Příručka uživatele Zrušit

Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Komu je tento dokument určen?

Tento dokument obsahuje základní pokyny pro uživatele, kteří:

 • Pracují s obrazy RGB, ať už vytvořenými v aplikaci Photoshop nebo pořízenými pomocí digitálního fotoaparátu či skeneru.
 • Chtějí obrazy vytisknout na inkoustové tiskárně.

Tento dokument není určen pro uživatele, kteří:

 • Požadují vysokou přesnost barev.
 • Chtějí obrazy pouze publikovat na webu
 • Tisknou obrazy prostřednictvím online služby
 • Provádějí předtiskovou úpravu obrazů.
 • Pracují s obrazy v režimu barev CMYK.

Co je správa barev?

Jako správa barev se označují technologie a procesy, které zajišťují co nejvěrnější podání barev na různých zařízeních. Žádné zobrazovací zařízení ani tiskárna nedokáže zachytit celou škálu úrovní jasu a barev viditelných lidským okem, přičemž rozsah jasu a barev nikdy nebude na dvou různých zařízeních (nebo typech papíru) zcela identický.

Platí také, že různá zařízení stejného typu nepodávají jas a barvy stejně. Když například odpojíte stávající monitor a připojíte místo něj jiný model, aniž byste změnili jakékoli softwarové nastavení, budou se obrazy na novém monitoru zobrazovat odlišně. Pokud vložíte do tiskárny jiný typ papíru, aniž byste změnili softwarové nastavení, budou obrazy vytištěné na novém papíru vypadat jinak.

Právě tyto problémy se snaží odstranit správa barev. S minimálním vybavením a pomocí několika jednoduchých, časově nenáročných postupů tak můžete dosáhnout poměrně dobrého výsledku. Pokud požadujete mimořádně vysokou přesnost barev, jsou již potřeba složitější postupy a lepší vybavení. Tento dokument se zaměřuje na ta nejjednodušší řešení. Správa barev může zajistit co největší věrnost v rámci reálných možností, ale vždy bude existovat rozdíl mezi zobrazením na monitoru a vytištěným obrazem (viz níže). Díky správě barev jsou však tyto rozdíly konzistentní a lépe předvídatelné. Nemělo by se tedy stávat, že budou některé vytištěné obrazy do zelena a jiné do růžova nebo že budou příliš tmavé či světlé.

Co jsou profily barev?

Při správě barev se používají profily barev. Pro účely tohoto dokumentu je třeba rozlišovat mezi dvěma druhy profilů barev:

 1. Profily zařízení jsou přiřazeny k zařízení, jako je obrazovka nebo tiskárna s určitým typem inkoustu a papíru. Popisují, jakým způsobem dané zařízení zobrazuje barvy, a také specifikují barvy, které zařízení může nebo naopak nemůže zobrazit.

 2. Pracovní profily jsou přiřazeny k dokumentu v aplikaci Photoshop, například k obrazu pořízenému pomocí digitálního fotoaparátu. Popisují, jakým způsobem hodnoty RGB v dokumentu odpovídají reálným, okem viditelným barvám, a určují, jaké barvy lze v dokumentu zaznamenat. Pracovní profil dokumentu se nastaví při jeho vytvoření bez ohledu na to, zda se jedná o soubor JPEGdigitálního fotoaparátu nebo skeneru, nový dokument vytvořený v aplikaci Photoshop nebo dokument, který byl vytvořen otevřením obrazu RAW z digitálního fotoaparátu pomocí zásuvného modulu Adobe Camera Raw. Nejčastěji se používají pracovní profily sRGBAdobeRGB.

Barevný prostor ProPhotoRGB používají uživatelé, kteří chtějí v maximální možné míře zachovat informace o barvách z pořízených snímků. Jedná se o typ funkce, kterou je doporučeno používat pouze v případě, že víte, proč ji potřebujete, a hodí se spíše pro profesionální tiskárny. U pracovního prostoru ProPhotoRGB je především důležité vědět, že pokud nechcete kvůli vyššímu počtu barev riskovat vznik pruhů (viditelné přechody mezi barvami), měli byste pracovat v 16bitovém režimu. Prostor ProPhotoRGBAdobe může pojmout podstatně větší rozsah barev než prostor AdobeRGB, včetně poměrně malé skupiny barev, které nejsou dostupné v prostoru AdobeRGB, ale lze je vytisknout na profesionálních inkoustových tiskárnách. Zahrnuje také velký počet barev, které dokáží digitální fotoaparáty zachytit, ale není možné je zobrazit na žádném výstupním zařízení ani vytisknout na tiskárně, a také dalších barev, které jsou viditelné lidským okem, ale nelze je zaznamenat pomocí žádného vstupního zařízení ani reprodukovat na žádném výstupním zařízení. K čemu je takový počet barev užitečný, když je není možné zobrazit ani vytisknout? V prvé řadě vám umožňuje ponechat v souboru veškeré informace zachycené fotoaparátem až do doby, kde už je zachovat nelze (pří výstupu souboru). Můžete například provést výraznou změnu odstínu nebo sytosti, čímž dojde k přesunu fialovočervených odstínů, které původně nebylo možné zobrazit ani vytisknout, do zobrazitelného rozsahu tmavě modrých odstínů. Případně můžete provést řadu úprav, při nichž dočasně vzniknou neobvyklé netisknutelné barvy, které následně přesunete zpět do tisknutelného rozsahu (například pokud nejprve zvýšíte celkovou sytost barev a poté ji selektivně opět snížíte). Díky velkému počtu dostupných barev můžete tyto úpravy provádět, aniž by došlo ke ztrátě barevných rozdílů v obraze. Prostor ProPhotoRGB má však i své nevýhody. Pokud se chcete vyhnout vzniku pruhů, je potřeba pracovat v 16bitovém režimu, čímž se dvojnásobně zvyšuje velikost souborunároky na paměťdoba zpracování. Většinu operací aplikace Photoshop lze provádět i v 16bitovém režimu, ale tvůrčí filtry jej často nepodporují.

Barevný prostor AdobeRGB dokáže zaznamenat více barev než prostor sRGB, konkrétně například některé sytější barvy, které lze vytisknout na inkoustových tiskárnách. Tento profil je vhodný pro tiskárny střední třídy. Pokud tedy chcete obrazy tisknout na inkoustové tiskárně, může být nastavení profilu AdobeRGB jako pracovního prostoru dobrou volbou. Chcete-li jej používat, nastavte výstup souborů s profilem AdobeRGBdigitálním fotoaparátu nebo skeneru či výstup souborů s profilem AdobeRGBv zásuvném modulu Adobe Camera Raw. Případně pokud v aplikaci Photoshop vytváříte nový dokument, v dialogu Nový dokument v části dalších voleb vyberte z nabídky Profil barev možnost AdobeRGB.

V barevném prostoru sRGB je k dispozici méně barev než v prostoru AdobeRGB, přičemž velkou část z těchto barev lze vytisknout na inkoustových tiskárnách. Tento profil je ideální pro multifunkční tiskárny (jejichž součástí je i skener nebo fax). Pokud zvolíte prostor sRGB, nezobrazí se některé sytější barvy, které dokáže digitální fotoaparát nebo skener zachytit a je možné je vytisknout na tiskárně. Prostor sRGB však obsahuje téměř všechny obvyklé barvy, jež se vyskytují ve většině obrazů. Většina monitorů zařízení připojených k internetu nemá nastavenou žádnou správu barev, ale používají profily zařízení, které jsou podobné profilu sRGB. Řada online tiskových služeb rovněž vyžaduje, aby byl u souborů k tisku nastaven pracovní profil sRGB. Pokud tedy chcete soubory publikovat na internetu nebo odeslat do online služby, měli byste buď používat pracovní prostor sRGB, nebo soubor před publikováním či odesláním převést do prostoru sRGB. Chcete-li dokument převést do prostoru sRGB, zvolte možnost Úpravy > Převést do profilu a nastavte cílový prostor sRGB (ostatní nastavení ponechejte ve výchozím stavu), případně při ukládání souboru JPEG pro web v dialogu Uložit pro web zaškrtněte políčko Převést do sRGB.

Rady ke zvýšení kvality při tisku

V následujícím výčtu jsou uvedeny některé základní rady ohledně správy barev (přičemž první dvě jsou nejdůležitější):

Monitor, na kterém upravujete obrazy, by se měl nacházet v prostředí s optimálními a stabilními světelnými podmínkami.

 • Ideální je prostředí s tlumenějším osvětlením, které se v průběhu dne příliš nemění, přičemž na obrazovku by nemělo dopadat přímé světlo ze světelných zdrojů (když je obrazovka vypnutá, neměli byste na ní vidět odrazy světla ani zářivých předmětů). Nejhorší je naopak uspořádání, kdy na monitor ráno svítí slunce, které vám poté odpoledne svítí do tváře.

Přibližně každého půl roku provádějte nastavení profilu a kalibraci monitoru.

 • I s nejlevnějšími moderními sondami pro kalibraci monitorů (v cenové kategorii do 150 $, tedy asi 3600 Kč) dosáhnete přesnějšího a konzistentnějšího výsledku než při použití funkcí softwarové kalibrace, které jsou k dispozici v systému macOSWindows. Zároveň však platí, že pomocí těchto funkcí dosáhnete lepšího výsledku, než když kalibraci monitoru neprovedete vůbec.

Bez ohledu na zvolený způsob vždy vytvoříte profil monitoru s příslušným nastavením. Tento nově vytvořený profil se při dalším spuštění použije v aplikaci Photoshop. Po vytvoření profilu již neměňte nastavení monitoru, zejména nastavení jasu, kontrastu a barev. Pokud upravíte nastavení nebo se výrazně změní světelné podmínky, měli byste profil vytvořit znovu.

Pokud chcete při tisku dosáhnout odpovídajících barev, nedoporučuje se pracovat na obrazovce přenosného počítače.

 • K optimální správě barev je potřeba monitor s nastaveným profilem, přičemž nastavení monitoru musí být stejné jako při vytvoření profilu. Zobrazení na obrazovkách přenosných počítačů nebývá tak jednotné jako na kvalitních monitorech pro stolní počítače (podání barev a úroveň jasu se v jednotlivých částech obrazovky liší). Také u nich bývá nastavena velmi vysoká úroveň jasu, případně se úroveň jasu mění automaticky podle okolního světla. Toto nastavení se hodí k procházení webu při dobrém osvětlení nebo v kavárnách, ale vytištěné obrazy budou vždy tmavší (v horším případě mohou být některé obrazy v pořádku, zatímco jiné budou tmavší a další příliš tmavé).
 • Během několika posledních let se však kvalita obrazovek přenosných počítačů výrazně zlepšila. Pokud chcete na obrazovce přenosného počítače upravovat obrazy určené k tisku a nemůžete zvolit optimální úroveň jasu pomocí kalibrační sondy nebo integrovaného softwaru, zkuste nastavit přibližně jednu třetinu maximální úrovně jasu. Při úpravách obrazů vždy použijte toto nastavení obrazovky, abyste minimalizovali riziko nekvalitního a nepředvídatelného výstupu.

Nepoužívejte v inkoustové tiskárně levný papír.

 • Papír, který vyberete, udělá obrovský rozdíl. Všechny inkoustové tiskárny vytvářejí velmi špatné výsledky na „obyčejném“ papíru nebo obecném papíru pro „inkoustové fototiskárny“. Je třeba používat papíry speciálně vytvořené pro fotografické a umělecké výstupy od výrobce tiskárny nebo výrobce speciálního papíru. Fotografický a umělecký papír je k dispozici v hladkém matném, texturovaném matném, pololesklém, plně lesklém, lesklém a kovovém povrchu a dalších površích. Papíry se výrazně liší v rozsahu barevné škály a jasu, které mohou zachytit, a různé typy povrchů mají výrazný vliv na kvalitu a vzhled tisku v různých podmínkách zobrazení. Nejzákladnější volba je mezi lesklým (zářivým) povrchem, jako jsou výtisky získané z rychlé fotolaboratoře, nebo matným (nelesklým) povrchem, jako je většina výtisků, které vidíte na zdech muzeí. U malých výtisků (4X6), které lze sdílet, je „prémiový“ lesklý papír od výrobce tiskárny rozumnou výchozí volbou. U větších výtisků, zejména u těch, které jsou určeny k vystavení, se vyplatí vyzkoušet různé druhy papíru, abyste zjistili, co se vám líbí. Po experimentování se většina lidí ustálí na malém počtu papírů (1–3), které používají pro většinu práce.

Ověřte, zda máte k dispozici profily tiskárny a používaných typů papíru.
(Tento krok proveďte, pokaždé když začnete používat nový typ papíru.)

 • Většina současných inkoustových tiskáren, zejména těch určených pro tisk obrazů, již zahrnuje poměrně kvalitní profily pro různé typy papírů od výrobce tiskárny, které se instalují spolu se softwarem tiskárny. Pokud používáte nový typ papíru nebo papír od jiného výrobce, je potřeba získat příslušný profil z webu výrobce tiskárny nebo jiného zdroje.

Nepoužívejte v inkoustové tiskárně levný inkoust.

 • Inkoust do tiskáren je poměrně drahý. Pro maloobjemový tisk ve vysoké kvalitě však bohužel neexistuje snadno dostupná levnější alternativa k inkoustu od výrobce. Levnější náhradní inkoust můžete používat například při tisku textových dokumentů a tabulek s grafikou. Chcete-li dosáhnout věrného a konzistentního podání barev, používejte inkoust od výrobce nebo speciální inkoust pro tisk obrazů, například od společnosti Lyson (při použití speciálního inkoustu jsou potřeba příslušné profily, protože profil tiskárny se odvíjí od tiskárny, inkoustu a papíru). U inkoustů levných značek je vysoké riziko nekvalitního a nestabilního podání barev a také výdrž tisku může být výrazně kratší.

V blízkosti monitoru vytvořte místo s optimálními světelnými podmínkami pro prohlížení vytištěných obrazů.
(Tento krok stačí provést jednou v rámci přípravy pracovního prostředí.)

 • Poblíž monitoru by mělo být místo vhodné k prohlížení vytištěných obrazů. Světelné podmínky na tomto místě by měly být pokud možno podobné podmínkám, ve kterých budou vytištěné obrazy prezentovány. Také by se mělo nacházet blízko monitoru, abyste mohli vytištěný obraz porovnávat s obrazovkou. Místo by se tedy nemělo nacházet na přímém slunečním světle (ve kterém byste navíc špatně viděli na monitor) a zároveň by nemělo být příliš tmavé (což nevadí při prohlížení na monitoru, ale vytištěné obrazy by nebyly dobře vidět). Obvykle se nedoporučuje držet vytištěný obraz vedle monitoru, protože pokud je v dané pozici dobré světlo pro prohlížení vytištěných obrazů, znamená to, že od monitoru se pravděpodobně odráží světlo, což není žádoucí. Ideální je pokládat vytištěné obrazy na jednu stranu stolu.

I když zajistíte co nejoptimálnější podmínky, vytištěné obrazy nebudou nikdy přesně odpovídat obrazům na monitoru. Důvodů je několik:

 • Monitor světlo vyzařuje, zatímco papír jej odráží.
 • Vzhled vytištěného obrazu se mírně liší v závislosti na aktuálních světelných podmínkách, takže například ve světle žárovky vypadá jinak, než na přímém slunečním světle nebo ve světle zářivky.
 • Na monitoru a vytištěném obrazu nelze zachytit zcela stejné barvy ani tentýž rozsah jasu od nejsvětlejších po nejtmavší hodnoty. Monitory například obvykle umí zobrazit některé tmavě modré a červenofialové odstíny, které tiskárny nemohou vytisknout. Monitory také dokážou zobrazit široký rozsah jasu od černé až po bílou, který tiskárny nezachytí. Tiskárny zase naopak často tisknou střední a tmavé odstíny modrozelené a zelené, které nelze zobrazit na monitorech. Software pro správu barev upraví barvy v dokumentu tak, aby byl výsledek na každém zařízení co nejlepší. Správa barev nefunguje tak, že by barvy, které jsou příliš syté a nelze je na určitém zařízení zobrazit, pouze nahradila nejpodobnějšími dostupnými barvami. V takovém případě by se totiž ztrácely detaily barev na okrajích rozsahu zobrazení zařízení. Místo toho dochází k jemnému posunu všech barev tak, aby zůstalo zachováno celkové podání barev.

Zobrazte si kontrolní náhled tištěného dokumentu. (Podle potřeby nebo před každým tiskem)

 • Pokud používáte kalibrovaný monitor, zobrazuje aplikace Photoshop na obrazovce co nejvěrnější podobu dokumentu. Jestliže poté dokument vytiskněte pomocí příslušného profilu, tiskárna vytiskne co nejvěrnější podobu dokumentu. Vzhledem k informacím uvedeným výše se zobrazený obraz obvykle poměrně výrazně liší od toho vytištěného.
 • V aplikaci Photoshop můžete kromě nejvěrnějšího znázornění dokumentu zobrazit také co nejpřesnější podobu vytištěného dokumentu, kdy aplikace zohlední barvy, které tiskárna nemůže vytisknout, i menší rozsah tmavých a světlých tónů. Vzhledem k těmto rozdílům bude kontrolní náhled (náhled vytištěných barev na obrazovce) vždy o něco mdlejší než původní obraz. Na základě náhledu můžete kompenzovat nedostatky zvýšením kontrastu či sytosti v určitých částech obrazu. Pokud však tiskárna určitou barvu nemůže vytisknout, nelze tuto situaci vyřešit ani žádnými úpravami souboru. Náhled ale není zcela směrodatný, protože jej ovlivňují okolní světelné podmínky. Je také potřeba počítat s tím, že tiskárna dokáže vytisknout určité barvy, které nelze na monitoru zobrazit. Přesto si díky tomuto náhledu můžete udělat lepší představu o vzhledu vytištěného dokumentu než podle standardního zobrazení, které zachycuje co nejvěrnější podobu dokumentu.

Chcete-li zobrazit kontrolní náhled dokumentu, zvolte možnost Zobrazit > Nastavení kontrolního náhledu > Jiné a nastavte možnosti v dialogovém okně následujícím způsobem:

 • Simulované zařízení: Vyberte profil tiskárny a papíru, pro který chcete zobrazit náhled.
 • Zachovat RGB čísel: Ponechte toto políčko nezaškrtnuté.
 • Záměr reprodukce: Zvolte možnost Perceptuální nebo Relativní kolorimetrická. (Mezi těmito dvěma možnostmi obvykle nebývá příliš velký viditelný rozdíl. Měli byste však vybrat stejnou možnost jako v dialogovém okně při tisku dokumentu.)
 • Kompenzace černého bodu: Zaškrtněte toto políčko.
 • Simulovat barvu papíru: Zaškrtněte toto políčko.
 • Simulovat černou tiskovou barvu: Zaškrtněte toto políčko.

Pak klikněte na tlačítko OK.

Tímto připravíte nastavení pro požadovaný papír a tiskárnu a zapnete kontrolní náhled. Kontrolní náhled se zadaným nastavením můžete zapínat a vypínat pomocí možnosti Zobrazit > Kontrolní náhled barev. Při zapnutém kontrolním náhledu můžete provádět libovolné úpravy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.