Správa barev v dokumentech pro zobrazování online

Správa barev pro zobrazování online se podstatně liší od správy barev tištěných médií. U tištěných médií máte daleko více kontroly nad vzhledem výsledného dokumentu. V online médiích se dokument může zobrazovat na široké škále možná i nekalibrovaných monitorů a systémů k zobrazení videa, což podstatně omezuje míru, do jaké můžete ovlivnit shodnost barev.

Při správě barev u dokumentů, které budou zobrazovány výhradně na webu, vám doporučujeme, abyste použili barevný prostor sRGB. sRGB je výchozí pracovní prostor pro většinu nastavení barev Adobe, nicméně skutečný výběr tohoto prostoru si můžete ověřit v dialogovém okně Nastavení barev (Photoshop, Illustrator, InDesign) nebo v předvolbách Správa barev (Acrobat) Když je pracovní prostor nastaven na sRGB, ve všech grafikách RGB, které vytvoříte, se jako barevný prostor použije sRGB.

Při práci s obrazy obsahujícími jiný profil barev než sRGB byste měli před uložením obrazu, který bude použit na webu, převést barvy obrazu na sRGB. Pokud chcete, aby aplikace při otevření obrazu automaticky převedla barvy do profilu sRGB, vyberte v zásadách správy barev RGB volbu Převést do pracovního prostoru. (Zkontrolujte, že pracovní prostor RGB je nastaven na sRGB.) V aplikacích Photoshop a InDesign můžete také ručně převést barvy do sRGB kliknutím na položky Úpravy > Převést do profilu.

Poznámka:

V aplikaci InDesign převede příkaz Převést do profilu pouze barvy vlastních objektů v dokumentu, ne umístěných grafik.

Správa barev v souboru PDF, který bude zobrazen online

Při exportu souborů PDF se můžete rozhodnout, zda chcete vložit profily. Soubory PDF s vloženým profilem umožňují jednotnou reprodukci barev v programu Acrobat 4.0 nebo novějším, který běží pod správně konfigurovaným systémem správy barev.

Je třeba si pamatovat, že vložením profilů barev dojde ke zvýšení velikosti souboru PDF. Profily RGB jsou obvykle malé (kolem 3 kB), ale profily CMYK se mohou pohybovat v rozsahu od 0,5 do 2 MB.

Správa barev v dokumentech HTML pro zobrazování online

Mnohé webové prohlížeče správu barev nepodporují. Z prohlížečů, které správu barev podporují, nelze všechny považovat za systémy se správně spravovanými barvami, protože mohou běžet na počítačích s nekalibrovanými monitory. Navíc jen málo webových stránek obsahuje obrazy s vloženými profily. Pokud spravujete prostředí, které můžete do značné míry ovlivnit, například intranet návrhářského studia, můžete být schopni dosáhnout určitého stupně správy barev pro obrazy v HTML, když vybavíte každého uživatele prohlížečem, který podporuje správu barev, a provedete kalibraci všech monitorů.

S použitím barevného prostoru sRGB můžete odhadnout, jak budou barvy vypadat na nekalibrovaných monitorech. Z důvodu rozdílnosti v reprodukci barev na různých nekalibrovaných monitorech však stejně nebudete moci předvídat skutečný rozsah možných rozdílů zobrazení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online