Změna cest na hranice výběru

Cesty mají hladké obrysy, které se dají převést na přesné hranice výběru. Anebo můžete naopak změnit hranice výběru na cesty a ty potom doladit pomocí nástroje Přímý výběr .

Každou uzavřenou cestu můžete použít jako hranici výběru. Uzavřenou cestu můžete k současnému výběru přidat, odečíst od něj nebo ji můžete s existujícím výběrem zkombinovat.

Převedení cesty na hranice výběru s použitím současných nastavení

 1. Vyberte cestu v panelu Cesty.
 2. Cestu převeďte jedním z následujících úkonů:
  • V dolní části panelu Cesty klikněte na tlačítko Načte cestu jako výběr .

  • Se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) klikněte na miniaturu cesty na panelu Cesty.

Převedení cesty na hranice výběru a změna jejich nastavení

 1. Vyberte cestu v panelu Cesty.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Se stisknutou klávesou Alt klikněte v dolní části panelu Cesty na tlačítko Načíst cestu jako výběr .

  • Se stisknutou klávesou Alt přetáhněte cestu na tlačítko Načíst cestu jako výběr.

  • V nabídce panelu Cesty zvolte Vytvořit výběr.

 3. V dialogovém okně Vytvořit výběr vyberte požadovanou volbu Vykreslení:

  Poloměr prolnutí

  Určuje, jak daleko dovnitř a ven od hranice výběru bude sahat prolnutí okraje. Zadejte hodnotu v obrazových bodech.

  Vyhlazení

  Vytvoří jemnější přechod mezi obrazovými body ve výběru a okolními obrazovými body. Poloměr prolnutí by měl být nastaven na 0.

  Další informace o těchto volbách najdete v tématu Zjemnění okrajů výběrů.

 4. Vyberte požadovanou volbu Operace:

  Nový výběr

  Vybere pouze oblast ohraničenou danou cestou.

  Přidat k výběru

  Přidá oblast ohraničenou cestou k původnímu výběru.

  Odečíst od výběru

  Odstraní oblast ohraničenou cestou z původního výběru.

  Průsečík s výběrem

  Vybere oblast, která je společná pro cestu a původní výběr. Pokud se cesta a výběr nepřekrývají, nevybere se nic.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Převedení výběru na cestu

Každý výběr vytvořený nástroji pro výběr lze změnit na cestu. Příkaz Vytvořit pracovní cestu odstraní jakékoliv prolnutí okrajů, aplikované na výběr. Může také změnit tvar výběru v závislosti na složitosti cesty a hodnotě tolerance, zvolené v dialogovém okně Vytvořit pracovní cestu.

 1. Vytvořte výběr a proveďte některou z těchto akcí:
  • V dolní části panelu Cesty klikněte na tlačítko Vytvořit pracovní cestu . Tím použijete aktuální nastavení tolerance, aniž by se otevřelo dialogové okno Vytvořit pracovní cestu.

  • Se stisknutou klávesou Alt klikněte v dolní části panelu Cesty na tlačítko Vytvořit pracovní cestu.

  • V nabídce panelu Cesty zvolte Vytvořit pracovní cestu.

 2. V dialogovém okně Vytvořit pracovní cestu zadejte hodnotu Tolerance nebo použijte výchozí hodnotu.

  Hodnoty tolerance mohou být v rozsahu od 0,5 do 10 obrazových bodů a určují, jak je příkaz Vytvořit pracovní cestu citlivý na malé odchylky v tvaru výběru. Čím je hodnota tolerance vyšší, tím menší počet kotevních bodů se použije k nakreslení cesty a tím je cesta hladší. Pokud při použití cesty jako ořezové cesty máte problémy s vytištěním obrazu, použijte vyšší hodnotu tolerance. (Viz Tisk ořezových cest obrazu.)

 3. Klikněte na tlačítko OK. Cesta se objeví dole v panelu Cesty.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online