O kanálech

Kanály jsou obrazy ve stupních šedi, ve kterých jsou uložené různé typy informací:

 • Kanály s barevnými informacemi se vytvářejí automaticky při otevření nového obrazu. Počet vytvořených kanálů je určen barevným režimem obrazu. Například obraz RGB má kanály pro jednotlivé barvy (červený, zelený a modrý) plus složený kanál, používaný pro úpravy obrazu.

 • alfa kanálech se ukládají výběry jako obrazy ve stupních šedi. Přidáním alfa kanálů lze vytvářet a uchovávat masky, které umožňují zpracovávat nebo chránit určité části obrazu. (Viz Informace o maskách a alfa kanálech.)

 • Kanály přímých barev specifikují dodatečné výtažky, které se používají při tisku s inkousty přímých barev. (Viz Informace o přímých barvách.)

  Obraz může mít až 56 kanálů. Všechny nové kanály mají stejné rozměry a počet obrazových bodů jako původní obraz.

  Velikost souboru, vyžadovaná pro uložení každého kanálu, závisí na informacích o obrazových bodech v kanálu. Některé formáty souborů, například formáty TIFF a Photoshop, komprimují informace kanálů a mohou tak ušetřit místo na disku. Když z rozbalovací nabídky vyberete Velikost dokumentu, je velikost nekomprimovaného souboru (včetně alfa kanálů a vrstev) uvedena ve stavovém řádku zcela vpravo.

 

Poznámka:

Pokud uložíte soubor ve formátu, který podporuje barevný režim obrazu, barevné kanály se zachovají. Alfa kanály se ale zachovají jen v případě, že soubor uložíte ve formátu Photoshop, PDF, TIFF, PSB nebo v holém formátu. Ve formátu DCS 2.0 se zachovají jen kanály přímých barev. Uložení ve všech ostatních formátech může způsobit ztrátu informací kanálů.

Přehled panelu Kanály

Panel Kanály obsahuje seznam všech kanálů v obraze; jako první složený kanál (pro obrazy v režimu RGB, CMYK a Lab). Vlevo od názvu kanálu se zobrazí miniatura obsahu kanálu, která se automaticky aktualizuje, kdykoli v kanálu provedete nějaké úpravy.

Typy kanálů v aplikaci Photoshop
Typy kanálů

A. Barevné kanály B. Kanály přímých barev C. Alfa kanály 

Zobrazení panelu Kanály

 1. Zvolte Okna > Kanály.

Změna velikosti nebo skrytí miniatur kanálů

 1. Z nabídky panelu Kanály zvolte Volby panelu. Klikněte na velikost miniatury nebo klikněte na Žádné, chcete‑li zobrazení miniatur vypnout.

  Zobrazování miniatur je pohodlný způsob, jak si zajistit přehled o obsahu kanálů; pokud ale zobrazení miniatur vypnete, může se tím zlepšit výkon..

Zobrazení nebo skrytí kanálu

Pomocí panelu Kanály můžete v okně dokumentu zobrazit libovolnou kombinaci kanálů. Můžete například zobrazit alfa kanál spolu se složeným kanálem, abyste mohli sledovat, jak se změny prováděné v alfa kanálu projeví v celkovém obrazu.

 1. Kliknutím ve sloupci s ikonami oka v paletě Kanály zobrazte nebo skryjte jednotlivé kanály. (Chcete‑li zobrazit všechny výchozí barevné kanály, klepněte na složený kanál. Složený kanál je zobrazený vždy, když jsou viditelné všechny kanály barev.)

  Poznámka:

  Tažením v levém sloupci panelu Kanály můžete zobrazit nebo skrýt více kanálů najednou.

Zobrazení barevných kanálů barevně

Jednotlivé kanály se zobrazují ve stupních šedi. V obrazech RGB, CMYK a Lab můžete zobrazit jednotlivé kanály i barevně. (V obrazech Lab se barevné zobrazí pouze kanály ab.) Pokud jsou aktivní dva nebo více kanálů, zobrazí se vždy v barvách.

Můžete změnit výchozí nastavení, aby se jednotlivé kanály zobrazovaly barevně. Když je kanál vidět v obraze, na panelu se vlevo od jeho názvu objeví ikona oka .

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Ve Windows zvolte Úpravy > Předvolby > Rozhraní.

  • Na Macu zvolte Photoshop > Předvolby > Rozhraní.

 2. Vyberte Zobrazit kanály barevně a klikněte na OK.

Výběr a úpravy kanálů

V panelu Kanály můžete vybrat jeden nebo více kanálů. Názvy všech vybraných neboli aktivních kanálů jsou zvýrazněné.

Výběr více kanálů najednou v aplikaci Photoshop
Výběr více kanálu najednou

A. Neviditelný nebo neupravitelný B. Viditelný, ale nevybraný pro úpravy C. Vybraný pro zobrazování a úpravy D. Vybraný pro úpravy, ale ne pro prohlížení 
 • Chcete‑li vybrat kanál, klepněte na jeho název. Kliknutím se stisknutou klávesou Shift vyberte (nebo z výběru odstraňte) další kanály.
 • Chcete‑li kanál upravit, vyberte ho a pak malujte v obrazu některým z nástrojů pro malování nebo úpravy. Současně můžete malovat pouze do jednoho kanálu. Malováním bílou přidáte barvu vybraného kanálu se 100 % intenzitou. Malováním s hodnotou šedi přidáte barvu kanálu s nižší intenzitou. Malováním černou zcela odstraníte barvu kanálu.

Změna pořadí a názvů alfa kanálů a kanálů přímých barev

Alfa kanály nebo kanály přímých barev můžete přesunout nad výchozí barevné kanály pouze v případě, že je obraz ve vícekanálovém režimu (Obraz > Režim > Vícekanálový). Další informace o omezeních tohoto režimu najdete v tématu Vícekanálový režim.

 • Chcete-li změnit pořadí alfa kanálů nebo kanálů přímých barev, přetáhněte kanál nahoru nebo dolů v panelu Kanály. Když se objeví v požadované poloze čára, uvolněte tlačítko myši.

Poznámka:

Přímé barvy se přes sebe přetiskují odshora dolů v pořadí, v jakém jsou uvedeny v panelu Kanály.

 • Chcete-li přejmenovat alfa kanál nebo kanál přímé barvy, na panelu Kanály dvakrát klikněte na jeho název a zadejte nový název.

Další informace najdete v tématu Vytvoření nového kanálu přímé barvy.

Odstranění kanálu

Kanály přímých barev nebo alfa kanály, které už nebudete potřebovat, můžete před uložením obrazu odstranit. Složité alfa kanály mohou podstatně zvýšit velikost souboru obrazu na disku.

 1. V aplikaci Photoshop vyberte kanál na panelu Kanály a proveďte některou z těchto akcí:
  • Se stisknutou klávesou Alt klikněte na ikonu Odstranit .

  • Na panelu přetáhněte název kanálu na ikonu Odstranit.

  • V nabídce panelu Kanály zvolte Odstranit kanál.

  • V dolní části panelu klikněte na ikonu Odstranit a pak klikněte na Ano.

  Poznámka:

  Když odstraníte barevný kanál ze souboru s vrstvami, viditelné vrstvy se sloučí a skryté vrstvy se vypustí. To se provede proto, že odstraněním barevného kanálu se obraz převede do vícekanálového režimu, který nepodporuje vrstvy. Vrstvy obrazu se nesloučí, když odstraníte alfa kanál, kanál přímé barvy nebo rychlou masku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online