Malování míchacím štětcem

Míchací štětec simuluje realistické techniky malování, jako je míchání barev na plátně, kombinování barev na štětci a změny vlhkosti malby napříč tahem.

Míchací štětec má dva zásobníky barvy, nádržku a sběrací zásobník. Nádržka obsahuje výslednou barvu, která je nanášena na plátno, a má větší kapacitu barvy. Sběrací zásobník získává barvu pouze z plátna, jeho obsah se neustále míchá s barvami plátna.

 1. Vyberte nástroj míchací štětec . (V případě potřeby klepněte na standardní nástroj Štětec a podržte jej, čímž odkryjete Míchací štětec).

 2. Chcete-li naplnit nádržku barvou, podržte klávesu ALT a klepněte na plátno. Také můžete vybrat barvu popředí.

  Poznámka:

  Pokud nabíráte barvu z plátna, na špičce štětce se projeví všechny změny barvy v navzorkované oblasti. Pokud upřednostňujete špičky stopy s rovnoměrnou barvou, vyberte v rozbalovací nabídce aktuálního obsahu štětce, která se nachází na pruhu voleb, položku Načíst pouze plné barvy.

 3. Na panelu Přednastavené stopy vyberte stopu. Viz Výběr přednastavené stopy.

 4. Na pruhu voleb nastavte požadované volby. Informace o společných volbách naleznete v části Volby malovacích nástrojů. Volby, které patří výhradně míchacímu štětci, jsou popsány zde:

  Aktuální vzorek obsahu štětce

  Přejděte na rozbalovací panel, kliknutím na položku Načíst štětec naplňte štětec barvou z nádržky nebo kliknutím na položku Vyčistit štětec odstraňte barvu ze štětce. Chcete-li provést tyto úkoly po každém tahu, vyberte možnost automatického načtení  nebo vyčištění .

  Rozbalovací nabídka Přednastavení

  Použije oblíbené kombinace nastavení vlhkosti, načtení a míchání.

  Vlhkost

  Řídí množství barvy, které štětec nabere z plátna. Vyšší nastavení umožňuje delší stopy barvy.

  Zvýšení vlhkosti barvy – Photoshop
  Zvýšení vlhkosti barvy

  A. 0 % B. 100 % 

  Načíst

  Určuje množství barvy nabrané do nádržky. Při nízkých hodnotách načtení budou tahy barvou rychleji vysychat.

  Zvyšování hodnot načtení – Photoshop
  Zvyšování hodnot načtení

  A. 1 % B. 100 % 

  Míchání

  Řídí poměr barvy z plátna k barvě v nádržce. Při hodnotě 100 % je veškerá barva odebírána z plátna, při hodnotě 0 %v pochází veškerá barva z nádržky. (Avšak nastavení Vlhkost i nadále určuje, jak se barvy míchají na plátně.)

  Vzorkovat všechny vrstvy

  Odebere barvu plátna ze všech viditelných vrstev.

 5. Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:

  • Malujte tažením myší v obraze.

  • Chcete‑li nakreslit rovnou čáru, klepněte na počáteční bod v obrazu. Pak podržte Shift a klepněte na koncový bod.

  • Když používáte nástroj štětec jako rozprašovač a chcete barvu ztmavit, podržte stisknuté tlačítko myši bez tažení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online