(Pouze 32bitová sada CS6 a nižší verze) Umístění více fotografií do sady obrazů

Poznámka:

Chcete-li používat doplňkový plugin Picture Package (Sada obrazů) popsaný dále, nejprve si ho stáhněte pro systém Windows nebo Mac OS. Obrazy a vlastní sady lze také vytvářet v aplikaci Photoshop Lightroom, pokud ji máte k dispozici. Viz téma Laying out photos in a print template (Rozmístění fotografií v tiskové šabloně) v nápovědě k aplikaci Lightroom.

Pomocí volitelného pluginu Picture Package (Sada obrazů) můžete umístit více kopií obrazu na jednu stránku, obdobně jako to portrétní studia dělají se školními fotografiemi. Dále můžete na jednu stránku umístit různé obrazy. Můžete si vybrat z řady velikostí a voleb rozmístění a tím přizpůsobit svou sadu obrazů.

Photoshop: Rozvržení sady obrazů
Rozvržení sady obrazů

 1. Picture Package (Sada obrazů) je volitelný plugin. Stáhněte si ho a nainstalujte pro systém Windows nebo Mac OS.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Photoshop) Zvolte Soubor > Automaticky > Picture Package (Sada obrazů). Pokud máte více otevřených dokumentů, příkaz Picture Package (Sada obrazů) použije obraz, který je vpředu.

  • (Bridge) Zvolte Nástroje > Photoshop > Picture Package (Sada obrazů). Pokud před použitím příkazu Picture Package (Sada obrazů) nevyberete určitý obraz, použije se první obraz uvedený v aplikaci Bridge.

  Pokud chcete použít pouze přední obraz nebo vybraný obraz z aplikace Bridge, přeskočte na krok 3.

 3. Jedním z následujících způsobů přidejte do rozvržení další obrazy:
  • V oblasti Source Images (Zdrojové obrazy) dialogového okna Picture Package (Sada obrazů) vyberte z nabídky Use (Použít) buď File (Soubor) nebo Folder (Složka) a klikněte na Procházet (Windows) nebo Vybrat (Mac OS). Při použití volby Folder (Složka) můžete vybrat Include All Subfolders (Včetně všech podsložek), chcete-li použít obrazy ve všech podsložkách.

  • Klikněte na vyhrazené místo v náhledu rozvržení a najděte a vyberte požadovaný obraz.

  Photoshop: Dialogové okno Picture Package
  Po kliknutí na vyhrazené místo v náhledu rozvržení v dialogovém okně Picture Package (Sada obrazů) můžete najít a vybrat požadovaný obraz.

  • Přetáhněte obraz z pracovní plochy nebo ze složky do vyhrazeného místa.

  Photoshop: Přetažení obrázku na vyhrazené místo
  Přidejte obraz do sady obrázků přetažením obrazu z pracovní plochy do vyhrazeného místa.

  Kterýkoli obraz v rozvržení můžete vyměnit, když kliknete na vyhrazené místo, a pak najdete a vyberete požadovaný obraz.

 4. V oblasti Document (Dokument) dialogového okna Picture Package (Sada obrazů) vyberte velikost stránky, rozvržení, rozlišení a barevný režim. Miniatura zvoleného rozvržení se zobrazí na pravé straně dialogového okna.
 5. Vyberte volbu Flatten All Layers (Sloučit všechny vrstvy), chcete-li vytvořit sadu obrazů se všemi obrazy a texty popisků v jedné vrstvě. Vypnutím volby Flatten All Layers (Sloučit všechny vrstvy) vytvoříte sadu obrazů s oddělenými obrazovými a textovými vrstvami (pro popisky). Umístění každého obrazu a popisku do samostatné vrstvy vám umožní aktualizovat sadu obrazů i poté, co jste ji uložili. Vrstvy ale zvětší velikost souboru sady obrazů.
 6. V oblasti Label (Popisek) zvolte zdroj pro text popisku z nabídky Content (Obsah) nebo zvolte None (Žádný). Pokud zvolíte Custom Text (Vlastní text), zadejte text popisku do pole Custom Text (Vlastní text).
 7. Určete písmo, velikost písma, barvu, krytí, polohu a natočení popisků.
 8. Klikněte na OK.

Vlastní rozvržení sady obrazů

Pomocí okna Picture Package Edit Layout (Upravit rozvržení pro sadu obrazů) můžete změnit existující rozvržení nebo vytvářet nová rozvržení. Vlastní rozvržení jsou ukládána jako textové soubory do složky Layouts uvnitř složky Presets. Uložená rozvržení pak můžete znovu použít. Nástroj Picture Package Edit Layout (Upravit rozvržení pro sadu obrazů) používá grafické rozhraní, takže nemusíte psát textové soubory, abyste vytvořili nová rozvržení nebo upravili stávající rozvržení.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Photoshop) Zvolte Soubor > Automaticky > Picture Package (Sada obrazů).

  • (Bridge) Zvolte Nástroje > Photoshop > Picture Package (Sada obrazů).

 2. Chcete-li upravit existující rozvržení, vyberte ho z nabídky Layout (Rozvržení) v dialogovém okně Picture Package (Sada obrazů).
 3. Klikněte na tlačítko Edit Layout (Upravit rozvržení).
 4. V dialogovém okně Picture Package Edit Layout (Upravit rozvržení pro sadu obrazů) zadejte název vlastního rozvržení do textového pole Name (Název).
 5. (Volitelně) V oblasti Rozvržení dialogového okna Picture Package Edit Layout (Upravit rozvržení pro sadu obrazů) zvolte velikost stránky z nabídky Page Size (Velikost stránky) nebo zadejte hodnoty do textových polí Width (Šířka) a Height (Výška). Z nabídky Units (Jednotky) můžete jako měrné jednotky vybrat palce, centimetry, obrazové body nebo milimetry.
  Photoshop: Přetažení vyhrazeného místa do nového umístění
  Přetažení vyhrazeného místa do nového umístění v rozvržení sady obrazů

 6. V oblasti Grid (Mřížka) dialogového okna Picture Package Edit Layout (Upravit rozvržení pro sadu obrazů) vyberte volbu Snap To (Přitahovat), chcete-li zobrazit mřížku pro snadnější rozmístění jednotlivých prvků vlastního rozvržení. Chcete-li změnit vzhled mřížky, zadejte hodnotu do textového pole Size (Velikost).
 7. Chcete-li přidat nebo odstranit vyhrazené místo, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na Add Zone (Přidat zónu) přidejte do rozvržení další vyhrazené místo.

  • Chcete–li z rozvržení odstranit vyhrazené místo, vyberte ho a klikněte na Delete Zone (Odstranit zónu).

 8. Chcete-li změnit zástupný znak, vyberte ho a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte hodnoty do textových polí Width (Šířka) a Height (Výška), abyste změnili velikost vyhrazeného místa.

  • Klikněte na vyhrazené místo a přetažením táhla změňte jeho velikost. Při změně velikosti obdélníkového vyhrazeného místa s obrazem se obraz přitáhne uvnitř svislého nebo vodorovného vyhrazeného místa v závislosti na způsobu, jakým se velikost vyhrazeného místa mění.

  • Zadejte hodnoty do textových polí X a Y, abyste vyhrazené místo přemístili.

  • Klikněte na vyhrazené místo a přetáhněte ho do požadovaného umístění v rozvržení.

 9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online