Příručka uživatele Zrušit

Photoshop na iPadu | Časté otázky

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky týkající se aplikace Photoshop na iPadu.

Můžu používat aplikaci Photoshop na iPadu?

Ano, nyní můžete používat aplikaci Photoshop na svém iPadu a vytvářet cokoli, kdykoli a kdekoli.

Adobe Photoshop hluboký odkaz

Vyzkoušejte mobilní aplikaci
Vyzkoušejte nejnovější funkce a vylepšení v aplikaci Photoshop na iPadu a získejte obecně dostupnou verzi.

Photoshop na iPadu
Inspirace je všude. Stejně tak Photoshop!

Když máte inspiraci k vytvoření něčeho nového, aplikace Photoshop na iPadu vám umožní otevírat a upravovat velké soubory aplikace Photoshop, vytvářet úžasné kompozice, retušovat snímky a aplikovat efekty i na cestách. Díky aplikaci Photoshop na iPadu již nebudete připoutaní k počítači – cloudové dokumenty vám umožní pokračovat v práci na různých zařízeních.

Začněte tvořit pomocí aplikace Photoshop na iPadu ještě dnes – předplaťte si plán Creative Cloud, který zahrnuje aplikaci Photoshop. Máte už aktivní plán, který zahrnuje aplikaci Photoshop? Přihlaste se na iPadu pomocí svého Adobe ID a jednoduše si stáhněte Photoshop pro iPad.

Jaký iPad je potřebný ke stažení a používání aplikace Photoshop?

Pokud chcete používat aplikaci Photoshop na iPadu, podívejte se do seznamu podporovaných modelů iPadu aktualizovaných na systém iPadOS v tématu Systémové požadavky | Photoshop na iPadu.

Které jazyky aplikace Photoshop na iPadu podporuje?

Seznam jazyků, ve kterých je aplikace Photoshop dostupná na podporovaných zařízeních, najdete v tématu Systémové požadavky | Photoshop na iPadu.

Které plány Adobe zahrnují aplikaci Photoshop na iPadu?

Pořiďte si aplikaci Photoshop nebo plán, který ji zahrnuje. Pak budete moct používat aplikaci Photoshop na svém iPadu.
Pořiďte si aplikaci Photoshop a začněte pracovat s aplikací Photoshop na iPadu.

Pokud máte plán Adobe Creative Cloud, který už zahrnuje aplikaci Photoshop, můžete si po omezenou dobu jednoduše stáhnout aplikaci Photoshop pro iPad bez zakoupení dalšího plánu – jen se jednoduše přihlaste pomocí svého Adobe ID.

Pokud nemáte plán, který zahrnuje aplikaci Photoshop, můžete si po omezenou dobu koupit plán Creative Cloud pro digitální fotografii, který zahrnuje Photoshop (verze pro počítač, iPad a web), Lightroom, Lightroom Classic, Adobe Firefly, Adobe Express a Portfolio.  Jednoduše se přihlaste pomocí svého Adobe ID a kupte si plán Creative Cloud pro digitální fotografii.

Aplikaci Photoshop na iPadu si také můžete předplatit prostřednictvím obchodu App Store jako jednu aplikaci nebo jako součást balíčku Design Mobile.

Ještě nemáte Adobe ID? Je bezplatné a jeho vytvoření je velmi snadné. Kliknutím sem si můžete rychle vytvořit vlastní Adobe ID

Které plány Adobe zahrnují aplikace Adobe Fresco i Photoshop na iPadu?

Když si pořídíte předplatné aplikace Photoshop na iPadu prostřednictvím obchodu App Store, získáte přístup jak k aplikaci Photoshop na iPadu, tak k aplikaci Adobe Fresco. A platí to i naopak. Pokud máte předplatné samostatné aplikace Photoshop nebo plánu Creative Cloud – všechny aplikace, je aplikace Fresco již součástí vašeho předplatného. Aplikaci Photoshop na iPadu společně s aplikací Fresco si také můžete předplatit prostřednictvím obchodu App Store jako součást balíčku Design Mobile, pokud je k dispozici. 

Pokud se chcete podívat na všechny plány předplatného, přejděte na seznam plánů Creative Cloud.

Pokud byste si omylem pořídili dvě aktivní předplatná stejné aplikace, přečtěte si návod ke zrušení duplicitního předplatného aplikace.

Můžu otevírat dokumenty aplikace Adobe Fresco a pracovat s nimi v aplikaci Photoshop na iPadu?

Photoshop na iPadu a Fresco jsou společně ještě lepší!

Aplikace Photoshop na iPaduAdobe Fresco skvěle spolupracují. Fresco je aplikace vytvořená speciálně pro kreslení a malování a je výborným společníkem aplikace Photoshop na iPadu.Užijte si kreslení pomocí aplikace Fresco na iPadu, když jste na cestách, a pak kresbu otevřete na svém iPadu odkudkoli v aplikaci Photoshop. Vylepšete svou kresbu dalšími kreativními úpravami v aplikaci Photoshop na iPadu. Všechny kresby, které vytvoříte v aplikaci Photoshop na iPadu nebo Fresco, se automaticky uloží jako cloudový dokument, když jste připojení k síti.

Další informace o hladké práci v aplikacích Photoshop a Fresco najdete v tématu Adobe Fresco a Photoshop.

Inspiraci, jak byste mohli začít, najdete v návodu, jak ze sebe pomocí aplikací Fresco a Photoshop na iPadu vytvořit postavu ve stylu manga.

Jak můžu spravovat předplatné aplikace Photoshop na iPadu zakoupené v obchodě Apple App Store?

Předplatné aplikace Photoshop na iPadu zakoupené z obchodu App Store můžete spravovat prostřednictvím svého účtu App Store. 

Podrobné pokyny najdete v dokumentaci společnosti Apple v tématu o zobrazení, změně nebo zrušení předplatného.

Informace o problémech s fakturací nebo o vrácení peněz najdete v dokumentaci společnosti Apple v tématu o žádostech o vrácení peněz za nákupy v App Storu nebo iTunes Storu.

Je aplikace Photoshop na iPadu dostupná v mé zemi?

Aplikace Photoshop na iPadu je k dispozici jenom v zemích, kde jsou k dispozici služby Creative Cloud. Prohlédněte si nejnovější seznam zemí, ve kterých jsou služby Creative Cloud podporovány.

Služby Adobe Creative Cloud momentálně nejsou k dispozici na webu adobe.com v kontinentální Číně. V důsledku toho není aplikace Photoshop na iPadu v této oblasti k dispozici.

Jak aplikace Photoshop pro stolní počítače spolupracuje s aplikací Photoshop na iPadu?

Ke cloudovým dokumentům můžete přistupovat ze stolního počítače i iPadu.
Ke cloudovým dokumentům můžete přistupovat ze stolního počítače i iPadu.

Každý dokument, který vytvoříte pomocí aplikace Photoshop na iPadu, se uloží jako cloudový dokument. Díky tomu budete mít snadný přístup ke své tvůrčí práci z iPadu i stolního počítače. Cloudové dokumenty se automaticky synchronizují mezi zařízeními, což zajišťuje bezproblémovou práci odkudkoli.

Pokud chcete například z iPadu pokračovat v práci na souboru, které jste vytvořili na stolním počítači, stačí uložit soubor PSD jako cloudový dokument. 

Svoje cloudové dokumenty můžete jednoduše zobrazit tak, že přejdete na kartu Cloudové dokumenty na domovské obrazovce. 

Jak můžu v aplikaci Photoshop na iPadu otevřít soubor ze služby Creative Cloud?

Pokud chcete otevřít soubor ze služby Creative Cloud v aplikaci Photoshop na iPadu, postupujte takto:

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Importovat a otevřít () a vyberte aplikaci Soubory.

2. Na panelu Procházet, který se otevře, vyberte volbu Umístění > Creative Cloud, abyste mohli rychle importovat soubor ze služby Creative Cloud.

Poznámka: Pokud v části Umístění nemůžete možnost Creative Cloud najít, stáhněte si aplikaci Creative Cloud pro iPad a ujistěte se, že jste přihlášeni. Pokud budete chtít Creative Cloud přidat do části Umístění, přečtěte si pokyny v sekci Použití aplikací třetích stran v aplikaci Soubory v tématu Použití aplikace Soubory na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

3. V režimu Creative Cloud vyhledejte a vyberte soubor, který chcete otevřít.

Další informace najdete v tématu Vytváření, otevírání a export cloudových dokumentů.

Můžu vypnout automatické ukládání cloudových dokumentů?

Synchronizaci dokumentů nejde vypnout, ale můžete nastavit, že se nemají synchronizovat přes mobilní datové připojení.
Cloudové dokumenty se automaticky ukládají do cloudu, abyste mohli bezproblémově pracovat na různých zařízeních.

Cloudový dokument se vždy automaticky ukládá do cloudu – to vám pomůže bezproblémově pracovat na kreativních projektech kdykoli, kdekoli a na všech vašich zařízeních.

Automatické ukládání cloudových dokumentů sice nejde vypnout, ale při práci na iPadu můžete zakázat synchronizaci přes mobilní síť.

Další informace o práci s cloudovými dokumenty v aplikaci Photoshop najdete v tématu Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky.

Kolik cloudového úložiště aplikace Photoshop na iPadu nabízí? Je možné velikost úložiště rozšířit?

Vaše cloudové úložiště se sdílí mezi všemi vašimi aplikacemi Adobe Creative Cloud. Velikost cloudového úložiště závisí na vašem plánu předplatného Adobe Creative Cloud.

Plán

Základní nabídka úložiště 

Nákup v aplikaci (přes Apple App Store)

100 GB

Bezplatná zkušební verze

2 GB

Plán Creative Cloud pro digitální fotografii (20 GB)
(Pro stávající předplatitele a nové předplatitele, kteří si tento plán zakoupí do 31. ledna 2020)

20 GB

Plán Creative Cloud pro digitální fotografii (1 TB) 

1 TB

Photoshop – jedna aplikace 

100 GB

Creative Cloud – všechny aplikace 

100 GB

Jestliže vaše cloudové úložiště překročí kvótu, bude dokumenty možné ukládat jen jako místní. Pokud potřebujete další cloudové úložiště, můžete plán předplatného kdykoli upgradovat tak, aby zahrnoval dodatečné úložiště. 

Co se stane s mými datovými zdroji, pokud svůj účet Adobe uzavřu nebo odstraním?

Vaše datové zdroje jsou po omezený počet dnů k dispozici ke stažení z vašeho účtu i po vypršení platnosti vašeho plánu.
Datové zdroje jsou po omezenou dobu k dispozici ke stažení i po vypršení platnosti vašeho plánu.

Pokud svůj účet Adobe uzavřete nebo odstraníte, případně pokud platnost předplatného vyprší, vaše datové zdroje zůstanou uloženy v cloudu a po dobu 30 dnů budete mít možnost si je stáhnout. Po 30 dnech můžete ztratit přístup k některým nebo všem dokumentům uloženým na cloudových serverech. 

Pokud chcete zobrazit své datové zdroje, přejděte na web služby Creative Cloud.
Další informace o službě Creative Cloud najdete v častých otázkách ke službě Creative Cloud.

Jaké klávesové a dotykové zkratky podporuje aplikace Photoshop na iPadu?

Zjednodušte si pracovní postupy pomocí klávesových a dotykových zkratek.
Zjednodušte si pracovní postupy pomocí klávesových a dotykových zkratek.

Seznam oblíbených klávesových zkratek v aplikaci Photoshop na iPadu najdete v tématu Klávesové zkratky.

Další informace o dotykových zkratkách a gestech v aplikaci Photoshop na iPadu najdete v tématu Dotykové zkratky a gesta.

Jak můžu navrhnout funkci nebo nahlásit problém s aplikací Photoshop na iPadu?

Možnosti, jak nám poslat zpětnou vazbu a žádosti o funkce, najdete v nastaveních aplikace.
Vaše zpětná vazba je cenná! Pošlete nám své návrhy. Spojte se s námi ve fóru Adobe.

Společnost Adobe aktivně naslouchá své velké komunitě uživatelů. Vážíme si vašich příspěvků a usnadňujeme hlášení problémů nebo žádosti o nové funkce aplikace Photoshop na iPadu.

Pokud budete chtít nahlásit problém, navrhnout funkci nebo se zapojit do ankety, přejděte do nabídky Nastavení aplikace > Všeobecné > Nápověda > Odeslat názor.

Pokud nám chcete položit otázku a zapojit se do komunitní diskuze ve fóru Adobe pro Photoshop, přejděte do nabídky Nastavení aplikace > Všeobecné > Nápověda > Komunitní fórum.

Chcete se zapojit do diskuze nebo přispívat v komunitě? Přejděte do komunity podpory Adobe pro Photoshop

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.