Příručka uživatele Zrušit

Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
  8. Spolupráce s účastníky projektu
 6. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Vyzkoušejte budoucnost aplikace Photoshop s funkcí Generativní výplň
 7. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Informace o pověřeních k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 8. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 9. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 10. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 11. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 12. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 13. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 14. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 15. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 16. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 17. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 18. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 19. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 20. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 21. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 22. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 23. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 24. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 25. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 26. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 27. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí

 

(Pouze 32bitová sada CS6 a nižší verze) Umístění více fotografií do sady obrazů

Poznámka:

Chcete-li používat doplňkový plugin Picture Package (Sada obrazů) popsaný dále, nejprve si ho stáhněte pro systém Windows nebo Mac OS. Obrazy a vlastní sady lze také vytvářet v aplikaci Photoshop Lightroom, pokud ji máte k dispozici. Viz téma Laying out photos in a print template (Rozmístění fotografií v tiskové šabloně) v nápovědě k aplikaci Lightroom.

Pomocí volitelného pluginu Picture Package (Sada obrazů) můžete umístit více kopií obrazu na jednu stránku, obdobně jako to portrétní studia dělají se školními fotografiemi. Dále můžete na jednu stránku umístit různé obrazy. Můžete si vybrat z řady velikostí a voleb rozmístění a tím přizpůsobit svou sadu obrazů.

Photoshop: Rozvržení sady obrazů
Rozvržení sady obrazů

 1. Picture Package (Sada obrazů) je volitelný plugin. Stáhněte si ho a nainstalujte pro systém Windows nebo Mac OS.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Photoshop) Zvolte Soubor > Automaticky > Picture Package (Sada obrazů). Pokud máte více otevřených dokumentů, příkaz Picture Package (Sada obrazů) použije obraz, který je vpředu.

  • (Bridge) Zvolte Nástroje > Photoshop > Picture Package (Sada obrazů). Pokud před použitím příkazu Picture Package (Sada obrazů) nevyberete určitý obraz, použije se první obraz uvedený v aplikaci Bridge.

  Pokud chcete použít pouze přední obraz nebo vybraný obraz z aplikace Bridge, přeskočte na krok 3.

 3. Jedním z následujících způsobů přidejte do rozvržení další obrazy:
  • V oblasti Source Images (Zdrojové obrazy) dialogového okna Picture Package (Sada obrazů) vyberte z nabídky Use (Použít) buď File (Soubor) nebo Folder (Složka) a klikněte na Procházet (Windows) nebo Vybrat (Mac OS). Při použití volby Folder (Složka) můžete vybrat Include All Subfolders (Včetně všech podsložek), chcete-li použít obrazy ve všech podsložkách.

  • Klikněte na vyhrazené místo v náhledu rozvržení a najděte a vyberte požadovaný obraz.

  Photoshop: Dialogové okno Picture Package
  Po kliknutí na vyhrazené místo v náhledu rozvržení v dialogovém okně Picture Package (Sada obrazů) můžete najít a vybrat požadovaný obraz.

  • Přetáhněte obraz z pracovní plochy nebo ze složky do vyhrazeného místa.

  Photoshop: Přetažení obrázku na vyhrazené místo
  Přidejte obraz do sady obrázků přetažením obrazu z pracovní plochy do vyhrazeného místa.

  Kterýkoli obraz v rozvržení můžete vyměnit, když kliknete na vyhrazené místo, a pak najdete a vyberete požadovaný obraz.

 4. V oblasti Document (Dokument) dialogového okna Picture Package (Sada obrazů) vyberte velikost stránky, rozvržení, rozlišení a barevný režim. Miniatura zvoleného rozvržení se zobrazí na pravé straně dialogového okna.
 5. Vyberte volbu Flatten All Layers (Sloučit všechny vrstvy), chcete-li vytvořit sadu obrazů se všemi obrazy a texty popisků v jedné vrstvě. Vypnutím volby Flatten All Layers (Sloučit všechny vrstvy) vytvoříte sadu obrazů s oddělenými obrazovými a textovými vrstvami (pro popisky). Umístění každého obrazu a popisku do samostatné vrstvy vám umožní aktualizovat sadu obrazů i poté, co jste ji uložili. Vrstvy ale zvětší velikost souboru sady obrazů.
 6. V oblasti Label (Popisek) zvolte zdroj pro text popisku z nabídky Content (Obsah) nebo zvolte None (Žádný). Pokud zvolíte Custom Text (Vlastní text), zadejte text popisku do pole Custom Text (Vlastní text).
 7. Určete písmo, velikost písma, barvu, krytí, polohu a natočení popisků.
 8. Klikněte na OK.

Vlastní rozvržení sady obrazů

Pomocí okna Picture Package Edit Layout (Upravit rozvržení pro sadu obrazů) můžete změnit existující rozvržení nebo vytvářet nová rozvržení. Vlastní rozvržení jsou ukládána jako textové soubory do složky Layouts uvnitř složky Presets. Uložená rozvržení pak můžete znovu použít. Nástroj Picture Package Edit Layout (Upravit rozvržení pro sadu obrazů) používá grafické rozhraní, takže nemusíte psát textové soubory, abyste vytvořili nová rozvržení nebo upravili stávající rozvržení.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Photoshop) Zvolte Soubor > Automaticky > Picture Package (Sada obrazů).

  • (Bridge) Zvolte Nástroje > Photoshop > Picture Package (Sada obrazů).

 2. Chcete-li upravit existující rozvržení, vyberte ho z nabídky Layout (Rozvržení) v dialogovém okně Picture Package (Sada obrazů).
 3. Klikněte na tlačítko Edit Layout (Upravit rozvržení).
 4. V dialogovém okně Picture Package Edit Layout (Upravit rozvržení pro sadu obrazů) zadejte název vlastního rozvržení do textového pole Name (Název).
 5. (Volitelně) V oblasti Rozvržení dialogového okna Picture Package Edit Layout (Upravit rozvržení pro sadu obrazů) zvolte velikost stránky z nabídky Page Size (Velikost stránky) nebo zadejte hodnoty do textových polí Width (Šířka) a Height (Výška). Z nabídky Units (Jednotky) můžete jako měrné jednotky vybrat palce, centimetry, obrazové body nebo milimetry.
  Photoshop: Přetažení vyhrazeného místa do nového umístění
  Přetažení vyhrazeného místa do nového umístění v rozvržení sady obrazů

 6. V oblasti Grid (Mřížka) dialogového okna Picture Package Edit Layout (Upravit rozvržení pro sadu obrazů) vyberte volbu Snap To (Přitahovat), chcete-li zobrazit mřížku pro snadnější rozmístění jednotlivých prvků vlastního rozvržení. Chcete-li změnit vzhled mřížky, zadejte hodnotu do textového pole Size (Velikost).
 7. Chcete-li přidat nebo odstranit vyhrazené místo, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na Add Zone (Přidat zónu) přidejte do rozvržení další vyhrazené místo.

  • Chcete–li z rozvržení odstranit vyhrazené místo, vyberte ho a klikněte na Delete Zone (Odstranit zónu).

 8. Chcete-li změnit zástupný znak, vyberte ho a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte hodnoty do textových polí Width (Šířka) a Height (Výška), abyste změnili velikost vyhrazeného místa.

  • Klikněte na vyhrazené místo a přetažením táhla změňte jeho velikost. Při změně velikosti obdélníkového vyhrazeného místa s obrazem se obraz přitáhne uvnitř svislého nebo vodorovného vyhrazeného místa v závislosti na způsobu, jakým se velikost vyhrazeného místa mění.

  • Zadejte hodnoty do textových polí X a Y, abyste vyhrazené místo přemístili.

  • Klikněte na vyhrazené místo a přetáhněte ho do požadovaného umístění v rozvržení.

 9. Klikněte na tlačítko Uložit.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.