Pomocí filtru Adaptivní široký úhel lze opravit deformace způsobené použitím širokoúhlých objektivů. Je možné rychle narovnat čáry, které se v panoramatech nebo na fotografiích pořízených objektivy typu rybí oko nebo širokoúhlými objektivy jeví jako zakřivené. Například budovy snímané širokoúhlým objektivem se mohou naklánět směrem dovnitř.

Filtr zjistí model fotoaparátu a objektivu a pomocí charakteristik objektivu tyto obrazy narovná. Je možné přidat více omezení a v různých částech obrazu vyznačit přímky. Filtr Adaptivní široký úhel pomocí těchto informací odstraní deformace.

From an expert: Adaptive wide angle filter

From an expert: Adaptive wide angle filter
Nicole S Young

Tento filtr lze také použít na obrazy, které neobsahují informace o fotoaparátu a objektivu, je to ale pracnější.

Pokud chcete později nastavení filtru upravit, převeďte vrstvu na inteligentní objekt. Vyberte vrstvu a klikněte na položku Vrstvy > Inteligentní objekty > Převést na inteligentní objekt.

Ohnisková vzdálenost

Určuje ohniskovou vzdálenost objektivu. Tato hodnota se vyplní automaticky, pokud jsou ve fotografii zjištěny informace o objektivu.

Faktor oříznutí

Zadáním hodnoty určíte způsobu oříznutí výsledného obrazu. Pomocí této hodnoty a hodnoty položky Měřítko lze kompenzovat případné prázdné plochy vzniklé při použití filtru. 

 1. Vyberte možnost Filtr > Adaptivní široký úhel.

 2. Vyberte typ korekce:

  Rybí oko

  Opravuje extrémní zakřivení způsobené objektivem typu rybí oko.

  Perspektiva

  Opravuje sbíhavé čáry způsobené úhlem zobrazení a nakloněním kamery.

  Panoráma

  Opravuje panorama Photomerge.

  Sférické plné

  Opravuje 360stupňová panoramata. Poměr stran panoramat musí být 2:1.

  Automaticky

  Zjišťuje vhodnou korekci automaticky.

 3. Zadejte další nastavení filtru. Pokud obraz obsahuje data objektivu, tyto hodnoty budou automaticky zjištěny a některé volby se nezobrazí.

  Měřítko

  Určuje hodnotu pro změnu velikosti obrazu. Pomocí této hodnoty minimalizujete prázdné oblasti vzniklé po použití filtru.

  Ohnisková vzdálenost

  Určuje ohniskovou vzdálenost objektivu. Tato hodnota bude vyplněna automaticky,
  pokud jsou ve fotografii zjištěny informace objektivu.

  Faktor oříznutí

  Zadáním hodnoty určíte způsobu oříznutí výsledného obrazu. Pomocí této hodnoty
  a hodnoty položky Měřítko lze kompenzovat případné prázdné plochy vzniklé při použití filtru.

  Jako snímek

  Tuto volbu zapněte, chcete-li použít hodnoty definované v profilu objektivu. Pokud nebudou nalezeny žádné informace o objektivu, tato volba bude vypnutá.


 4. Určením omezení vyznačte v obraze přímky.

  Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte nástroj Omezení  a přetáhněte čáru přes hlavní objekt, který chcete narovnat.
  • Vyberte nástroj Omezení mnohoúhelníku  a kolem objektu, který chcete narovnat, nakreslete mnohoúhelník.

  Filtr zjistí zakřivení a nakreslí čáru, která sleduje obrys objektu.

  Photoshop: Zjišťování zakřivení

  Poznámka:

  Chcete-li zarovnávat svisle nebo vodorovně, podržte při přetahování čáry stisknutou klávesu Shift. Chcete-li definovat orientaci stávající čáry, klikněte pravým tlačítkem na čáru v obraze a v rozbalovací nabídce vyberte orientaci.

Po dokončení korekce širokého úhlu může obraz obsahovat několik prázdných oblastí. Tyto plochy lze oříznutím obrazu odstranit nebo pomocí nástroje Výplň podle obsahu na ně lze dokonce přidat obsah.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online