Příručka uživatele Zrušit

Úprava rozvržení řezů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Výběr jednoho nebo více řezů

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte nástroj pro výběr řezu  a klikněte na řez v obraze. Když pracujete s překrývajícími se řezy, klikněte na viditelnou část spodního řezu, abyste ho vybrali.
 • Vyberte nástroj pro výběr řezu a kliknutím se stisknutou klávesou Shift přidejte řez do výběru.
 • V dialogovém okně Uložit pro web a zařízení vyberte nástroj pro výběr řezu a klikněte do automatického řezu nebo mimo oblast obrazu a táhněte přes řezy, které chcete vybrat. (Kliknutí na uživatelský řez a tažení řez přesune.)
 • Klikněte na položky Soubor > Uložit pro web a zařízení. V dialogovém okně použijte k výběru řezu nástroj Řez.
Poznámka:

Když používáte nástroj Řez nebo nástroj pro výběr řezu, můžete mezi nimi přepínat podržením klávesy Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

Přemísťování, změna velikosti a přitahování uživatelských řezů

Polohu a velikost uživatelských řezů můžete změnit v aplikaci Photoshop, ale nikoli v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení.

Změna polohy nebo velikosti uživatelského řezu

 1. Vyberte jeden nebo více uživatelských řezů.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li řez přemístit, umístěte ukazatel myši dovnitř hranice vybraného řezu a přetáhněte řez do nové polohy. Podržte stisknutou klávesu Shift, chcete-li omezit pohyb na svislý, vodorovný nebo šikmý s úhly po 45°.

  • Chcete-li změnit velikost řezu, klikněte na stranové nebo rohové táhlo řezu a přetáhněte. Když vyberete sousední řezy a měníte jejich velikost, mění se současně poloha společných okrajů, které řezy sdílejí.

Změna polohy nebo velikosti uživatelského řezu pomocí číselných souřadnic

 1. Vyberte jeden nebo více uživatelských řezů.
 2. V pruhu voleb klikněte na tlačítko Volby. Chcete-li zobrazit volby, můžete také dvakrát kliknout na řez.
 3. V oblasti Rozměry dialogového okna Volby řezu změňte jednu nebo více z následujících voleb:

  X

  Určuje vzdálenost v obrazových bodech mezi levým okrajem řezu a počátkem pravítka v okně dokumentu.

  Y

  Určuje vzdálenost v obrazových bodech mezi horním okrajem řezu a počátkem pravítka v okně dokumentu.

  Poznámka:

  Výchozí počátek pravítek je v levém horním rohu obrazu.

  Š

  Určuje šířku řezu.

  V

  Určuje výšku řezu.

Přitahování řezů na vodítka, uživatelské řezy nebo jiné objekty

 1. Vyberte požadované volby z podnabídky Zobrazení > Přitahovat na.
 2. Zvolte Zobrazení > Přitahovat. Zaškrtnutí označuje, že je tato volba zapnutá.
 3. Přesuňte vybrané řezy podle potřeby. Řezy se přitahují ke všem zvoleným objektům do vzdálenosti 4 obrazových bodů.

Rozdělení uživatelských řezů a automatických řezů

Chcete-li rozdělit řezy vodorovně, svisle nebo v obou směrech, použijte dialogové okno Rozdělit řez. Rozdělené řezy jsou vždy uživatelské řezy, bez ohledu na to, zda originál byl uživatelský řez nebo automatický řez.

Poznámka:

Řezy z vrstev nemůžete rozdělit.

 1. Vyberte jeden nebo více řezů.
 2. Nástrojem pro výběr řezu  klikněte na Rozdělit v pruhu voleb.
 3. Vyberte Náhled v dialogovém okně Rozdělit řez, chcete-li zobrazovat náhled změn.
 4. V dialogovém okně Rozdělit řez vyberte jednu nebo obě následující možnosti:

  Rozdělit vodorovně na

  Rozdělí řezy podélně.

  Rozdělit svisle na

  Rozdělí řezy příčně.

 5. Určete, jak chcete rozdělit každý z vybraných řezů:
  • Vyberte a zadejte hodnotu pro počet řezů na výšku nebo na šířku, chcete-li rozdělit každý řez rovnoměrně na určený počet řezů.

  • Vyberte a zadejte počet obrazových bodů na řez (když chcete vytvořit řezy s určitým počtem obrazových bodů). Pokud nemůže být počet obrazových bodů v řezu rozdělen rovnoměrně, ze zbytku se vytvoří další řez. Když například rozdělíte řez, který je 100 obrazových bodů široký, na tři nové řezy s šířkou 30 obrazových bodů, ze zbývající plochy s šířkou 10 obrazových bodů se vytvoří nový řez.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Duplikování řezů

Můžete vytvořit duplikovaný řez se stejnými rozměry a nastavením optimalizace, jaké má originál. Pokud je původní řez svázaný uživatelský řez, bude duplikovaný řez svázaný do stejné kolekce svázaných řezů. Duplikované řezy jsou vždy uživatelské řezy, bez ohledu na to, zda originál byl uživatelský řez, řez z vrstvy nebo automatický řez.

 1. Vyberte jeden nebo více řezů.
 2. Podržte klávesu Alt a táhněte z vnitřku výběru.

Zkopírování a vložení řezu

Můžete zkopírovat a vložit vybraný řez v rámci obrazu, do jiného obrazu nebo do jiné aplikace, například do Dreamweaveru. Kopírování řezu zkopíruje všechny vrstvy uvnitř hranic řezu (ne pouze aktivní vrstvu).

 1. Vyberte jeden nebo více řezů nástrojem pro výběr řezu  .
 2. Zvolte Úpravy > Kopírovat.
  Poznámka:

  Řez nelze zkopírovat v případě, že v dokumentu je aktivní výběr (výběr obrazových bodů nebo vybraná cesta).

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud chcete vložit řez do jiného obrazu, otevřete a zobrazte tento obraz.

  • Pokud vkládáte do aplikace Dreamweaver, nastavte dokument aplikace Dreamweaver jako aktivní okno.

 4. Zvolte Úpravy > Vložit. Když se řez vloží do obrazu aplikace Photoshop, vytvoří se nová vrstva.
  Poznámka:

  V řezu zkopírovaném do aplikace Dreamweaver se zachovají informace o názvu souboru a cestě originálního zdrojového souboru aplikace Photoshop. Chcete-li tyto informace v aplikaci Dreamweaver zobrazit, klikněte na obraz pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) a zvolte Poznámky k návrhu, pak najděte pole FilePathSrc v záložce Všechny informace.

Kombinování řezů

Můžete zkombinovat dva nebo více řezů do jednoho. Photoshop určí rozměry a polohu výsledného řezu z obdélníku vytvořeného spojením vnějších okrajů kombinovaných řezů. Pokud spolu kombinované řezy nesousedí nebo mají různé proporce nebo zarovnání, může nově vytvořený řez překrývat ostatní řezy.

Zkombinovaný řez přebere nastavení optimalizace z prvního v řadě řezů, které jste vybrali. Zkombinovaný řez je vždy uživatelský řez, bez ohledu na to, zda mezi původními řezy byly automatické řezy.

Poznámka:

Řezy z vrstev nemůžete kombinovat.

 1. Vyberte dva nebo více řezů.
 2. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo stiskněte klávesu Ctrl (Mac OS) a zvolte Zkombinovat řezy.

Změna pořadí překrývání řezů

Když se řezy překrývají, vrchní řez v pořadí překrývání bude ten, který jste vytvořili jako poslední. Pořadí překrývání řezů můžete změnit, abyste se dostali ke spodním řezům. Můžete určit, který řez je nahoře a který dole a můžete posouvat řezy nahoru nebo dolů v pořadí překrývání.

Poznámka:

Pořadí překrývání automatických řezů nemůžete změnit.

 1. Vyberte jeden nebo více řezů.
 2. Vyberte nástroj pro výběr řezu  a klikněte na volbu pořadí překrývání v pruhu voleb.
  Photoshop: Volby pořadí překrývání
  Volby pořadí překrývání

  A. Zcela dopředu B. Posunout dopředu C. Posunout dozadu D. Zcela dozadu 

Zarovnání a rozmístění uživatelských řezů

Uživatelské řezy můžete zarovnat podle jejich okrajů nebo středů nebo je můžete rovnoměrně rozmístit podél vodorovné nebo svislé osy. Zarovnáním a rozmístěním uživatelských řezů můžete odstranit nepotřebné automatické řezy a generovat menší a efektivnější soubor HTML.

Poznámka:

Chcete-li zarovnat nebo rozmístit řezy z vrstev, zarovnejte nebo rozmístěte obsah příslušných vrstev.

 1. Vyberte uživatelské řezy, které chcete zarovnat.
 2. Vyberte nástroj pro výběr řezu  a vyberte požadovanou volbu v pruhu voleb.
  Photoshop: Volby zarovnání
  Volby zarovnání

  A. Horní okraje B. Svislé středy C. Dolní okraje D. Levé okraje E. Vodorovné středy F. Pravé okraje 

  Photoshop: Volby rozmístění
  Volby rozmístění

  A. Horní okraje B. Svislé středy C. Dolní okraje D. Levé okraje E. Vodorovné středy F. Pravé okraje 

Odstranění řezu

Když odstraníte uživatelský řez nebo řez z vrstvy, automatické řezy se vygenerují znovu, aby vyplnily oblast dokumentu.

Odstraněním řezu z vrstvy se neodstraní příslušná vrstva, ale odstranění vrstvy, na kterou je řez navázán, vede k odstranění řezu z vrstvy.

Poznámka:

Automatické řezy nemůžete odstranit. Pokud v obraze odstraníte všechny uživatelské řezy a řezy z vrstev, zůstane jeden automatický řez, pokrývající celý obraz.

 1. Vyberte jeden nebo více řezů.
 2. Zvolte nástroj řez nebo nástroj pro výběr řezu a stiskněte klávesu Backspace nebo Delete.
 3. Chcete-li odstranit všechny uživatelské řezy a řezy z vrstev, zvolte Zobrazení > Odstranit všechny řezy.

Zamknutí všech řezů

Zamknutí řezů zabrání změně velikosti, přesunutí nebo jiné neúmyslné změně.

 1. Zvolte Zobrazení > Zamknout řezy.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online