Moderní uživatelské prostředí aplikace Photoshop obsahuje spolehlivé dotykové možnosti, upravitelný panel nástrojů a pracovní prostory a aktualizované uživatelské rozhraní.

Dotykový pracovní prostor a gesta

Pokud máte zařízení se systémem Windows a podporou aplikace Photoshop, jako je například Surface Pro, můžete v aplikaci Photoshop používat následující dotyková gesta.

Posouvání dvěma prsty v aplikaci Photoshop

Posouvání dvěma prsty

Posuňte dva prsty na plátně v libovolném směru, aniž by se změnila vzdálenost mezi nimi nebo úhel linie, která je propojuje. Tímto způsobem můžete naklonit zobrazení plátna.

Posouvání a zvětšování dvěma prsty v aplikaci Photoshop

Posouvání a zvětšování dvěma prsty

Přibližte dva prsty k sobě nebo oddalte od sebe. Tímto způsobem můžete panorámovat nebo zvětšit zobrazení plátna (v měřítku).


Posouvání a otáčení dvěma prsty v aplikaci Photoshop

Posouvání a otáčení dvěma prsty

Otáčejte dva prsty kolem středu nebo čáry, která je propojuje. Tímto způsobem můžete plátno naklonit a otočit.

Procházení režimů zobrazení pěti prsty v aplikaci Photoshop

Procházení režimů zobrazení pěti prsty

Pokud chcete procházet tři režimy zobrazení aplikace včetně režimu celé obrazovky, jednou klepněte pěti prsty.


Resetování nebo obnovení zobrazení dvěma prsty v aplikaci Photoshop

Resetování nebo obnovení zobrazení dvěma prsty

Pokud chcete obnovit zobrazení na neotočenou transformaci, která téměř vyplňuje plátno dokumentu, poklepejte dvěma prsty na povrch tabletu. Dalším poklepáním dvěma prsty obnovíte předchozí stav zobrazení.

Krok zpět v historii dvěma prsty v aplikaci Photoshop

Krok zpět v historii třemi prsty (funkce Zpět)

Rychle přejeďte třemi prsty zprava doleva. Dokument se vrátí o jeden krok zpět v historii změn.


Krok vpřed v historii dvěma prsty v aplikaci Photoshop

Krok vpřed v historii třemi prsty (funkce Znovu)

Rychle přejeďte třemi prsty zleva doprava. Dokument se přesune o jeden krok dopředu v historii změn.

Procházení historie třemi prsty v aplikaci Photoshop

Procházení historie třemi prsty

Přesouvejte tři prsty zprava doleva nebo zleva doprava. Zobrazení dokumentu se průběžně posouvá celou historií změn.


Libovolná transformace dvěma prsty v aplikaci Photoshop
Libovolná transformace dvěma prsty (posouvání, zvětšování a otáčení)
  • Položte na povrch tabletu dva prsty a nechejte je chvíli bez pohybu ležet. 
  • Otáčejte dva prsty kolem středu nebo čáry, která je propojuje, a současně je posouvejte k sobě nebo od sebe. 

Tímto způsobem můžete volně panorámovat, přibližovat nebo otáčet zobrazení plátna.


Snadno upravitelný panel nástrojů a pracovní prostory

Nové funkce a aktualizované uživatelské rozhraní aplikace Photoshop. Kromě vylepšení vzhledu nyní umožňuje přizpůsobit panel nástrojů a uložit několik konfigurací panelu nástrojů jako součásti různých pracovních prostorů. Základní pracovní prostory aplikace Photoshop byly navíc zjednodušeny tak, abyste měli rychlý přístup pouze k těm nástrojům, které potřebujete.

Další informace

Vlastní panel nástrojů v aplikaci Photoshop
Vlastní panel nástrojů

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online