Volby textury stopy

Stopa s texturou používá vzorek k vytvoření tahů, které vypadají, jakoby byly namalované na plátně s texturou.

Photoshop: Stopa štětce s texturou a bez ní
Stopy štětce bez textury (vlevo) a s texturou (vpravo)

Klikněte na ukázku vzorku a vyberte vzorek z rozbalovacího panelu. Nastavte jednu nebo více z následujících voleb:

Invertovat

Invertuje vysoké a nízké body v textuře na základě tónů ve vzorku. Když je vybraná volba Invertovat, nejsvětlejší plochy ve vzorku jsou nízké body v textuře, a proto dostanou nejméně barvy; nejtmavší plochy ve vzorku jsou vysoké body v textuře, a proto dostanou nejvíce barvy. Když volba Invertovat není vybraná, nejsvětlejší plochy ve vzorku dostanou nejvíce barvy; nejtmavší plochy ve vzorku dostanou nejméně barvy.

Měřítko

Určuje změnu velikosti vzorku. Zadejte hodnotu v procentech z velikosti vzorku nebo přetáhněte jezdec.

Texturovat každý otisk

Aplikuje vybranou texturu jednotlivě pro každý otisk stopy ve stopě štětce místo na stopu jako celek (stopa štětce je tvořena množstvím otisků stopy aplikovaných postupně při tažení štětce). Tuto volbu musíte vybrat, aby se zpřístupnily volby proměnlivosti hloubky.

Režim

Určuje režim prolnutí, použitý ke kombinování stopy a vzorku. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)

Hloubka

Určuje, jak hluboko proniká barva do textury. Zadejte číslo nebo určete hodnotu pomocí jezdce. 100 % znamená, že nízké body v textuře nedostanou žádnou barvu. Při 0 % všechny body v textuře dostanou stejné množství barvy a vzorek se proto skryje.

Minimální hloubka

Určuje minimální hloubku, do které může barva proniknout, když je volba Řízení hloubky nastavena na Zeslabovat, Přítlak pera, Náklon pera nebo Kolečko pera a je vybraná volba Texturovat každý otisk.

Kolísání a řízení hloubky

Určuje, jak se mění hloubka, když je vybraná volba Texturovat každý otisk. Zadejte hodnotu, určující maximální kolísání v procentech. Chcete-li určit, jak se bude ovládat proměnlivost hloubky otisků stopy, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Řízení:

Vypnuto

Určuje, že proměnlivost hloubky otisků stopy se nebude ovládat.

Zeslabit

Zmenšuje hloubku v rozmezí od hodnoty Kolísání hloubky do hodnoty Minimální hloubka v určeném počtu kroků.

Přítlak pera, Náklon pera, Kolečko pera, Natočení

Mění hloubku podle přítlaku pera, náklonu pera, polohy kolečka pera nebo natočení pera.

Kopírování textury mezi nástroji

Když určíte texturu pro platný nástroj, můžete zkopírovat vzorek a velikost textury, a použít ji pro všechny nástroje, které podporují textury. Můžete například zkopírovat vzorek a velikost platné textury nástroje štětec a použít ho pro nástroj tužka, klonovací razítko, razítko se vzorkem, štětec historie, umělecký štětec historie, guma, zesvětlení, ztmavení a houba.

  1. V nabídce panelu Stopa vyberte položku Kopírovat texturu do ostatních nástrojů.

Dvojité stopy

Dvojitá stopa vytváří otisky stopy kombinováním dvou špiček. Textura druhé stopy se aplikuje do stopy štětce primární stopy; malují se pouze oblasti, kde se oba tahy protínají. V části Tvar špičky stopy panelu Stopa nastavte volby pro primární špičku. V části Dvojitá stopa panelu Stopa vyberte druhou špičku stopy a nastavte kteroukoli z následujících voleb.

Photoshop: Primární, sekundární a dvojitý tah
A. Primární tah špičkou stopy (Tvrdá kruhová 55). B. Sekundární tah špičkou stopy (Tráva). C. Dvojitá stopa štětce (používající obě). 

Režim

Nastaví režim prolnutí, který se použije při kombinování otisků hlavní a vedlejší špičky dvojité stopy. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)

Průměr

Určuje velikost druhé špičky. Zadejte hodnotu v obrazových bodech, přetáhněte jezdec nebo klikněte na Použít velikost vzorku, chcete-li použít původní průměr špičky stopy. (Volba Použít velikost vzorku je dostupná pouze v případě, že byl tvar špičky stopy vytvořen vzorkováním obrazových bodů v obraze.)

Mezery

Určuje vzdálenost mezi jednotlivými otisky druhé špičky stopy v tahu. Zadejte velikost mezer v procentech z průměru špičky nebo přetáhněte jezdec.

Rozptyl

Určuje jak se rozmísťují otisky druhé špičky stopy v tahu. Když je vybraná volba Obě osy, otisky druhé špičky stopy se rozmísťují hvězdicovitě. Když volba Obě osy není vybraná, otisky druhé špičky stopy se rozmísťují kolmo ke směru tahu. Chcete-li určit maximální procenta rozptylu, zadejte číslo nebo nastavte hodnotu pomocí jezdce.

Počet

Určuje počet otisků druhé špičky stopy, použitých v každém intervalu rozestupu. Zadejte číslo nebo určete hodnotu pomocí jezdce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online