O přímých barvách

Přímé barvy jsou speciálně namíchané tiskové barvy používané místo výtažkových tiskových barev (CMYK) anebo spolu s nimi. Každá přímá barva musí mít v tiskařském stroji svou tiskovou desku. (Protože i lak vyžaduje samostatnou tiskovou desku, je také považován za přímou barvu.)

Pokud chcete tisknout obraz s přímými barvami, musíte vytvořit kanály přímých barev, do kterých informace o barvách uložíte. Chcete-li kanály přímých barev exportovat, uložte soubor ve formátu DCS 2.0 nebo PDF.

Při práci s přímými barvami si pamatujte následující pravidla:

 • Pro grafické soubory v přímých barvách, které mají ostré okraje a vyseknou obraz pod sebou, zvažte možnost vytvořit doplňkovou kresbu v programu pro sazbu nebo v ilustračním programu.

 • Chcete-li přímou barvu aplikovat jako barevný tón na celý obraz, převeďte obraz do režimu Duplex a použijte přímou barvu jako jeden z duplexových výtažků. Můžete použít až čtyři přímé barvy, se samostatnými tiskovými deskami.

 • Názvy přímých barev se vytisknou na výtažky.

 • Přímé barvy se přetiskují přes kompletní složený obraz. Jednotlivé přímé barvy se tisknou v pořadí, ve kterém jsou uvedeny na panelu Kanály. Kanál nejvíce nahoře se tiskne jako nejvrchnější přímá barva.

 • Přímé barvy nelze na panelu Kanály přesunout nad výchozí kanály, s výjimkou obrazů ve vícekanálovém režimu.

 • Přímé barvy nelze použít na jednotlivé vrstvy.

 • Při tisku obrazu s kanálem přímé barvy na tiskárně se složenými barvami se přímá barva vytiskne s krytím, určeným nastavením volby Hustota.

 • Kanály přímých barev můžete sloučit s barevnými kanály, přičemž se přímá barva rozdělí na jednotlivé barevné složky.

Vytvoření nového kanálu přímé barvy

Můžete vytvořit nový kanál přímé barvy nebo můžete existující alfa kanál změnit na kanál přímé barvy.

 1. Zvolte Okna > Kanály, abyste zobrazili panel Kanály.
 2. Chcete-li přímou barvou vyplnit vybranou oblast, vytvořte nebo načtěte výběr.
 3. Vytvořte kanál jedním z následujících úkonů:
  • Podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na tlačítko Nový kanál na panelu Kanály.

  • V nabídce panelu Kanály zvolte Nový kanál přímé barvy.

  Pokud jste vytvořili výběr, jeho plocha se vyplní určenou přímou barvou.

 4. V dialogovém okně Nový kanál přímé barvy klikněte na pole Barva. Pak v dialogu pro výběr barvy klikněte na Knihovny barev, abyste vybrali barvu z knihovny barev, například PANTONE nebo TOYO, a zvolte barvu. Viz Výběr přímé barvy.

  Poznámka:

  Pokud zvolíte barvu z některé knihovny barev, v tiskárně budou moci snadněji identifikovat správnou tiskovou barvu pro reprodukci obrazu.

 5. Zadejte název kanálu přímé barvy. Pokud jste zvolili barvu z knihovny barev, kanál se automaticky pojmenuje názvem této barvy.

  Pojmenování přímé barvy je důležité, aby jiné aplikace, které soubor načtou, mohly přímé barvy identifikovat. Jinak by se soubor nemusel vytisknout.

 6. Zadejte Hustotu v rozsahu od 0 % do 100 %.

  Tato volba umožňuje simulovat na obrazovce hustotu vytištěné přímé barvy. Hodnota 100 % simuluje tiskovou barvu, která zcela překrývá ostatní barvy vytištěné pod ní (například kovová barva); hodnota 0 % simuluje průhlednou tiskovou barvu, která zcela odhaluje barvy vytištěné pod ní (například čirý lak). Tuto volbu můžete použít také k tomu, abyste zobrazili, kde se objeví jinak průhledná přímá barva (například lak).

  Photoshop: Obrázky s různými hodnotami Hustota
  Hustota 100 % (vlevo), hustota 50 % (vpravo)

  Poznámka:

  Volby hustoty a výběru barev ovlivní pouze náhledy na obrazovce a složené výtisky. Na tištěné výtažky nemají žádný vliv.

Převod alfa kanálu na kanál přímé barvy

 1. Pokud je v obrazu aktivní výběr, klikněte na položku Výběr > Odznačit.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu Kanály dvakrát klikněte na miniaturu alfa kanálu.

  • Vyberte alfa kanál na panelu Kanály a v nabídce panelu zvolte Volby kanálu.

 3. Vyberte Přímá barva.
 4. Klikněte na pole barvy, pak vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy nebo klikněte na Knihovny barev a zvolte barvu z knihovny barev. Klikněte na OK.
 5. Přejmenujte kanál, pokud je to třeba.
 6. Klikněte na OK.

  Plochy kanálu, obsahující hodnoty stupňů šedi, se převedou na přímou barvu.

 7. Chcete-li aplikovat barvu na vybranou plochu kanálu, zvolte Obraz > Přizpůsobení > Invertovat.

Úpravy kanálu přímé barvy přidáním nebo odebráním barvy

 1. Vyberte kanál přímé barvy na panelu Kanály.
 2. Malujte v obraze některým z nástrojů pro malování nebo úpravy. Malováním černou se do kanálu přidává přímá barva se 100 % krytím; malováním šedou se přidává přímá barva s nižším krytím.

  Poznámka:

  Na rozdíl od volby Hustota v dialogovém okně Volby kanálu přímé barvy, volba Krytí ve volbách příslušného nástroje pro malování nebo úpravy určuje skutečnou hustotu tiskové barvy, použitou v tištěném výstupu.

Změna barvy nebo hustoty barvy kanálu přímé barvy

 1. Na panelu Kanály dvakrát klikněte na miniaturu kanálu přímé barvy.
 2. Klikněte na pole barvy a zvolte barvu. Klikněte na Knihovny barev, chcete-li zvolit barvu z knihovny barev, například PANTONE nebo TOYO.
 3. Zadáním hodnoty Hustoty mezi 0 % a 100 % nastavte krytí tiskové barvy pro přímou barvu.

  Poznámka:

  Volby hustoty a výběru barev ovlivní pouze náhledy na obrazovce a složené výtisky. Na tištěné výtažky nemají žádný vliv.

Sloučení kanálů přímých barev

V režimu barev RGB nebo CMYK je možné odstraňovat kanály přímých barev a slučovat je do standardních barevných kanálů. Jestliže sloučíte kanály přímých barev v režimu CMYK, výsledné barvy se obvykle nebudou přesně shodovat s původními přímými barvami, protože tiskové barvy CMYK nemohou vytvářet rozsah barev, který je k dispozici u přímých tiskových barev.

 1. Vyberte kanál přímé barvy na panelu Kanály.
 2. Zvolte Sloučit kanál přímé barvy z nabídky panelu.

  Přímá barva se převede do barevných kanálů a sloučí se s nimi. Kanál přímé barvy se z panelu odstraní.

  Při sloučení kanálů přímých barev se sloučí vrstvy obrazu. Složený obraz se sloučenými kanály odpovídá náhledu přímých barev, včetně nastavení Hustoty. Například kanál přímé barvy s hustotou 50 % poskytne při sloučení jiný výsledek než stejný kanál s hustotou 100 %.

Nastavení překrývání přímých barev

Aby se přímé barvy, které se navzájem překrývají, netiskly přes sebe nebo se nevykrývaly, odstraňte jednu z přímých barev v místech, kde se překrývají.

Abyste mohli předpovídat, jak budou barvy vypadat po vytištění, použijte vytištěný vzorek přetištěných tiskových barev a podle něj nastavte zobrazení na monitoru.

Poznámka:

V některých případech můžete chtít, aby se barvy skutečně tiskly přes sebe, například při použití výtažků pro lakování nebo vytlačení.

 1. Na panelu Kanály vyberte kanál přímé barvy, kterou chcete tisknout.
 2. Zvolte Výběr > Načíst výběr.

  Poznámka:

  Chcete-li rychle vybrat obraz v kanálu, podržte Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na kanál na panelu Kanály.

 3. V nabídce Kanál zvolte kanál přímé barvy z kroku 1 a klikněte na OK.
 4. Chcete-li při vykrývání spodní barvy vytvořit přesahy (trapping), zvolte Výběr > Změnit > Rozšířit nebo Zúžit, podle toho, zda je vrchní přímá barva tmavší nebo světlejší než přímá barva pod ní. Na panelu Kanály vyberte spodní kanál přímé barvy obsahující plochy, které chcete vyseknout. Stiskněte klávesu Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS).

  Poznámka:

  Tuto metodu můžete použít k vyseknutí ploch z libovolných kanálů nacházejících se pod přímou barvou, například z kanálů CMYK.

 5. Pokud přímá barva v jednom kanálu překrývá více než jednu další přímou barvu, opakujte tento postup pro každý kanál obsahující plochy barvy, které chcete odstranit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online