Duplikování kanálů

Můžete zkopírovat kanál a použít ho v současném obrazu nebo v jiném obrazu.

Můžete například pomocí funkce Duplikovat kanál vytvořit masku kanálu nebo si můžete zálohovat kopii kanálu před provedením úprav.

Duplikování kanálu

Pokud duplikujete alfa kanály z jednoho obrazu do jiného, musí mít kanály stejné rozměry v obrazových bodech. Kanál nelze duplikovat do obrazu v režimu bitová mapa.

 1. V panelu Kanály vyberte kanál, který chcete duplikovat.
 2. Zvolte příkaz Duplikovat kanál z nabídky panelu Kanály.
 3. Zadejte název duplikovaného kanálu.
 4. V nabídce Dokument proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte cíl. K dispozici jsou pouze otevřené obrazy se stejnými rozměry v obrazových bodech jako současný obraz. Chcete-li kanál duplikovat do stejného obrazu, zvolte soubor, ve kterém se kanál nachází.

  • Zvolte Nový, chcete-li kopírovat kanál do nového obrazu. Vytvoří se vícekanálový obraz s jedním kanálem. Zadejte název nového obrazu.

 5. Chcete-li zaměnit vybrané a maskované oblasti v duplikovaném kanálu, vyberte Invertovat.

Duplikování kanálu v obraze

 1. V panelu Kanály vyberte kanál, který chcete duplikovat.
 2. Přetáhněte kanál na tlačítko Vytvořit nový kanál v dolní části panelu.

Duplikování kanálu do jiného obrazu

 1. V panelu Kanály vyberte kanál, který chcete duplikovat.
 2. Cílový obraz musí být otevřený.

  Poznámka:

  Cílový obraz nemusí mít stejné rozměry v obrazových bodech jako duplikovaný kanál.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte kanál z panelu Kanály do okna cílového obrazu. Duplikovaný kanál se objeví na konci panelu Kanály.

  • Zvolte Výběr > Vybrat vše a pak zvolte Úpravy > Kopírovat. Vyberte kanál v cílovém obraze a zvolte Úpravy > Vložit. Vložený kanál přepíše existující kanál.

Rozdělení kanálů do samostatných obrazů

Kanály můžete rozdělit pouze z obrazů sloučených do jedné vrstvy. Rozdělení kanálů je užitečné v případě, že chcete zachovat informace jednotlivých kanálů ve formátu souboru, který kanály nepodporuje.

 1. Chcete-li rozdělit kanály do samostatných obrazů, zvolte příkaz Rozdělit kanály z nabídky panelu Kanály.

  Původní soubor se zavře a jednotlivé kanály se objeví jako obrazy ve stupních šedi v samostatných oknech. Záhlaví každého nového okna ukazuje název původního obrazu plus název kanálu. Nové obrazy můžete individuálně uložit a upravit.

Sloučení kanálů

Více obrazů ve stupních šedi můžete zkombinovat jako kanály jednoho obrazu. Obrazy, které chcete sloučit, musí být v režimu stupňů šedi, musí být sloučené do jedné vrstvy, musí mít stejnou velikost v obrazových bodech a musí být otevřené. Počet otevřených obrazů ve stupních šedi určuje režimy barev použitelné při slučování kanálů. Pokud máte například otevřené tři obrazy, můžete je sloučit do obrazu RGB; pokud máte otevřené čtyři obrazy, může se z nich stát obraz CMYK.

Poznámka:

Pokud pracujete se soubory DCS, které nedopatřením ztratily vzájemnou vazbu (a proto se nedají otevřít, umístit nebo vytisknout), můžete otevřít soubory jednotlivých kanálů a sloučit je do obrazu CMYK. Pak soubor znovu uložte ve formátu DCS EPS.

 1. Otevřete obrazy ve stupních šedi, obsahující požadované kanály, a jeden z obrazů aktivujte.

  Aby byla volba Sloučit kanály k dispozici, musíte mít otevřený více než jeden obraz.

 2. Zvolte příkaz Sloučit kanály z nabídky panelu Kanály.
 3. Z nabídky Režim zvolte požadovaný barevný režim. V textovém poli Kanály se objeví počet kanálů odpovídající zvolenému režimu.
 4. Pokud je to nutné, zadejte počet kanálů v textovém poli Kanály.

  Pokud zadáte číslo, které neodpovídá vybranému režimu, automaticky se vybere režim Vícekanálový. Tím se vytvoří vícekanálový obraz se dvěma nebo více kanály.

 5. Klikněte na tlačítko OK.
 6. Pro každý kanál zkontrolujte, že je požadovaný obraz otevřený. Pokud si to rozmyslíte a chcete změnit typ obrazu, klikněte na tlačítko Režim, abyste se vrátili do dialogového okna Sloučit kanály.
 7. Pokud sloučením kanálů vytváříte vícekanálový obraz, klikněte na Další a vyberte zbývající kanály.

  Poznámka:

  Všechny kanály vícekanálového obrazu jsou alfa kanály nebo kanály přímých barev.

 8. Když máte kanály vybrané, klikněte na OK.

  Vybrané kanály se sloučí do nového obrazu v určeném režimu a původní obrazy se beze změn zavřou. Nový obraz se objeví v nepojmenovaném okně.

  Poznámka:

  Nemůžete rozdělit a pak znovu zkombinovat (sloučit) obraz s kanály přímých barev. Kanál přímé barvy se přidá jako alfa kanál.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online