Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 jsou 3D funkce součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop CC. Pro aplikaci Photoshop CC neexistuje samostatná nabídka verze Extended.

Nastavení Expozice a Tónování HDR jsou primárně určena pro 32bitové obrazy HDR. Lze je ale použít i na 16- a 8bitové obrazy k vytvoření efektů podobných obrazům HDR.

Nastavení expozice HDR

Expozice provádí výpočty v lineárním barevném prostoru (gama 1,0) místo platného barevného prostoru.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte v panelu Přizpůsobení na ikonu Expozice  nebo na přednastavení Expozice.

  • Vyberte příkaz Vrstva > Nová vrstva úprav > Expozice.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Expozice. Uvědomte si ale, že se při této metodě provádějí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a odstraňují se informace o obrazu.

 2. V panelu Přizpůsobení nastavte některou z následujících voleb:

  Expozice

  Upraví světlý konec tonálního rozsahu s minimálním účinkem v oblasti extrémních stínů.

  Poznámka:

  V případě 32bitových obrazů je posuvník Expozice také dostupný v dolní části okna obrazu.

  Posun

  Ztmaví stíny a střední tóny s minimálním účinkem v oblasti světel.

  Korekce gama

  Nastaví hodnotu gama obrazu pomocí jednoduché funkce. Záporné hodnoty jsou zrcadleny kolem nuly (zůstanou tedy záporné, ale upraví se, jako by byly kladné).

  Kapátko upraví hodnoty světlosti obrazu (na rozdíl od kapátka Úrovně, které ovlivní všechny barevné kanály).

  • Kapátko Nastavit černý bod nastaví Posun tím, že nastaví obrazový bod (na který jste kliknuli) na nulu.

  • Kapátko Nastavit bílý bod nastavuje Expozici tím, že nastaví bod, na který jste kliknuli, na bílou barvu (1,0 pro obrazy HDR).

  • Kapátko Střední tóny nastaví expozici tak, že nastaví hodnotu, na kterou jste kliknuli, na střední šedou barvu.

Nastavení tónování HDR

Příkaz Tónování HDR vám poskytuje možnost použít na jednotlivé obrazy plný rozsah nastavení kontrastu a expozice formátu HDR.

Poznámka:

Tónování HDR vyžaduje sloučené vrstvy.

 1. Otevřete v režimu RGB nebo v režimu stupňů šedi 32-, 16- nebo 8bitový obraz.

 2. Vyberte příkaz Obraz > Přizpůsobení > Tónování HDR.

  Podrobnosti o jednotlivých nastaveních naleznete v části Volby 16bitových nebo 8bitových obrazů. (V dialogovém okně Tónování HDR tyto volby platí na obrazy ve všech bitových hloubkách.)

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online