Galerie nástroje Rozostření slouží k rychlému vytváření výrazných efektů fotografického rozostření pomocí intuitivních ovládacích prvků na obraze.

Každý nástroj rozostření poskytuje intuitivní ovládací prvky na obraze pro použití a ovládání efektu rozostření. Po dokončení úprav rozostření použijte ke stylizaci celkového efektu rozostření ovládací prvky rozostřeného pozadí. Aplikace Photoshop poskytuje při práci s efekty galerie nástroje Rozostření živý náhled v plné velikosti.

Klikněte na položku Filtr > Galerie rozostření a poté vyberte požadovaný efekt.

Informace o dalších efektech rozostření najdete v tématu Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu.

Poznámka:

V případě rozostření objektivu (rozostření pole, rozostření clony a rozostření s posunem náklonu) stisknutím klávesy M zobrazíte masku rozostření použitou na obraz. Černé oblasti nejsou rozostřené a světlejší oblasti udávají míru rozostření použitého na obraz.

Rozostření pole

Rozostření pole slouží k vytvoření přechodu rozostření definováním více bodů s různou mírou rozostření. Přidejte do obrazu několik špendlíků a pro každý z nich zadejte míru rozostření.

Konečným výsledkem je kombinovaný efekt všech špendlíků rozostření v obraze. Je dokonce možné přidat špendlík mimo obraz a použít rozostření v rozích.

 1. Klikněte na položku Filtr > Galerie rozostření > Rozostření pole.

  Na obraz bude umístěn špendlík rozostření pole. Klikáním na obraz přidáte další špendlíky rozostření.

 2. Kliknutím vyberte špendlík a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetažením táhla rozostření zesilte nebo zeslabte rozostření. Hodnotu rozostření můžete také zadat pomocí panelu Nástroje rozostření.
  • Přetáhněte špendlík do nového umístění.
  • Stisknutím klávesy Delete ho odstraníte.
  Špendlíky rozostření pole v aplikaci Photoshop
  Špendlíky rozostření pole

  A. Výběr špendlíku rozostření pole je zrušen B. Špendlík rozostření pole je vybrán 

Rozostření clony

Rozostření clony slouží k napodobení efektu malé hloubky ostrosti v obraze bez ohledu na použitý fotoaparát nebo objektiv. Lze také definovat více bodů zaostření, což je efekt téměř nedosažitelný tradičními fotografickými postupy.

 1. Klikněte na položku Filtr > Galerie rozostření > Rozostření clony.

  V obraze je nyní umístěn výchozí špendlík rozostření clony. Klikáním na obraz přidáte další špendlíky rozostření.

  Rozostření clony v aplikaci Photoshop
  A. Ostrá oblast B. Oblast zeslabení C. Oblast rozostření 
 2. Přetažením táhel lze předefinovat různé oblasti.

 3. Přetažením táhla rozostření zesilte nebo zeslabte rozostření. Hodnotu rozostření můžete také zadat pomocí panelu Nástroje rozostření.

Posun náklonu

Efekt Posun náklonu slouží k napodobení obrazu pořízeného objektivem s posunem náklonu. Toto rozostření speciálním efektem definuje oblast ostrosti a na okrajích zeslabuje do rozostření. Efekt Posun náklonu lze použít k simulaci fotografií miniaturních objektů.

 1. Vyberte možnost Filtr > Rozostření Galerie > Posun náklonu.

  V obraze je nyní umístěn výchozí špendlík efektu Posun náklonu. Klikáním na obraz přidáte další špendlíky rozostření.

  Špendlík efektu Posun náklonu v aplikaci Photoshop
  A. Ostrá oblast B. Oblast zeslabení C. Oblast rozostření 
 2. Přetažením táhla rozostření zesilte nebo zeslabte rozostření. Hodnotu rozostření můžete také zadat pomocí panelu Nástroje rozostření.

 3. Chcete-li definovat rozdílné oblasti, postupujte takto:

  • Přesuňte čáry tím, že je přetáhnete.
  • Přetáhněte táhla a otáčejte je.

Rozostření cesty

Pomocí efektů nástroje Rozostření cesty je možné vytvářet rozostření podél cest. Můžete rovněž ovládat tvar a velikost rozostření. Photoshop automaticky poskládá efekty několika rozostření cesty, použité v obrazu

Příklad rozostření cesty v aplikaci Photoshop
Příklad rozostření cesty

Proveďte následující kroky:

 1. Vyberte Filtr > Galerie nástroje rozostření > Rozostření cesty.
 2. V panelu Nástroje rozostření v položce Rozostření cesty určete, zda chcete použít Základní rozostření nebo rozostření typu Blesk synchronizovaný na 2. lamelu. Nástroj Blesk synchronizovaný na 2. lamelu simuluje efekt blesku, použitého na konci expozice.
 1. V krocích 4–8 tohoto postupu používejte ovládací prvky na obraze.
 2. Určete následující nastavení:

Rychlost

Pomocí posuvníku Rychlost nastavte míru rozostření, které chcete v obrazu použít. Nastavení Rychlost se použije pro všechna rozostření cesty v obrazu.

Zešpičatění

Pomocí posuvníku upravte hodnotu zešpičatění. Při vyšší hodnotě zešpičatění se bude rozostření pomalu vytrácet.

 1. Pokud je to nutné, zrušte výběr možnosti Vystředěné rozostření. Tuto možnost je vhodné vypnout, pokud chcete použít přesněji směrovaný efekt rozmáznutí.

  Možnost Vystředěné rozostření usnadňuje vytváření neměnných rozostření vystředěním tvaru rozostření pro libovolný obrazový bod přímo na něm.
 1. Na kartě Efekty rozmáznutí zadejte tato nastavení:

Záblesky impulzů

Nastavte počet expozic virtuálního zábleskového světla.

Intenzita impulzů

Určete, jak velké rozmazání se zobrazí mezi expozicemi zábleskového světla. Nastavení Intenzita impulzů řídí rovnováhu mezi okolním světlem a virtuálním zábleskovým světlem.

Efekt impulzů se nezobrazí, pokud pro nastavení Intenzita impulzů zadáte hodnotu 0 %; zobrazí se pouze spojité rozostření. Když naopak v nastavení Intenzita impulzů zadáte 100 %, záblesky impulzů budou mít plnou intenzitu, ale mezi expozicemi záblesků se nezobrazí žádné spojité rozostření. Hodnoty nastavení Intenzita impulzů mezi krajními poskytují kombinaci jednotlivých záblesků impulzů a spojitého rozostření.

 1. Pokud je to nutné, upravte míru rozostření v koncových bodech.
 2. Můžete také upravit vodítka tvaru rozostření. Chcete-li zobrazit vodítka, vyberte možnost Upravit tvary rozostření.
 3. Efekt rozostření cesty potvrďte kliknutím na tlačítko OK v pruhu voleb nástroje Rozostření.

Oživte své fotografie použitím filtru Rozostření cesty v aplikaci Photoshop

Oživte své fotografie použitím filtru Rozostření cesty v aplikaci Photoshop
Oživení fotografií v aplikaci Photoshop použitím filtru Rozostření cesty
photo
Greg Benz

Tipy pro práci s ovládacími prvky na obraze

K pohodlnému vytváření rozostření cest lze použít ovladače překrytí.

Pomocí těchto ovladačů nejprve definujte cestu pro rozostření (modrá). Pak můžete pro tuto cestu určit křivku, čímž se v cestě vytvoří nové body křivky. Po určení cesty lze definovat vodítka tvaru rozostření (červená).

Definování cesty rozostření v aplikaci Photoshop
Umožňuje definovat cestu rozostření.

A. Počáteční bod cesty B. Bod křivky vytvořený při definování cesty C. Koncový bod cesty s kruhovým ovladačem míry rozostření 


Definování vodítek tvaru rozostření v aplikaci Photoshop
Definování vodítek tvaru rozostření (všimněte si červených šipek).

A. Vodítka tvaru rozostření 

Manipulace s cestami rozostření a vodítky tvaru rozostření

 • Kliknutím vyberte koncový bod.
 • Dvojím kliknutím na koncový bod se zobrazí červená vodítka tvaru rozostření. Vodítka tvaru rozostření lze také zobrazit výběrem možnosti Upravit tvary rozostření na panelu Nástroje rozostření.
 • Tažením koncových bodů prodloužíte cestu rozostření.
 • Stisknutím klávesy Apple/Ctrl a kliknutím na koncový bod zmenšíte jeho vodítko tvaru rozostření na nulu.
 • Při přechodu myší poblíž vybraného koncového bodu se zobrazí kruhovým ovladač míry rozostření.
 • Stisknutím klávesy Alt a kliknutím se bod křivky podél cesty rozostření změní na rohový. Stisknutím klávesy Alt a kliknutím se rohový bod převede zpět na bod křivky.
 • Stisknutím klávesy Shift a tažením červeného tvaru rozostření se přesunou oba tvary rozostření pro cestu společně.
 • Chcete-li přesunout rozostření cesty, použijte kombinaci klávesy Apple/Ctrl a tažení.
 • Chcete-li duplikovat rozostření cesty, použijte kombinaci kláves Alt+Apple/Ctrl a tažení.
 • Rozostření cesty odstraníte tak, že vyberete koncový bod a stisknete klávesu Delete.

Rozostření otočením

Pomocí efektu Rozostření otočením můžete otočit a rozostřit obraz kolem jednoho nebo více bodů. Rozostření otočením je kruhové rozostření, měřené ve stupních. Aplikace Photoshop vám umožňuje pracovat se středovými body, velikostí a tvarem rozostření a dalšími nastaveními, a současně si prohlížet živý náhled všech změn.

Rozostření otočením v aplikaci Photoshop
Ukázka rozostření otočením

A. Původní obraz B. Rozostření otočením (Úhel rozostření: 15°; Intenzita impulzů: 50 %; Záblesky impulzů: 2; Trvání záblesku impulzu: 10°) C. Rozostření otočením (Úhel rozostření: 60°; Intenzita impulzů: 100 %; Záblesky impulzů: 4; Trvání záblesku impulzu: 10°) 

Postupujte takto:

 1. Vyberte Filtr > Galerie nástroje Rozostření > Rozostření otočením.
 2. V panelu Nástroje rozostření v části Rozostření otočením můžete pomocí ovladače Úhel rozostření ovládat velikost rozostření. Můžete buď zadat hodnotu úhlu (0-360°) nebo použít posuvník. Eventuálně můžete nastavit velikost rozostření také pomocí ovladačů překrytí.
Změna míry rozostření v aplikaci Photoshop
Ke změně míry rozostření použijte ovládací prvky překrytí.

 1. Na panelu Efekty rozostření nastavte na kartě Efekty rozmáznutí následující parametry:

Záblesky impulzů

Nastavení počtu expozic virtuálního zábleskového světla

Intenzita impulzů

Určete, jak velké rozmazání se zobrazí mezi expozicemi zábleskového světla. Nastavení Intenzita impulzů řídí rovnováhu mezi okolním světlem a virtuálním zábleskovým světlem.

Efekt impulzů se nezobrazí, pokud pro nastavení Intenzita impulzů zadáte hodnotu 0 %; zobrazí se pouze spojité rozostření. Když naopak v nastavení Intenzita impulzů zadáte 100 %, záblesky impulzů budou mít plnou intenzitu, ale mezi expozicemi záblesků se nezobrazí žádné spojité rozostření. Hodnoty nastavení Intenzita impulzů mezi krajními poskytují kombinaci jednotlivých záblesků impulzů a spojitého rozostření.

Trvání záblesku impulzu

Umožňuje určit délku expozice záblesku impulzu ve stupních. Nastavení Trvání záblesku impulzu ovládá délku rozostření pro jednotlivé expozice záblesků vyjádřenou úhlovou vzdáleností po obvodu kruhu.

 1. V pruhu voleb nástroje rozostření kliknutím na OK potvrdíte efekt rozostření otočením.

Poznámka:

Prostřednictvím pruhu voleb nástroje rozostření můžete také deaktivovat náhled.

Poznámka:

Aplikace Photoshop automaticky prolne efekty více rozostření otočením, která jsou definována pro obraz.

Tipy pro práci s ovladači překrytí

Pro efekt Rozostření otočením jsou k dispozici ovladače překrytí, znázorněné na ilustraci níže.

Ovladače překrytí pro efekt Rozostření otočením v aplikaci Photoshop
Ovladače překrytí pro efekt Rozostření otočením

A. Bod otočení B. Kruh rozostření C. Táhla prolnutí okrajů D. Táhla elipsy 
 • Chcete-li přidat nové rozostření otočením, klikněte na požadované místo v obrazu.
 • Chcete-li rozostření otočením duplikovat, použijte následující kombinace kláves:
  (Windows) Alt+Ctrl+tažení
  (Mac) Alt+Cmd+tažení
 • Chcete-li změnit rovnoměrně velikost elipsy, táhněte za okraj elipsy.
 • Chcete-li odstranit rozostření otočením, kliknutím toto rozostření vyberte a stiskněte klávesu Delete.
 • Chcete-li bod otáčení přesunout mimo střed, použijte následující kombinace kláves:
  (Windows) Alt+tažení
  (Mac) Alt+tažení

  Přemístění bodu otáčení je užitečné při práci s objekty zobrazenými pod určitým úhlem.
 • Ovladače překrytí dočasně skryjete, když podržíte klávesu H.

Efekty rozostření

Obraz jako celek můžete vylepšit ovládáním vzhledu nezaostřených nebo rozostřených částí. Celkového příjemného dojmu dosáhnete zadáním parametrů rozostřeného pozadí.

Na panelu Efekty rozostření zadejte hodnoty následujících položek:

Světla rozostřeného pozadí

Zjasní neostré nebo rozostřené části obrazu.

Barva rozostřeného pozadí

Dodá osvětleným oblastem, které nejsou zcela bílé, živější barvu.

Světelný rozsah

Určuje rozsah tónů, které toto nastavení ovlivní.

Obnovení šumu v rozostřených oblastech

Někdy si můžete všimnout, že po použití efektu z galerie rozostření může rozostřená oblast snímku vypadat uměle nebo nepřirozeně. V rozostřené části snímku můžete obnovit šum/zrnitost, aby vypadala realističtěji.

Obnovení zrnitosti/šumu v aplikaci Photoshop
Rozostřené oblasti vypadají realističtěji, když v nich obnovíte zrnitost/šum.

Po použití ovládacích prvků rozostření k dosažení počátečního efektu použijte tyto kroky k obnovení šumu:

 1. Na panelu Efekty rozostření na kartě Šum ověřte, zda je zaškrtnuté políčko v pravém horním rohu. Zaškrtnutí tohoto políčka můžete kdykoli zrušit a obnovit tak jakýkoli šum předtím přidaný do rozostřené oblasti obrazu.
 2. Vyberte typ šumu, který chcete v rozostřené oblasti použít:

  Rovnoměrný: Stejný jako šum přidaný prostřednictvím možnosti Filtr > Šum > Přidat šum > Rovnoměrný.
  Gaussovský: Stejný jako šum přidaný pomocí možnosti Filtr > Šum > Přidat šum > Gaussovský.
  Zrnění: Stejný jako šum přidaný pomocí možnosti Přidat zrnění v aplikaci Camera Raw.

 3. Určete následující nastavení:

  Množství: Porovná množství šumu se šumem v nerozostřených oblastech obrazu. Nastavte jezdec v rozmezí 0 až 100 %.
  Velikost: (pouze u šumu typu zrnění) Určuje velikost částic šumu.
  Hrubost: (k dispozici pouze u šumu typu zrnění) Určuje pravidelnost zrnění. Přetažením doleva (o méně než 50 %) nastavíte rovnoměrnější částice. Přetažením doprava (o více než 50 %) nastavíte méně rovnoměrné částice.
  Barva: Postupné ovládání stupně zabarvení šumu pomocí jezdce. Pokud chcete nastavit černobílý šum podobný efektu dosaženému při použití možnosti Monochromatický v dialogu Přidat šum (Filtr > Šum > Přidat šum), přetáhněte jezdec do polohy 0 %. 
  Světla: Pro lepší vyvážení světla a stínu sníží šum ve zvýrazněných oblastech obrazu. Nastavte jezdec v rozmezí 0 až 100 %.

Poznámka:

Aplikace Photoshop si nastavené možnosti typu šumu zapamatuje, abyste mohli mezi jednotlivými typy přepínat. Můžete například přepínat mezi šumem typu zrnění na Gaussovský šum a zpátky na šum typu zrnění.

Efekty rozostření v galerii nástroje Rozostření teď podporují inteligentní objekty a mohou být použity nedestruktivně jako inteligentní filtry. Tato funkce podporuje i vrstvy videa inteligentních objektů. Použití efektu galerie nástroje Rozostření jako inteligentního filtru:

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu inteligentního objektu.

 2. Klikněte na položku Filtr > Galerie rozostření a poté vyberte požadovaný efekt.

Další informace o inteligentních filtrech najdete v tématu Použití inteligentních filtrů.

Viz také

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online