Nástroj rozmazání simuluje efekt tažení prstem po vlhké malbě. Nástroj nabere barvu na začátku tahu a tlačí ji ve směru, kterým táhnete.

  1. Vyberte nástroj rozmazání .
  2. V pruhu voleb vyberte stopu a nastavte režim prolnutí.
  3. Chcete-li při rozmazávání použít barevná data ze všech viditelných vrstev, vyberte v pruhu voleb volbu Vzorkovat všechny vrstvy. Pokud tato volba není vybraná, nástroj rozmazání použije barvy pouze z aktivní vrstvy.
  4. V pruhu voleb vyberte Malování prstem, chcete-li na začátku každého tahu rozmazávat s použitím barvy popředí. Pokud tato volba není vybraná, nástroj rozmazání použije na začátku každého tahu barvu pod kurzorem.
  5. Tažením v obraze rozmazávejte obrazové body.

    Poznámka:

    Chcete-li použít volbu Malování prstem, stiskněte při tažení nástrojem rozmazání klávesu Alt.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online