O pravítkách

Pravítka vám pomáhají přesně umístit obrazy nebo další prvky. Pokud se pravítka zobrazují, objeví se podél horní a levé strany aktivního okna. Když pohybujete ukazatelem, značky v pravítkách ukazují jeho polohu. Změna počátku pravítek (značky 0,0 na horním a levém pravítku) umožňuje měřit od určitého bodu v obraze. Počátek pravítek také určuje počáteční bod mřížky.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt pravítka, zvolte Zobrazení > Pravítka.

Změna počátku pravítek

 1. (Volitelně) Zvolte Zobrazení > Přitahovat na, a pak zvolte libovolnou kombinaci voleb z podnabídky. To vám umožní přitahovat počátek pravítek na vodítka, řezy nebo hranice dokumentu. Můžete přitahovat také na mřížku.
 2. Umístěte ukazatel na průsečík pravítek v levém horním rohu okna a táhněte diagonálně dolů do obrazu. Objeví se zaměřovací kříž, označující nový počátek na pravítkách.

  Poznámka:

  Při tažení můžete podržet stisknutou klávesu Shift, aby se počátek pravítek přitahoval na dílky pravítek.

  Chcete-li obnovit počátek pravítek zpět do výchozí polohy, poklepejte v levém horním rohu pravítek.

  Photoshop: Tažení pravítek
  Nastavení nového počátku pravítek tažením

Změna jednotek měření

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Poklepejte na pravítko.

  • (Windows) Zvolte Úpravy > Předvolby > Jednotky a pravítka nebo klikněte pravým tlačítkem myši na pravítko a zvolte nové jednotky z kontextové nabídky.

  • (Mac OS) Zvolte Photoshop > Předvolby > Jednotky a pravítka nebo se stisknutou klávesou Ctrl klikněte na pravítko a zvolte nové jednotky z kontextové nabídky.

 2. Zvolte jednotky měření pro pravítka.

  Poznámka:

  Změna jednotek v panelu Informace změní automaticky také jednotky na pravítkách.

 3. Ve volbě Velikost bodů a pica zvolte jednu z následujících voleb:

  PostScript (72 bodů na palec)

  Nastaví kompatibilní velikost jednotek pro tisk na PostScriptová zařízení.

  Tradiční

  Použije se 72,27 bodů na palec, jak se tradičně používá v tiskárnách.

 4. Klepněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online