O kontrolním náhledu barev na obrazovce

V tradičním publikačním pracovním postupu tisknete na papír kontrolní nátisk dokumentu, kde kontrolujete náhled toho, jak budou vypadat barvy dokumentu, když se budou reprodukovat na určitém výstupním zařízení. V pracovním postupu se správou barev můžete využít přesnosti profilů barev k „nátisku“ dokumentu přímo na monitoru. Na obrazovce můžete zobrazit náhled toho, jak budou vypadat barvy dokumentu při reprodukci na určitém výstupním zařízení.

Uvědomte si, že spolehlivost kontrolního náhledu závisí na kvalitě monitoru, na profilech monitoru a výstupních zařízení, a na podmínkách okolního osvětlení ve vašem pracovním prostředí.

Poznámka:

Samotný kontrolní náhled neumožňuje zjistit, jak bude vypadat přetisk barev na ofsetovém tiskařském stroji. Pokud pracujete s dokumenty, které obsahují přetisky, zapněte Náhled přetisků, aby se v kontrolním náhledu přesně zobrazil přetisk barev. U aplikace Acrobat je volba Náhled přetisků použita automaticky.

Použití kontrolního náhledu na monitoru ke zobrazení výsledného výstupu dokumentu

A. Dokument se vytváří ve svém pracovním barevném prostoru. B. Barevné hodnoty dokumentu se převedou do barevného prostoru zvoleného profilu náhledu (to je obvykle profil výstupního zařízení). C. Na monitoru se zobrazí interpretace barevných hodnot dokumentu podle profilu náhledu. 

Kontrolní náhled barev na obrazovce

 1. Vyberte položky Zobrazit > Nastavení kontrolního náhledu a proveďte některou z následujících akcí:
  • Zvolte přednastavení, které odpovídá výstupním podmínkám, které chcete simulovat.
  • Pokud chcete vytvořit vlastní nastavení kontrolního náhledu pro určité podmínky výstupu, zvolte možnost Vlastní (Photoshop a InDesign) nebo Přizpůsobit (Illustrator). Tato volba umožňuje nejpřesnější náhled konečného výtisku.
 2. Klikněte na položky Zobrazit > Kontrolní náhled barev. Tím zapnete nebo vypnete zobrazování kontrolního náhledu. Když je zobrazování kontrolního náhledu zapnuté, vedle příkazu Kontrolní náhled barev se objeví zaškrtnutí a na horním okraji okna dokumentu se zobrazí název přednastavení nebo profilu kontrolního náhledu.

Poznámka:

Chcete-li porovnat barvy v původním obraze s barvami v kontrolním náhledu, otevřete dokument v novém okně předtím, než nastavíte kontrolní náhled.

Přednastavení pro kontrolní náhledy

Pracovní CMYK Vytvoří kontrolní náhled barev s použitím platného pracovního prostoru CMYK, jak je určen v dialogovém okně Nastavení barev.

CMYK dokument (InDesign) Vytvoří kontrolní náhled barev s použitím CMYK profilu dokumentu.

Pracovní C-azurový výtažek, pracovní M-purpurový výtažek, pracovní Y-žlutý výtažek, pracovní K-černý výtažek nebo pracovní výtažky CMY (Photoshop) Vytvoří kontrolní náhled konkrétních tiskových barev CMYK s použitím aktuálního CMYK pracovního prostoru dokumentu.

Možnosti RGB starších systémů Macintosh (Photoshop a Illustrator) Vytvoří kontrolní náhled barev simulujících prostředí Mac OS 10.5 a dřívější verze.

Internetové standardní RGB (Photoshop a Illustrator) Vytvoří kontrolní náhled barev simulujících prostředí Windows a Mac OS 10.6 a novější.

RGB monitoru (Photoshop a Illustrator) Vytvoří kontrolní náhled barev RGB s použitím současného profilu monitoru jako profilu kontrolního náhledu.

Poznámka:

Možnosti RGB starších systémů Macintosh, Standardní RGB v Internetu a RGB monitoru předpokládají, že simulované zařízení zobrazí váš dokument bez použití správy barev. V případě dokumentů Lab nebo CMYK není žádná z těchto voleb k dispozici.

Barvoslepost (Photoshop a Illustrator) Vytvoří kontrolní náhled, který odráží barvy viditelné pro barvoslepé osoby. Dvě volby kontrolního náhledu Protanopie a Deuteranopie napodobují vnímání barev většiny běžných forem barvosleposti. Více informací viz Kontrolní náhled pro barvoslepé (Photoshop a Illustrator).

Vlastní volby kontrolního náhledu

Simulované zařízení Určuje barevný profil zařízení, pro které chcete vytvořit kontrolní náhled. Užitečnost zvoleného profilu závisí na tom, jak přesně popisuje chování daného zařízení. Nejpřesnější kontrolní náhledy často vytvářejí vlastní profily pro určité kombinace papíru a tiskárny.

Zachovat číselné hodnoty CMYK nebo Zachovat číselné hodnoty RGB Simuluje, jak bude barva vypadat bez převedení na barevný prostor výstupního zařízení. Tato volba je nejužitečnější, když používáte bezpečný pracovní postup CMYK.

Záměr reprodukce (Photoshop a Illustrator) Když není vybraná volba Zachovat číselné hodnoty, určuje tato volba záměr reprodukce pro převod barev na zařízení, které se snažíte simulovat.

Použít kompenzaci černého bodu (Photoshop) Zajistí zachování detailů ve stínech obrazu simulováním plného dynamického rozsahu výstupního zařízení. Tuto volbu vyberte, pokud chcete použít kompenzaci černého bodu při tisku (což se ve většině situací doporučuje).

Simulovat barvu papíru Napodobuje ne zcela bílou barvu skutečného papíru podle profilu kontrolního náhledu. Tuto volbu nepodporují všechny profily.

Simulovat černou tiskovou barvu Napodobuje tmavě šedou barvu, kterou mnohé tiskárny ve skutečnosti produkují místo zcela černé, podle profilu kontrolního náhledu. Tuto volbu nepodporují všechny profily.

Poznámka:

Pokud chcete v aplikaci Photoshop použít vlastní nastavení kontrolního náhledu jako výchozí nastavení náhledu u všech dokumentů, je třeba před použitím příkazu Zobrazit > Nastavení kontrolního náhledu > Vlastní zavřít všechny dokumenty.

Kontrolní náhled pro barvoslepé (Photoshop a Illustrator)

Norma Color Universal Design (CUD) zajišťuje, aby byly grafické informace v přesné podobě dostupné i lidem s různým druhem barevného vidění, včetně barvoslepých lidí. V několika zemích jsou ve veřejných prostorech přípustné jen grafiky vyhovující požadavkům normy CUD.

Nejběžnějším typem barvosleposti jsou protanopie (snížená citlivost vnímání červené) a deuteranopie (snížená citlivost vnímání zelené). Třetina barvoslepých lidí má s vnímáním těchto barev výrazné potíže a ostatní trpí lehčími formami barvosleposti.

Nastavení návrhu pro barvoslepé osoby

A. Původní obraz B. Test pro barvoslepé C. Optimalizovaný návrh 

Chcete-li zjistit, zda dokument vyhovuje požadavkům normy CUD, proveďte jednu z následujících akcí:

 1. Převeďte dokument do barevného režimu RGB, který nabízí nejpřesnější kontrolní náhled pro barvoslepé.
 2. (Volitelně) Chcete-li současně prohlížet původní dokument a kontrolní náhled, zvolte příkaz Okno > Nové okno (Illustrator) nebo Okno > Uspořádat > Nové okno (Photoshop).
 3. Vyberte příkaz Zobrazit > Nastavení kontrolního náhledu > Barvoslepost a poté zvolte buď typ protanopie, nebo typ deuteranopie. (Kvůli splnění požadavků normy CUD zkontrolujte dokument v obou zobrazeních.)

Poznámka:

V aplikaci Photoshop si kontrolní náhled můžete vytisknout. Další informace najdete v heslu „Tisk kontrolního nátisku“ nápovědy aplikace Photoshop.

Pokud se jednotlivé objekty dají v kontrolním náhledu pro barvoslepé těžko rozlišit, upravte návrh jednou z následujících akcí:

 • Změňte jas nebo odstín barev.

  • Čistě červená barva obvykle vypadá tmavě a nejasně, oranžovočervená se dá rozpoznat snáz.

  • Modrozelená je méně matoucí než žlutozelená.

  • Šedou lze snadno zaměnit s purpurovou, světle růžovou, světle zelenou nebo smaragdově zelenou.

  • Vyhněte se těmto kombinacím: červená a zelená; žlutá a jasně zelená; světle modrá a růžová; tmavě modrá a fialová.

  • Ujistěte se, že se na tmavém pozadí nenachází červené prvky, případně bílé prvky na pozadí žlutém nebo oranžovém.

 • Používejte různé vzorky nebo tvary.

 • Rozhraní barev doplňte o bílé, černé nebo tmavé ohraničení.

 • Používejte různé skupiny písem nebo řezy.

Uložení nebo načtení vlastního nastavení kontrolního náhledu (Photoshop, InDesign)

 1. Vyberte položky Zobrazit > Nastavení kontrolního náhledu > Vlastní.
 2. Proveďte jeden z následujících dvou úkonů:
  • Chcete-li uložit vlastní nastavení kontrolního náhledu, klikněte na tlačítko Uložit. Abyste zajistili, že se nové přednastavení objeví v nabídce Zobrazit > Nastavení kontrolního náhledu, uložte přednastavení do výchozího umístění.

  • Chcete-li načíst vlastní nastavení kontrolního náhledu, klikněte na tlačítko Načíst.

Kontrolní náhled barev na obrazovce (Acrobat)

 1. V závislosti na používané verzi aplikace Acrobat proveďte jeden z následujících kroků:
  • (Acrobat 9) Klikněte na položky Další volby > Tisková produkce > Náhled výstupu.

  • (Acrobat X) Vyberte položky Nástroje > Tisková produkce > Náhled výstupu.

 2. Zvolte profil barev specifického výstupního zařízení z nabídky Profil simulace.
 3. Zvolte volbu kontrolního náhledu:

  Simulovat černou tiskovou barvu Napodobuje tmavě šedou barvu, kterou mnohé tiskárny ve skutečnosti produkují místo zcela černé, podle profilu kontrolního náhledu. Tuto volbu nepodporují všechny profily.

  Simulovat barvu papíru Napodobuje ne zcela bílou barvu skutečného papíru podle profilu kontrolního náhledu. Tuto volbu nepodporují všechny profily.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online