Příručka uživatele Zrušit

Volby HTML pro řezy

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
  8. Spolupráce s účastníky projektu
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 11. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 12. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 18. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 19. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 20. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 21. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 22. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 23. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 24. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 25. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověřeních k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 26. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí

Zobrazení dialogového okna Volby řezu

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Dvakrát klikněte na řez nástrojem pro výběr řezu . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Oříznutí nebo Řez.)
 • S aktivním nástrojem pro výběr řezu klikněte na tlačítko Volby řezu  v pruhu voleb. Tato metoda není k dispozici v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení.

Určení typu obsahu řezu

Můžete určit, jakým způsobem se data řezu zobrazí ve webovém prohlížeči po exportu do souboru HTML. Dostupné volby závisí na typu řezu, který je vybraný.

 • Obrazové řezy obsahují obrazová data. To je výchozí typ obsahu.

 • Neobrazové řezy umožňují vytvořit prázdné buňky tabulky, které můžete vyplnit textem nebo plnou barvou. Do neobrazového řezu můžete zadat text HTML. Pokud v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení nastavíte volbu Text je HTML, bude text při zobrazení v prohlížeči interpretován jako HTML. Neobrazové řezy se neexportují jako obrazy a jejich náhled si můžete prohlédnout v prohlížeči.

Poznámka:

Nastavením voleb pro automatický řez se tento řez změní na uživatelský řez.

 1. Vyberte řez. Pokud pracujete v aplikaci Photoshop, dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu.
 2. V dialogovém okně Volby řezu zvolte typ řezu z rozevírací nabídky Typ.

Přejmenování řezu

Když přidáváte do obrazu řezy, může být užitečné přejmenovat je podle jejich obsahu. Ve výchozím nastavení jsou uživatelské řezy pojmenovávány podle nastavení v dialogovém okně Nastavení výstupu.

 1. Vyberte řez a dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu. V dialogovém okně Volby řezu zadejte nový název do textového pole Název.
  Poznámka:

  Textové pole Název není dostupné pro neobrazové řezy.

Volby barvy pozadí řezu

Volba barvy pozadí řezu umožňuje vybrat barvu výplně průhledných oblastí řezu (pro obrazové řezy) nebo celé plochy řezu (pro neobrazové řezy).

Photoshop vybranou barvu pozadí nezobrazuje – musíte zobrazit náhled obrazu v prohlížeči, abyste viděli efekt vybrané barvy pozadí.

 1. Vyberte řez. Pokud pracujete v dialogovém okně aplikace Photoshop Uložit pro web a zařízení, dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu.
 2. V dialogovém okně Volby řezu vyberte barvu pozadí z rozevírací nabídky Barva pozadí. Zvolte položku Žádná, Mat, Bílá, Černá nebo Jiná (pomocí dialogu pro výběr barvy Adobe).

Přiřazení URL k řezu vytvoří na výsledné webové stránce odkaz z celé oblasti řezu. Když uživatel na tento odkaz klikne, webový prohlížeč zobrazí určenou adresu URL a cílový rámec. Tato volba je dostupná pouze pro obrazové řezy.

 1. Vyberte řez. Pokud pracujete v aplikaci Photoshop, dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu.
 2. V dialogovém okně Volby řezu zadejte URL do textového pole URL. Můžete zadat relativní URL nebo absolutní (úplnou adresu) URL. Pokud zadáte absolutní URL, musíte zadat i příslušný protokol (například http://www.adobe.com a ne www.adobe.com). Další informace o používání relativních a úplných adres URL najdete v referenční příručce HTML.
 3. Pokud chcete, zadejte název cílového rámce do textového pole Cíl:

  _blank

  Zobrazí navázaný soubor v novém okně a ponechá původní okno prohlížeče otevřené.

  _self

  Zobrazí navázaný soubor ve stejném rámci jako původní soubor.

  _parent

  Zobrazí navázaný soubor v původním (rodičovském) rámci. Tuto volbu použijte, pokud dokument HTML obsahuje rámce a současný rámec je potomkem. Navázaný soubor se zobrazí v platném rodičovském rámci.

  _top

  Nahradí celé okno prohlížeče navázaným souborem a odstraní všechny současné rámce. Název rámce musí souhlasit s dříve definovaným rámcem v souboru HTML dokumentu. Když uživatel klikne na odkaz, určený soubor se zobrazí v novém rámci.

  Poznámka:

  Další informace o rámcích najdete v referenční příručce HTML.

Určení zprávy prohlížeče a Alt textu

Můžete určit zprávu, která se objeví v prohlížeči. Tyto volby jsou dostupné pouze pro obrazové řezy a objeví se pouze v exportovaných souborech HTML.

 1. Vyberte řez. Pokud pracujete v aplikaci Photoshop, dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu.
 2. V dialogovém okně Volby řezu napište požadovaný text.

  Zpráva

  Změní výchozí zprávu ve stavové oblasti prohlížeče pro vybraný řez nebo řezy. Standardně se zobrazuje URL řezu, pokud existuje.

  Alt

  Určuje hodnotu tagu Alt pro vybraný řez nebo řezy. Alt text se objevuje místo obrazu řezu v prohlížečích, které nepodporují grafiku. Také se objevuje na místě obrazu, zatímco se obraz stahuje, a jako tip nástroje v některých prohlížečích.

Přidání textu HTML do řezu

Volba neobrazového typu pro řez umožňuje zadat text, který se objeví v oblasti řezu na výsledné webové stránce. Může to být prostý text nebo text formátovaný standardními tagy HTML. Můžete také vybrat volby svislého a vodorovného zarovnání. Další informace o používání specifických tagů HTML najdete v referenční příručce HTML.

Photoshop nezobrazuje text HTML v okně dokumentu. Chcete-li zobrazit jeho náhled, musíte použít webový prohlížeč. Prohlédněte si náhled textu HTML v různých prohlížečích, s různým nastavením a v různých operačních systémech, abyste se ujistili, že se text bude na webu zobrazovat správně.

Poznámka:

Množství textu v neobrazovém řezu může ovlivnit rozvržení exportované stránky.

 1. Vyberte řez. Dvojím kliknutím na řez nástrojem pro výběr řezu zobrazte dialogové okno Volby řezu. Můžete dvakrát kliknout na řez v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení a nastavit další volby formátování.
 2. V rozevírací nabídce Typ řezu v dialogovém okně Volby řezu vyberte Neobrazový.
 3. Zadejte požadovaný text do textového pole.
 4. (Pouze v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení) Pokud text obsahuje formátovací tagy HTML, vyberte volbu Text je HTML. Pokud tuto volbu nevyberete, tagy HTML se budou ignorovat a celý text se ve výsledné webové stránce zobrazí jako neformátovaný prostý text.
 5. (Pouze v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení) Podle potřeby vyberte volby v oddílu Zarovnání buňky dialogového okna:

  Výchozí

  Použije výchozí nastavení prohlížeče pro vodorovné zarovnání.

  Levé okraje

  Zarovná text k levému okraji oblasti řezu.

  Na střed

  Zarovná text na střed oblasti řezu.

  Pravé okraje

  Zarovná text k pravému okraji oblasti řezu.

  Výchozí

  Použije výchozí nastavení prohlížeče pro svislé zarovnání.

  Horní okraje

  Zarovná text k hornímu okraji oblasti řezu.

  Účaří

  Nastaví společné účaří pro první řádky textu v buňkách v jedné řadě (ve výsledné tabulce HTML). Všechny buňky v řádku musí mít volbu Účaří.

  Na střed

  Svisle vystředí text v oblasti řezu.

  Dolní okraje

  Zarovná text k dolnímu okraji oblasti řezu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.