Zadávání hodnot v panelech, dialogových oknech a v pruhu voleb

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zapište hodnotu do textového pole a stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

  • Přetáhněte jezdec.

  • Umístěte ukazatel nad popis jezdce nebo rozbalovacího jezdce. Když se ukazatel změní na ukazující prst, přetáhněte miniaturní jezdec doleva nebo doprava. Tato možnost je k dispozici pouze pro vybrané jezdce a rozbalovací jezdce.

  • Přetáhněte točítko.

  • Kliknutím na tlačítka se šipkami v panelu zvyšte nebo snižte hodnotu.

  • (Windows) Klikněte do textového pole a pak použijte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů na klávesnici ke zvýšení nebo snížení hodnoty.

  • Vyberte hodnotu z nabídky připojené k textovému poli.

  Způsoby zadávání hodnot

  A. Šipka nabídky B. Miniaturní jezdec C. Textové pole D. Točítko E. Jezdec 

Práce s jezdci

O rozbalovacích jezdcích

Některé panely, dialogová okna a pruhy voleb obsahují nastavení, která používají rozbalovací jezdce (například volba Krytí v panelu Vrstvy). Pokud je vedle textového pole trojúhelník, můžete kliknutím na tento trojúhelník aktivovat rozbalovací jezdec. Umístěte ukazatel nad trojúhelník vedle nastavení, podržte tlačítko myši a přetáhněte jezdec nebo poloměr úhlu na požadovanou hodnotu. Kliknutím mimo rámeček jezdce nebo stisknutím klávesy Enter rámeček jezdce zavřete. Chcete-li změny zrušit, stiskněte klávesu Esc.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit hodnotu po krocích 10 %, když je rámeček rozbalovacího jezdce otevřený, podržte Shift a stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů.

Používání různých druhů rozbalovacích posuvníků

A. Kliknutím otevřete rámeček rozbalovacího jezdce. B. Přetáhněte jezdec nebo poloměr úhlu. 

Poznámka:

Některé rozbalovací jezdce můžete také nastavit i bez rozbalení. Například když podržíte ukazatel nad slovem „Výplň“ nebo „Krytí“ v panelu Vrstvy, ukazatel se změní na ikonu ručičky. Pak můžete posunout ukazatel doleva nebo doprava a tím změnit hodnotu výplně nebo krytí.

O miniaturních jezdcích

V některých panelech, dialogových oknech a v pruzích voleb můžete změnit hodnoty voleb přetažením miniaturních jezdců. Miniaturní jezdce jsou skryté, dokud neumístíte ukazatel nad nadpis jezdců nebo rozbalovacích jezdců. Když se ukazatel změní na ukazující prst, přetáhněte ho doleva nebo doprava. Když při tažení podržíte klávesu Shift, bude změna při tažení desetkrát rychlejší.

Když umístíte ukazatel nad nadpis jezdce nebo rozbalovacího jezdce, zobrazí se miniaturní jezdec

Používání rozbalovacích panelů

Rozbalovací panely usnadňují přístup k dostupným volbám pro stopy štětců, vzorníky, přechody, styly, vzorky, profily okrajů a tvary. Tyto panely můžete přizpůsobit přejmenováním a odstraněním položek a načtením, uložením a nahrazením knihoven. Také můžete nastavit způsob zobrazování položek v rozbalovacím panelu, buď s použitím názvů, jako ikony miniatur nebo jako ikony spolu s názvy.

Klikněte na miniaturu nástroje v pruhu voleb, abyste zobrazili jeho rozbalovací panel. Kliknutím na položku v rozbalovacím panelu tuto položku vyberte.

Zobrazení rozbalovacího panelu Stopa v pruhu voleb

A. Kliknutím zobrazíte rozbalovací panel. B. Kliknutím zobrazíte nabídku rozbalovacího panelu. 

Přejmenování nebo odstranění položky v rozbalovacím panelu

 1. Vyberte položku, klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu rozbalovacího panelu, a z nabídky zvolte jeden z následujících příkazů:

  Přejmenovat přednastavený nástroj

  Umožňuje zadat pro položku nový název.

  Odstranit přednastavený nástroj

  Odstraní položku v rozbalovacím panelu.

  Poznámka:

  Položku v rozbalovacím panelu můžete také odstranit tak, že podržíte stisknutou klávesu Alt a kliknete na tuto položku.

Přizpůsobení seznamu položek v rozbalovacím panelu

 1. Klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu rozbalovacího panelu, abyste zobrazili nabídku panelu.
 2. Chcete-li se vrátit k výchozí knihovně, zvolte příkaz Obnovit přednastavené nástroje. Můžete buď současný seznam nahradit nebo k němu můžete výchozí knihovnu přidat.
 3. Chcete-li načíst jinou knihovnu, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Načíst přednastavené nástroje, abyste přidali knihovnu k platnému seznamu. Pak vyberte soubor knihovny a klikněte na Načíst.

  • Zvolte Nahradit přednastavené nástroje, abyste nahradili platný seznam jinou knihovnou. Pak vyberte soubor knihovny a klikněte na Načíst.

  • Zvolte soubor knihovny (zobrazený na konci nabídky panelu). Pak klikněte na OK, abyste současný seznam nahradili, nebo na Přidat, abyste položky přidali k současnému seznamu.

 4. Chcete-li aktuální seznam uložit jako knihovnu pro pozdější použití, zvolte příkaz Uložit přednastavené nástroje. Pak zadejte název souboru knihovny a klikněte na Uložit.

  Poznámka:

  (Mac OS) Přidejte příponu k názvu souboru knihovny, abyste mohli snadno sdílet knihovny mezi různými operačními systémy. V předvolbách Zpracování souborů vyberte Přidat příponu souboru: Vždy, aby se k názvům souborů přidávaly přípony.

Změna zobrazení položek v rozbalovacím panelu

 1. Klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu rozbalovacího panelu, abyste zobrazili nabídku panelu.
 2. Vyberte volbu zobrazení: Pouze text, Malý seznam nebo Velký seznam.

Zobrazení a definování nabídek

Zobrazení kontextových nabídek

Kontextové nabídky zobrazují příkazy pro aktivní nástroj, výběr nebo panel. Jsou odlišné od nabídek na horním okraji pracovní plochy.

Zobrazení kontextové nabídky pro nástroj kapátko

 1. Umístěte ukazatel nad obraz nebo položku panelu.
 2. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS).

Definování sady nabídek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Nabídky.

  • Zvolte Okna > Pracovní plocha > Klávesové zkratky a nabídky a klikněte na záložku Nabídky.

 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky a nabídky zvolte sadu nabídek z rozbalovací nabídky Sada. Další informace o vytváření nové sady naleznete v části Přizpůsobení klávesových zkratek.
 3. Zvolte typ z nabídky Nabídka pro:

  Nabídky aplikace

  Umožňuje zobrazit, skrýt nebo obarvit položky v nabídkách aplikace.

  Nabídky panelu

  Umožňuje zobrazit, skrýt nebo obarvit položky v nabídkách panelů.

 4. Klikněte na trojúhelník vedle názvu nabídky nebo panelu.
 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li položku nabídky skrýt, klikněte na tlačítko Viditelnost .

  • Chcete-li položku nabídky zobrazit, klikněte na prázdné tlačítko Viditelnost.

  • Chcete-li přidat barvu k položce nabídky, klikněte na vzorek barvy (pokud není žádná barva přiřazena, bude zde uvedeno Žádná) a vyberte barvu.

 6. Po dokončení změn nabídek proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li uložit všechny změny do současné sady nabídek, klikněte na tlačítko Uložit sadu . Pro vlastní sadu se uloží změny. Pokud ukládáte změny pro sadu Výchozí aplikace Photoshop, otevře se dialogové okno Uložit. Zadejte název pro novou sadu a klikněte na Uložit.

  • Chcete-li vytvořit novou sadu podle současné sady nabídek, klikněte na tlačítko Uložit sadu jako .

  Poznámka:

  Pokud jste současné změny neuložili, můžete kliknutím na Zrušit vypustit všechny změny a zavřít dialogové okno.

 7. V dialogovém okně Uložit zadejte název sady a klikněte na Uložit.
Volba barvy pro položku nabídky v dialogovém okně Klávesové zkratky a nabídky

Odstranění sady nabídek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Nabídky.

  • Zvolte Okna > Pracovní plocha > Klávesové zkratky a nabídky a klikněte na záložku Nabídky.

 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky a nabídky zvolte sadu nabídek z nabídky Sada.
 3. Klikněte na ikonu Odstranit sadu .

Dočasné zobrazení skrytých položek nabídek

Můžete dočasně zobrazit položky nabídky, které jste skryli. Po zavření nabídky se tyto položky vrátí do svého skrytého stavu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky se skrytými položkami zvolte Zobrazit všechny položky nabídky.

  • Klikněte s klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) na nabídku se skrytými položkami.

Poznámka:

Chcete-li trvale odkrýt všechny položky nabídky, klikněte na položku Okna > Pracovní plocha > Základy.

Zapnutí nebo vypnutí barev v nabídkách

 1. V předvolbách Rozhraní vyberte nebo odznačte volbu Zobrazovat barvy nabídek.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online