Aplikování nastavení Jas a kontrast

Nastavení Jas a kontrast umožňuje provádět jednoduché úpravy tónového rozsahu obrazu. Posunutí jezdce jasu doprava zvyšuje tónové úrovně a rozšiřuje světla obrazu, posunutí doleva snižuje hodnoty a rozšiřuje stíny. Jezdec kontrastu rozšiřuje nebo zužuje celkový rozsah tónových hodnot v obraze.

V normálním režimu příkaz Jas a kontrast aplikuje na obrazovou vrstvu proporční (nelineární) úpravy, stejně jako příkaz Úrovně a Křivky. Když je vybraná volba Použít kompatibilitu se staršími verzemi, příkaz Jas a kontrast při nastavování jasu jednoduše posune všechny hodnoty obrazových bodů na vyšší nebo nižší. Protože to může způsobit ořez nebo ztrátu detailů obrazu v oblastech světel nebo stínů, nedoporučuje se použití příkazu Jas a kontrast v režimu Legacy pro grafické obrazy (ale může být užitečný pro úpravu masek nebo vědeckých obrazů).

Poznámka:

Pokud upravujete vrstvy úprav Jas a kontrast vytvořené v předcházejících verzích aplikace Photoshop, volba Použít kompatibilitu se staršími verzemi se vybere automaticky.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na ikonu Jas a kontrast  na panelu Přizpůsobení.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Jas a kontrast. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Jas a kontrast. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 2. Přetažením posuvníků na panelu Přizpůsobení upravte jas a kontrast.

  Tažením doleva se úroveň snižuje a tažením doprava se zvyšuje. Číslo vpravo od jezdce udává hodnotu jasu nebo kontrastu. Hodnoty mohou být v rozsahu od ‑150 do +150 pro jas a od ‑50 do +100 pro kontrast.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online