Migrace přednastavení ze starších verzí aplikace Photoshop

Přednastavení ze starších verzí aplikace Photoshop je možné migrovat do novějších verzí. Příkaz Přenést přednastavení umožňuje automaticky přenést stopy, vzorníky, přechody, vzorky a podobně.

 1. Klikněte na položku Úpravy > Přednastavení > Přenést přednastavení.

 2. Až budete vyzváni k importu přednastavení ze starší verze aplikace Photoshop, klikněte na tlačítko Ano.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Příspěvek odborníka: Migrace přednastavení do aplikace Photoshop CS6

Příspěvek odborníka: Migrace přednastavení do aplikace Photoshop CS6
Pomocí příkazu Přenést přednastavení snadno naimportujete přednastavení do aplikace Photoshop.
Dave Cross

Používání Správce přednastavení

O správci přednastavení

Správce přednastavení umožňuje správu knihoven přednastavených stop štětců, vzorníků, přechodů, stylů, vzorků, profilů okrajů, vlastních tvarů a přednastavených nástrojů, které jsou součástí aplikace Photoshop. Správce přednastavení můžete například použít ke změně současné sady přednastavených položek nebo k vytváření nových knihoven. Poté, co načtete knihovnu ve Správci přednastavení, můžete používat položky z knihovny na takových místech, jako je pruh voleb, panely, dialogová okna a podobně.

Když změníte přednastavení, aplikace Photoshop zobrazí výzvu, abyste uložili změny jako nové přednastavení, takže zůstane dostupné původní i změněné přednastavení.

Každý typ knihovny má svou vlastní příponu souboru a výchozí složku. Soubory přednastavení jsou v počítači nainstalovány ve složce Presets, která se nachází ve složce aplikace Adobe Photoshop.

Abyste otevřeli Správce přednastavení, klikněte na položku Úpravy > Přednastavení > Správce přednastavení. Zvolte volbu z nabídky Typ přednastavení, abyste přepnuli na určitý typ položek.

Můžete nastavit konfiguraci přednastavení kliknutím na tlačítko nabídky panelu a volbou režimu zobrazení z horní sekce nabídky:

Pouze text

Zobrazí se název pro každou položku přednastavení.

Malé miniatury nebo Velké miniatury

Zobrazí se miniatura pro každou položku přednastavení.

Malý seznam nebo Velký seznam

Zobrazí se název a miniatura pro každou položku přednastavení.

Miniatura tahu

Zobrazí ukázkový tah štětce a miniaturu stopy pro každou přednastavenou stopu. (Tato volba je dostupná pouze pro stopy štětce.)

Chcete-li změnit uspořádání položek v seznamu, přetáhněte položky nahoru nebo dolů.

Změna uspořádání přednastavených nástrojů ve Správci přednastavení

Poznámka:

Chcete-li odstranit přednastavení v okně Správce přednastavení, vyberte přednastavení a klikněte na tlačítko Odstranit. Kdykoliv můžete použít příkaz Obnovit, abyste obnovili výchozí položky v knihovně.

Načtení knihovny přednastavených položek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na trojúhelník vpravo od rozbalovací nabídky Typ přednastavení, a pak zvolte soubor knihovny z dolní části nabídky panelu. Klikněte na tlačítko OK, chcete-li nahradit platný seznam, nebo klikněte na tlačítko Přidat, chcete-li položky přidat do současného seznamu.
  • Chcete-li přidat knihovnu k současnému seznamu, klikněte na Načíst, vyberte požadovaný soubor knihovny a klikněte na Načíst.
  • Chcete-li nahradit současný seznam jinou knihovnou, zvolte z nabídky panelu Nahradit [typ přednastavení]. Vyberte požadovaný soubor knihovny a klikněte na tlačítko Načíst.

  Poznámka:

  Každý typ knihovny má svou vlastní příponu souboru a výchozí složku.

Správa přednastavených položek

Položky přednastavení můžete přejmenovat nebo odstranit, a také můžete vytvářet nebo obnovit knihovny přednastavení.

Přejmenování přednastavených položek

 1. Vyberte přednastavenou položku. Stiskněte klávesu Shift a kliknutím myší vyberte více položek.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Přejmenovat, a pak zadejte nový název pro stopu štětce, vzorek barvy a podobně.
  • Pokud Správce přednastavení zobrazuje položky jako miniatury, dvakrát klikněte na položku, zadejte nový název a klikněte na tlačítko OK.
  • Pokud Správce přednastavení zobrazuje položky jako seznam nebo jako pouze text, dvakrát klikněte na položku, zadejte nový název přímo v seznamu a stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

Odstraňování přednastavených položek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte položku a klikněte na tlačítk Odstranit.
  • Se stisknutou klávesou Alt klikněte na položky, které chcete odstranit.

Vytvoření nové knihovny přednastavení

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li uložit všechny položky v seznamu jako knihovnu, vyberte všechny položky.
  • Chcete-li jako knihovnu uložit podmnožinu současného seznamu, podržte Shift a vyberte položky, které chcete uložit.
 2. Klikněte na možnost Uložit sadu, zvolte umístění knihovny, zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

  Knihovnu můžete uložit kamkoliv. Pokud ale umístíte soubor knihovny do příslušné složky Přednastavení ve výchozím umístění přednastavení, objeví se název knihovny na konci nabídky panelu, až příště spustíte Photoshop.

Obnovení výchozí knihovny přednastavených položek

 1. Z nabídky panelu zvolte Obnovit. Můžete buď současný seznam nahradit nebo k němu můžete výchozí knihovnu přidat.

Výchozí umístění přednastavení

 1. Výchozí umístění pro uložení/načtení/nahrazení přednastavení závisí na operačním systému.
  • V systému Windows 7 a Windows Vista: [Jednotka]:\Users\\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [číslo_verze]\Presets.
  • V systému Mac: /Library/Application Support/Adobe/AdobePhotoshop [číslo_verze]/Presets.
  • V systému Windows XP: [Jednotka]:\Documents and Settings\\Data aplikací\Adobe\AdobePhotoshop [číslo_verze]\Presets.
 2. Přednastavení, která se dodávají s aplikací Adobe Photoshop, jsou uložena ve složce aplikace Photoshop.

Zobrazování skrytých souborů ve Windows

Výchozí složky pro uložení/načtení/nahrazení přednastavení jsou ve Windows standardně skryté.

 1. Chcete-li zobrazit skryté soubory ve Windows XP:
  1. Zvolte Start > Ovládací panely > Možnosti složky.

  2. V záložce Zobrazení pod Skryté soubory a složky vyberte volbu Zobrazovat skryté soubory a složky.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

 2. Chcete-li zobrazit skryté soubory ve Windows Vista:
  1. Zvolte Start > Ovládací panely > Vzhled a personalizace > Možnosti složky.

  2. V záložce Zobrazení pod Skryté soubory a složky vyberte volbu Zobrazovat skryté soubory a složky.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online