Příručka uživatele Zrušit

Synchronizace přednastavení na více zařízeních

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

V aplikaci Photoshop 25.0 byla ukončena funkce synchronizace přednastavení a již nebude funkční.

Ukončená funkce synchronizace přednastavení

   Ukončeno s vydáním aplikace Photoshop 25.0 (verze ze září 2023).

V nejnovější verzi aplikace Photoshop byla ukončena funkce synchronizace přednastavení a již nebude funkční.

Pokud je synchronizace přednastavení POVOLENA v předvolbách aplikace Photoshop, přednastavení se při každém zavření aplikace Photoshop ukládají na místní disk.

Po upgradu aplikace Photoshop na verzi 25.0 bude možné nadále používat poslední konfiguraci panelů přednastavení Štětce, Přechody, Vzorky, Vzorníky, Tvary a Styly.

Ve výjimečných případech, kdy se konfigurace přednastavení v aplikaci Photoshop 25.0 liší od předchozí instalace aplikace Photoshop, obnovte kopii podle následujících kroků:

1. Zavřete aplikaci Photoshop.

2. Najděte umístění složek:

 • MAC: /Users//Library/Preferences/Adobe Photoshop [předchozí_verze_rok] Settings
 • Windows 10: C:\Users\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop version\Adobe Photoshop [předchozí_verze_rok] Settings

3. Najděte soubory: Brushes.psp, CustomShapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp a Swatches.psp.

4. Vytvořte kopii těchto souborů.

5. Zkopírujte soubory ve složce Settings aplikace Photoshop 25.0.

 • MAC: /Users//Library/Preferences/Adobe Photoshop 2024 Settings
 • Windows 10: C:\Users\\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop version\Adobe Photoshop 2024 Settings

6. Znovu spusťte aplikaci Photoshop.

Přehled synchronizace přednastavení aplikace Photoshop

   Platí pro Photoshop verze 24.7 a starší

Synchronizace přednastavení aplikace Photoshop vám umožňuje spravovat oblíbená přednastavení, protože je snadno synchronizuje v kterémkoli desktopovém zařízení, takže se už vůbec nemusíte zabývat exportem a importem mezi zařízeními nebo verzemi aplikace.

Pokud je funkce Synchronizace přednastavení zapnutá, budou se vaše přednastavení z jednoho zařízení synchronizovat do služby Creative Cloud a následně do každého dalšího desktopového zařízení, ke kterému se přihlásíte přes stejné Adobe ID.

Synchronizace přednastavení aplikace Photoshop
Synchronizujte snadno přednastavení aplikace Photoshop ve službě Creative Cloud a získejte k nim přístup na dalších desktopových zařízeních.

Pokud je tato možnost povolená, synchronizují se ve službě Creative Cloud následující typy přednastavení: Štětce, Přechody, Vzorník, Styly, TvaryVzorky.

Poznámka:

Aktuálně se ve službě Creative Cloud nesynchronizují následující typy přednastavení: Pracovní plochy, Nástroje, Profily okraje, Nahrazení oblohy a přednastavení nebo profily modulu Camera Raw.

Zapnutí synchronizace přednastavení

Hluboký odkaz aplikace Adobe Photoshop

Vyzkoušejte si to v aplikaci
Naučte se zapnout synchronizaci přednastavení v několika jednoduchých krocích.

Synchronizace přednastavení je ve výchozím nastavení vypnutá. Synchronizaci přednastavení můžete zapnout nebo vypnout po přechodu na možnosti Předvolby > Obecné > Synchronizace přednastavení.

Předvolby synchronizace přednastavení
Předvolby synchronizace přednastavení

Zakázání synchronizace přednastavení

Když zrušíte zaškrtnutí políčka Synchronizace přednastavení, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete aktuálně synchronizovaná přednastavení zachovat, aby k nim měla ostatní zařízení i nadále přístup, nebo jestli je chcete z účtu odstranit.

Poznámka: Pokud zvolíte Ne, budou ze služby Creative Cloud odebrána všechna přednastavení, která se aktuálně synchronizují, a budou odstraněna všechna přednastavení v dalších systémech s povolenou synchronizací přednastavení.

Zakázání synchronizace přednastavení

Povolení synchronizace přednastavení

Pokud synchronizaci přednastavení povolíte, objeví se potvrzovací dialogové okno.

Povolení synchronizace přednastavení

Pozor:

Synchronizace přednastavení se započítává do kvóty úložiště. Další informace o kvótě úložiště najdete v tématu popisujícím jak zjistit, kolik cloudového úložiště máte k dispozici.

Časté otázky

Můžu synchronizaci přednastavení využívat pro zálohování?

Synchronizace přednastavení má sloužit jako bezpečná záloha. Vždy však doporučujeme i ruční zálohování oblíbených přednastavení.

Zachová se uspořádání mých přednastavení?

Ano. Složky, hierarchie a pořadí přednastavení budou zachovány na všech zařízeních s povolenou synchronizací přednastavení.

Jak poznám, zda se moje přednastavení synchronizovala?

Synchronizace přednastavení v aplikaci Creative Cloud pro počítače
Synchronizace přednastavení v aplikaci Creative Cloud pro počítače

V aplikaci Creative Cloud pro počítače klikněte v pravém horním rohu na ikonu obláčku. Tím zobrazíte aktuální stav synchronizace souborů.

Pokud synchronizace souborů na obou počítačích stále probíhá, přednastavení se ještě synchronizují.

Jakmile se stav synchronizace souborů zobrazí jako aktuální, znamená to, že se synchronizace přednastavení dokončila.

Proč při první synchronizaci přestala aplikace Photoshop reagovat?

Pokud se vám zdá, že se aplikace Photoshop při prvním zapnutí Synchronizace přednastavení zablokovala, buďte prosím trpělivínevynucujte ukončení aplikace Photoshop. Jestliže máte velké množství přednastavení, které je třeba synchronizovat, může dokončení počáteční synchronizace trvat jednu nebo dvě minuty.

Proč se synchronizovaná přednastavení nezobrazují v jiném počítači?

Ověřte, zda je možnost Synchronizace přednastavení povolena ve všech zařízeních, v rámci kterých chcete přednastavení synchronizovat. Povolení možnosti Synchronizace přednastavení v jednom počítači ji automaticky nezapne v ostatních počítačích.

Je na obou počítačích povolena synchronizace přednastavení?

Povolení synchronizace přednastavení v počítači A neznamená automatické povolení synchronizace přednastavení v počítači B. Uživatel musí zaškrtnout políčko Synchronizace přednastavení v nabídce Předvolby > Obecné v každém počítači, ve kterém chcete synchronizaci provádět.

Probíhá synchronizace přednastavení?

Otevřete počítačovou aplikaci Creative Cloud a v pravém horním rohu klikněte na ikonu obláčku. Pokud v kterémkoli z počítačů probíhá synchronizace souborů, jsou přednastavení stále přenášena z jednoho počítače do druhého.

Zobrazila se mi chybová zpráva „Při synchronizaci přednastavení došlo k chybě. Zkuste aplikaci Photoshop restartovat a obnovit.“. Co mám dělat?

1. Poznámky pro pracovníky zákaznické podpory: Toto je chybová zpráva, která se zobrazí, když aplikace Photoshop a CC knihovny nekomunikují a nepřenášejí přednastavená data. Přeinstalování nebo vrácení aplikace Photoshop na starší verzi tento problém nevyřeší. Existují dvě možnosti:

i. Navrhněte VYPNUTÍ synchronizace přednastavení, pokud uživatelé mohou otevřít Photoshop. Přejděte na předvolby a zvolte, zda chcete přednastavení zachovat nebo odstranit z cloudu. Přednastavení v cloudu se počítají do kvóty knihovny. Přejděte na krok 3b. 

ii. Vynuťte VYPNUTÍ synchronizace přednastavení, pokud uživatelé nemohou spustit aplikaci Photoshop. Přejděte na předvolby. Vynucené VYPNUTÍ neposkytuje možnost odstranění přednastavení z cloudu. Pokud uživatelé chtějí odstranit přednastavení z cloudu, je třeba provést další kroky. Viz poskytnuté pokyny. Přejděte na krok 3c.

2. Navrhněte VYPNUTÍ synchronizace předvoleb, pokud uživatelé mohou otevřít aplikaci Photoshop a přejít na předvolby:

i. Ověřte, zda je počítač připojen k internetu.

ii. Ukončete aplikaci Photoshop na všech počítačích.

iii. Pokud jste tak dosud neučinili, zálohujte přednastavení. Zkopírujte soubory přednastavení ze složky Adobe Photoshop 2021/22 Settings do bezpečného umístění (Brushes.psp, CustomShapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp).

                - MAC: /Users/<uživatel>/Library/Preferences/Adobe Photoshop 202X Settings
                - Windows 10: C:\Users\...\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop 202X\Adobe Photoshop 202X Settings

iv. Spusťte aplikaci Photoshop, přejděte na Předvolby > Obecné, zrušte zaškrtnutí políčka Synchronizace přednastavení a klikněte na tlačítko OK.

v. Uživatelé dotázaní, zda si přejí ponechat přednastavení v cloudu, si mohou vybrat možnost Ano (přednastavení zůstanou v cloudu a budou započítána do kvóty knihovny) nebo Ne (přednastavení budou z cloudu odstraněna).

3. Vynuťte VYPNUTÍ synchronizace přednastavení, pokud uživatelé nemohou spustit aplikaci Photoshop a přejít na předvolby

i. Ověřte, zda je počítač připojen k internetu.

ii. Ukončete aplikaci Photoshop na všech počítačích. 

iii. Pokud jste tak dosud neučinili, zálohujte přednastavení. Zkopírujte soubory přednastavení ze složky Adobe Photoshop 2021/22 Settings do bezpečného umístění (Brushes.psp, CustomShapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp).

                - MAC: /Users/<uživatel>/Library/Preferences/Adobe Photoshop 202X Settings
                - Windows 10: C:\Users\...\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop 202X\Adobe Photoshop 202X Settings

iv. Zeptejte se uživatelů, zda si přejí přednastavení odstranit z cloudu. 

v. Pokud se rozhodnou ponechat přednastavení v cloudu

                – Vytvořte textový soubor s následujícím textem: PresetSync 0.

                   Pokud již soubor PSUserConfig.txt existuje ve složce Settings, mohou jej uživatelé upravit a přidat příznak.

                – Uložte textový soubor s názvem PSUserConfig.txt. Umístěte jej do složky „Adobe Photoshop 202X\Adobe Photoshop 202X Settings“.

                – Znovu spusťte aplikaci Photoshop. Příznak vynutí VYPNUTÍ synchronizace předvoleb a odstraní předvolbu Synchronizace předvoleb z dialogu Předvolby

vi. Pokud se rozhodnou odstranit přednastavení z cloudu:

   – Vytvořte textový soubor a přidejte text na samostatné řádky: PresetSync 0, PresetSyncInfoPanel 1.

                   Pokud již soubor PSUserConfig.txt existuje ve složce Settings, mohou jej uživatelé upravit a přidat příznak.

                – Uložte textový soubor s názvem PSUserConfig.txt. Umístěte jej do složky „Adobe Photoshop 202X\Adobe Photoshop 202X Settings“.

                – Znovu spusťte aplikaci Photoshop. Příznak vynutí VYPNUTÍ synchronizace předvoleb a odstraní předvolbu Synchronizace předvoleb z dialogu Předvolby.

                – Otevřete panel Informace o synchronizaci přednastavení z nabídky Okna > Informace o synchronizaci přednastavení. Pořiďte snímek obrazovky a uschovejte si ho jako referenci. Neváhejte se o něj s námi podělit.

                – Na panelu Informace o synchronizaci přednastavení přejděte do pravé horní nabídky (hamburgerová nabídka) a vyberte možnost Odstranit synchronizované knihovny.

                – Než přejdete k dalšímu kroku, ponechte nejméně 5 minut na odstranění a opětovné vytvoření knihoven synchronizace přednastavení.

                – Zavřete aplikaci Photoshop.

                – Odeberte soubor PSUserConfig.txt ze složky Settings. Přednastavená synchronizace zůstane VYPNUTÁ.

                – Spusťte aplikaci Photoshop.

Zobrazila se mi chybová zpráva „Úložiště Creative Cloud je plné, takže aktualizace knihovny nelze synchronizovat. Upgradujte úložiště nebo uvolněte místo odstraněním některých souborů.“ Co mám dělat?

 • Synchronizace přednastavení se počítá do kvóty knihovny uživatele. K tomuto začalo docházet počátkem roku 2021.
 • Uživatel může zvolit VYPNUTÍ synchronizace přednastavení a na dotaz, zda chce předvolby ponechat v cloudu, může zvolit NE, čímž přednastavení odstraní z cloudu a uvolní místo v knihovně.
 • Přednastavení zůstanou dostupná místně.

Došlo k chybě synchronizace přednastavení?

Otevřete aplikaci Creative Cloud pro počítače a v pravém horním rohu vyberte ikonu cloudu. Pokud se zobrazí červené hlášení „Chyba při synchronizaci knihoven“, vyberte ikonu opakování, která dodá procesu synchronizace nový impuls. Jestliže se tím chyba synchronizace neodstraní, načtěte soubor CC Library Process.log z počítače uživatele. Je-li plný chyb PUT 403, postupujte následovně:

1 Ukončete aplikaci Photoshop na všech počítačích.

2. Zkopírujte soubory přednastavení ze složky Adobe Photoshop Settings do bezpečného umístění (Brushes.psp, CustomShapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp).

3. Načtěte soubor CC LibraryProcess.log z následujících umístění:

MAC: /Users/<uživatel>/Library/Logs/CreativeCloud/

Win10: C:\Users\<uživatel>\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\Creative Cloud Libraries

4. V počítači, ve kterém došlo k chybě synchronizace knihoven:

   – Pokud soubor PSUserConfig.txt ještě neexistuje, vytvořte jej ve složce nastavení aplikace Adobe Photoshop.

    – Přidejte řádek „PresetSyncInfoPanel 1“ do souboru PSUserConfig.txt.

    – Spusťte / znovu spusťte aplikaci Photoshop.

    – Otevřete panel Informace o synchronizaci přednastavení z nabídky Okna > Informace o synchronizaci přednastavení.

    – V nabídce panelu vyberte možnost Odstranit synchronizované knihovny.

    – Povolte synchronizaci přednastavení prostřednictvím nabídky Předvolby > Obecné.

    – Počkejte na dokončení synchronizace v aplikaci Creative Cloud pro počítače.

    – Odeberte řádek „PresetSyncInfoPanel 1“ ze souboru PSUserConfig.txt.

    – Restartujte aplikaci Photoshop.

5. V ostatních počítačích:

    – Spusťte aplikaci Photoshop.

    – Povolte synchronizaci přednastavení prostřednictvím nabídky Předvolby > Obecné.

    – Počkejte na dokončení synchronizace v aplikaci Creative Cloud pro počítače.

    – Odstraňte všechna nadbytečná přednastavení/složky, které byla vytvořeny při opětovné synchronizaci.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online