Informace o možnosti Upravit > Výplň podle obsahu, kterou uvádíme v aplikaci Photoshop CC 20.0 (vydání z října 2018), najdete v tématu Výplň podle obsahu.

Záplata podle obsahu

Nástroj Záplata se používá k odstranění nežádoucích elementů obrazu. Volba Podle obsahu v nástroji Záplata vytváří syntézou blízkého obsahu plynulé prolnutí s okolním obsahem.

Starší verze: Informace o použití nástroje Záplata ve verzích starších, než je verze Photoshop CS6, naleznete v tématu Aplikování záplaty na oblast.

Video | Úprava fotek pomocí výplně podle obsahu

Video | Úprava fotek pomocí výplně podle obsahu
Adobe

 1. Na panelu nástrojů podržte nástroj bodový retušovací štětec   a vyberte nástroj záplata .

 2. Na pruhu voleb postupujte takto:

  Volby nástroje Záplata podle obsahu
  Volby nástroje Záplata podle obsahu

  Záplata

  Chcete-li použít možnost podle obsahu, vyberte volbu Podle obsahu.

  Struktura

  Zadáním hodnoty v rozmezí 1 až 7 určete, jak přesně má záplata odpovídat existujícím vzorkům obrazu. Pokud zadáte 7, záplata se bude velmi přesně řídit existujícími vzorky obrazu. Pokud zadáte 1, bude se záplata držet stávajících vzorků obrazů jen velice volně.

  Barva

  Chcete-li určit rozsah, v němž bude aplikace Photoshop na záplatu používat algoritmické prolnutí barev, zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 10. Pokud zadáte hodnotu 0, prolnutí barev bude vypnuto. Pokud pro položku Barva zadáte hodnotu 10, použije se maximální prolnutí barev.

  Vzorkovat všechny vrstvy

  Tuto volbu povolte, chcete-li vytvořit výsledek přesunutí v jiné vrstvě pomocí informací ze všech vrstev. Na panelu Vrstvy vyberte cílovou vrstvu.

 3. Vyberte v obrazu oblast, kterou chcete nahradit. Výběr lze nakreslit nástrojem Záplata nebo je možné použít kterýkoli jiný nástroj pro výběr.

 4. Přetáhněte výběr přes plochu, z níž chcete vytvořit výplň. 

Přesunout podle obsahu

Pomocí nástroje Přesunout podle obsahu lze vybrat a přemístit část obrazu. Kompozice obrazu se změní a zbylé prázdné místo se vyplní odpovídajícími elementy z obrazu. Není nutné provádět náročné úpravy zahrnující vrstvy a složité výběry.

Nástroj Přesunout podle obsahu je možné používat ve dvou režimech:

 • Režim Přesunout slouží k umístění objektů na různá místa (nejefektivněji, když pozadí zůstává podobné).
 • Režim Rozšířit lze použít k rozšíření nebo zúžení objektů, jako jsou vlasy, stromy nebo budovy. Architektonické objekty nejlépe rozšíříte, když použijete fotografie pořízené v rovnoběžné rovině, nikoli pod úhlem.

Příspěvek odborníka: Použití přesunu a výplně podle obsahu

Příspěvek odborníka: Použití přesunu a výplně podle obsahu
Zjistěte, jak lze vybrat a přesunout část obrazu. Pak sledujte, jak aplikace Photoshop automaticky vyplní prázdné místo odpovídajícími elementy z existujícího pozadí.
Deke McClelland

 1. Na panelu nástrojů podržte nástroj Bodový retušovací štětec  a vyberte nástroj Přesunout podle obsahu .

 2. Na pruhu voleb postupujte takto:

  Volby nástroje Přesunout podle obsahu
  Volby nástroje Přesunout podle obsahu

  Režim

  Režim Přesunout slouží k umístění vybraných objektů na jiné místo. Režim Rozšířit lze použít k rozšíření nebo zúžení objektů.

  Struktura

  Zadáním hodnoty v rozmezí 1 až 7 určete, jak přesně má záplata odpovídat existujícím vzorkům obrazu. Pokud zadáte 7, záplata se bude velmi přesně řídit existujícími vzorky obrazu. Pokud zadáte 1, bude se záplata držet stávajících vzorků obrazů jen velice volně.

  Barva

  Chcete-li určit rozsah, v němž bude aplikace Photoshop na záplatu používat algoritmické prolnutí barev, zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 10. Pokud zadáte hodnotu 0, prolnutí barev bude vypnuto. Pokud pro položku Barva zadáte hodnotu 10, použije se maximální prolnutí barev.

  Photoshop: Nástroj Přesunout podle obsahu
  A. Bez prolnutí barev B. S prolnutím barev 

  Vzorkovat všechny vrstvy

  Po zapnutí této volby můžete použít informace ze všech vrstev a vytvořit výsledek přesunu ve vybrané vrstvě. Na panelu Vrstvy vyberte cílovou vrstvu.

  Transformovat při puštění

  Pokud je povolena tato možnost, můžete měnit velikost části obrázku, kterou jste právě přesunuli do nového umístění. Jednoduše přetáhněte táhla pro změnu velikosti pro přesunutou část obrázku.

 3. Vyberte oblast, kterou chcete přesunout nebo rozšířit.  Výběr lze nakreslit nástrojem Přesunout nebo je možné použít kterýkoli jiný nástroj pro výběr.

 4. Přetáhněte výběr do oblasti, kam chcete objekt umístit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online