Příručka uživatele Zrušit

Tisk 3D objektů

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

  Ukončení 3D funkcí v aplikaci Photoshop

3D funkce aplikace Photoshop budou v budoucích aktualizacích odebrány. Uživatelům pracujícím s 3D obsahem se doporučuje vyzkoušet novou kolekci Adobe Substance 3D, která představuje novou generaci 3D nástrojů od společnosti Adobe. Další podrobnosti o ukončení 3D funkcí aplikace Photoshop najdete tady: Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí.

Pomocí aplikace Photoshop můžete vytisknout jakýkoli kompatibilní 3D model bez obav z omezení 3D tiskárny. Aplikace Photoshop při přípravě tisku automaticky zajistí vodotěsnost 3D modelů. Photoshop rovněž vygeneruje nezbytné nosné konstrukce – lešení a základové desky, které zajistí úspěšnost 3D tisku.

Příprava k tisku 3D objektů

 1. Vyberte položky Okna > Pracovní plocha > 3D, čímž se přepnete na 3D pracovní plochu.
 2. V aplikaci Photoshop otevřete 3D model. V případě potřeby přizpůsobte během otevírání 3D modelu jeho velikost.
 3. Vyberte položky 3D > Nastavení 3D tisku.
Nastavení 3D tisku v aplikaci Photoshop na panelu Vlastnosti
Nastavení 3D tisku

 1. Na panelu Nastavení 3D tisku určete, zda chcete tisknout v tiskárně připojené k počítači prostřednictvím portu USB (místní tiskárna) nebo zda chcete použít online službu 3D tisku, například Shapeways.com nebo Sculpteo.
Poznámka:

Nyní můžete tisknout 3D modely jako soubory ve formátu 3MF (3D Manufacturing Format). Při určování nastavení 3D tisku vyberte možnost Tisknout do souboru: Místní a Tiskárna: Soubor 3MF. Při tisku 3D objektu pak aplikace Photoshop vygeneruje soubor 3MF. Na počítačích se systémem Windows aplikace Photoshop také spustí nástroj Microsoft 3D Builder, ve kterém můžete se souborem 3MF dále pracovat.

Poznámka:

Chcete-li aktualizovat seznam podporovaných tiskáren nebo online profilů, vyberte v rozevírací nabídce Cíl tisku položku Získat nejnovější tiskárny.

 1. Vyberte místní tiskárnu nebo profil tiskárny ve službě Shapeways.com.
Poznámka:

Chcete-li zobrazit odhadované ceny za vytisknutí 3D modelu pomocí dostupných profilů ve službě Shapeways.com, vyberte možnost Tiskárna > Odhadnout cenu.

 1. Vyberte jednotku objemu tiskárny – palec, centimetr, milimetr nebo pixel. Jednotka se projeví v rozměrech objemu tiskárny stejně jako v mírách tiskové formy.
3D model rakety v aplikaci Photoshop

A. 3D model B. Tisková forma C. Překrytí objemu tiskárny 

 1. Vyberte možnost Úroveň podrobností 3D tisku – nízká, střední nebo vysoká. Čas, který je třeba k vytisknutí 3D objektu, závisí na vybrané úrovni podrobností.
 2. Pokud nechcete zobrazit objem 3D tiskárny překrytý přes 3D model, zrušte výběr možnosti Zobrazit překrytí objemu tiskárny.
 1. Upravte rozměry objemu scény, čímž určíte požadovanou velikost vytisknutého 3D objektu. Když změníte hodnotu (X, Y nebo Z), velikost zbývajících dvou hodnot se úměrně změní. Při nastavování rozměrů objemu scény si povšimněte, že dochází k úměrné změně velikosti tiskové formy pod 3D modelem.
Poznámka:

Můžete procházet hodnoty rozměru objemu scény, a to kliknutím na popisek rozměru (X, Y nebo Z) a poté přetažením myší vlevo nebo vpravo. Přidržením klávesy Shift urychlíte procházení hodnot.

Rozměry objemu scény v aplikaci Photoshop

 1. Chcete-li, aby aplikace Photoshop automaticky změnila velikost 3D modelu tak, že vyplní dostupný objem tisku vybrané tiskárny, vyberte možnost Změnit velikost podle objemu tisku.
 2. Pokud 3D model obsahuje normálové mapy, mapy výstupků nebo mapy krytí, můžete vybrat, zda chcete během tisku modelu ignorovat jeden nebo více typů těchto map. Když změníte tato nastavení podobností povrchu, můžete si všimnout, že 3D model se aktualizuje v reálném čase.
 3. Můžete vybrat, že nechcete vytisknout podpěrné struktury (lešení nebo základová deska) požadované pro 3D objekt. Při použití této možnosti buďte opatrní, protože pokud nevytisknete nezbytnou podpěrnou strukturu, tisk 3D modelu se nemusí zdařit.
 4. Pokud tiskárna podporuje více materiálů, vyberte materiál, který chcete použít k vytisknutí 3D objektu.

(Experimentální) Povolení vícetónového tisku pro tiskárnu Makerbot Replicator 2x

Můžete povolit experimentální funkci, která vám umožní tisknout pomocí 3D tiskárny Makerbox Replicator 2x souvislé tóny.

Předběžné požadavky – povolení experimentálních funkcí

Chcete-li povolit vícetónový tisk, musíte v aplikaci Photoshop nejdříve povolit experimentální funkce:

 1. Vyberte Předvolby > Experimentální funkce.
 2. Vyberte příkaz Povolit vícetónový tisk.
 3. Klikněte na tlačítko OK.
 4. Restartujte aplikaci Photoshop.
Poznámka:

Experimentální funkce ještě nejsou připraveny na komerční využití. Používejte je proto obezřetně.

Výběr vícetónového materiálu povrchu

 1. Na panelu Nastavení 3D tisku vyberte tiskárnu MakerBot Replicator 2x.
 2. V části Materiál vyberte položku Vícetónový povrch. Pokud tuto možnost není možné vybrat, zkontrolujte, zda je již povolena funkce Vícetónový 3D tisk.
Nastavení vícetónového povrchu v aplikaci Photoshop

 1. Podle druhu tisknutého 3D objektu vyberte další možnosti.
 2. Chcete-li zobrazit náhled nebo tisknout 3D objekt, vyberte položky 3D > 3D tisk.

Zobrazení náhledu a tisk 3D objektu

Jakmile dokončíte zadání nastavení 3D tisku, postupujte takto:

 1. Klikněte na ikonu Spustit tisk () nebo vyberte položky 3D > 3D tisk. Aplikace Photoshop sjednotí 3D scénu a připraví ji na proces tisku.
 2. Pokud vyberete, že chcete tisknout pomocí profilu ve službě Shapeways.com, aplikace Photoshop zobrazí výzvu, že skutečné náklady na tisk se mohou lišit od zobrazených odhadů. Klikněte na tlačítko OK.
 3. V zobrazeném okně náhledu použijte nástroje 3D kamery k natočení, přiblížení záběru nebo přemístění 3D objektu.

   Kroužit 3D kamerou

     Kutálet 3D kameru

     Posunout záběr 3D kamery

     Přejíždět 3D kamerou

     Vrátit 3D kameru do původní umístění
Náhled 3D tisku v aplikaci Photoshop
Náhled 3D tisku(Všimněte si podpůrných struktur.)

 1. V případě potřeby vyberte položku Zobrazit opravu. Aplikace Photoshop zobrazí pomocí vhodného barevného označení opravy Původní mřížka, Tloušťka stěnyOtvor uzavřen:
Klíč oprav v aplikaci Photoshop

Náhled s povolenou možností Zobrazit opravu

 1. Podle potřeby povolte možnost Náhled sledování paprsku. Náhledy sledování paprsku vystihují tištěný výstup přesněji.
Náhled sledování paprsku v aplikaci Photoshop
Náhled sledování paprsku

 1. Pokud chcete exportovat nastavení 3D tisku do souboru STL, klikněte na tlačítko Exportovat a uložte soubor do vhodného umístění v počítači. Soubor STL můžete odeslat do online služby nebo uložit na kartu SD pro místní tisk.
 2. Zkontrolujte uvedené shrnutí 3D tisku a klikněte na tlačítko Tisk.
Poznámka:

Probíhající 3D tisk lze zrušit výběrem možnosti 3D > Zrušit 3D tisk.

Nástroje 3D tisku

Aplikace Photoshop poskytuje interaktivní nástroje s průvodcem, které můžete použít ke konfiguraci, kalibraci a údržbě 3D tiskárny. Tyto nástroje můžete použít, pouze pokud je 3D tiskárna napájena a připojena k počítači.

 1. Vyberte položky 3D > Nástroje 3D tiskárny.
 2. Vyberte nástroj, který chcete spustit.

Kalibrace tiskové formy

Pomáhá vyrovnat tiskovou formu. Tento nástroj provádí tyto kroky:

 • Zobrazení výzvy k odebrání zbylého tiskového materiálu z 3D tiskárny
 • Inicializace tiskové hlavy
 • Umožnění upravení/vyladění mezery mezi tiskovou formou a tiskovou hlavou pro devět poloh trysek

Tento nástroj lze použít v režimu s průvodcem nebo v ručním režimu.

Podání vlákna

Pomáhá podat vlákno do 3D tiskárny s modelováním pomocí postupného nanášení taveniny (technologie FDM).. Aplikace Photoshop spustí zahřívání hlavy a mechanismus podávání vlákna pro snadné podávání vlákna.

Odstranění vlákna

Pomáhá odstranit vlákno z 3D tiskárny s technologií FDM. .Aplikace Photoshop spustí zahřívání hlavy a mechanismus podávání vlákna pro snadné odstranění vlákna.

Výměna vlákna

Pomáhá vyměnit vlákno 3D tiskárny s technologií FDM za nové vlákno.Aplikace Photoshop spustí zahřívání hlavy a mechanismus podávání vlákna pro snadnou výměnu vlákna.

 1. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Sbalení objektů na základní rovině

Může se stát, že budete chtít vytisknout více instancí téhož objektu na stejné stavební desce. Postupujte takto:

 1. Na panelu 3D vyberte požadované objekty.
 2. Klikněte na položku 3D > Sbalit objekty na základní rovině.
 3. Přejděte k tisku objektů.

Časté otázky

Aplikace Photoshop v současnosti podporuje následující místní 3D tiskárny:

 • MakerBot Replicator 2
 • MakerBot Replicator 2x
 • ZCorp Full Color
 • Mcor Iris
 • MakerBot Replicator páté generace

Aplikace Photoshop také podporuje několik profilů Shapeways.com a Sculpteo.

Poznámka:

Přímý tisk pomocí rozhraní USB s profilem tiskárny MakerBot Replicator páté generace dosud není podporován. Soubory, které chcete tisknout, můžete vyexportovat na jednotku USB a pak je vytisknout místně.

Ano. Můžete definovat průřezy, čímž před tiskem 3D modelu odkrojíte jeho části. Postupujte takto:

 1. Vyberte položky Okna > Pracovní plocha > 3D, čímž se přepnete na 3D pracovní plochu.
 2. Otevřete 3D objekt, který chcete vytisknout.
 3. Na panelu 3D vyberte možnost Scéna.
 4. Na panelu Vlastnosti vyberte možnost Průřez.
 5. Na panelu Vlastnosti určete nastavení průřezu.
 6. Vyberte možnost 3D > Použít průřez na scénu.
 7. Vytiskněte 3D scénu.

Před zahájením tisku musíte vytvarovat průřez, který jste definovali.

Odkrojení průřezu v aplikaci Photoshop
Odkrojení průřezu koule před tiskem

Ano. Postupujte takto:

 1. Na panelu Scéna vyberte materiál.
 2. Na panelu Vlastnosti klikněte na ikonu složky () vedle možnosti Výstupky/Krytí/Normální a načtěte texturu. Můžete také definovat novou texturu, kterou chcete použít na 3D model.
 3. Pokud definujete novou texturu, texturu uložte. Textura se použije na 3D model jako mapa povrchové textury nebo krytí.
 4. Vytiskněte 3D model.
Použití mapy výstupků v aplikaci Photoshop
Použití mapy výstupků na 3D model před tiskem

Použití mapy krytí v aplikaci Photoshop
Použití mapy krytí na 3D model před tiskem

Pokud je 3D tiskárna vybavena dvěma hlavami, můžete vytisknout 3D modely ve dvou barvách. Na panelu Vlastnosti tisku se zobrazí místní možnosti dalších dostupných hlav. Na pracovní ploše 3D a v náhledu 3D tisku se model zobrazuje ve dvou barvách.

Tisk 3D modelu ve dvou barvách v aplikaci Photoshop
Tisk 3D modelu ve dvou barvách

Z hlediska tisku je každá vrstva ve 3D modelu považována za 3D objekt. V případě potřeby můžete sloučit dvě nebo více vrstev (3D > Sloučit 3D vrstvy).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online