Photoshop on the iPad | Common questions

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Mřížka a vodítka
  5. Vytváření akcí
  6. Příkaz Zpět a historie
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  9. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  10. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export cloudových dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Systémové požadavky verze 1.x | Photoshop na iPadu
  23. Systémové požadavky verze 2.x | Photoshop na iPadu
  24. Úprava velikosti obrázku
  25. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  27. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
 5. Photoshop na webu
  1. Photoshop na webu | Časté otázky    
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Export souborů v aplikaci Photoshop
  4. Náhled v zařízení
  5. Kopírování CSS z vrstev
  6. Rozdělení webové stránky na řezy
  7. Volby HTML pro řezy
  8. Úprava rozvržení řezů
  9. Práce s webovou grafikou
  10. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  14. Kreslení pomocí nástrojů pera
  15. Vytváření vzorků
  16. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  17. Správa cest
  18. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  19. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  20. Vytváření stop s texturami
  21. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  22. Přechod
  23. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  24. Malování vzorkem
  25. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v grafických formátech
  2. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  3. Formáty souborů
  4. Ukládání a export videa a animací
  5. Ukládání souborů PDF
  6. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro zásuvné moduly a skripty
 23. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  2. Tisk 3D objektů
  3. 3D malování
  4. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  5. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  6. 3D vykreslení a uložení
  7. Vytváření 3D objektů a animací
  8. Balíčky obrázků
  9. 3D pracovní postupy
  10. Měření
  11. Soubory DICOM
  12. Photoshop a MATLAB
  13. Počítání objektů v obrazu
  14. Kombinování a převádění 3D objektů
  15. Úpravy 3D textury
  16. Nastavení expozice a tónování HDR
  17. Nastavení panelu 3D
 24. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev

Find answers to the most common questions about Photoshop on the iPad.

Can I use Photoshop on the iPad?

Yes, you can now use Photoshop on your iPad and create anything, anytime, and anywhere.

Download Photoshop on the iPad

When you're inspired to create something new, Photoshop on the iPad allows you to open and edit large Photoshop files, create stunning composites, retouch your images, and apply effects while on the go. With Photoshop on the iPad, you can untether yourself from your desktop and resume work seamlessly across devices — with the power of cloud documents.

Begin creating with Photoshop on the iPad today by subscribing to a Creative Cloud plan that includes Photoshop. Already have an active plan that includes Photoshop? Sign-in with your Adobe ID on your iPad and download Photoshop for the iPad today.

Photoshop on the iPad
Inspiration is everywhere. So is Photoshop!

Which iPad do I need to download and use Photoshop?

To use Photoshop on the iPad, see the list of supported iPad models updated to iPadOS:

For more information, check out System requirements | Photoshop on the iPad.

What languages are supported in Photoshop on the iPad?

On supported devices, Photoshop is available in the following languages:

For more information, check out System requirements | Photoshop on the iPad.

Which Adobe plans include Photoshop on the iPad?

Get Photoshop or a plan that includes Photoshop. You will be able to use Photoshop on your iPad.
Get Photoshop and start working with Photoshop on the iPad.

If you have an Adobe Creative Cloud plan that already includes Photoshop, you can simply download Photoshop on the iPad for a limited time without purchasing another plan — simply sign-in with your Adobe ID.

If you don't have a plan that includes Photoshop, for a limited time, you can purchase the Creative Cloud Photography plan that includes Photoshop on the iPad, Photoshop desktop, Lightroom, Lightroom Classic, Spark and Portfolio.  Simply sign-in with your Adobe ID to purchase the Creative Cloud Photography plan.

You can also subscribe to Photoshop on the iPad through the App Store as a single app or as a part of the Design Mobile bundle.

Don't have an Adobe ID? It's free and easy to create one. Click here to quickly create your Adobe ID

Which Adobe plans include both Adobe Fresco and Photoshop on the iPad?

Download Photoshop on the iPad
Download Adobe Fresco on the iPad

When you subscribe to Photoshop on the iPad through the App Store, you get access to both Photoshop on the iPad and Adobe Fresco and vice versa. If you have a Photoshop single app or Creative Cloud all apps subscription, Fresco is already included in your subscription. Also, you can subscribe to Photoshop on the iPad along with Fresco as a part of the Design Mobile bundle through the App Store, if applicable. 

To check all subscription plans, see Creative Cloud plan.

If you accidently end up with two active app subscriptions, check out Cancel a duplicate app subscription.

Can I open and work with Adobe Fresco documents in Photoshop on the iPad?

Photoshop on iPad and Fresco - Better together

Photoshop on the iPad and Adobe Fresco work great together. Fresco is an app built specifically for drawing and painting and is a great companion to Photoshop on the iPad. Enjoy drawing using Fresco on an iPad when you are on the go and access the same artwork anywhere from your iPad in Photoshop. Enhance your drawing further with creative edits in Photoshop on the iPad. Any artwork you create in Photoshop on iPad or Fresco is auto-saved as a cloud document when you are connected to a network.

To learn more about how to seamlessly work in Photoshop and Fresco, see Adobe Fresco and Photoshop.

For some inspiration to get started, see Use Fresco and Photoshop on the iPad to turn yourself into a manga character.

How do I manage my Photoshop on the iPad subscription purchased through Apple App Store?

Any Photoshop on the iPad subscription that you purchase from the App Store is managed through your App Store account. 

For step-by-step instructions, see Apple documentation for View, change, or cancel your subscriptions.

For billing issues or a refund, see Apple documentation for Request a refund for an App Store or iTunes Store purchase.

Is Photoshop on the iPad available in my country?

Photoshop on the iPad is available only in countries where Creative Cloud services are available. See the latest list of countries that support Creative Cloud services.

Adobe Creative Cloud services are currently not available on adobe.com in mainland China. As a result, Photoshop on the iPad is not available in this region.

How does Photoshop on the desktop work with Photoshop on the iPad?

You can access cloud documents from both the desktop or the iPad.
You can access cloud documents from both the desktop or the iPad.

Any document you create with Photoshop on the iPad is automatically saved as a cloud document, so that you can easily access your creative work from iPad to desktop. Cloud documents are automatically synced across devices to create a seamless workflow.

For example, if you want to resume your desktop work on the iPad, simply save your PSD as a cloud document. 

To view your cloud documents, simply navigate to the Cloud documents tab on the home screen. 

How can I open a Creative Cloud file in Photoshop on my iPad?

Can I turn off auto-save in cloud documents?

Document syncing can't be turned off, but you can choose not to sync over a cellular connection.
Cloud documents are automatically saved to the cloud and help you work seamlessly across devices.

A cloud document is always automatically saved to the cloud — this is what helps you work seamlessly on your creative projects anytime, anywhere, across your devices.

Although cloud document auto-save does not turn off, you can restrict syncing over your cellular network when working on an iPad.

To learn more about cloud documents workflows in Photoshop, see Photoshop cloud documents | Common questions.

How much cloud storage does Photoshop on the iPad provide? Can I upgrade my storage?

Your cloud storage is shared across your Adobe Creative Cloud apps. The amount of your cloud storage is determined by your Adobe Creative Cloud subscription plan.

Plan

Base storage offer                                     

In-app purchase (via Apple App Store)

100 GB

Free trial

2 GB

Creative Cloud Photography plan (20 GB)
(For existing subscribers and new subscribers who purchase this plan by January 31, 2020 )

20 GB

Creative Cloud Photography plan (1 TB) 

1 TB

Photoshop Single App 

100 GB

Creative Cloud All Apps 

100 GB

If your cloud storage goes over your quota, your documents can be saved as a local document only. If you need more cloud storage, easily upgrade your subscription plan to include additional storage at any time. 

What happens to my assets if I close or delete my Adobe account?

Even after your plan expires, your assets are available for download from your account for a limited number of days.
Assets are available for download for a limited period of time even after your plan expires.

If you close or delete your Adobe account, or if your subscription expires, your assets remain in the cloud and available to download for 30 days. After 30 days, you may lose access to some or all of your documents that are saved on the cloud servers. 

To view your assets, go to Creative Cloud web.
To learn more about Creative Cloud, see Common Questions | Creative Cloud.

What are the keyboard and touch shortcuts for Photoshop on the iPad?

To view a list of popular keyboard shortcuts in Photoshop on the iPad, see Keyboard shortcuts.

To learn more about touch shortcuts and touch gestures in Photoshop on the iPad, see Touch shortcuts and gestures.

Simplify your workflows with keyboard and touch shortcuts.
Simplify your workflows with keyboard and touch shortcuts.

How do I suggest a feature or report an issue with Photoshop on the iPad?

Find options in App Settings to send us your feedback and feature requests.
Your feedback is valuable! Send us your suggestions. Connect with us on Adobe forum.

Adobe actively listens to our large community of users. We value your input and make it easy to report issues or request new features for Photoshop on the iPad.

To report a problem, suggest a feature, or take a survey, navigate to App Settings > General > Help > Send feedback.

To ask a question and be a part of community discussions on Adobe Forum for Photoshop, navigate to App Settings > General > Help > Community forum.

To join a discussion or post to the community, go to Adobe Support Community | Photoshop

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.