Příručka uživatele Zrušit

Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Photoshop poskytuje mnoho funkcí, které pomáhají použít obrazy v jiných aplikacích. Díky integraci mezi různými produkty Adobe umí mnohé aplikace Adobe přímo importovat soubory ve formátu Photoshop (PSD) a využívat vlastnosti souboru aplikace Photoshop, jako jsou vrstvy, styly vrstev, masky, průhlednost a efekty.

Příprava obrazů pro programy pro sazbu stránek

Způsob, jakým připravíte obraz k použití v programu pro sazbu stránek, závisí na tom, jaké formáty souboru tento program připouští:

 • Adobe InDesign 2.0 a novější umí vkládat soubory aplikace Photoshop (PSD). Obraz aplikace Photoshop nemusíte ukládat ani exportovat do jiného formátu souboru. Průhledné oblasti se zobrazují a tisknou podle očekávání.

 • Většina dalších programů pro sazbu stránek vyžaduje, abyste obraz uložili jako soubor TIFF nebo EPS. Pokud ale obraz obsahuje plochy, které mají být zcela průhledné, musíte je nejdříve ohraničit pomocí ořezové cesty. Jaký je nejlepší formát pro import obrazů z aplikace Photoshop zjistíte v dokumentaci k vašemu programu pro sazbu stránek.

Pokud váš program pro sazbu stránek neumí vkládat soubory aplikace Photoshop (PSD), postupujte podle následujících kroků:

 1. Pokud obraz obsahuje průhledné pozadí nebo plochy, které mají být průhledné, vytvořte ořezovou cestu kolem neprůhledných ploch obrazu. I když jste odstranili pozadí kolem obrazu, musíte plochu ohraničit pomocí ořezové cesty před převedením souboru do formátu TIFF nebo EPS. Jinak se může stát, že se průhledné plochy v programu pro sazbu stránek vytisknou jako bílé.
 2. Vyberte položku Soubor > Uložit jako.
 3. V nabídce Formát v dialogovém okně Uložit jako vyberte vhodný formát. Jaký formát zvolíte závisí na tom, jaký má být konečný výstup dokumentu. Pro tisk na ne-PostScriptové tiskárny zvolte TIFF. Pro tisk na PostScriptové tiskárny zvolte Photoshop EPS. Pak klepněte na Save (Uložit).
 4. V dialogovém okně Volby TIFF nebo Volby EPS nastavte volby podle následujících poznámek. Nechte všechny zbývající volby v jejich výchozích nastaveních a klikněte na tlačítko OK.
  • Dialogové okno Volby TIFF: nastavte kompresi obrazu na Žádná.

  • Dialogové okno Volby EPS (Windows): nastavte náhled na TIFF (8 bitů/obr. bod) a kódování na ASCII85.

  • Dialogové okno Volby EPS (Mac OS): nastavte náhled na Mac (8 bitů/obr. bod) a kódování na ASCII85.

  Poznámka:

  Pokud se v programu pro sazbu zobrazí průhledné plochy jako bílé, zkuste dokument vytisknout. Některé programy pro sazbu stránek nezobrazují ořezové cesty správně, ale tisknou je očekávaným způsobem.

Použití obrazů z aplikace Photoshop v aplikaci Adobe Illustrator

Adobe Illustrator umí otevírat i vkládat soubory aplikace Photoshop; obraz aplikace Photoshop nemusíte ukládat ani exportovat v jiném formátu souboru. Pokud obraz vložíte do otevřeného souboru aplikace Illustrator, můžete ho začlenit, jakoby to byl jakýkoli jiný element kresby, nebo můžete zachovat vazbu na původní soubor. I když nebudete moci navázaný soubor v aplikaci Illustrator upravovat, můžete přepnout zpět do aplikace Photoshop pomocí příkazu Upravit originál a tam obraz změnit. Po uložení obrazu se veškeré provedené změny promítnou do jeho verze v aplikaci Illustrator.

 1. Pokud je soubor obrazu otevřený v aplikaci Photoshop, uložte ho jako soubor aplikace Photoshop (PSD) a soubor zavřete.
 2. V aplikaci Adobe Illustrator proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li soubor v aplikaci Illustrator přímo otevřít, zvolte Soubor > Otevřít. V dialogovém okně Otevřít soubor najděte soubor obrazu a klikněte na tlačítko Otevřít.

  • Chcete-li obraz začlenit do existujícího souboru aplikace Illustrator, zvolte příkaz Soubor > Umístit. V dialogovém okně Umístit najděte soubor obrazu, ujistěte se, že je není zaškrtnuto políčko Vazba a klikněte na tlačítko Umístit.

  • Chcete-li obraz vložit do souboru, ale zachovat vazbu na originál, zvolte Soubor > Umístit. V dialogovém okně Umístit najděte soubor obrazu, zaškrtněte políčko Vazba a klepněte na tlačítko Umístit. Illustrator vloží obraz doprostřed otevřené ilustrace. Červené X přes obraz označuje, že obraz je navázaný na originál a nelze ho upravovat.

 3. Pokud jste obraz otevřeli nebo vložili bez navázání, objeví se v aplikaci Photoshop dialogové okno Import. Zvolte vhodnou volbu a klikněte na políčko OK:
  • Převést vrstvy aplikace Photoshop na objekty, chcete-li vrstvy změnit na objekty aplikace Illustrator. Tato volba zachová masky, režimy prolnutí, průhlednost a (volitelně) řezy a obrazové mapy. Nepodporuje ale vrstvy úprav a efekty vrstev aplikace Photoshop.

  • Sloučit vrstvy aplikace Photoshop do jednoho obrazu, chcete-li všechny vrstvy sloučit do jedné vrstvy. Tato volba zachová vzhled obrazu, ale už nebudete moci upravovat jednotlivé vrstvy.

Vytvoření průhlednosti s použitím ořezových cest obrazů

Můžete použít ořezové cesty obrazů k určení průhledných oblastí v obrazech, které umístíte do programů pro sazbu stránek. Uživatelé Mac OS mohou také vložit obrazy aplikace Photoshop do souborů z mnoha textových procesorů.

Při tisku nebo umístění souboru do jiné aplikace můžete chtít použít pouze část obrazu aplikace Photoshop. Můžete například použít objekt popředí a vyloučit jeho pozadí. Ořezová cesta obrazu umožňuje izolovat objekt popředí a všechno ostatní zprůhlednit, když se obraz tiskne nebo umístí do jiné aplikace.

Poznámka:

Cesty jsou vektorové a proto mají ostré okraje. Při vytváření ořezové cesty obrazu nemůžete zachovat měkké prolnuté okraje, například u stínů.

Photoshop: S ořezovou cestou a bez ní
Obraz importovaný do aplikace Illustrator nebo InDesign bez ořezové cesty obrazu (vlevo) a s ořezovou cestou obrazu (vpravo)

 1. Nakreslete pracovní cestu, ohraničující oblast obrazu, kterou chcete zobrazit.
  Poznámka:

  Pokud jste již vybrali oblast obrazu, kterou chcete zobrazit, můžete převést výběr na pracovní cestu. Pokyny viz Převedení výběru na cestu.

 2. V panelu Cesty uložte pracovní cestu jako cestu.
 3. Zvolte Ořezová cesta z nabídky panelu Cesty, nastavte následující volby a klikněte na tlačítko OK:
  • Z nabídky Cesta zvolte cestu, kterou chcete uložit.

  • Textové pole Plochost nechte prázdné, aby se při tisku obrazu použila výchozí hodnota tiskárny. Pokud při tisku dochází k chybám, zadejte hodnotu plochosti, která určuje, jak interpreter PostScriptu aproximuje křivky. Čím menší je hodnota plochosti, tím větší počet úseček se použije k nakreslení křivky a tím je křivka přesnější. Hodnoty mohou být v rozsahu od 0.2 do 100. Obecně platí, že pro tisk s vysokým rozlišením (1200 dpi až 2400 dpi) se doporučuje hodnota plochosti od 8 do 10, zatímco pro tisk s nízkým rozlišením (300 dpi až 600 dpi) jsou doporučené hodnoty od 1 do 3.

 4. Budete-li tisknout soubor pomocí výtažkových barev, převeďte soubor do režimu CMYK.
 5. Soubor uložte jedním z následujících úkonů:
  • Budete-li soubor tisknout na PostScriptové tiskárně, uložte ho ve formátu Photoshop EPS, DCS nebo PDF.

  • Budete-li soubor tisknout na tiskárně, která nepodporuje PostScript, uložte ho ve formátu TIFF a exportujte do aplikace Adobe InDesign nebo do aplikace Adobe PageMaker® 5.0 nebo novější.

Tisk ořezových cest obrázku

Někdy osvitové jednotky neumí interpretovat ořezové cesty obrazu nebo je ořezová cesta obrazu příliš složitá pro tiskárnu, což se projeví tím, že tiskárna nahlásí chybu Limitcheck nebo všeobecnou PostScriptovou chybu. Někdy můžete bez problémů vytisknout složité ořezové cesty na tiskárně s nízkým rozlišením, ale problémy mohou nastat, chcete-li tisknout stejnou cestu na tiskárně s vysokým rozlišením. Důvodem je to, že tiskárna s nízkým rozlišením ořezovou cestu zjednoduší tím, že použije k popisu křivek menší počet úseček než tiskárna s vysokým rozlišením.

Ořezovou cestu můžete zjednodušit následujícími způsoby:

 • Ručním zmenšením počtu kotevních bodů na cestě.

 • Zvýšením hodnoty tolerance, použité k vytvoření cesty. Načtěte existující cestu jako výběr, zvolte Vytvořit pracovní cestu z nabídky panel Cesty a zvětšete hodnotu tolerance (vhodná počáteční hodnota je 4 až 6 obrazových bodů). Pak ořezovou cestu obrazu vytvořte znovu.

Export cest do aplikace Adobe Illustrator

Příkaz Cesty do aplikace Illustrator umožňuje exportovat cesty aplikace Photoshop jako soubory aplikace Adobe Illustrator. Export cest tímto způsobem zjednodušuje úlohu zkombinování grafiky aplikace Photoshop a Illustrator nebo použití funkcí aplikace Photoshop s grafikou aplikace Illustrator. Můžete například exportovat cestu nakreslenou perem, vytáhnout ji a pak ji použít pro vytvoření přesahů (trappingu) pro ořezovou cestu aplikace Photoshop při tisku z aplikace Illustrator. Tuto funkci můžete také použít k zarovnání textu nebo objektů aplikace Illustrator podle cest aplikace Photoshop.

 1. Nakreslete a uložte cestu nebo změňte existující výběr na cestu.
 2. Zvolte Soubor > Export > Cesty do aplikace Illustrator.
 3. Zvolte umístění exportované cesty a zadejte název souboru. Zkontrolujte, že je v nabídce Cesta vybraná volba Pracovní cesta, aby se cesta exportovala.
 4. Klepněte na Save (Uložit).
 5. Otevřete soubor v aplikaci Adobe Illustrator. Cestu můžete změnit nebo ji použít k zarovnání objektů aplikace Illustrator, které do souboru přidáte.

  Nezapomeňte, že ořezové značky v aplikaci Adobe Illustrator odpovídají rozměrům obrazu aplikace Photoshop. Umístění cesty uvnitř obrazu Phostoshopu se zachová, pokud nezměníte ořezové značky nebo cestu nepřemístíte.

Photoshop je OLE 2.0 server, to znamená, že podporuje vkládání nebo navázání obrazu do aplikace OLE kontejneru (obvykle textový procesor nebo program pro sazbu stránek). Můžete například vložit soubory nebo výběry z aplikace Photoshop do jiných aplikací OLE, jako je Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker a Microsoft Word, pomocí kopírování a vložení nebo jinými metodami.

 • Navázání umožňuje do souboru OLE kontejneru vložit vazbu, která odkazuje na soubor aplikace Photoshop uložený na disku.

 • Vložení umožňuje vložit soubor aplikace Photoshop do souboru OLE kontejneru.

  Až je obraz v aplikaci kontejneru, můžete ho poklepáním upravit v aplikaci Photoshop. Když soubor v aplikaci Photoshop zavřete, obraz se v kontejnerové aplikaci aktualizuje.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zkopírujte výběr v aplikaci Photoshop a vložte ho do své aplikace OLE kontejneru použitím příkazu Rozšířené vložení (Paste Special). Další instrukce najdete v dokumentaci ke svému textovému procesoru nebo programu pro sazbu stránek. Vkládané výběry mohou být pouze vložené, ne navázané.

  • Použijte příkaz Vložit objekt (Insert Object) aplikace OLE kontejneru pro vložení nového nebo existujícího obrazu aplikace Photoshop jako OLE-vloženého nebo OLE-navázaného objektu. Další instrukce najdete v dokumentaci ke svému textovému procesoru nebo programu pro sazbu stránek.

Vložení nenavázané bitmapy v rozlišení obrazovky do aplikace OLE

 1. Nástrojem pro přesun přetáhněte výběr do kontejneru OLE. Když objekt pustíte, objeví se jako bitmapa v rozlišení 72 ppi, kterou nelze automaticky aktualizovat v aplikaci Photoshop.

Změny a aktualizace navázaného nebo vloženého obrazu v OLE aplikaci

 1. Poklepejte na navázaný nebo vložený obraz ve svém textovém procesoru nebo v programu pro sazbu stránek, čímž spustíte Photoshop (pokud již neběží) a otevřete obraz pro úpravy.
 2. Obraz podle potřeby upravte.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pro vložené obrazy: soubor zavřete nebo zvolte Soubor > Aktualizovat nebo Soubor > Zavřít a návrat do [název aplikace].

  • Pro navázané obrázky: soubor uložte a zavřete.

  Poznámka:

  Navázané soubory můžete upravovat, aniž byste předtím museli otevřít dokument kontejneru. Navázaný obraz se bude aktualizovat, až příště dokument otevřete v jeho aplikaci OLE kontejneru.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.