Proporcionální změna velikosti vrstev

Aktualizováno v aplikaci Photoshop CC ve verzi z října 2018 (20.0)

Při transformaci většiny typů vrstev, jako jsou vrstvy obrazových bodů, textové vrstvy, bitmapy, umísťované inteligentní objekty, můžete přetažením rohového táhla změnit velikost těchto typů vrstev se zachováním poměru stran. Pokud při tažení rohového táhle podržíte stisknutou klávesu Shift, změníte velikost těchto vrstev bez zachování poměru stran.

Tvary a cesty, tj. vektory, jsou ve výchozím nastavení přetažením rohového táhla během transformace změněny neproporcionálně.

Další informace naleznete v tématu Libovolná transformace.

Jak mohu při transformaci vrstev vypnout novou proporcionální změnu velikosti, jestliže ji nechci používat jako výchozí chování?

Pokud chcete obnovit chování transformace ze starších verzí, řiďte se pokyny níže podle vaší verze aplikace Photoshop.

Pokyny pro Photoshop verze 20.0.5 (vydání z června 2019)

Postupujte takto:

 1. Vyberte položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (macOS).
 2. Vyberte možnost Použít starší režim libovolné transformace.
 3. Restartujte aplikaci Photoshop.

Pokyny pro Photoshop verze 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 a 20.0.4

Postupujte takto:

 1. V Poznámkovém bloku (Windows) nebo textovém editoru v systému macOS vytvořte soubor prostého textu (.txt).
 2. Do tohoto souboru napište následující text:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Uložte soubor jako PSUserConfig.txt do složky s nastavením aplikace Photoshop. [Instalační jednotka]:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Postupujte následovně:
  1. Uložte soubor jako PSUserConfig.txt na plochu.
  2. Se stisknutou klávesou Ctrl klikněte na soubor PSUserConfig.txt na ploše a v místní nabídce zvolte příkaz Kopírovat.
  3. V programu Finder zvolte příkaz Go > Go To Folder (Přejít > Přejít do složky). V dialogovém okně Go To Folder (Přejít do složky) zadejte ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/.
  4. Vložte zkopírovaný soubor do tohoto umístění.
 4. Restartujte aplikaci Photoshop.

Libovolná transformace

Příkazem Libovolná transformace můžete aplikovat více transformací (otočení, změnu velikosti, zkosení, deformaci a perspektivu) v jedné souvislé operaci. Můžete aplikovat také transformaci pokřivením. Místo vybírání různých příkazů můžete jednoduše stisknout klávesu na klávesnici a tím přepínat mezi různými typy transformací.

Poznámka:

Pokud transformujete tvar nebo celou cestu, položka nabídky Transformovat se změní na Transformovat cestu. Pokud transformujete více segmentů cesty (ale ne celou cestu), položka nabídky Transformovat se změní na Transformovat body.

 1. Vyberte, co chcete transformovat.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Libovolná transformace.

  • Pokud transformujete výběr, vrstvu s obrazovými body nebo hranice výběru, vyberte nástroj pro přesun . Pak v pruhu voleb vyberte Zobrazovat ovladače transformace.

  • Pokud transformujete vektorový tvar nebo cestu, vyberte nástroj pro výběr cesty . Pak v pruhu voleb vyberte Zobrazovat ovladače transformace.

 3. Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit velikost přetažením, proveďte jeden z následujících úkonů v závislosti na typu vrstvy, kterou transformujete:
   • Pokud měníte velikost vrstev obrazových bodů, textových vrstev, bitmap nebo umísťovaných inteligentních objektů, přetažením rohového táhla změníte velikost se zachováním poměru stran. Chcete-li změnit velikost bez zachování poměru stran, při tažení rohového táhla podržte stisknutou klávesu Shift. 
   • Měníte-li velikost tvarů a cest (tj. vektorů), přetažením rohového táhla změníte jejich velikost bez zachování poměru stran. Chcete-li změnit velikost se zachováním poměru stran, při tažení rohového táhla podržte stisknutou klávesu Shift.
  • Chcete-li změnit velikost číselně, zadejte v pruhu voleb změnu v procentech do textových polí Šířka a Výška. Chcete-li zachovat poměr stran, klepněte na ikonu svázání .

  • Chcete-li otočit tažením, přesuňte ukazatel mimo hranice výběru (změní se na zahnutou dvoustrannou šipku), a pak táhněte. Chcete-li omezit otáčení na kroky po 15°, podržte klávesu Shift.

  • Chcete-li otočit číselně, zadejte počet stupňů do textového pole otočení  v pruhu voleb.

  • Chcete-li deformovat symetricky vzhledem ke středu rámečku, stiskněte klávesu Alt a táhněte za táhlo.

  • Chcete-li deformovat libovolně, podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a táhněte za táhlo.

  • Chcete-li aplikovat zkosení, podržte Ctrl+Shift (Windows) nebo Apple+Shift (Mac OS) a táhněte za postranní táhlo. Když ukazatel umístíte nad postranní táhlo, změní se na bílou šipku s malou dvojitou šipkou.

  • Chcete-li zkosit číselně, zadejte počet stupňů do textových polí V (vodorovné zkosení) a S (svislé zkosení) v pruhu voleb.

  • Chcete-li aplikovat perspektivu, podržte Ctrl+Alt+Shift (Windows) nebo Apple+Alt+Shift (Mac OS) a táhněte za rohové táhlo. Když ukazatel umístíte nad rohové táhlo, změní se na šedou šipku.

  • Chcete-li aplikovat pokřivení, klepněte v pruhu voleb na tlačítko Přepnout mezi režimem libovolné transformace a pokřivení . Tažením za řídicí body manipulujte tvarem položky nebo v pruhu voleb zvolte pokřivení z rozbalovací nabídky Styl pokřivení. Po provedení výběru z rozbalovací nabídky Styl pokřivení se zobrazí čtvercové táhlo, pomocí kterého můžete nastavit tvar pokřivení.

  • Chcete-li změnit vztažný bod, klikněte v pruhu voleb na čtvereček v ikoně umístění vztažného bodu .

  • Chcete-li položku přemístit, zadejte hodnoty pro nové umístění vztažného bodu do textových polí X (vodorovná poloha) a Y (svislá poloha) v pruhu voleb. Klepněte na tlačítko Relativní umístění  a určete novou polohu vzhledem k současné poloze.

  Poznámka:

  Chcete-li vzít zpět naposledy provedené nastavení táhla, zvolte příkaz Úpravy > Zpět.

 4. Potvrďte transformaci provedením některého z následujících úkonů:

  • Vyberte nový nástroj.
  • Klikněte na vrstvu v panelu Vrstvy. (Tato akce automaticky potvrdí změny a také vybere vrstvu.)
  • V okně dokumentu klikněte mimo oblast plátna.
  • Na plátně klikněte mimo ohraničovací rámeček.
  • Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS) a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Potvrdit , nebo dvakrát klikněte uvnitř rámečku transformace.

  Chcete-li transformaci zrušit, stiskněte klávesu Esc nebo v pruhu voleb klikněte na tlačítko Zrušit .

  Poznámka:

  Když transformujete bitmapový obraz (na rozdíl od tvaru nebo cesty), bude obraz po provedení každé transformace o trochu méně ostrý. Proto je výhodnější provést více příkazů před aplikováním celkové transformace než provádět každou transformaci samostatně.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online