Zobrazení dialogového okna Volby řezu

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Dvakrát klikněte na řez nástrojem pro výběr řezu . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Oříznutí nebo Řez.)
 • S aktivním nástrojem pro výběr řezu klikněte na tlačítko Volby řezu  v pruhu voleb. Tato metoda není k dispozici v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení.

Určení typu obsahu řezu

Můžete určit, jakým způsobem se data řezu zobrazí ve webovém prohlížeči po exportu do souboru HTML. Dostupné volby závisí na typu řezu, který je vybraný.

 • Obrazové řezy obsahují obrazová data. To je výchozí typ obsahu.

 • Neobrazové řezy umožňují vytvořit prázdné buňky tabulky, které můžete vyplnit textem nebo plnou barvou. Do neobrazového řezu můžete zadat text HTML. Pokud v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení nastavíte volbu Text je HTML, bude text při zobrazení v prohlížeči interpretován jako HTML. Neobrazové řezy se neexportují jako obrazy a jejich náhled si můžete prohlédnout v prohlížeči.

Poznámka:

Nastavením voleb pro automatický řez se tento řez změní na uživatelský řez.

 1. Vyberte řez. Pokud pracujete v aplikaci Photoshop, dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu.
 2. V dialogovém okně Volby řezu zvolte typ řezu z rozbalovací nabídky Typ.

Přejmenování řezu

Když přidáváte do obrazu řezy, může být užitečné přejmenovat je podle jejich obsahu. Ve výchozím nastavení jsou uživatelské řezy pojmenovávány podle nastavení v dialogovém okně Nastavení výstupu. (Viz Nastavení výstupu pro webovou grafiku.)

 1. Vyberte řez a dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu. V dialogovém okně Volby řezu zadejte nový název do textového pole Název.

  Poznámka:

  Textové pole Název není dostupné pro neobrazové řezy.

Volby barvy pozadí řezu

Volba barvy pozadí řezu umožňuje vybrat barvu výplně průhledných oblastí řezu (pro obrazové řezy) nebo celé plochy řezu (pro neobrazové řezy).

Photoshop vybranou barvu pozadí nezobrazuje – musíte zobrazit náhled obrazu v prohlížeči, abyste viděli efekt vybrané barvy pozadí.

 1. Vyberte řez. Pokud pracujete v dialogovém okně aplikace Photoshop Uložit pro web a zařízení, dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu.
 2. V dialogovém okně Volby řezu vyberte barvu pozadí z rozbalovací nabídky Barva pozadí. Zvolte položku Žádná, Mat, Bílá, Černá nebo Jiná (pomocí panelu Výběr barvy Adobe).

Přiřazení URL k řezu vytvoří na výsledné webové stránce odkaz z celé oblasti řezu. Když uživatel na tento odkaz klikne, webový prohlížeč zobrazí určený URL a cílový rámec. Tato volba je dostupná pouze pro obrazové řezy.

 1. Vyberte řez. Pokud pracujete v aplikaci Photoshop, dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu.
 2. V dialogovém okně Volby řezu zadejte URL do textového pole URL. Můžete zadat relativní URL nebo absolutní (úplný) URL. Pokud zadáte absolutní URL, musíte zadat i příslušný protokol (například http://www.adobe.com a ne www.adobe.com). Další informace o používání relativních a úplných URL najdete v referenční příručce HTML.
 3. Pokud chcete, zadejte název cílového rámce do textového pole Cíl:

  _blank

  Zobrazí navázaný soubor v novém okně a ponechá původní okno prohlížeče otevřené.

  _self

  Zobrazí navázaný soubor ve stejném rámci jako původní soubor.

  _parent

  Zobrazí navázaný soubor v původním (rodičovském) rámci. Tuto volbu použijte, pokud dokument HTML obsahuje rámce a současný rámec je potomkem. Navázaný soubor se zobrazí v platném rodičovském rámci.

  _top

  Nahradí celé okno prohlížeče navázaným souborem a odstraní všechny současné rámce. Název rámce musí souhlasit s dříve definovaným rámcem v souboru HTML dokumentu. Když uživatel klikne na odkaz, určený soubor se zobrazí v novém rámci.

  Poznámka:

  Další informace o rámcích najdete v referenční příručce HTML.

Určení zprávy prohlížeče a Alt textu

Můžete určit zprávu, která se objeví v prohlížeči. Tyto volby jsou dostupné pouze pro obrazové řezy a objeví se pouze v exportovaných souborech HTML.

 1. Vyberte řez. Pokud pracujete v aplikaci Photoshop, dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu.
 2. V dialogovém okně Volby řezu napište požadovaný text.

  Zpráva

  Změní výchozí zprávu ve stavové oblasti prohlížeče pro vybraný řez nebo řezy. Standardně se zobrazuje URL řezu, pokud existuje.

  Alt

  Určuje hodnotu tagu Alt pro vybraný řez nebo řezy. Alt text se objevuje místo obrazu řezu v prohlížečích, které nepodporují grafiku. Také se objevuje na místě obrazu, zatímco se obraz stahuje, a jako tip nástroje v některých prohlížečích.

Přidání textu HTML do řezu

Volba neobrazového typu pro řez umožňuje zadat text, který se objeví v oblasti řezu na výsledné webové stránce. Může to být prostý text nebo text formátovaný standardními tagy HTML. Můžete také vybrat volby svislého a vodorovného zarovnání. Další informace o používání specifických tagů HTML najdete v referenční příručce HTML.

Photoshop nezobrazuje text HTML v okně dokumentu. Chcete-li zobrazit jeho náhled, musíte použít webový prohlížeč. Prohlédněte si náhled textu HTML v různých prohlížečích, s různým nastavením a v různých operačních systémech, abyste se ujistili, že váš text se na webu bude zobrazovat správně.

Poznámka:

Množství textu v neobrazovém řezu může ovlivnit rozvržení exportované stránky.

 1. Vyberte řez. Dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu. Můžete dvakrát kliknout na řez v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení a nastavit další volby formátování.
 2. Z rozbalovací nabídky Typ řezu v dialogovém okně Volby řezu vyberte Neobrazový.
 3. Zadejte požadovaný text do textového pole.
 4. (Pouze v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení) Pokud text obsahuje formátovací tagy HTML, vyberte volbu Text je HTML. Pokud tuto volbu nevyberete, tagy HTML se budou ignorovat a celý text se ve výsledné webové stránce zobrazí jako neformátovaný prostý text.
 5. (Pouze v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení) Podle potřeby vyberte volby v oddílu Zarovnání buňky dialogového okna:

  Výchozí

  Použije výchozí nastavení prohlížeče pro vodorovné zarovnání.

  Levé okraje

  Zarovná text k levému okraji oblasti řezu.

  Na střed

  Zarovná text na střed oblasti řezu.

  Pravé okraje

  Zarovná text k pravému okraji oblasti řezu.

  Výchozí

  Použije výchozí nastavení prohlížeče pro svislé zarovnání.

  Horní okraje

  Zarovná text k hornímu okraji oblasti řezu.

  Účaří

  Nastaví společné účaří pro první řádky textu v buňkách v jedné řadě (ve výsledné tabulce HTML). Všechny buňky v řádku musí mít volbu Účaří.

  Na střed

  Svisle vystředí text v oblasti řezu.

  Dolní okraje

  Zarovná text k dolnímu okraji oblasti řezu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online