O správě barev v aplikacích Adobe

Správa barev Adobe vám pomůže zachovat vzhled barev při přenosu obrazů z externích zdrojů, při úpravách dokumentů, při jejich přenášení mezi aplikacemi Adobe i při konečném výstupu hotových kompozic. Tento systém je založen na konvencích vyvinutých konsorciem ICC (International Color Consortium), což je skupina zodpovědná za standardizaci formátů profilů a postupů potřebných k tomu, aby v celém pracovním postupu byla zachována shodnost a přesnost barev.

V aplikacích Adobe se správou barev je správa barev standardně zapnutá. Pokud jste zakoupili aplikaci Adobe Creative Suite, nastavení barev je synchronizováno pro všechny aplikace, aby se barvy RGB a CMYK zobrazovaly shodně. To znamená, že barvy vypadají stejně bez ohledu na to, v jaké aplikaci je zobrazujete. 

Nastavení barev pro aplikaci Creative Suite se pomocí nástroje Adobe Bridge synchronizují v jednom centrálním místě.

Pokud se rozhodnete změnit výchozí nastavení, snadno použitelná přednastavení vám umožní konfigurovat správu barev Adobe tak, aby odpovídala běžným výstupním podmínkám. Nastavení barev také můžete přizpůsobit podle požadavků vašeho speciálního pracovního postupu s barvami.

Nezapomeňte, že na způsob používání správy barev má vliv také to, s jakými typy obrazů pracujete a jaké máte požadavky na výstup. Existují například různé problémy se zachováním shodnosti barev v pracovních postupech pro tisk fotografií RGB, komerční tisk CMYK, digitální tisk s různými barvami RGB/CMYK a publikování na internetu.  

Základní kroky pro zachování shodných barev

1. Poraďte se se svými produkčními partnery (pokud nějaké máte), abyste zajistili, že všechny aspekty vašeho pracovního postupu se správou barev budou plně v souladu s jejich pracovními postupy.

Projednejte s nimi, jak budou pracovní postupy s barvami sjednocené ve vaší pracovní skupině a s poskytovateli služeb, jak konfigurujete software a hardware pro integraci do systému správy barev, a na jaké úrovni se bude správa barev implementovat. (Viz Potřebujete správu barev?.)

2. Kalibrujte monitor a vytvořte jeho profil.

Profil monitoru je první profil, který byste měli vytvořit. Přesné zobrazení barev je základním předpokladem pro správná tvůrčí rozhodnutí týkající se barev, které ve svém dokumentu specifikujete. (Viz Kalibrace monitoru a vytvoření jeho profilu.)

3. Do svého systému přidejte profily barev pro všechna vstupní a výstupní zařízení, která se chystáte používat, jako jsou skenery a tiskárny.

Systém správy barev používá profily k určení způsobu, jakým dané zařízení vytváří barvy a jaké jsou skutečné barvy v dokumentu. Profily zařízení se často instalují, když k systému přidáváte další zařízení. K vytvoření přesnějších profilů pro konkrétní zařízení a podmínky také můžete použít software a hardware od jiných firem. Pokud se váš dokument bude komerčně tisknout, kontaktujte svého dodavatele tiskových služeb a zjistěte si profil pro použité tiskové zařízení nebo podmínky tisku. (Viz O barevných profilecha Instalace profilu barev.)

4. Nastavte správu barev v aplikacích Adobe.

Pro většinu uživatelů je dostačující výchozí nastavení barev. Nastavení barev ale můžete změnit jedním z následujících úkonů:

 • Pokud používáte více aplikací Adobe, použijte před zahájením práce s dokumenty nástroj Adobe® Bridge k volbě standardní konfigurace správy barev a k synchronizaci nastavení barev mezi jednotlivými aplikacemi. (Viz Synchronizace nastavení barev ve všech aplikacích Adobe.)

 • Pokud používáte jen jednu aplikaci Adobe nebo pokud chcete přizpůsobit specifické volby správy barev, můžete změnit nastavení barev jen u určité aplikace. (Viz Nastavení správy barev.)

5. (Volitelně) Prohlédněte si barvy s použitím kontrolního náhledu na obrazovce.

Po vytvoření dokumentu můžete použít kontrolní náhled a prohlédnout si, jak budou barvy vypadat po vytištění nebo při zobrazení na určitém zařízení. (Viz Kontrolní náhled barev na obrazovce.)

Poznámka:

Samotný kontrolní náhled neumožňuje zjistit, jak bude vypadat přetisk barev na ofsetovém tiskařském stroji. Pokud pracujete s dokumenty, které obsahují přetisky, zapněte Náhled přetisků, aby se v kontrolním náhledu přesně zobrazil přetisk barev. U aplikace Acrobat Je volba Náhled přetisku použita automaticky.

6. Při tisku a ukládání souborů používejte správu barev.

Cílem správy barev je zachovat shodný vzhled barev na všech zařízeních používaných v rámci vašeho pracovního postupu. Nechte zapnuté volby správy barev při tisku dokumentů, ukládání souborů a při přípravě souborů, které budou zobrazeny online. (Viz Tisk se správou barev a Správa barev v dokumentech pro zobrazování online.)

Synchronizace nastavení barev ve všech aplikacích Adobe

Pokud používáte aplikaci Adobe Creative Suite, můžete za účelem automatické synchronizace nastavení barev ve všech aplikacích použít nástroj Adobe Bridge. Tato synchronizace zajistí, že barvy budou vypadat stejně ve všech aplikacích Adobe se správou barev.

Pokud nastavení barev nejsou synchronizovaná, objeví se v každé aplikaci v hodní části dialogového okna Nastavení barev upozornění. Doporučujeme vám, abyste synchronizovali nastavení barev dříve než začnete pracovat s novými nebo stávajícími dokumenty.

 1. Otevřete nástroj Bridge.
  Pokud chcete otevřít nástroj Bridge z aplikace Creative Suite, vyberte položky Soubor > Procházet. Pokud chcete nástroj Bridge spustit přímo, buď v nabídce Start klikněte na položku Adobe Bridge (Windows), nebo poklikejte na ikonu Adobe Bridge (Mac OS).
 2. Zvolte Úpravy > Nastavení Creative SuiteColor.
 3. Ze seznamu vyberte nastavení barev a klikněte na tlačítko Použít.
  Pokud žádné z výchozích nastavení nesplňuje vaše požadavky, můžete výběrem možnosti Zobrazit rozšířený seznam souborů nastavení barev zobrazit další nastavení. Chcete-li nainstalovat vlastní soubor nastavení, například soubor, který jste dostali od svého poskytovatele tiskových služeb, klikněte na možnost Zobrazit uložené soubory nastavení barev.

Nastavení správy barev

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Illustrator, InDesign, Photoshop) Vyberte položky Úpravy > Nastavení barev.

  • (Acrobat) v dialogovém okně Předvolby vyberte kategorii Správa barev.

 2. Z nabídky Nastavení vyberte nastavení barev a klikněte na tlačítko OK.

  Vybrané nastavení určuje, jaké barevné pracovní prostory budou aplikace používat, co se stane, když otevřete a importujete soubory s vloženými profily, a jak systém správy barev převádí barvy. Chcete-li zobrazit popis nastavení, vyberte nastavení a přesuňte ukazatel nad jeho název. Popis se objeví dole v dialogovém okně.

Poznámka:

Nastavení barev v aplikaci Acrobat jsou podmnožinou nastavení, používaných v aplikacích InDesign, Illustrator a Photoshop.

V některých situacích, například když vám váš poskytovatel služeb předá svůj vlastní výstupní profil, může být nezbytné přizpůsobit určité volby v dialogovém okně Nastavení barev. Jejich přizpůsobení by ale měli provádět pouze pokročilí uživatelé.

Poznámka:

Pokud pracujete s více aplikacemi Adobe, důrazně vám doporučujeme, abyste nastavení barev v aplikacích navzájem synchronizovali. (Viz Synchronizace nastavení barev ve všech aplikacích Adobe.)

Změna vzhledu černé CMYK (Illustrator, InDesign)

Čistá černá CMYK (K=100) vypadá při zobrazení na obrazovce, při tisku na stolní tiskárně bez podpory jazyka PostScript nebo při exportu do formátu souboru RGB jako tmavá černá (nebo sytá černá). Chcete-li raději vidět rozdíl mezi čistou černou a sytou černou, jak bude vypadat po vytištění na komerčním tiskařském stroji, můžete změnit předvolby Vzhled černé. Tyto předvolby nemění barevné hodnoty v dokumentu.

 1. Vyberte položky Úpravy > Předvolby > Vzhled černé (Windows) nebo [název aplikace] > Předvolby > Vzhled černé (Mac OS).
 2. Vyberte možnost pro zobrazení na obrazovce:
  Zobrazit všechny černé přesně        Zobrazí čistou černou CMYK jako tmavě šedou. Toto nastavení umožňuje vidět rozdíl mezi čistou černou a sytou černou.
  Zobrazovat všechny černé jako sytou černou        Zobrazí čistou černou CMYK jako tmavou černou (RGB=000). Při tomto nastavení vypadají čistá černá i sytá černá na obrazovce stejně.
 3. Vybrat možnost pro tisk/export:
  Výstup všech černých přesně        Při tisku na tiskárně jiného než postscriptového typu nebo při exportu do formátu souboru RGB je čistá černá odeslána na výstup pomocí čísel barev v dokumentu. Toto nastavení umožňuje vidět rozdíl mezi čistou černou a sytou černou.
  Výstup všech černých jako sytou černou        Při tisku na tiskárně jiného než postscriptového typu nebo při exportu do formátu RGB je čistá černá CMYK na výstup odeslána jako tmavá černá (RGB=000). Při tomto nastavení vypadají čistá černá i sytá černá stejně.

Správa výtažkových a přímých barev

Při aktivní správě barev každá barva, kterou použijete nebo vytvoříte v aplikaci Adobe se správou barev, automaticky využívá profil barev odpovídající profilu dokumentu. Při přepnutí barevných režimů systém správy barev použije příslušné profily k převodu barev do nového barevného modelu, který zvolíte.

Při práci s výtažkovými a přímými barvami si pamatujte následující zásady:

 • Zvolte pracovní prostor CMYK, který odpovídá vašim podmínkám výstupu CMYK, abyste zajistili, že budete moci přesně definovat a zobrazovat výtažkové barvy.
 • Vybírejte barvy z knihovny barev. S aplikacemi Adobe se dodává několik standardních knihoven barev, které můžete načíst pomocí nabídky panelu Vzorky barev.
 • (Illustrator a InDesign) Zapněte Náhled přetisku, abyste zobrazili přesný a souhlasící náhled přímých barev.
 • (Acrobat, Illustrator a InDesign) Použijte hodnoty Lab (výchozí) pro zobrazení předdefinovaných přímých barev (jako jsou barvy z knihoven TOYO, PANTONE, DIC a HKS) a k převedení těchto barev na výtažkové barvy. Používání hodnot Lab zajišťuje nejvyšší přesnost a shodné zobrazování barev ve všech aplikacích Creative Suite. Chcete-li, aby zobrazení a výstup těchto barev odpovídaly dřívějším verzím aplikace Illustrator nebo InDesign, použijte místo toho ekvivalentní hodnoty CMYK. Návod, jak přepnout mezi hodnotami Lab a CMYK pro přímé barvy, najdete v nápovědě pro nástroje Illustrator nebo InDesign.

Poznámka:

Správa přímých barev poskytuje poměrně přesnou aproximaci přímých barev na vašem zařízení pro kontrolní náhledy nebo nátisky a na monitoru. Přesně reprodukovat přímé barvy na monitoru nebo na zařízení pro kontrolní náhled je ale obtížné, protože mnoho přímých tiskových barev je mimo gamut těchto zařízení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online