Příručka uživatele Zrušit

Správa vrstev a skupin vrstev

Přejmenování vrstev

Při přidávání vrstev nebo skupin vrstev do obrazu je užitečné pojmenovat je podle obsahu. Popisné názvy usnadňují identifikaci vrstev na panelu Vrstvy.

Proveďte některou z následujících akcí:
 • Dvakrát klikněte na název vrstvy nebo skupiny na panelu Vrstvy a zadejte nový název. Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (macOS).
 • Vyberte vrstvu nebo skupinu a proveďte tento postup:
  • Zvolte Vrstva> Přejmenovat vrstvu nebo Vrstva > Přejmenovat skupinu.
  • Na panelu Vrstvy zadejte nový název vrstvy nebo skupiny.
  • Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (macOS).

Odstranění vrstev

Odstraněním vrstev, které již nepotřebujete, se zmenší velikost souboru obrázku. Chcete-li rychle odstranit prázdné vrstvy, vyberte položku Soubor > Skripty > Odstranit všechny prázdné vrstvy.

Chcete-li odstranit vrstvy nebo skupiny vrstev s úpravami, proveďte následující kroky:

 1. Vyberte jednu nebo více vrstev nebo skupin z panelu Vrstvy.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li je odstranit s potvrzením, klikněte na ikonu Odstranit . Nebo zvolte příkaz Vrstva > Odstranit > Vrstva nebo zvolte příkaz Odstranit vrstvu nebo Odstranit skupinu v nabídce panelu Vrstvy.
  • Chcete-li odstranit vrstvu nebo skupinu bez potvrzení, přetáhněte ji na ikonu Odstranit  nebo podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (macOS) a klikněte na ikonu Odstranit nebo stiskněte klávesu Delete.
  • Chcete-li odstranit skryté vrstvy, zvolte Vrstva > Odstranit > Skryté vrstvy.
  Poznámka:

  Chcete-li odstranit svázané vrstvy, vyberte svázanou vrstvu, zvolte Vrstva > Vybrat svázané vrstvy, a pak tyto vrstvy odstraňte.

Export vrstev

Můžete exportovat všechny vrstvy nebo viditelné vrstvy do samostatných souborů.

Zvolte Soubor > Skripty > Exportovat vrstvy do souborů.

Přiřazení barev k vrstvám

Barevným rozlišením vrstev a skupin si usnadníte hledání podobných vrstev na panelu Vrstvy. Jednoduše na vrstvu nebo skupinu klikněte pravým tlačítkem a vyberte barvu.

Rastrování vrstev

Kreslicí nástroje a filtry nemůžete použít na vrstvách, které obsahují vektorová data (například textové vrstvy, vrstvy tvarů a vektorové masky) a generovaná data (například vrstvy výplně). Tyto vrstvy ale můžete rastrovat a tím převést jejich obsah na normální rastrový obraz.

Jakmile je vrstva rastrovaná, nelze ji nadále upravovat, protože je nyní převedena na vrstvu založenou na obrazových bodech. Doporučuje se vrstvu duplikovat a použít rastrování, abyste se v případě potřeby mohli kdykoli vrátit k původní vrstvě. Chcete-li rastrovat vektorovou vrstvu nebo inteligentní objekt, můžete jednoduše vybrat požadovanou vektorovou vrstvu nebo inteligentní objekt a poté zvolit Vrstva > Rastrovat > Vrstva, popřípadě Vrstva > Rastrovat > Všechny vrstvy, jestliže chcete rastrovat všechny vrstvy v dokumentu.

Vyberte vrstvy, které chcete rastrovat, zvolte Vrstva > Rastrovat, a pak vyberte volbu z podnabídky:

Text

Rastruje text na textové vrstvě. Nerastruje žádná jiná vektorová data ve vrstvě.

Tvar

Rastruje vrstvu tvaru.

Obsah vrstvy

Rastruje jakoukoli výplň vrstvy tvaru a ponechá vektorovou masku.

Vektorová maska

Rastruje vektorovou masku ve vrstvě a změní ji na masku vrstvy.

Inteligentní objekt

Převede inteligentní objekt na rastrovou vrstvu.

Video

Rastruje aktuální snímek videa na obrazovou vrstvu.

3D (pouze Photoshop Extended)

Rastruje aktuální pohled 3D dat na sloučenou rastrovou vrstvu.

Vrstva

Rastruje všechna vektorová data ve vybraných vrstvách.

Všechny vrstvy

Rastruje všechny vrstvy, které obsahují vektorová a generovaná data.

Poznámka:

Chcete-li rastrovat svázané vrstvy, vyberte svázanou vrstvu, zvolte příkaz Vrstva > Vybrat svázané vrstvy, a pak rastrujte vybrané vrstvy.

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
  8. Spolupráce s účastníky projektu
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 11. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 12. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 18. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 19. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 20. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 21. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 22. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 23. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 24. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 25. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověřeních k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 26. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí

Zjistěte, jak si můžete uspořádat svůj projekt správou vrstev, skupin vrstev a efektů vrstev v dokumentu aplikace Photoshop.

Přečtěte si celý článek. Začněte výběrem kteréhokoli z těchto témat a dozvíte se více:

  Ukončení 3D funkcí v aplikaci Photoshop

3D funkce aplikace Photoshop budou v budoucích aktualizacích odebrány. Uživatelům pracujícím s 3D obsahem se doporučuje vyzkoušet novou kolekci Adobe Substance 3D, která představuje novou generaci 3D nástrojů od společnosti Adobe. Další podrobnosti o ukončení 3D funkcí aplikace Photoshop najdete tady: Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí.

Sloučení hotových vrstev

Po dokončení obsahu vrstev můžete vrstvy sloučit, abyste udrželi přijatelnou velikost obrazových souborů. Když vrstvy sloučíte, data z vyšších vrstev nahradí všechna data v nižších vrstvách, která překrývají. Průsečík všech průhledných oblastí sloučených vrstev zůstane průhledný.

Když uložíte sloučený dokument, nemůžete se vrátit zpět ke stavu před sloučením; vrstvy jsou sloučené natrvalo.

V aplikaci Photoshop můžete na vrstvy použít následující operace sloučení:

 • Sloučení dolů: Chcete-li sloučit dvě sousední viditelné vrstvy, kde spodní vrstva je vrstva obrazových bodů, vyberte horní vrstvu v panelu Vrstvy a poté zvolte Vrstva > Sloučení dolů nebo zvolte Sloučení dolů z nabídky panelu Vrstvy nebo stiskněte klávesy Cmd+E (macOS) / Ctrl+E (Windows). Aplikace Photoshop poté sloučí všechny horní vrstvy do spodní vrstvy obrazových bodů. K použití příkazů pro sloučení budete vždy potřebovat vrstvu obrazových bodů ve spodní části vrstev. 
 • Sloučení viditelných: Chcete-li jednoduše sloučit několik vybraných vrstev v dokumentu, můžete skrýt vrstvy, které nechcete sloučit, a vybrat vrstvu obrazových bodů jako základ. Poté přejděte na Vrstvy > Sloučení viditelných nebo zvolte Sloučení viditelných z nabídky panelu Vrstvy nebo stiskněte klávesy Shift+Cmd+E (macOS) / Shift+Ctrl+E (Windows).
 • Sloučení aktivních: Vyberte všechny vrstvy, které chcete sloučit, ať už se jedná o vektorové vrstvy nebo vrstvy obrazových bodů, a přejděte na Vrstvy > Sloučit vrstvy nebo zvolte Sloučit vrstvy z nabídky panelu Vrstvy nebo stiskněte klávesy Cmd+E (macOS) / Ctrl+E (Windows).
 • Sloučení svázaných: Chcete-li sloučit svázané vrstvy dohromady, vyberte svázané vrstvy tak, že vyberete Vrstvy > Vybrat svázané vrstvy nebo zvolíte Vybrat svázané vrstvy z nabídky panelu Vrstvy a poté zvolíte kroky uvedené výše pro sloučení aktivních vrstev.
Poznámka:

Jako cílovou vrstvu pro sloučení nemůžete použít vrstvu úprav ani vrstvu výplně.

Sloučení vrstev v ořezové masce

 1. Skryjte všechny vrstvy, které nechcete sloučit.
 2. Vyberte základní vrstvu v ořezové masce. Základní vrstva musí být rastrová vrstva.
 3. V nabídce Vrstva nebo v nabídce panelu Vrstvy vyberte možnost Sloučit ořezovou masku.

Další informace o ořezových maskách naleznete v tématu Maskování vrstev ořezovými maskami.

Obtisknutí několika vrstev nebo svázaných vrstev

Kromě sloučení vrstev je můžete také otisknout. Obtisknutí umožní sloučit obsah více vrstev do jedné cílové vrstvy a přitom ponechat ostatní vrstvy nedotčené. Když otisknete několik vybraných vrstev nebo svázaných vrstev, Photoshop vytvoří novou vrstvu obsahující sloučený obsah těchto vrstev.

Otisk je vhodné použít, pokud chcete upravovat více vrstev stejnými nástroji, ale pouze jednu vrstvu najednou. Při otisknutí jsou vybrané vrstvy sloučeny do nové vrstvy, přičemž původní vrstvy zůstanou zachovány.

Můžete použít následující možnosti otisknutí:

 • Otisknout aktivní vrstvy: Vyberte vrstvy, které chcete otisknout, a stiskněte klávesy Option +Cmd+E (macOS) / Alt+Ctrl+E (Windows).
 • Otisknout viditelné: Vrstvy, které nechcete otisknout, můžete zakázat vypnutím jejich viditelnosti v panelu Vrstvy a následným stisknutím kláves Shift+Option+Cmd+E (macOS) / Shift+Alt+Ctrl+E (Windows). Můžete také podržet klávesu Option (macOS) / Alt (Windows) při výběru možnosti Sloučit viditelné z nabídky panelu Vrstvy a sloučit je do nové vrstvy.

Sloučení vrstev

Sloučení do jedné vrstvy zmenší velikost souboru sloučením všech viditelných vrstev do pozadí a vypuštěním skrytých vrstev. Všechny zbývající průhledné oblasti se vyplní bílou. Když uložíte sloučený obrázek, nemůžete se vrátit zpět ke stavu před sloučením, protože vrstvy jsou sloučené natrvalo.

Můžete použít následující kteroukoli z následujících možností sloučení:

 • Sloučit obrázek: Chcete-li sloučit celý soubor aplikace Photoshop, přejděte na Vrstvy > Sloučit obrázek nebo vyberte Sloučit obrázek z nabídky panelu Vrstvy.
 • Sloučit všechny efekty vrstev: Chcete-li sloučit pouze styly vrstev namísto celého obrazového souboru, vyberte Soubor > Skripty > Sloučit všechny efekty vrstev. Tím se styly vrstev spojí s vrstvou, ke které jsou připojeny.Při použití libovolných stylů vrstev na vektorové vrstvy, jako jsou vrstvy Text nebo Tvar, se styly vrstev budou rastrovat.
 • Sloučit všechny masky: Chcete-li trvale použít masky na jejich přidružené vrstvy, vyberte Soubor > Skripty > Sloučit všechny masky.

Na obrázku vlevo je zobrazen panel Vrstvy (se třemi vrstvami) a velikost souboru před sloučením. Na obrázku vpravo je zobrazen panel Vrstvy po sloučení.

Poznámka:

Při převodu obrazu mezi některými barevnými režimy se vrstvy obrazu sloučí. Budete-li chtít obraz po převodu dále upravovat, uložte si jeho kopii obsahující všechny vrstvy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.