Příručka uživatele Zrušit

Tisk přímých barev

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

  Změny pro knihy barev Pantone

Standardizované předem nahrané knihovny barev, známé také jako knihy barev Pantone, budou z aplikací Illustrator, InDesign a Photoshop v aktualizacích softwaru vydaných po 16. srpnu 2022 postupně vyřazeny.

Po listopadu 2022 zůstanou pouze tyto knihy barev Pantone:

 • Pantone + CMYK Coated
 • Pantone + CMYK Uncoated
 • Pantone + Metallic Coated

Zákazníci, kteří ve svých kreativních pracovních postupech používají barvy Pantone, budou potřebovat licenci Pantone přes zásuvný modul Pantone Connect, který je k dispozici ve službě Adobe Exchange.

O přímých barvách

Přímé barvy jsou speciálně namíchané tiskové barvy používané místo výtažkových tiskových barev (CMYK) anebo spolu s nimi. Každá přímá barva musí mít v tiskařském stroji svou tiskovou desku. (Protože i lak vyžaduje samostatnou tiskovou desku, je také považován za přímou barvu.)

Pokud chcete tisknout obraz s přímými barvami, musíte vytvořit kanály přímých barev, do kterých informace o barvách uložíte. Chcete-li kanály přímých barev exportovat, uložte soubor ve formátu DCS 2.0 nebo PDF.

Při práci s přímými barvami si pamatujte následující pravidla:

 • Pro grafiky v přímých barvách, která mají ostré okraje a vyseknou obraz pod sebou, zvažte možnost vytvořit doplňkovou kresbu v programu pro sazbu nebo v ilustračním programu.

 • Chcete‑li přímou barvu aplikovat jako barevný tón na celý obraz, převeďte obraz do režimu Duplex a použijte přímou barvu jako jeden z duplexových výtažků. Můžete použít až čtyři přímé barvy, se samostatnými tiskovými deskami.

 • Názvy přímých barev se vytisknou na výtažky.

 • Přímé barvy se přetiskují přes kompletní složený obraz. Jednotlivé přímé barvy se tisknou v pořadí, ve kterém jsou uvedeny na panelu Kanály. Kanál nejvíce nahoře se tiskne jako nejvrchnější přímá barva.

 • Přímé barvy nelze na panelu Kanály přesunout nad výchozí kanály, s výjimkou obrazů ve vícekanálovém režimu.

 • Přímé barvy nelze použít na jednotlivé vrstvy.

 • Při tisku obrazu s kanálem přímé barvy na tiskárně se složenými barvami se přímá barva vytiskne s krytím, určeným nastavením volby Hustota.

 • Kanály přímých barev můžete sloučit s barevnými kanály, přičemž se přímá barva rozdělí na jednotlivé barevné složky.

Vytvoření nového kanálu přímé barvy

Můžete vytvořit nový kanál přímé barvy nebo můžete existující alfa kanál změnit na kanál přímé barvy.

 1. Zobrazte panel Kanály kliknutím na Okna > Kanály.
 2. Chcete-li přímou barvou vyplnit vybranou oblast, vytvořte nebo načtěte výběr.
 3. Vytvořte kanál jedním z následujících postupů:
  • Podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na tlačítko Nový kanál na panelu Kanály.

  • V nabídce panelu Kanály vyberte možnost Nový kanál přímé barvy.

  Pokud jste vytvořili výběr, jeho plocha se vyplní určenou přímou barvou.

 4. V dialogovém okně Nový kanál přímé barvy klikněte na pole Barva. Pak v dialogu pro výběr barvy klikněte na Knihovny barev, vyberte knihovnu barev a zvolte barvu. Viz Výběr přímé barvy.

  Poznámka:

  Pokud zvolíte barvu z některé knihovny barev, v tiskárně budou moci snadněji identifikovat správnou tiskovou barvu pro reprodukci obrazu.

 5. Zadejte název kanálu přímé barvy. Pokud jste zvolili barvu z knihovny barev, kanál se automaticky pojmenuje názvem této barvy.

  Pojmenování přímé barvy je důležité, aby jiné aplikace, které soubor načtou, mohly přímé barvy identifikovat. Jinak by se soubor nemusel vytisknout.

 6. Zadejte Hustotu v rozsahu od 0 % do 100 %.

  Tato volba umožňuje simulovat na obrazovce hustotu vytištěné přímé barvy. Hodnota 100 % simuluje tiskovou barvu, která zcela překrývá ostatní barvy vytištěné pod ní (například kovová barva); hodnota 0 % simuluje průhlednou tiskovou barvu, která zcela odhaluje barvy vytištěné pod ní (například čirý lak). Pomocí této volby můžete také zjistit, kde se objeví jinak průhledná přímá barva (například lak).

  Photoshop: Obrázky s různými hodnotami Hustota
  Hustota 100 % (vlevo), hustota 50 % (vpravo)

  Poznámka:

  Volby hustoty a výběru barev ovlivní pouze náhledy na obrazovce a složené výtisky. Na tištěné výtažky nemají žádný vliv.

Převod alfa kanálu na kanál přímé barvy

 1. Pokud je v obrazu aktivní výběr, klikněte na Výběr > Odznačit.
 2. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Na panelu Kanály dvakrát klikněte na miniaturu alfa kanálu.

  • Vyberte alfa kanál na panelu Kanály a v nabídce panelu vyberte Volby kanálu.

 3. Vyberte Přímá barva.
 4. Klikněte na pole barvy, pak vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy nebo klikněte na Knihovny barev a zvolte barvu z knihovny barev. Klikněte na OK.
 5. Přejmenujte kanál, pokud je to třeba.
 6. Klikněte na OK.

  Plochy kanálu, obsahující hodnoty stupňů šedi, se převedou na přímou barvu.

 7. Chcete-li aplikovat barvu na vybranou plochu kanálu, zvolte Obraz > Přizpůsobení > Invertovat.

Úpravy kanálu přímé barvy přidáním nebo odebráním barvy

 1. Vyberte kanál přímé barvy na panelu Kanály.
 2. Malujte v obraze některým z nástrojů pro malování nebo úpravy. Malováním černou se do kanálu přidává přímá barva se 100 % krytím; malováním šedou se přidává přímá barva s nižším krytím.
  Poznámka:

  Na rozdíl od volby Hustota v dialogovém okně Volby kanálu přímé barvy volba Krytí ve volbách příslušného nástroje pro malování nebo úpravy určuje skutečnou hustotu tiskové barvy použitou v tištěném výstupu.

Změna barvy nebo hustoty barvy kanálu přímé barvy

 1. Na panelu Kanály dvakrát klikněte na miniaturu kanálu přímé barvy.
 2. Vyberte pole barvy a zvolte barvu. Vyberte Knihovny barev a vyberte si z vlastní knihovny barev.

 3. Zadáním hodnoty Hustoty mezi 0 % a 100 % nastavte krytí tiskové barvy pro přímou barvu.
  Poznámka:

  Volby hustoty a výběru barev ovlivní pouze náhledy na obrazovce a složené výtisky. Na tištěné výtažky nemají žádný vliv.

Sloučení kanálů přímých barev

V režimu barev RGB nebo CMYK je možné odstraňovat kanály přímých barev a slučovat je do standardních barevných kanálů. Jestliže sloučíte kanály přímých barev v režimu CMYK, výsledné barvy se obvykle nebudou přesně shodovat s původními přímými barvami, protože tiskové barvy CMYK nemohou vytvářet rozsah barev, který je k dispozici u přímých tiskových barev.

 1. Vyberte kanál přímé barvy na panelu Kanály.
 2. V nabídce panelu vyberte možnost Sloučit kanál přímé barvy.

  Přímá barva se převede do barevných kanálů a sloučí se s nimi. Kanál přímé barvy se z panelu odstraní.

  Při sloučení kanálů přímých barev se sloučí vrstvy obrazu. Složený obraz se sloučenými kanály odpovídá náhledu přímých barev, včetně nastavení Hustoty. Například kanál přímé barvy s hustotou 50 % poskytne při sloučení jiný výsledek než stejný kanál s hustotou 100 %.

Nastavení překrývání přímých barev

Aby se přímé barvy, které se navzájem překrývají, netiskly přes sebe nebo se nevykrývaly, odstraňte jednu z přímých barev v místech, kde se překrývají.

Abyste mohli předpovídat, jak budou barvy vypadat po vytištění, použijte vytištěný vzorek přetištěných tiskových barev a podle něj nastavte zobrazení na monitoru.

Poznámka:

V některých případech můžete chtít, aby se barvy skutečně tiskly přes sebe, například při použití výtažků pro lakování nebo vytlačení.

 1. Na panelu Kanály vyberte kanál přímé barvy, kterou chcete tisknout.
 2. Zvolte Výběr > Načíst výběr.
  Poznámka:

  Chcete-li rychle vybrat obraz v kanálu, podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na kanál na panelu Kanály.

 3. V nabídce Kanál zvolte kanál přímé barvy z kroku 1 a klikněte na OK.
 4. Chcete-li při vykrývání spodní barvy vytvořit přesahy (trapping), zvolte Výběr > Změnit > Rozšířit nebo Zúžit, podle toho, zda je vrchní přímá barva tmavší nebo světlejší než přímá barva pod ní. Na panelu Kanály vyberte spodní kanál přímé barvy obsahující plochy, které chcete vyseknout. Stiskněte klávesu Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS).
  Poznámka:

  Tuto metodu můžete použít k vyseknutí ploch z libovolných kanálů nacházejících se pod přímou barvou, například z kanálů CMYK.

 5. Pokud přímá barva v jednom kanálu překrývá více než jednu další přímou barvu, opakujte tento postup pro každý kanál obsahující plochy barvy, které chcete odstranit.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.