Komu je tento dokument určen?

Tento dokument obsahuje základní pokyny pro uživatele, kteří:

 • pracují s obrazy RGB, ať už vytvořenými v aplikaci Photoshop nebo pořízenými pomocí digitálního fotoaparátu či skeneru;
 • chtějí obrazy vytisknout na inkoustové tiskárně.

Není určen pro uživatele, kteří:

 • požadují vysokou přesnost barev;
 • chtějí obrazy pouze publikovat na webu; 
 • tisknou obrazy prostřednictvím online služby; 
 • provádějí předtiskovou úpravu obrazů;
 • pracují s obrazy v režimu barev CMYK.

Co je správa barev?

Jako správa barev se označují technologie a procesy, které zajišťují co nejvěrnější podání barev na různých zařízeních. Žádné zobrazovací zařízení ani tiskárna nedokáže zachytit celou škálu úrovní jasu a barev viditelných lidským okem, přičemž rozsah jasu a barev nikdy nebude na dvou různých zařízeních (nebo typech papíru) zcela identický.

Platí také, že různá zařízení stejného typu nepodávají jas a barvy stejně. Když například odpojíte stávající monitor a připojíte místo něj jiný model, aniž byste změnili jakékoli softwarové nastavení, budou se obrazy na novém monitoru zobrazovat odlišně. Pokud vložíte do tiskárny jiný typ papíru, aniž byste změnili softwarové nastavení, budou obrazy vytištěné na novém papíru vypadat jinak.

Právě tyto problémy se snaží odstranit správa barev. S minimálním vybavením a pomocí několika jednoduchých, časově nenáročných postupů tak můžete dosáhnout poměrně dobrého výsledku. Pokud požadujete mimořádně vysokou přesnost barev, jsou již potřeba složitější postupy a lepší vybavení. Tento dokument se zaměřuje na ta nejjednodušší řešení. Správa barev může zajistit co největší věrnost v rámci reálných možností, ale vždy bude existovat rozdíl mezi zobrazením na monitoru a vytištěným obrazem (viz níže). Díky správě barev jsou však tyto rozdíly konzistentní a lépe předvídatelné. Nemělo by se tedy stávat, že budou některé vytištěné obrazy do zelena a jiné do růžova nebo že budou příliš tmavé či světlé.

Co jsou profily barev?

Při správě barev se používají profily barev. Pro účely tohoto dokumentu je třeba rozlišovat mezi dvěma druhy profilů barev:

 1. Profily zařízení jsou přiřazeny k zařízení, jako je obrazovka nebo tiskárna s určitým typem inkoustu a papíru. Popisují, jakým způsobem dané zařízení zobrazuje barvy, a také specifikují barvy, které zařízení může nebo naopak nemůže zobrazit.
 2. Pracovní profily jsou přiřazeny k dokumentu v aplikaci Photoshop, například k obrazu pořízenému pomocí digitálního fotoaparátu. Popisují, jakým způsobem hodnoty RGB v dokumentu odpovídají reálným, okem viditelným barvám, a určují, jaké barvy lze v dokumentu zaznamenat. Pracovní profil dokumentu se nastaví při jeho vytvoření bez ohledu na to, zda se jedná o soubor JPEG z digitálního fotoaparátu nebo skeneru, nový dokument vytvořený v aplikaci Photoshop nebo dokument, který byl vytvořen otevřením obrazu RAW z digitálního fotoaparátu pomocí zásuvného modulu Adobe Camera Raw. Nejčastěji se používají pracovní profily sRGB a AdobeRGB.

1. Profil ProPhotoRGB. Tento barevný prostor používají uživatelé, kteří chtějí v maximální možné míře zachovat informace o barvách z pořízených snímků. Jedná se o typ funkce, kterou je doporučeno používat pouze v případě, že víte, proč ji potřebujete, a hodí se spíše pro profesionální tiskárny. U pracovního prostoru ProPhotoRGB je především důležité vědět, že pokud nechcete kvůli vyššímu počtu barev riskovat vznik pruhů (viditelné přechody mezi barvami), měli byste pracovat v 16bitovém režimu. Prostor ProPhotoRGB může pojmout podstatně větší rozsah barev než prostor AdobeRGB včetně poměrně malé skupiny barev, které nejsou dostupné v prostoru AdobeRGB, ale lze je vytisknout na profesionálních inkoustových tiskárnách. Zahrnuje také velký počet barev, které dokáží digitální fotoaparáty zachytit, ale není možné je zobrazit na žádném výstupním zařízení ani vytisknout na tiskárně, a také dalších barev, které jsou viditelné lidským okem, ale nelze je zaznamenat pomocí žádného vstupního zařízení ani reprodukovat na žádném výstupním zařízení. K čemu je takový počet barev užitečný, když je není možné zobrazit ani vytisknout? V prvé řadě vám umožňuje ponechat v souboru veškeré informace zachycené fotoaparátem až do doby, kde už je zachovat nelze (pří výstupu souboru). Můžete například provést výraznou změnu odstínu nebo sytosti, čímž dojde k přesunu fialovočervených odstínů, které původně nebylo možné zobrazit ani vytisknout, do zobrazitelného rozsahu tmavě modrých odstínů. Případně můžete provést řadu úprav, při nichž dočasně vzniknou neobvyklé netisknutelné barvy, které následně přesunete zpět do tisknutelného rozsahu (například pokud nejprve zvýšíte celkovou sytost barev a poté ji selektivně opět snížíte). Díky velkému počtu dostupných barev můžete tyto úpravy provádět, aniž by došlo ke ztrátě barevných rozdílů v obraze. Prostor ProPhotoRGB má však i své nevýhody. Pokud se chcete vyhnout vzniku pruhů, je potřeba pracovat v 16bitovém režimu, čímž se dvojnásobně zvyšuje velikost souboru i nároky na paměť a doba zpracování. Většinu operací aplikace Photoshop lze provádět i v 16bitovém režimu, ale tvůrčí filtry jej často nepodporují.

Barevný prostor AdobeRGB dokáže zaznamenat více barev než prostor sRGB, konkrétně například některé sytější barvy, které lze vytisknout na inkoustových tiskárnách. Tento profil je vhodný pro tiskárny střední třídy. Pokud tedy chcete obrazy tisknout na inkoustové tiskárně, může být nastavení profilu AdobeRGB jako pracovního prostoru dobrou volbou. Chcete-li jej používat, nastavte výstup souborů s profilem AdobeRGB v digitálním fotoaparátu nebo skeneru či v zásuvném modulu Adobe Camera Raw. Případně pokud v aplikaci Photoshop vytváříte nový dokument, v dialogu Nový dokument v části dalších voleb vyberte z nabídky Profil barev možnost Adobe RGB.

V barevném prostoru sRGB je k dispozici méně barev než v prostoru AdobeRGB, přičemž velkou část z těchto barev lze vytisknout na inkoustových tiskárnách. Tento profil je ideální pro multifunkční tiskárny (jejichž součástí je i skener nebo fax). Pokud zvolíte prostor sRGB, nezobrazí se některé sytější barvy, které dokáže digitální fotoaparát nebo skener zachytit a je možné je vytisknout na tiskárně. Prostor sRGB však obsahuje téměř všechny obvyklé barvy, jež se vyskytují ve většině obrazů. Většina monitorů zařízení připojených k internetu nemá nastavenou žádnou správu barev, ale používají profily zařízení, které jsou podobné profilu sRGB. Řada online tiskových služeb rovněž vyžaduje, aby byl u souborů k tisku nastaven pracovní profil sRGB. Pokud tedy chcete soubory publikovat na internetu nebo odeslat do online služby, měli byste buď používat pracovní prostor sRGB, nebo soubor před publikováním či odesláním převést do prostoru sRGB. Chcete-li dokument převést do prostoru sRGB, zvolte možnost Úpravy > Převést do profilu a nastavte cílový prostor sRGB (ostatní nastavení ponechejte ve výchozím stavu), případně při ukládání souboru JPEG pro web v dialogu Uložit pro web a zařízení zaškrtněte políčko Převést do sRGB.

Rady ke zvýšení kvality při tisku

V následujícím výčtu jsou uvedeny některé základní rady ohledně správy barev (přičemž první dvě jsou nejdůležitější):

Monitor, na kterém upravujete obrazy, by se měl nacházet v prostředí s optimálními a stabilními světelnými podmínkami.

 • Ideální je prostředí s tlumenějším osvětlením, které se v průběhu dne příliš nemění, přičemž na obrazovku by nemělo dopadat přímé světlo ze světelných zdrojů (když je obrazovka vypnutá, neměli byste na ní vidět odrazy světla ani zářivých předmětů). Nejhorší je naopak uspořádání, kdy na monitor ráno svítí slunce, které vám poté odpoledne svítí do tváře.

Přibližně každého půl roku provádějte nastavení profilu a kalibraci monitoru.

 • I s nejlevnějšími moderními sondami pro kalibraci monitorů (v cenové kategorii do 150 $, tedy asi 3600 Kč) dosáhnete přesnějšího a konzistentnějšího výsledku než při použití funkcí softwarové kalibrace, které jsou k dispozici v systému Mac a Windows. Zároveň však platí, že pomocí těchto funkcí dosáhnete lepšího výsledku, než když kalibraci monitoru neprovedete vůbec.

Bez ohledu na zvolený způsob vždy vytvoříte profil monitoru s příslušným nastavením. Tento nově vytvořený profil se při dalším spuštění použije v aplikaci Photoshop. Po vytvoření profilu již neměňte nastavení monitoru, zejména nastavení jasu, kontrastu a barev. Pokud upravíte nastavení nebo se výrazně změní světelné podmínky, měli byste profil vytvořit znovu.

Pokud chcete při tisku dosáhnout odpovídajících barev, nedoporučuje se pracovat na obrazovce přenosného počítače.

 • K optimální správě barev je potřeba monitor s nastaveným profilem, přičemž nastavení monitoru musí být stejné jako při vytvoření profilu. Zobrazení na obrazovkách přenosných počítačů nebývá tak jednotné jako na kvalitních monitorech pro stolní počítače (podání barev a úroveň jasu se v jednotlivých částech obrazovky liší). Také u nich bývá nastavena velmi vysoká úroveň jasu, případně se úroveň jasu mění automaticky podle okolního světla. Toto nastavení se hodí k procházení webu při dobrém osvětlení nebo v kavárnách, ale vytištěné obrazy budou vždy tmavší (v horším případě mohou být některé obrazy v pořádku, zatímco jiné budou tmavší a další příliš tmavé).

   

  Během několika posledních let se však kvalita obrazovek přenosných počítačů výrazně zlepšila. Pokud chcete na obrazovce přenosného počítače upravovat obrazy určené k tisku a nemůžete zvolit optimální úroveň jasu pomocí kalibrační sondy nebo integrovaného softwaru, zkuste nastavit přibližně jednu třetinu maximální úrovně jasu. Při úpravách obrazů vždy použijte toto nastavení obrazovky, abyste minimalizovali riziko nekvalitního a nepředvídatelného výstupu. 

Ověřte, zda máte k dispozici profily tiskárny a používaných typů papíru.
(Tento krok proveďte, pokaždé když začnete používat nový typ papíru.)

 • Většina současných inkoustových tiskáren, zejména těch určených pro tisk obrazů, již zahrnuje poměrně kvalitní profily pro různé typy papírů od výrobce tiskárny, které se instalují spolu se softwarem tiskárny. Pokud používáte nový typ papíru nebo papír od jiného výrobce, je potřeba získat příslušný profil z webu výrobce tiskárny nebo jiného zdroje.

Nepoužívejte v inkoustové tiskárně levný inkoust.

 • Inkoust do tiskáren je poměrně drahý. Pro maloobjemový tisk ve vysoké kvalitě však bohužel neexistuje snadno dostupná levnější alternativa k inkoustu od výrobce. Levnější náhradní inkoust můžete používat například při tisku textových dokumentů a tabulek s grafikou. Chcete-li dosáhnout věrného a konzistentního podání barev, používejte inkoust od výrobce nebo speciální inkoust pro tisk obrazů, například od společnosti Lyson (při použití speciálního inkoustu jsou potřeba příslušné profily, protože profil tiskárny se odvíjí od tiskárny, inkoustu a papíru). U inkoustů levných značek je vysoké riziko nekvalitního a nestabilního podání barev a také výdrž tisku může být výrazně kratší.

V blízkosti monitoru vytvořte místo s optimálními světelnými podmínkami pro prohlížení vytištěných obrazů.
(Tento krok stačí provést jednou v rámci přípravy pracovního prostředí.)

 • Poblíž monitoru by mělo být místo vhodné k prohlížení vytištěných obrazů. Světelné podmínky na tomto místě by měly být pokud možno podobné podmínkám, ve kterých budou vytištěné obrazy prezentovány. Také by se mělo nacházet blízko monitoru, abyste mohli vytištěný obraz porovnávat s obrazovkou. Místo by se tedy nemělo nacházet na přímém slunečním světle (ve kterém byste navíc špatně viděli na monitor) a zároveň by nemělo být příliš tmavé (což nevadí při prohlížení na monitoru, ale vytištěné obrazy by nebyly dobře vidět). Obvykle se nedoporučuje držet vytištěný obraz vedle monitoru, protože pokud je v dané pozici dobré světlo pro prohlížení vytištěných obrazů, znamená to, že od monitoru se pravděpodobně odráží světlo, což není žádoucí. Ideální je pokládat vytištěné obrazy na jednu stranu stolu.

   

  I když zajistíte co nejoptimálnější podmínky, vytištěné obrazy nebudou nikdy přesně odpovídat obrazům na monitoru. Důvodů je několik:

  • Monitor světlo vyzařuje, zatímco papír jej odráží.
  • Vzhled vytištěného obrazu se mírně liší v závislosti na aktuálních světelných podmínkách, takže například ve světle žárovky vypadá jinak, než na přímém slunečním světle nebo ve světle zářivky.
  • Na monitoru a vytištěném obrazu nelze zachytit zcela stejné barvy ani tentýž rozsah jasu od nejsvětlejších po nejtmavší hodnoty. Monitory například obvykle umí zobrazit některé tmavě modré a červenofialové odstíny, které tiskárny nemohou vytisknout, zejména pokud tisknete na matný papír. Monitory také dokážou zobrazit široký rozsah jasu od černé až po bílou, který tiskárny nezachytí (opět zejména v případě tisku na matný papír). Tiskárny zase naopak často tisknou střední a tmavé odstíny modrozelené a zelené, které nelze zobrazit na monitorech. Software pro správu barev upraví barvy v dokumentu tak, aby byl výsledek na každém zařízení co nejlepší. Správa barev nefunguje tak, že by barvy, které jsou příliš syté a nelze je na určitém zařízení zobrazit, pouze nahradila nejpodobnějšími dostupnými barvami. V takovém případě by se totiž ztrácely detaily barev na okrajích rozsahu zobrazení zařízení. Místo toho dochází k jemnému posunu všech barev tak, aby zůstalo zachováno celkové podání barev.

Zobrazte si kontrolní náhled tištěného dokumentu.
(Podle potřeby nebo před každým tiskem)

 • Pokud používáte kalibrovaný monitor, zobrazuje aplikace Photoshop na obrazovce co nejvěrnější podobu dokumentu. Jestliže poté dokument vytiskněte pomocí příslušného profilu, tiskárna vytiskne co nejvěrnější podobu dokumentu. Vzhledem k informacím uvedeným výše se zobrazený obraz obvykle poměrně výrazně liší od toho vytištěného.

   

  V aplikaci Photoshop můžete kromě nejvěrnějšího znázornění dokumentu zobrazit také co nejpřesnější podobu vytištěného dokumentu, kdy aplikace zohlední barvy, které tiskárna nemůže vytisknout, i menší rozsah tmavých a světlých tónů. Vzhledem k těmto rozdílům bude kontrolní náhled (náhled vytištěných barev na obrazovce) vždy o něco mdlejší než původní obraz. Na základě náhledu můžete kompenzovat nedostatky zvýšením kontrastu či sytosti v určitých částech obrazu. Pokud však tiskárna určitou barvu nemůže vytisknout, nelze tuto situaci vyřešit ani žádnými úpravami souboru. Náhled ale není zcela směrodatný, protože jej ovlivňují okolní světelné podmínky. Je také potřeba počítat s tím, že tiskárna dokáže vytisknout určité barvy, které nelze na monitoru zobrazit. Přesto si díky tomuto náhledu můžete udělat lepší představu o vzhledu vytištěného dokumentu než podle standardního zobrazení, které zachycuje co nejvěrnější podobu dokumentu.

Chcete-li zobrazit kontrolní náhled dokumentu, zvolte možnost Zobrazit > Nastavení kontrolního náhledu > Jiné a nastavte možnosti v dialogovém okně následujícím způsobem:

 • Simulované zařízení: Vyberte profil tiskárny a papíru, pro který chcete zobrazit náhled.
 • Zachovat RGB čísel: Ponechte toto políčko nezaškrtnuté.
 • Záměr reprodukce: Zvolte možnost Perceptuální nebo Relativní kolorimetrická. (Mezi těmito dvěma možnostmi obvykle nebývá příliš velký viditelný rozdíl. Měli byste však vybrat stejnou možnost jako v dialogovém okně při tisku dokumentu.)
 • Kompenzace černého bodu: Zaškrtněte toto políčko.
 • Simulovat barvu papíru: Zaškrtněte toto políčko.
 • Simulovat černou tiskovou barvu: Zaškrtněte toto políčko.

Poté klikněte na tlačítko OK.

Tímto připravíte nastavení pro požadovaný papír a tiskárnu a zapnete kontrolní náhled. Kontrolní náhled se zadaným nastavením můžete zapínat a vypínat pomocí možnosti Zobrazit > Kontrolní náhled barev. Při zapnutém kontrolním náhledu můžete provádět libovolné úpravy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online