Příručka uživatele Zrušit

Vytváření dokumentů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
  7. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

K rychlému zahájení prací na svých kreativních projektech můžete použít celou řadu šablon ze služby Adobe Stock nebo prázdná přednastavení.

Zavedeno ve verzi Adobe Photoshop 2017

Při vytváření dokumentu v aplikaci Photoshop nemusíte začínat prázdným plátnem, ale můžete si vybrat některou z mnoha šablon ve službě Adobe Stock. Tyto šablony zahrnují datové zdroje a ilustrace, které můžete začlenit do svého projektu. Po otevření šablony v aplikaci Photoshop s ní můžete pracovat jako s jakýmkoli jiným dokumentem aplikace Photoshop (.psd).

Kromě šablon můžete k vytvoření dokumentu použít některé z mnoha přednastavení dostupných v aplikaci Photoshop nebo můžete vytvořit vlastní rozměry. Můžete si také vytvořit vlastní přednastavení pro opakované použití.

Šablony a přednastavení

Šablony

nabízejí inspiraci a prvky, které můžete opakovaně používat ve svých dokumentech. Přímo z aplikace Photoshop si můžete ze služby Adobe Stock stáhnout šablony obsahující kvalitní grafiku a ilustrace. Z těchto šablon můžete snadno vytvářet dokumenty, které mají společná nastavení a prvky návrhu. Šablony se v aplikaci Photoshop otevřou jako soubory .psd, které většinou obsahují několik návrhových ploch.
 

Přednastavení prázdných dokumentů

jsou prázdné dokumenty s předem definovanými rozměry a nastavením. Přednastavení usnadňují návrh, aby odpovídal uspořádání určitého zařízení nebo usnadňoval použití v konkrétních případech. Přednastavení můžete například použít, když chcete začít rychle pracovat na návrhu pro zařízení iPad Pro. Přednastavení prázdných dokumentů mají předem definovaný rozměr, barevný režim, jednotky, orientaci, umístění a rozlišení. Než přednastavení použijete k vytvoření dokumentu, můžete jeho nastavení upravit.

Šablony a přednastavení jsou uspořádány do těchto skupin:

 • Fotografie
 • Tisk
 • Kresba a ilustrace
 • Web
 • Mobilní zařízení
 • Film a video

Otevření dialogového okna Nový dokument

 1. Spusťte aplikaci Photoshop.
 2. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Použijte následující klávesovou zkratku:
   • (Mac) Cmd+N
   • (Windows) Ctrl+N
  • Vyberte možnost Soubor > Nový.
  • Na pracovní ploše Začátek klikněte na možnost Nový nebo Začít nový.
  • Klikněte pravým tlačítkem na kartu otevřeného dokumentu a v kontextové nabídce vyberte možnost Nový dokument.

Přehled: dialogové okno Nový dokument

V okně Nový dokument můžete:

 • Vytvářet dokumenty z vybraných šablon služby Adobe Stock rozdělených do těchto kategorií: Fotografie, Tisk, Kresby a ilustrace, Web, Návrh mobilní aplikaceFilm a video.
 • Najít další šablony a pomocí těchto šablon vytvářet dokumenty. Další informace najdete v tématu Hledání dalších šablon ve službě Adobe Stock.
 • Rychle otevírat nedávno použité soubory, šablony a položky (karta Poslední).
 • Ukládat vlastní přednastavení, aby bylo možné je znovu použít a později rychle otevřít (karta Uložené).
 • Vytvářet dokumenty pomocí přednastavení prázdného dokumentu pro různé kategorie a uspořádání zařízení. Než přednastavení otevřete, můžete ho změnit.
Karta Fotografie | Dialogové okno Nový dokument

Vytváření dokumentů pomocí přednastavení

 1. V dialogovém okně Nový dokument klikněte na kartu kategorie: Fotografie, Tisk, Kresba a ilustrace, Web, Návrh mobilní aplikace nebo Film a video.

 2. Vyberte přednastavení.

 3. Vybrané přednastavení můžete změnit vpravo v podokně podrobností přednastavení. Postup naleznete v části Změna přednastavení.

 4. Klikněte na možnost Vytvořit. Aplikace Photoshop otevře nový dokument, který je založený na přednastavení.

Změna přednastavení

Než otevřete dokument vytvořený z přednastavení, můžete v pravém podokně změnit jeho nastavení.

 1. Zadejte název nového dokumentu.

  Podokno podrobností přednastavení

 2. U vybraného přednastavení zadejte následující možnosti:

  Šířka a Výška: Zadejte velikost dokumentu. V rozevírací nabídce vyberte jednotku.

  Orientace: Zadejte orientaci stránky dokumentu (na šířku nebo na výšku).

  Návrhová plocha: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby měl dokument návrhovou plochu. Aplikace Photoshop při vytváření dokumentu přidá návrhovou plochu.

  Režim barvy: Zadejte režim barvy dokumentu. Při změně barevného režimu změní výchozí obsah z vybraného profilu nového dokumentu barvu.

  Rozlišení: Zadejte jemnost detailů bitmapového obrazu měřenou v obrazových bodech na palec nebo v obrazových bodech na centimetr.

  Obsah pozadí: Zadejte barvu pozadí dokumentu.

 3. Jestliže chcete zadat následující doplňkové možnosti, klikněte na položku Další volby.

  Profil barev: Zadejte profil barev dokumentu. Vyberte některou z dostupných možností.

  Poměr stran obrazových bodů: Zadejte poměr šířky k výšce pro jednotlivý obrazový bod ve snímku.

 4. Kliknutím na možnost Vytvořit otevřete dokument obsahující přednastavení.

Uložení vlastního přednastavení

V podokně podrobností přednastavení můžete měnit stávající přednastavení nebo můžete zadat jiné nastavení nového dokumentu. Postup uložení vlastního nastavení jako nového přednastavení:

 1. Až nastavíte všechny hodnoty, klikněte v podokně podrobností přednastavení na ikonu .

 2. Zadejte název nového přednastavení.

 3. Klikněte na Uložit přednastavení.

Nové přednastavení můžete později otevřít z karty Uloženo v dialogovém okně Nový dokument.

Vytváření dokumentů ze šablon služby Stock

Aplikace Photoshop obsahuje řadu šablon ze služby Adobe Stock. Šablony s vrstvami písem používají základní písma nebo písma, která lze synchronizovat ze služby Adobe Fonts. Pokud chcete při vytváření dokumentu vyjít ze šablony, použijte některou z následujících možností:

 1. V dialogovém okně Nový dokument klikněte na kartu kategorie: Fotografie, Tisk, Kresba a ilustrace, Web, Návrh mobilní aplikace nebo Film a video.

 2. Vyberte šablonu.

 3. Pokud se chcete podívat na náhled šablony, klikněte na možnost Náhled. Náhled je obrázek šablony, který si můžete prohlédnout a rozhodnout se, jestli si chcete koupit licenci.

  Zobrazení náhledu šablony před zakoupením licence

 4. Klikněte na možnost Stáhnout.

  Aplikace Photoshop vás vyzve k zakoupení licence ze služby Adobe Stock. Další informace o zakoupení licence a souvisejících požadavcích najdete v nápovědě ke službě Adobe Stock.Po získání licence na šablonu, ať už v podobě práv na datový zdroj, nebo navýšením kreditu ve svém účtu, můžete šablonu otevřít jako dokument aplikace Photoshop a začít ji používat.

  Průběh získání licence na šablonu

 5. Po stažení šablony klikněte na možnost Otevřít. Pokud se při otevírání šablony zobrazí výzva, abyste některá písma synchronizovali se službou Typekit, klikněte na tlačítko OK.

  S otevřeným dokumentem můžete v aplikaci Photoshop pracovat úplně stejně jako s kterýmkoli jiným dokumentem .psd.

  Poznámky:

  • Stažené šablony se přidají do Creative Cloud knihovny s názvem Šablony Stock. Tuto knihovnu najdete na panelu Knihovny.
  • Šablony aplikace Photoshop majípříponu souboru psdt. Pokud ale šablonu otevřete, otevře se její instance jakodokument .psd. Změny provedené v dokumentu.psd neovlivní původní šablonu.psdt.
    

Hledání dalších šablon ze služby Adobe Stock

Kromě předem vybraných šablon služby Adobe Stock můžete přímo v dialogovém okně Nový dokument vyhledávat a stahovat další podobné šablony.

 • Při práci v dialogovém okně Nový dokument zadejte hledaný řetězec do pole Vyhledat další šablony ve službě Adobe Stock. Případně můžete jednoduše kliknout na příkaz Spustit a procházet všechny dostupné šablony.

Aplikace Photoshop otevře webové stránky služby Adobe Stock v novém okně prohlížeče. Vyhledejte další šablony a stáhněte si tu, která nejlépe odpovídá požadavkům projektu.

Procházení šablon na webu služby Adobe Stock a získání licence k nim

Použití staršího rozhraní dialogového okna Nový soubor

Přestože tento postup nedoporučujeme, můžete nejnovější rozhraní dialogového okna Nový dokument vypnout a vrátit se zpět k rozhraní dialogového okna Nový soubor, které bylo výchozí v aplikaci Photoshop 2015.5 a v předchozích verzích.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Všeobecné.

 2. Vyberte možnost Použít starší rozhraní dialogového okna Nový soubor. Klikněte na tlačítko OK.

  Povolení staršího rozhraní dialogového okna Nový soubor (nedoporučuje se)

Poznámka:

K otevření tohoto dialogového okna můžete použít klávesové zkratky Ctrl/Cmd+O (otevření souboru) nebo Ctrl/Cmd+N (zahájení nového dokumentu).

Časté otázky

Šablony aplikace Photoshop mají formát .psdt. Když šablonu otevřete, Photoshop vytvoří její instanci jako dokument. S tímto dokumentem můžete pracovat a můžete jej uložit, jako byste pracovali s kterýmkoli jiným dokumentem aplikace Photoshop.

K dalšímu přizpůsobení uloženého přednastavení můžete použít podokno podrobností přednastavení. Nové přednastavení je potřeba uložit pod jiným názvem.

Ne. Jakékoli změny provedené ve stažené instanci šablony se v původní šabloně neprojeví.

Šablony, které jste si stáhli v aplikacích Photoshop a Illustrator, najdete v nabídce Knihovny. Šablony.psdt je možné otevřít jen v aplikaci Photoshop a šablony.ait je možné otevřít jen v aplikaci Illustrator.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?