Příručka uživatele Zrušit

Panely a nabídky

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  6. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  7. Mřížka a vodítka
  8. Vytváření akcí
  9. Příkaz Zpět a historie
  10. Výchozí klávesové zkratky
  11. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Zadávání hodnot v panelech, dialogových oknech a v pruhu voleb

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zapište hodnotu do textového pole a stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

  • Přetáhněte jezdec.

  • Umístěte ukazatel nad popis jezdce nebo rozbalovacího jezdce. Když se ukazatel změní na ikonu ruky, přetáhněte miniaturní jezdec doleva nebo doprava. Tato možnost je k dispozici pouze pro vybrané jezdce a rozbalovací jezdce.

  • Přetáhněte točítko.

  • Klepnutím na tlačítka se šipkami v panelu zvyšte nebo snižte hodnotu.

  • (Windows) Klepněte do textového pole, a pak použijte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů na klávesnici ke zvýšení nebo snížení hodnoty.

  • Vyberte hodnotu z nabídky připojené k textovému poli.

  V aplikaci Photoshop se hodnoty zadávají na panelech, v dialogových oknech a v pruhu voleb.
  Způsoby zadávání hodnot

  A. Šipka nabídky B. Miniaturní jezdec C. Textové pole D. Točítko E. Jezdec 

Práce s jezdci

O rozbalovacích jezdcích

Některé panely, dialogová okna a pruhy voleb obsahují nastavení, která používají rozbalovací jezdce (například volba Krytí v panelu Vrstvy). Pokud je vedle textového pole trojúhelník, můžete kliknutím na tento trojúhelník aktivovat rozbalovací jezdec. Umístěte ukazatel nad trojúhelník vedle nastavení, podržte tlačítko myši a přetáhněte jezdec nebo poloměr úhlu na požadovanou hodnotu. Kliknutím mimo rámeček jezdce nebo stisknutím klávesy Enter rámeček jezdce zavřete. Chcete-li změny zrušit, stiskněte klávesu Esc.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit hodnotu po krocích 10 %, když je rámeček rozbalovacího jezdce otevřený, podržte Shift a stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů.

Použití jezdců v aplikaci Photoshop
Používání různých druhů rozbalovacích jezdců

A. Kliknutím otevřete rámeček rozbalovacího jezdce. B. Přetáhněte jezdec nebo poloměr úhlu. 

Poznámka:

Některé rozbalovací jezdce můžete také nastavit i bez rozbalení. Například když podržíte ukazatel nad slovem „Výplň“ nebo „Krytí“ v panelu Vrstvy, ukazatel se změní na ikonu ručičky. Pak můžete posunout ukazatel doleva nebo doprava a tím změnit hodnotu výplně nebo krytí.

O miniaturních jezdcích

V některých panelech, dialogových oknech a v pruzích voleb můžete změnit hodnoty voleb přetažením miniaturních jezdců. Miniaturní jezdce jsou skryté, dokud neumístíte ukazatel nad nadpis jezdců nebo rozbalovacích jezdců. Když se ukazatel změní na ikonu ruky, přetáhněte ho doleva nebo doprava. Když při tažení podržíte klávesu Shift, bude změna při tažení desetkrát rychlejší.

Miniaturní jezdec v aplikaci Photoshop
Když umístíte ukazatel nad nadpis jezdce nebo rozbalovacího jezdce, zobrazí se miniaturní jezdec

Používání rozbalovacích panelů

Rozbalovací panely usnadňují přístup k dostupným volbám pro stopy štětců, vzorníky, přechody, styly, vzorky, profily okrajů a tvary. Tyto panely můžete přizpůsobit přejmenováním a odstraněním položek a načtením, uložením a nahrazením knihoven. Také můžete nastavit způsob zobrazování položek v rozbalovacím panelu, buď s použitím názvů, jako ikony miniatur nebo jako ikony spolu s názvy.

Klepněte na miniaturu nástroje v pruhu voleb, abyste zobrazili jeho rozbalovací panel. Kliknutím na položku v rozbalovacím panelu tuto položku vyberte.

Zobrazení rozbalovacího panelu Štětec v aplikaci Photoshop
Zobrazení rozbalovacího panelu Stopa v pruhu voleb

A. Kliknutím zobrazíte rozbalovací panel. B. Kliknutím zobrazíte nabídku rozbalovacího panelu. 

Přejmenování nebo odstranění položky v rozbalovacím panelu

 1. Vyberte položku, klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu rozbalovacího panelu, a z nabídky zvolte jeden z následujících příkazů:

  Přejmenovat přednastavený nástroj

  Umožňuje zadat pro položku nový název.

  Odstranit přednastavený nástroj

  Odstraní položku v rozbalovacím panelu.

  Poznámka:

  Položku v rozbalovacím panelu můžete také odstranit tak, že podržíte stisknutou klávesu Alt a kliknete na tuto položku.

Přizpůsobení seznamu položek v rozbalovacím panelu

 1. Klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu rozbalovacího panelu, abyste zobrazili nabídku panelu.
 2. Chcete-li se vrátit k výchozí knihovně, zvolte příkaz Obnovit přednastavené nástroje. Můžete buď současný seznam nahradit nebo k němu můžete výchozí knihovnu přidat.
 3. Chcete-li načíst jinou knihovnu, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Načíst přednastavené nástroje, abyste přidali knihovnu k platnému seznamu. Pak vyberte soubor knihovny a klepněte na Načíst.

  • Zvolte Nahradit přednastavené nástroje, abyste nahradili platný seznam jinou knihovnou. Pak vyberte soubor knihovny a klepněte na Načíst.

  • Zvolte soubor knihovny (zobrazený na konci nabídky panelu). Pak klepněte na OK, abyste současný seznam nahradili, nebo na Přidat, abyste položky přidali k současnému seznamu.

 4. Chcete-li aktuální seznam uložit jako knihovnu pro pozdější použití, zvolte příkaz Uložit přednastavené nástroje. Pak zadejte název souboru knihovny a klikněte na Uložit.
  Poznámka:

  (Mac OS) Přidejte příponu k názvu souboru knihovny, abyste mohli snadno sdílet knihovny mezi různými operačními systémy. V předvolbách Zpracování souborů vyberte Přidat příponu souboru: Vždy, aby se k názvům souborů přidávaly přípony.

Změna zobrazení položek v rozbalovacím panelu

 1. Klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu rozbalovacího panelu, abyste zobrazili nabídku panelu.
 2. Vyberte volbu zobrazení: Pouze text, Malý seznam nebo Velký seznam.

Zobrazení a definování nabídek

Zobrazení kontextových nabídek

Kontextové nabídky zobrazují příkazy pro aktivní nástroj, výběr nebo panel. Jsou odlišné od nabídek na horním okraji pracovní plochy.

Kontextová nabídka v aplikaci Photoshop
Zobrazení kontextové nabídky pro nástroj kapátko

 1. Umístěte ukazatel nad obraz nebo položku panelu.
 2. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS).

Definování sady nabídek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Nabídky.

  • Zvolte Okna > Pracovní plocha > Klávesové zkratky a nabídky a klepněte na záložku Nabídky.

 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky a nabídky zvolte sadu nabídek z rozbalovací nabídky Sada. Další informace o vytváření nové sady naleznete v části Přizpůsobení klávesových zkratek.
 3. Zvolte typ z nabídky Nabídka pro:

  Nabídky aplikace

  Umožňuje zobrazit, skrýt nebo obarvit položky v nabídkách aplikace.

  Nabídky panelu

  Umožňuje zobrazit, skrýt nebo obarvit položky v nabídkách panelů.

 4. Klikněte na trojúhelník vedle názvu nabídky nebo panelu.
 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li položku nabídky skrýt, klepněte na tlačítko Viditelnost .

  • Chcete-li položku nabídky zobrazit, klepněte na prázdné tlačítko Viditelnost.

  • Chcete-li přidat barvu k položce nabídky, klepněte na vzorek barvy (pokud není žádná barva přiřazena, bude zde uvedeno Žádná) a vyberte barvu.

 6. Po dokončení změn nabídek proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li uložit všechny změny do současné sady nabídek, klepněte na tlačítko Uložit sadu . Pro vlastní sadu se uloží změny. Pokud ukládáte změny pro sadu Výchozí aplikace Photoshop, otevře se dialogové okno Uložit. Zadejte název pro novou sadu a klikněte na Uložit.

  • Chcete-li vytvořit novou sadu podle současné sady nabídek, klepněte na tlačítko Uložit sadu jako .

  Poznámka:

  Pokud jste současné změny neuložili, můžete klepnutím na Zrušit vypustit všechny změny a zavřít dialogové okno.

 7. V dialogovém okně Uložit zadejte název sady a klepněte na Uložit.
Volba barvy pro položku nabídky v aplikaci Photoshop
Volba barvy pro položku nabídky v dialogovém okně Klávesové zkratky a nabídky

Odstranění sady nabídek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Nabídky.

  • Zvolte Okna > Pracovní plocha > Klávesové zkratky a nabídky a klepněte na záložku Nabídky.

 2. V dialogovém okně Klávesové zkratky a nabídky zvolte sadu nabídek z nabídky Sada.
 3. Klikněte na ikonu Odstranit sadu .

Dočasné zobrazení skrytých položek nabídek

Můžete dočasně zobrazit položky nabídky, které jste skryli. Po zavření nabídky se tyto položky vrátí do svého skrytého stavu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky se skrytými položkami zvolte Zobrazit všechny položky nabídky.

  • Klepněte s klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) na nabídku se skrytými položkami.

Poznámka:

Chcete-li trvale odkrýt všechny položky nabídky, zvolte položky Okna > Pracovní plocha > Základy.

Zapnutí nebo vypnutí barev v nabídkách

 1. V předvolbách Rozhraní vyberte nebo odznačte volbu Zobrazovat barvy nabídek.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]