Zobrazení obrazu ve více oknech

Obrazy se zobrazují v okně dokumentu. Můžete otevřít více oken a zobrazit různé obrazy nebo různé pohledy na jeden obraz. Seznam otevřených oken se objeví v nabídce Okna. Chcete-li otevřený obraz posunout do popředí, zvolte název souboru dole v nabídce Okna. Maximální počet otevřených oken pro obraz může být omezen velikostí dostupné paměti.

 1. Zvolte Okna > Uspořádat > Nové okno pro [název obrazového souboru].
 2. Pokud chcete okna uspořádat, zvolte Okna > Uspořádat, a pak zvolte jednu z následujících možností:

  Kaskáda

  Zobrazí neukotvená okna navrstvená na obrazovce kaskádně od levého horního okraje obrazovky doprava a dolů.

  Dlaždice

  Zobrazí okna vedle sebe. Když některý obraz zavřete, otevřená okna se přizpůsobí, aby se vyplnil volný prostor.

  Plovoucí v okně

  Umožňuje volný pohyb obrazu.

  Vše plovoucí v oknech

  Umožňuje volný pohyb všech obrazů.

  Sloučit vše na záložky

  Zobrazí jeden obraz na celou obrazovku a ostatní obrazy minimalizuje do záložek.

  Poznámka:

  Můžete použít volbu Posouvat všechna okna pro nástroj ručička, aby se posouvaly všechny otevřené obrazy najednou. Vyberte tuto volbu v pruhu voleb a táhněte v jednom obrazu, abyste posunuli zobrazení ve všech viditelných obrazech.

Stejné zvětšení a umístění ve více obrazech

Stejné zvětšení

 1. Otevřete jeden nebo více obrazů, nebo otevřete jeden obraz ve více oknech.
 2. Zvolte Okna > Uspořádat > Dlaždice, abyste zobrazili obrazy vedle sebe.
 3. Vyberte nástroj lupa, a pak proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V pruhu voleb vyberte Zvětšit všechna okna a klikněte na jeden z obrazů. Ostatní obrazy se zvětší nebo zmenší proporčně stejně.

  • Zvolte Okna > Uspořádat > Stejné zvětšení. Podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na jeden z obrazů. Ostatní obrazy se také zvětší nebo zmenší na stejnou úroveň zvětšení.

Stejné umístění

 1. Otevřete jeden nebo více obrazů, nebo otevřete jeden obraz ve více oknech.
 2. Zvolte Okna > Uspořádat > Dlaždice.
 3. Proveďte jeden z následujících dvou úkonů:
  • Zvolte příkaz Okna > Uspořádat > Sjednotit umístění.

  • V pruhu voleb vyberte nástroj Ručička, dále Posouvat všechna okna a pak tažením v jednom z obrazů zobrazte jinou oblast. (Chcete-li dočasně povolit tuto volbu, přidržte klávesu Shift a táhněte nástrojem Ručička.)

Poznámka:

Aplikace Photoshop automaticky roluje do stejné relativní polohy na vodorovné a svislé ose. K odkrytí okrajů obrazů bude možná nutné rolovat ručně.

Stejné zvětšení a umístění

 1. Otevřete jeden nebo více obrazů, nebo otevřete jeden obraz ve více oknech.
 2. Zvolte Okna > Uspořádat > Dlaždice.
 3. Zvolte příkaz Okna > Uspořádat > Srovnat vše.
  Photoshop: S příkazem Srovnat vše a bez něj
  Without Match All command (top), and with Match All command (bottom) selected

 4. Vyberte nástroj lupa nebo nástroj ručička.
 5. Vyberte jeden z obrazů, podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte nebo táhněte v jednom z obrazů. Ostatní obrazy se zvětší na stejnou velikost v procentech a posunou se do oblasti, na kterou jste kliknuli.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online