Text se v aplikaci Adobe Photoshop skládá z vektorových obrysů textu – matematicky definovaných tvarů popisujících písmena, číslice a symboly určitého typu písma. Mnohá písma jsou k dispozici ve více různých formátech. Nejběžnější jsou formáty Type 1 (kterým se také říká PostScriptová písma), TrueType, Open Type, nová písma CID a nechráněná písma CID (pouze pro japonštinu).

Photoshop zachová vektorové obrysy znaků a použije je při změnách velikosti písma, při ukládání souboru PDF nebo EPS nebo při tisku obrazu na PostScriptové tiskárně. Díky tomu můžete vytvořit text s ostrými okraji nezávislými na rozlišení.

Poznámka:

Pokud importujete bitmapové vrstvy vytvořené v předchozích verzích aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements a chcete převést dokument na vektorový typ, vyberte příkaz Text > Aktualizovat všechny textové vrstvy.

O textových vrstvách

Poznámka:

Pro obrazy v režimu Vícekanálový, Bitová mapa nebo Indexované barvy se nevytvářejí textové vrstvy, protože tyto režimy vrstvy nepodporují. V těchto režimech se text objeví přímo na pozadí jako rastrovaný text.

Když vytvoříte text, do panelu Vrstvy je přidána nová textová vrstva. Jakmile vytvoříte textovou vrstvu, můžete text upravovat a aplikovat na něj příkazy pro vrstvy.

Jakmile ale provedete změnu textové vrstvy, která vyžaduje její rastrování, Photoshop převede vektorové obrysy textu na obrazové body. Rastrovaný text již nemá vektorové obrysy a nelze ho upravovat jako text. Viz Rastrování textových vrstev.

Následující změny textové vrstvy nebrání dalšímu upravování textu:

 • Změna orientace textu.
 • Aplikace vyhlazení.
 • Převedení bodového textu na odstavcový text a naopak.
 • Vytvoření pracovní cesty z textu.
 • Aplikace transformačních příkazů z nabídky Úpravy (kromě příkazů Perspektiva a Deformovat).

Poznámka:

Abyste mohli transformovat jen část textové vrstvy, musíte textovou vrstvu nejdříve rastrovat.

 • Použití stylů vrstev.

 • Použijte klávesové zkratky pro vyplnění (viz Klávesy pro malování).

 • Pokřivení textu podle různých tvarů.

Zadávání textu

Text lze vytvořit třemi způsoby: v bodě, uvnitř odstavce a podél cesty.

 • Bodový text je vodorovný nebo svislý řádek textu, který začíná tam, kde klepnete do obrazu. Zadání bodového textu je vhodné pro přidání několika slov do obrazu.

 • Odstavcový text používá hranice k řízení natékání znaků, buď vodorovně nebo svisle. Tento způsob zadávání textu je užitečný, když chcete vytvořit jeden nebo více odstavců, například v letáku.

Bodový text a text v ohraničovacím rámečku
Text zadaný jako bodový text (nahoře) a text v ohraničovacím rámečku (dole)

 • Text na cestě natéká podél okraje otevřené nebo zavřené cesty. Když zadáte text vodorovně, znaky se objeví podél cesty kolmo na účaří. Když zadáte text svisle, znaky se objeví podél cesty paralelně s účařím. V obou případech text natéká ve směru, ve kterém byly přidávány body k cestě.

  Pokud zadáte více textu, než kolik se ho vejde do vymezeného odstavce nebo podél cesty, na místě táhla v rohu ohraničení nebo na místě kotevního bodu na konci cesty se zobrazí čtvereček nebo kroužek se symbolem plus (+).

Kliknutím textovým nástrojem v obrazu přepnete textový nástroj do režimu úprav. Když je nástroj v režimu úprav, můžete zadávat a upravovat znaky, a také provádět některé další příkazy z různých nabídek; některé operace ale vyžadují, abyste nejdříve potvrdili změny textové vrstvy. Chcete-li zjistit, zda je textový nástroj v režimu úprav, podívejte se do pruhu voleb – pokud tam uvidíte tlačítka Potvrdit  a Zrušit , je textový nástroj v režimu úprav.

Zadávání bodového textu

Když zadáte bodový text, je každý jeho řádek samostatný – při úpravách textu se délka řádku prodlužuje nebo zkracuje, ale text se nezalomí na další řádek. Vložený text se objeví v nové textové vrstvě.

 1. Vyberte nástroj Vodorovný text  nebo Svislý text .
 2. Kliknutím v obraze určete místo, kde chcete začít vkládat text. Malá čárka přetínající tvar I textového kurzoru označuje polohu účaří písma (to je pomyslná linka, na které písmo spočívá). Pro svislý text označuje účaří středovou osu znaků textu.
 3. Vyberte další volby textu v pruhu voleb, v panelu Znaky nebo v panelu Odstavec.
 4. Zadávejte znaky. Chcete‑li začít nový řádek, stiskněte Enter na hlavní klávesnici (Windows) nebo Return (Mac OS).

  Poznámka:

  Bodový text můžete také transformovat, když jste v režimu úprav. Podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS). Kolem textu se objeví ohraničovací rámeček. Tažením táhel můžete změnit velikost nebo zkosení textu. Ohraničovací rámeček můžete také natočit.

 5. Až skončíte se zadáváním nebo úpravami textu, proveďte jednu z těchto akcí:
  • Klikněte na tlačítko Potvrdit  v pruhu voleb.

  • Stiskněte Enter na numerické klávesnici.

  • Stiskněte Ctrl+Enter (Windows) nebo Command+Enter (Mac OS).

  • Vyberte libovolný nástroj z panelu nástrojů, klikněte do panelu Vrstvy, Kanály, Cesty, Akce, Historie nebo Styly anebo vyberte libovolný dostupný příkaz z nabídky.

Zadávání odstavcového textu

Při zadávání odstavcového textu se řádky zalamují tak, aby se text přizpůsobil do ohraničovacího rámečku. Můžete vložit více odstavců textu a vybrat volbu zarovnání odstavců.

Velikost ohraničovacího rámečku můžete změnit, což způsobí, že text se znovu zalomí do upraveného rámečku. Ohraničovací rámeček můžete upravit během vkládání textu nebo až po vytvoření textové vrstvy. Pomocí ohraničovacího rámečku také můžete text natočit, zkosit a změnit jeho velikost.

 1. Vyberte nástroj Vodorovný text  nebo Svislý text .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Šikmým tažením vytvořte ohraničovací rámeček pro text.

  • Chcete‑li zobrazit dialogové okno Velikost odstavcového textu, podržte stisknutou klávesu Alt při klepnutí nebo tažení. Zadejte hodnoty v polích Šířka a Výška a klepněte na OK.

 3. Vyberte další volby textu v pruhu voleb, v panelu Znaky, v panelu Odstavec nebo v podnabídce Vrstva > Textová vrstva.
 4. Zadávejte znaky. Chcete‑li začít nový odstavec, stiskněte Enter na hlavní klávesnici (Windows) nebo Return (Mac OS). Když vložíte více textu, než kolik se ho vejde do ohraničovacího rámečku, objeví se na ohraničovacím rámečku ikona přetečení .
 5. Pokud chcete, můžete ohraničovací rámeček otočit, zkosit nebo změnit jeho velikost.
 6. Potvrďte změny textové vrstvy jedním z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Potvrdit  v pruhu voleb.

  • Stiskněte Enter na numerické klávesnici.

  • Stiskněte Ctrl+Enter (Windows) nebo Command+Enter (Mac OS).

  • Vyberte libovolný nástroj z panelu nástrojů, klikněte do panelu Vrstvy, Kanály, Cesty, Akce, Historie nebo Styly anebo vyberte libovolný dostupný příkaz z nabídky.

Vložený text se objeví v nové textové vrstvě.

Vložení zástupného textu Lorem Ipsum

Pomocí zástupného textu Lorem Ipsum můžete rychle vyplnit textové pole, abyste mohli zkontrolovat rozvržení.

 1. Vyberte některý textový nástroj a kliknutím vložte kurzor do existujícího řádku nebo textového pole.

 2. Vyberte volbu Text > Vložit Lorem Ipsum.

Změny velikosti nebo transformace ohraničovacího rámečku textu

 1. Zobrazte táhla ohraničovacího rámečku odstavcového textu. S aktivním nástrojem Text  vyberte textovou vrstvu na panelu Vrstvy a klikněte do textu v obraze.

  Poznámka:

  Bodový text můžete transformovat, když jste v režimu úprav. Podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a kolem textu se objeví ohraničovací rámeček.

  • Chcete-li změnit velikost ohraničovacího rámečku, umístěte ukazatel nad táhlo – ukazatel se změní na dvojitou šipku  – a táhněte. Chcete‑li zachovat proporce ohraničovacího rámečku, podržte při tažení klávesu Shift.

  • Chcete-li ohraničovací rámeček otočit, umístěte ukazatel mimo hranice rámečku – ukazatel se změní na zakřivenou dvojstrannou šipku  – a táhněte. Chcete‑li omezit otáčení na kroky po 15°, podržte při tažení stisknutou klávesu Shift. Chcete‑li změnit střed otáčení, podržte Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a přetáhněte středový bod na nové místo. Středový bod může být i mimo ohraničovací rámeček.

  • Chcete‑li ohraničovací rámeček zkosit, podržte Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a táhněte jedno z postranních táhel. Ukazatel se změní na šipku .

  Zkosení textu
  Zkosení textu pomocí ohraničovacího rámečku

  • Chcete‑li při změně velikosti ohraničovacího rámečku změnit i velikost textu, podržte Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a táhněte za rohové táhlo.

  • Chcete‑li změnit velikost ohraničovacího rámečku od středového bodu, podržte klávesu Alt a táhněte za rohové táhlo.

Převedení bodového textu na odstavcový text a naopak

Bodový text můžete změnit na odstavcový, abyste mohli nastavit natékání znaků v ohraničovacím rámečku. Nebo můžete odstavcový text změnit na bodový, aby byl každý řádek textu nezávislý na ostatních řádcích. Když odstavcový text změníte na bodový, na konec každého řádku se přidá znak zalomení odstavce (s výjimkou posledního řádku).

 1. Vyberte textovou vrstvu na panelu Vrstvy.
 2. Zvolte Text > Převést na bodový text nebo Text > Převést na odstavcový text.

  Poznámka:

  Když změníte odstavcový text na bodový, odstraní se všechny znaky, které přetékají mimo ohraničovací rámeček. Abyste zabránili ztrátě textu, nastavte před převodem ohraničovací rámeček tak, aby byl viditelný celý text.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online