Pomocí aplikace Photoshop můžete vytisknout jakýkoli kompatibilní 3D model bez obav z omezení 3D tiskárny. Aplikace Photoshop při přípravě tisku automaticky zajistí vodotěsnost 3D modelů. Photoshop rovněž vygeneruje nezbytné nosné konstrukce – lešení a základové desky, které zajistí úspěšnost 3D tisku.

Příprava k tisku 3D objektů

 1. Vyberte položky Okna > Pracovní plocha > 3D, čímž se přepnete na 3D pracovní plochu.
 2. V aplikaci Photoshop otevřete 3D model. V případě potřeby přizpůsobte během otevírání 3D modelu jeho velikost.
 3. Vyberte položky 3D > Nastavení 3D tisku.
Nastavení 3D tisku v aplikaci Photoshop na panelu Vlastnosti
Nastavení 3D tisku

 1. Na panelu Nastavení 3D tisku určete, zda chcete tisknout v tiskárně připojené k počítači prostřednictvím portu USB (místní tiskárna) nebo zda chcete použít online službu 3D tisku, například Shapeways.com nebo Sculpteo.

Poznámka:

Nyní můžete tisknout 3D modely jako soubory ve formátu 3MF (3D Manufacturing Format). Při určování nastavení 3D tisku vyberte možnost Tisknout do souboru: Místní a Tiskárna: Soubor 3MF. Při tisku 3D objektu pak aplikace Photoshop vygeneruje soubor 3MF. Na počítačích se systémem Windows aplikace Photoshop také spustí nástroj Microsoft 3D Builder, ve kterém můžete se souborem 3MF dále pracovat.

Poznámka:

Chcete-li aktualizovat seznam podporovaných tiskáren nebo online profilů, vyberte v rozevírací nabídce Cíl tisku položku Získat nejnovější tiskárny.

 1. Vyberte místní tiskárnu nebo profil tiskárny ve službě Shapeways.com.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit odhadované ceny za vytisknutí 3D modelu pomocí dostupných profilů ve službě Shapeways.com, vyberte možnost Tiskárna > Odhadnout cenu.

 1. Vyberte jednotku objemu tiskárny – palec, centimetr, milimetr nebo pixel. Jednotka se projeví v rozměrech objemu tiskárny stejně jako v mírách tiskové formy.
3D model rakety v aplikaci Photoshop
A. 3D model B. Tisková forma C. Překrytí objemu tiskárny 
 1. Vyberte možnost Úroveň podrobností 3D tisku – nízká, střední nebo vysoká. Čas, který je třeba k vytisknutí 3D objektu, závisí na vybrané úrovni podrobností.
 2. Pokud nechcete zobrazit objem 3D tiskárny překrytý přes 3D model, zrušte výběr možnosti Zobrazit překrytí objemu tiskárny.
 1. Upravte rozměry objemu scény, čímž určíte požadovanou velikost vytisknutého 3D objektu. Když změníte hodnotu (X, Y nebo Z), velikost zbývajících dvou hodnot se úměrně změní. Při nastavování rozměrů objemu scény si povšimněte, že dochází k úměrné změně velikosti tiskové formy pod 3D modelem.

Poznámka:

Můžete procházet hodnoty rozměru objemu scény, a to kliknutím na popisek rozměru (X, Y nebo Z) a poté přetažením myší vlevo nebo vpravo. Přidržením klávesy Shift urychlíte procházení hodnot.

Rozměry objemu scény v aplikaci Photoshop
 1. Chcete-li, aby aplikace Photoshop automaticky změnila velikost 3D modelu tak, že vyplní dostupný objem tisku vybrané tiskárny, vyberte možnost Změnit velikost podle objemu tisku.
 2. Pokud 3D model obsahuje normálové mapy, mapy povrchových textur nebo mapy krytí, můžete vybrat, zda chcete během tisku modelu ignorovat jeden nebo více typů těchto map. Když změníte tato nastavení podobností povrchu, můžete si všimnout, že 3D model se aktualizuje v reálném čase.
 3. Můžete vybrat, že nechcete vytisknout podpěrné struktury (lešení nebo základová deska) požadované pro 3D objekt. Při použití této možnosti buďte opatrní, protože pokud nevytisknete nezbytnou podpěrnou strukturu, tisk 3D modelu se nemusí zdařit.
 4. Pokud tiskárna podporuje více materiálů, vyberte materiál, který chcete použít k vytisknutí 3D objektu.

(Experimentální) Povolení vícetónového tisku pro tiskárnu Makerbot Replicator 2x

Můžete povolit experimentální funkci, která vám umožní tisknout pomocí 3D tiskárny Makerbox Replicator 2x souvislé tóny.

Předběžné požadavky – povolení experimentálních funkcí

Chcete-li povolit vícetónový 3D tisk, musíte v aplikaci Photoshop nejdříve povolit experimentální funkce:

 1. Vyberte položky Předvolby > Experimentální funkce.
 2. Vyberte příkaz Povolit vícetónový 3D tisk.
 3. Klikněte na tlačítko OK.
 4. Restartujte aplikaci Photoshop.

Poznámka:

Experimentální funkce ještě nejsou připraveny na komerční využití. Používejte je proto obezřetně.

Výběr vícetónového materiálu povrchu

 1. Na panelu Nastavení 3D tisku vyberte tiskárnu MakerBot Replicator 2x.
 2. V části Materiál vyberte položku Vícetónový povrch. Pokud tuto možnost není možné vybrat, zkontrolujte, zda je již povolena funkce Vícetónový 3D tisk.
Nastavení vícetónového povrchu v aplikaci Photoshop
 1. Podle druhu tisknutého 3D objektu vyberte i další možnosti.
 2. Chcete-li zobrazit náhled nebo tisknout 3D objekt, vyberte položky 3D > 3D tisk.

Zobrazení náhledu a tisk 3D objektu

Jakmile dokončíte zadání nastavení 3D tisku, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu Spustit tisk () nebo vyberte položky 3D > 3D tisk. Aplikace Photoshop sjednotí 3D scénu a připraví ji na proces tisku.
 2. Pokud vyberete, že chcete tisknout pomocí profilu ve službě Shapeways.com, aplikace Photoshop zobrazí výzvu, že skutečné náklady na tisk se mohou lišit od zobrazených odhadů. Klikněte na tlačítko OK.
 3. V zobrazeném okně náhledu použijte nástroje 3D kamery k natočení, přiblížení záběru nebo přemístění 3D objektu.

   Kroužit 3D kamerou

     Kutálet 3D kameru

     Posunout záběr 3D kamery

     Přejíždět 3D kamerou

     Vrátit 3D kameru do původní umístění
Náhled 3D tisku v aplikaci Photoshop
Náhled 3D tisku(Všimněte si podpůrných struktur.)

 1. V případě potřeby vyberte položku Zobrazit opravu. Aplikace Photoshop zobrazí pomocí vhodného barevného označení opravy Původní mřížka, Tloušťka stěny a Otvor uzavřen:
Klíč oprav v aplikaci Photoshop
Náhled s povolenou funkcí Zobrazit opravu
Náhled s povolenou možností Zobrazit opravu

 1. Podle potřeby povolte možnost Náhled sledování paprsku. Náhledy sledování paprsku vystihují tištěný výstup přesněji.
Náhled sledování paprsku v aplikaci Photoshop
Náhled sledování paprsku

 1. Pokud chcete exportovat nastavení 3D tisku do souboru STL, klikněte na tlačítko Exportovat a uložte soubor do vhodného umístění v počítači. Soubor STL můžete odeslat do online služby nebo uložit na kartu SD pro místní tisk.
 2. Zkontrolujte uvedené shrnutí 3D tisku a klikněte na tlačítko Tisk.

Poznámka:

Probíhající 3D tisk lze zrušit výběrem možnosti 3D > Zrušit 3D tisk.

Nástroje 3D tisku

Aplikace Photoshop poskytuje interaktivní nástroje s průvodcem, které můžete použít ke konfiguraci, kalibraci a údržbě 3D tiskárny. Tyto nástroje můžete použít, pouze pokud je 3D tiskárna napájena a připojena k počítači.

 1. Vyberte položky 3D > Nástroje 3D tiskárny.
 2. Vyberte nástroj, který chcete spustit.

Kalibrace tiskové formy

Pomáhá vyrovnat tiskovou formu. Tento nástroj provádí tyto kroky:

 • Zobrazení výzvy k odebrání zbylého tiskového materiálu z 3D tiskárny
 • Inicializace tiskové hlavy
 • Umožnění upravení/vyladění mezery mezi tiskovou formou a tiskovou hlavou pro devět poloh trysek

Tento nástroj lze použít v režimu s průvodcem nebo v ručním režimu.

Podání vlákna

Pomáhá podat vlákno do 3D tiskárny s modelováním pomocí postupného nanášení taveniny (technologie FDM).. Aplikace Photoshop spustí zahřívání hlavy a mechanismus podávání vlákna pro snadné podávání vlákna.

Odstranění vlákna

Pomáhá odstranit vlákno z 3D tiskárny s technologií FDM. .Aplikace Photoshop spustí zahřívání hlavy a mechanismus podávání vlákna pro snadné odstranění vlákna.

Výměna vlákna

Pomáhá vyměnit vlákno 3D tiskárny s technologií FDM za nové vlákno.Aplikace Photoshop spustí zahřívání hlavy a mechanismus podávání vlákna pro snadnou výměnu vlákna.

 1. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Sbalení objektů na základní rovině

Může se stát, že budete chtít vytisknout více instancí téhož objektu na stejné stavební desce. Postupujte takto:

 1. Na panelu 3D vyberte požadované objekty.
 2. Klikněte na položku 3D > Sbalit objekty na základní rovině.
 3. Přejděte k tisku objektů.

Časté otázky

Které 3D tiskárny jsou podporovány?

Aplikace Photoshop v současnosti podporuje následující místní 3D tiskárny:

 • MakerBot Replicator 2
 • MakerBot Replicator 2x
 • ZCorp Full Color
 • Mcor Iris
 • MakerBot Replicator páté generace

Aplikace Photoshop také podporuje několik profilů Shapeways.com a Sculpteo.

Poznámka:

Přímý tisk pomocí rozhraní USB s profilem tiskárny MakerBot Replicator páté generace dosud není podporován. Soubory, které chcete tisknout, můžete vyexportovat do modulu USB a pak je vytisknout místně.

Mohu na 3D model před jeho vytisknutím použít průřez?

Ano. Můžete definovat průřezy, čímž před tiskem 3D modelu odkrojíte jeho části. Postupujte takto:

 1. Vyberte položky Okna > Pracovní plocha > 3D, čímž se přepnete na 3D pracovní plochu.
 2. Otevřete 3D objekt, který chcete vytisknout.
 3. Na panelu 3D vyberte možnost Scéna.
 4. Na panelu Vlastnosti vyberte možnost Průřez.
 5. Na panelu Vlastnosti určete nastavení průřezu.
 6. Vyberte možnost 3D > Použít průřez na scénu.
 7. Vytiskněte 3D scénu.

Před zahájením tisku musíte vytvarovat průřez, který jste definovali.

Odkrojení průřezu v aplikaci Photoshop
Odkrojení průřezu koule před tiskem

Mohu na 3D model před vytisknutím použít výstupky, krytí nebo normální mapy?

Ano. Postupujte takto:

 1. Na panelu Scéna vyberte materiál.
 2. Na panelu Vlastnosti klikněte na ikonu složky () vedle možnosti Hrboly/Krytí/Normální a načtěte texturu. Můžete také definovat novou texturu, kterou chcete použít na 3D model.
 3. Pokud definujete novou texturu, texturu uložte. Textura se použije na 3D model jako mapa povrchové textury nebo krytí.
 4. Vytiskněte 3D model.
Použití mapy výstupků v aplikaci Photoshop
Použití mapy výstupků na 3D model před tiskem

Použití mapy krytí v aplikaci Photoshop
Použití mapy krytí na 3D model před tiskem

Mohu vytisknout 3D modely ve dvou barvách?

Pokud je 3D tiskárna vybavena dvěma hlavami, můžete vytisknout 3D modely ve dvou barvách. Na panelu Vlastnosti tisku se zobrazí místní možnosti dalších dostupných hlav. Na pracovní ploše 3D a v náhledu 3D tisku se model zobrazuje ve dvou barvách.

Tisk 3D modelu ve dvou barvách v aplikaci Photoshop
Tisk 3D modelu ve dvou barvách

Jakým způsobem se vytisknou 3D modely s více vrstvami?

Z hlediska tisku je každá vrstva ve 3D modelu považována za 3D objekt. V případě potřeby můžete sloučit dvě nebo více vrstev (3D > Sloučit 3D vrstvy).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online