Vektorová maska je cesta nezávislá na rozlišení, která ořezává obsah dané vrstvy. Vektorové masky bývají přesnější než masky vytvořené pomocí nástrojů založených na obrazových bodech. Vektorové masky se vytvářejí pomocí nástrojů pera nebo tvarů. Další informace o práci s nástroji pera a tvarů najdete v tématu Kreslení.

Přidání vektorové masky, která zobrazí nebo skryje celou vrstvu

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu, ke které chcete přidat vektorovou masku.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit vektorovou masku, která odkryje celou vrstvu, klikněte na položku Vrstva > Vektorová maska > Odkrýt vše.
  • Chcete-li vytvořit vektorovou masku, která skryje celou vrstvu, klikněte na položku Vrstva > Vektorová maska > Skrýt vše.

Přidání vektorové masky, která zobrazí obsah tvaru

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu, ke které chcete přidat vektorovou masku.

 2. Vyberte cestu, nebo některým nástrojem tvaru nebo nástrojem pero nakreslete pracovní cestu.

  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit cestu pomocí nástroje tvaru, klikněte v pruhu voleb nástroje tvaru na ikonu Cesty.

 3. V panelu Masky klepněte na tlačítko Vektorová maska nebo zvolte Vrstva > Vektorová maska > Platná cesta.

Úpravy vektorové masky

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující vektorovou masku, kterou chcete upravit.
 2. Na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Vektorová maska anebo na panelu Cesty klikněte na miniaturu. Pak změňte tvar pomocí nástrojů tvarů, nástroje pero nebo nástroje pro přímý výběr. Viz Úpravy cest.

Změna krytí vektorové masky nebo prolnutí okrajů masky

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu, která obsahuje vektorovou masku.
 2. Na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Vektorová maska.

 3. Přetažením posuvníku Denzita změníte krytí masky, zatímco přetažením posuvníku Prolnutí změníte prolnutí okrajů masky. Další informace najdete v tématu Úprava krytí nebo okrajů masky.

Odstranění vektorové masky

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu, která obsahuje vektorovou masku.
 2. Na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Odstranit masku .

Vypnutí nebo zapnutí vektorové masky

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte vrstvu s vektorovou maskou, kterou chcete vypnout nebo zapnout, a na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Zapnout/vypnout masku .
  • Klikněte se stisknutou klávesou Shift na miniaturu vektorové masky v panelu Vrstvy.
  • Vyberte vrstvu s vektorovou maskou, kterou chcete vypnout nebo zapnout, a zvolte Vrstva > Vektorová maska > Vypnout nebo Vrstva > Vektorová maska > Zapnout.

  Když je maska vypnutá, objeví se přes miniaturu masky v panelu Vrstvy červené X a obsah vrstvy je viditelný bez efektů masky.

Převedení vektorové masky na masku vrstvy

 1. Vyberte vrstvu s vektorovou maskou, kterou chcete převést, a zvolte Vrstva > Rastrovat > Vektorovou masku.

  Poznámka:

  Když vektorovou masku rastrujete, nemůžete ji už změnit zpět na vektorový objekt.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online