Od aplikace Photoshop CC ve verzi 2015 přestala být k dispozici funkce extrahování datových zdrojů v podobě popsané v tomto článku. V aplikaci Photoshop byly zavedeny intuitivnější funkce exportu návrhových ploch, vrstev, skupin vrstev, a dokumentů jako datových zdrojů.

Podrobnosti o těchto novějších možnostech exportu naleznete v části Export návrhových ploch, vrstev a dalších prvků.

Extrahování datových zdrojů je funkce v aplikaci Photoshop CC (2014), která poskytuje rozhraní navíc k technologii Adobe Generator za účelem rychlého extrahování datových zdrojů pro webové návrhy a návrhy obrazovky ze souborů aplikace Photoshop. V aplikaci Photoshop můžete vybrat vrstvy nebo skupiny vrstev a pomocí grafického uživatelského rozhraní je extrahovat jako obrazové datové zdroje ve formátu JPG, PNG, SVG nebo GIF.

Pomocí extrahování datových zdrojů lze provádět tyto úkony:

 • extrahovat vrstvu nebo skupinu vrstev ze souboru formátu PSD do jednoho nebo více obrazových datových zdrojů,
 • vytvořit obrazové datové zdroje ve formátu PNG, JPG, GIF nebo SVG,
 • nastavit verzi 1x, 2x nebo více verzí všech obrazových datových zdrojů,
 • zobrazit náhled každého datového zdroje,
 • snadno extrahovat datové zdroje do upřednostňované složky,
 • zajistit aktualizaci extrahovaných datových zdrojů při každé změně souboru formátu PSD.

Extrahování vrstev nebo skupin vrstev

Pokud vyberete k extrahování více vrstev nebo skupin vrstev, zobrazí se možnosti generování samostatného datového zdroje z každé vybrané položky.

 1. Vyberte jednu nebo více vrstev nebo skupin vrstev.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané položky a poté v kontextové nabídce vyberte možnost Extrahování datových zdrojů.
 • Stiskněte klávesovou zkratku Cmd+Opt+Shift+W (Mac) nebo Ctrl+Alt+Shift+W (Windows).
 • Vyberte možnost Soubor > Extrahování datových zdrojů.

Poznámka:

Extrahování datových zdrojů respektuje názvy vrstev, které se shodují se syntaxí technologie Photoshop Generator. Pokud se například pokusíte extrahovat datový zdroj z vrstvy s názvem layer.gif, dialogové okno Extrahování datových zdrojů zobrazí jako výchozí formát obrazového datového zdroje možnost GIF.  

 1. V dialogovém okně Extrahování datových zdrojů zadejte pro každý datový zdroj, který chcete generovat, následující nastavení:

  Formát datového zdroje:
  Vyberte možnost PNG-8, PNG-24, PNG-32, GIF, JPG nebo SVG.
  Přizpůsobení kvality:
  Pro datové zdroje ve formátu JPEG. Zadáním hodnoty 0 až 100 % přizpůsobíte kvalitu datového zdroje. Pohybujte posuvníkem v odpovídajícím směru.
 1. Chcete-li extrahovat více než jednu verzi datového zdroje, v dialogu Extrahovat datové zdroje klikněte vedle datového zdroje na ikonu se symbolem +. Můžete určit různé parametry formátu, kvality a měřítka zobrazení pro každý datový zdroj.
 2. Klikněte na tlačítko Extrahovat.
 3. Aplikace Photoshop vás upozorní, že aby bylo možné pokračovat v extrahování datových zdrojů, je nutné změnit název vrstvy. Důvodem je, že k vytvoření datových zdrojů prostřednictvím syntaxe technologie Generator používá aplikace Photoshop základní rozhraní technologie Generator. Kliknutím na tlačítko OK pokračujte v extrahování datových zdrojů.
 4. Přejděte do složky, do které chcete uložit generované datové zdroje.
 5. Klikněte na tlačítko Extrahovat. Aplikace Photoshop vytvoří obrazové datové zdroje a otevře jejich nadřazenou složku v aplikaci Finder (Mac) nebo v Průzkumníku Windows. V průběhu vytváření datových zdrojů se odpovídající vrstvy automaticky přejmenují v souladu se syntaxí technologie Photoshop Generator.

Poznámka:

Při příštím vyvolání funkce extrahování obrazových datových zdrojů se vrstvy / skupiny vrstev, které extrahujete jako obrazové datové zdroje, zobrazí v dialogovém okně Extrahování datových zdrojů.  

Zadání rozlišení datových zdrojů

Pomocí řady kombinací předem vyplněných nastavení můžete zadat nastavení extrahování a vytvořit datové zdroje pro různé účely. Můžete například generovat datové zdroje pro displeje Retina. Jakákoli nastavení, která zadáte, se použijí v rámci celého dokumentu.

 1. V části Extrahování datových zdrojů na pravé straně zadejte jedno nebo více požadovaných rozlišení.
 2. Pokud požadujete rozlišení, které není uvedeno v seznamu, nebo chcete změnit cílovou podsložku datových zdrojů, které budou extrahovány v odlišných rozlišeních, klikněte na možnost Nastavení.
 3. Pro každé rozlišení můžete použít výchozí přípony nebo můžete přidat vlastní přípony.
 4. Můžete také vybrat, zda chcete použít výchozí podsložky pro každé rozlišení, nebo určit jiný název podsložky, který upřednostňujete.
 5. Kliknutím na tlačítko Hotovo v dialogovém okně Extrahování datových zdrojů uložíte tato nastavení v dokumentu. Při každém dalším vytvoření datových zdrojů se použijí stejná nastavení. Při otevření dokumentu v jakékoli instanci aplikace Photoshop CC se všechny budoucí datové zdroje vytvoří pro vybraná rozlišení.

Automatické generování datových zdrojů

V nezbytném případě můžete vybrat možnost Automaticky generovat datové zdroje během aktualizace dokumentu. Tato možnost je synchronizována s možností Generovat > Obrazové datové zdroje pro technologii Photoshop Generator. Pokud povolíte možnost Extrahování datových zdrojů, automaticky se také povolí možnost Generator.

Sdílení s vývojáři

 1. Uložte soubor PSD do složky Creative Cloud synchronizované se službou Creative Cloud.
 2. Otevřete možnost Extrahování datových zdrojů (Soubor > Extrahování datových zdrojů) a přidejte požadované datové zdroje. Klikněte na možnost Extrahovat a vyberte výchozí složku pro ukládání.
 3. Když otevřete soubor PSD ve službě Creative Cloud, budete nyní moci zobrazit svůj soubor aplikace Photoshop společně se seznamem extrahovaných datových zdrojů.
 4. Nyní můžete soubor PSD a datové zdroje, které jste vytvořili, sdílet s vývojáři, s nimiž chcetespolupracovat, prostřednictvím služby Creative Cloud.

Běžné chyby

Prázdná vrstva v dialogu Extrahování datových zdrojů

Vrstvy, které jsou prázdné nebo nejsou schopny vykreslovat obrazy, nelze vykreslit v dialogu Extrahování datových zdrojů. Těmito vrstvami mohou být ořezové masky, vrstvy úprav nebo pouze vrstvy, které neobsahují žádné obrazové body.

Názvy datových zdrojů jsou v konfliktu

Pokud existují vrstvy se stejným názvem, ale v různých skupinách, je pravděpodobné, že se budou navzájem přepisovat, protože datové zdroje se obvykle vykreslují do jediného adresáře. Aby k tomu nedocházelo, při zjištění konfliktu aplikace Photoshop automaticky přejmenuje vrstvu.

Jestliže přejmenování potlačíte, touto chybovou zprávou budete upozorněni, že svým výběrem názvu způsobujete konflikt, a pokud ho použijete, přepíše se existující datový zdroj se stejným názvem.

Tato zpráva se zobrazí také v případě, že názvy datových zdrojů obsahují neplatné znaky. Tento problém vyřešíte přejmenováním souboru bez neplatných znaků.

Obraz je mimo ohraničení dokumentu

Extrahování nemohlo vykreslit obraz, protože přesahuje plátno. Přesuňte obraz tak, aby se vešel na plátno.

Došlo k neznámé chybě.

K této chybě dochází, když je otevřené dialogové okno Extrahování datových zdrojů a přestane reagovat technologie Adobe Generator. Chybu odstraníte tak, že kliknutím na tlačítko Hotovo zavřete dialogové okno Extrahování datových zdrojů, uložíte soubor a restartujete aplikaci Photoshop.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online