přetáhněte prostřední špendlík aktuálně vybrané oblasti.

Nová oblast pro odhad rozostření navržená aplikací Photoshop

 1. Klikněte na ikonu Přidat navrhovanou stopu rozostření () na panelu Další volby v pravém podokně. Aplikace Photoshop označí novou oblast obrazu vhodnou pro odhad rozostření a vytvoří pro ni stopu rozostření.
 2. Je-li třeba, přidejte další stopy rozostření.
Poznámka:

Klepnutím na ikonu kontejneru () lze odstranit jednu nebo několik vybraných stop rozostření.

Ruční výběr nové oblasti obrazu

 1. Klepněte na ikonu Nástroj Odhad rozostření () v levém horním rohu dialogu Redukce chvění.
 2. Přetáhněte výběrový obdélník kamkoli na obrazu. Aplikace Photoshop automaticky vytvoří stopu rozostření pro vybranou oblast.
 3. Je-li třeba, přidejte další stopy rozostření.

Vytvoření stopy rozostření pomocí nástroje Směr rozostření

 1. Na levém panelu vyberte ikonu Nástroj Směr rozostření ().
 2. Nakreslete rovnou čáru, která bude představovat směr rozostření v obraze.
 1. Pokud to bude nutné, upravte hodnotu Délka stopy rozostření a Směr stopy rozostření.
Délka stopy rozostření a směr stopy rozostření

Úprava stopy rozostření pomocí lupy Detail

 1. Pomocí lupy Detail zaostřete na novou oblast obrazu vhodnou pro použití funkce redukce chvění fotoaparátu.
 2. Kliknutím na ikonu Vylepšit v místě lupy () přesuňte výběr v levém podokně do oblasti označené v lupě Detail. Stopa rozostření pro oblast zobrazenou dříve v lupě Detail bude automaticky aktualizována.
Poznámka:

Lupu Detaily můžete ukotvit nebo uvolnit klávesovou zkratkou Q.

Úprava stopy rozostření s použitím lupy Detaily v aplikaci Photoshop
Úprava stopy rozostření s použitím lupy Detaily

Náhled a použití více stop rozostření

Po přidání požadovaných stop rozostření lze vybrat jednu nebo několik stop rozostření na panelu Další volby a použít je na obraz.

Náhled a srovnání výsledků dvou stop rozostření

 • Stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac) a vyberte stopy rozostření na panelu Další volby. Aplikace Photoshop zobrazí pro vybrané stopy rozostření vícenásobné podokno náhledu.
Výsledky dvou stop rozostření v aplikaci Photoshop
Výsledky dvou stop rozostření zobrazených vedle sebe

Poznámka:

Když zobrazíte náhled výsledků dvou stop rozostření vedle sebe, můžete rychle upravovat hodnoty Vyhlazení a Potlačení artefaktů a sledovat vliv těchto změn na obraz. Viz Vyhlazení a Potlačení artefaktů.

Duplikování stopy rozostření

 • Přetáhněte stopu rozostření na ikonu Přidat navrhovanou stopu rozostření ().

Aplikace Photoshop vytvoří kopii této stopy rozostření a duplicitní kopii uzamkne.

Poznámka:

Vytváření duplicitních kopií stop rozostření je užitečné, když chcete rychle upravit hodnotu Vyhlazení a Potlačení artefaktů a sledovat vliv provedených změn na obraz. Viz Vyhlazení a Potlačení artefaktů.

Práce s duplicitními stopami rozostření v aplikaci Photoshop
Práce s duplicitními stopami rozostření

Opakované použití stop rozostření

Stopy rozostření můžete po vytvoření uložit a pak používat na jiné obrazy.

 1. Vyberte jednu nebo několik stop rozostření.
 2. Vyberte položku Uložit stopu rozostření z místní nabídky panelu Další volby. Stopy rozostření lze uložit ve dvou formátech – KNL a PNG.

Až budete chtít uložené stopy rozostření použít znovu na jiný obraz, vyberte možnost Načíst z rozbalovací nabídky panelu Další volby.

Ukládání a načítání stop rozostření v aplikaci Photoshop
Uložení a načtení stop rozostření

Pokročilá nastavení stopy rozostření

Pokročilá nastavení stopy rozostření umožňují doladění redukce chvění fotoaparátu.

Rozsah stopy rozostření

Nastavení Rozsah stopy rozostření představuje meze velikosti stopy rozostření. Tuto hodnotu lze v případě potřeby upravit.

Šum ve zdroji

Aplikace Photoshop automaticky odhaduje množství šumu v obrazu. V případě potřeby vyberte jinou hodnotu (Automatický/Nízký/Střední/Vysoký).

Vyhlazení

Vyhlazení snižuje vysokofrekvenční šum vzniklý ostřením. Pomocí posuvníku lze nastavit jinou než výchozí hodnotu 30 %. Doporučujeme nízkou hodnotu Vyhlazení.

Potlačení artefaktů

Občas může při zostření obrazu dojít ke vzniku viditelných artefaktů šumu. Tyto artefakty potlačíte následujícím postupem:

 1. Vyberte možnost Potlačení artefaktů.
Poznámka:

Když volba Potlačení artefaktů není zapnutá, aplikace Photoshop generuje hrubé náhledy. Hrubé náhledy jsou ostřejší, ale také obsahují více šumových artefaktů.

 1. Nastavte posuvník Potlačení artefaktů na vyšší hodnotu. Při 100% potlačení artefaktů získáte původní obraz a potlačení artefaktů s hodnotou 0 % neodstraní žádné šumové artefakty.
Poznámka:

Potlačení artefaktů nejúčinněji odstraňuje šum se střední frekvencí.

Potlačení artefaktů v aplikaci Photoshop
Potlačení artefaktů

Šumové artefakty v aplikaci Photoshop

Šumové artefakty v aplikaci Photoshop
Šumové artefakty

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.