Úpravy textu

 1. Jedním z následujících postupů vyberte textovou vrstvu:

  • Vyberte nástroj Přesun a dvakrát klikněte na textovou vrstvu na plátně.
  • Vyberte nástroj Vodorovný text  nebo nástroj Svislý text . Vyberte textovou vrstvu v panelu Vrstvy nebo klikněte do textu, aby se textová vrstva vybrala automaticky.
 2. Umístěte textový kurzor do textu a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím umístěte textový kurzor.

  • Vyberte jeden nebo více znaků, které chcete upravit.

 3. Zadejte požadovaný text.
 4. Jedním z následujících postupů aplikujte změny na textovou vrstvu:

  • Vyberte nový nástroj.
  • Klikněte na vrstvu na panelu Vrstvy. (Tato akce automaticky potvrdí změny a také vybere vrstvu.)
  • V pruhu voleb klikněte na tlačítko Potvrdit .

  Chcete-li změny zrušit, stiskněte klávesu Esc nebo v pruhu voleb klikněte na tlačítko Zrušit .

   

Nastavení typografických nebo rovných uvozovek

Typografické uvozovky, často také nazývané oblé uvozovky nebo automatické uvozovky, jsou navržené tak, aby splynuly s křivkami písma. Typografické uvozovky se tradičně používají pro uvozovky a apostrofy. Rovné uvozovky se tradičně používají jako zkratky pro stopy a palce.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Text (Mac OS).
 2. V sekci Volby textu vyberte nebo odznačte Používat typografické uvozovky.

Aplikování vyhlazení na textovou vrstvu

Vyhlazení vytváří text s hladšími okraji částečným vyplněním obrazových bodů na okrajích. Okraje textu se tím prolnou do pozadí.

Vyhlazení v aplikaci Photoshop
Žádné vyhlazení (vlevo) a Tvrdé vyhlazení (vpravo)

Při vytváření textu určeného pro zobrazování na webu si uvědomte, že vyhlazení podstatně zvyšuje počet barev v původním obrazu. Tím se omezí možnost snížení počtu barev v obrazu a zmenšení velikosti optimalizovaného souboru. Vyhlazení také může způsobit, že se podél okrajů znaků objeví rušivé barvy. Chcete-li především zmenšit velikost souboru a snížit počet barev, je vhodné vypnout vyhlazení, i když okraje budou zubaté. Také zvažte možnost použít větší písmo, než jaké byste použili pro tištěný výstup. Větší písmo může být na webu zřetelnější a dává vám větší volnost při rozhodování, zda vyhlazení písma použít nebo ne.

Poznámka:

Když použijete vyhlazení, může být vykreslení textu nestejnoměrné pro malé velikosti písma a při nízkém rozlišení (například při rozlišení používaném pro webové grafiky). Abyste tuto nestejnoměrnost zmenšili, odznačte volbu Zlomkové šířky v nabídce panelu Znaky.

 1. Vyberte textovou vrstvu v panelu Vrstvy.
 2. Zvolte volbu z nabídky vyhlazení v pruhu voleb nebo v panelu Znaky. Nebo zvolte Vrstva > Textová vrstva a zvolte volbu z podnabídky.

  Žádná

  Neaplikuje žádné vyhlazení

  Nejostřejší

  Text se zobrazí nejostřejší

  Ostré

  Text se zobrazí trochu ostrý

  Tvrdé

  Text se zobrazí plnější

  Hladké

  Text se zobrazí hladší

Kontrola a opravy pravopisu

Když kontrolujete pravopis v dokumentu, Photoshop se dotáže na každé slovo, které není ve slovníku. Pokud je zpochybněné slovo zapsané správně, můžete potvrdit jeho pravopis tím, že ho přidáte do svého osobního slovníku. Pokud je ve zpochybněném slově chyba, můžete ho opravit.

 1. Pokud je to potřeba, v panelu Znaky zvolte jazyk z rozbalovací nabídky dole v panelu. To je slovník, který Photoshop používá ke kontrole pravopisu.
 2. (Volitelně) Zobrazte nebo odemkněte textové vrstvy. Příkaz Kontrola pravopisu nekontroluje skryté ani zamknuté vrstvy.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte textovou vrstvu.

  • Chcete-li zkontrolovat určitý text, vyberte ho.

  • Chcete-li zkontrolovat slovo, umístěte do něj textový kurzor.

 4. Zvolte Úpravy > Kontrola pravopisu.
 5. Pokud jste vybrali textovou vrstvu a chcete zkontrolovat pravopis pouze v této vrstvě, odznačte volbu Kontrolovat všechny vrstvy.
 6. Když Photoshop najde neznámá slova a další možné chyby, klikněte na jedno z následujících tlačítek:

  Ignorovat

  Pokračuje v kontrole pravopisu bez změny textu.

  Ignorovat vše

  Ignoruje neznámé slovo pro zbytek kontroly pravopisu.

  Nahradit

  Opraví chybně zapsané slovo. Zadejte správné slovo do textového pole Změnit na a klikněte na Nahradit. Pokud navržené slovo není správné, můžete vybrat jiné slovo v textovém poli Návrhy nebo zadat slovo do textového pole Změnit na.

  Nahradit vše

  Opraví všechny výskyty chybně zapsaného slova v dokumentu. Zadejte správné slovo do textového pole Změnit na.

  Přidat

  Photoshop uloží nerozpoznané slovo do slovníku, takže jeho další výskyty nebudou považovány za chyby.

Hledání a nahrazování textu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte vrstvu obsahující text, který chcete najít a nahradit. Umístěte textový kurzor na začátek textu, který chcete prohledat.

  • Vyberte netextovou vrstvu, pokud máte více typů vrstev, a chcete prohledat všechny vrstvy v dokumentu.

  Poznámka:

  V panelu Vrstvy zkontrolujte, zda textové vrstvy, které chcete prohledat, jsou viditelné a odemknuté. Příkaz Hledat a nahradit text nepracuje ve skrytých ani zamknutých vrstvách.

 2. Zvolte Úpravy > Hledat a nahradit text.
 3. Do pole Hledat napište nebo vložte text, který chcete najít. Chcete-li text změnit, zadejte nový text do textového pole Změnit na.
 4. Chcete-li hledání upřesnit, vyberte jednu nebo více voleb.

  Hledat ve všech vrstvách

  Prohledá všechny vrstvy v dokumentu. Tato volba je dostupná v případě, že je v panelu Vrstvy vybraná netextová vrstva.

  Dopředu

  Hledá dopředu od textového kurzoru v textu. Když tato volba není vybraná, prohledá se celý text ve vrstvě bez ohledu na to, kde je vložený textový kurzor.

  Rozlišovat malá a VELKÁ

  Hledá pouze slovo nebo slova, která přesně odpovídají psaní velkých písmen textu v textovém poli Hledat. S vybranou volbou Rozlišovat malá a VELKÁ se například při hledání „PrePress“ nenajde „Prepress“ ani „PREPRESS“.

  Pouze celé slovo

  Ignoruje hledaný text, pokud je součástí delšího slova. Pokud například hledáte „rum“ jako celé slovo, nenajde se slovo „brum“.

 5. Klikněte na Hledat další, abyste zahájili hledání.
 6. Klikněte na některé z následujících tlačítek:

  Nahradit

  Nahradí nalezený text změněným textem. Chcete-li hledání opakovat, vyberte Hledat další.

  Nahradit vše

  Vyhledá a nahradí všechny výskyty hledaného textu.

  Nahradit a hledat

  Nahradí nalezený text změněným textem, a pak hledá jeho následující výskyt.

Přiřazení jazyka pro text

Photoshop používá slovníky jazyků pro dělení slov. Slovníky jazyků se používají také pro kontrolu pravopisu. Každý slovník obsahuje statisíce slov se standardním rozdělením na slabiky. Můžete přiřadit jazyk celému dokumentu nebo aplikovat jazyk na vybraný text.

Photoshop: Příklady dělení slov pro různé jazyky
Příklady dělení slov pro různé jazyky

A. „Cactophiles“ v americké angličtině B. „Cactophiles“ v anglické angličtině C. „Cactophiles“ ve francouzštině 
 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zadat text pomocí slovníku konkrétního jazyka, vyberte požadovaný slovník v rozbalovací nabídce v levém dolním rohu panelu Znaky. Pak zadejte text.

  • Chcete-li změnit slovník existujícího textu, vyberte text a v rozbalovací nabídce v levém dolním rohu panelu Znaky vyberte požadovaný slovník.

 2. Požadovaný slovník vyberte v rozbalovací nabídce v levém dolním rohu panelu Znaky.

  Poznámka:

  Pokud vyberete text s více jazyky nebo pokud textová vrstva obsahuje více jazyků, rozevírací nabídka v panelu Znaky bude zašedlá a zobrazí slovo „Více“.

Změna velikosti a natočení textu

Nastavení měřítka textu

Můžete nastavit poměr mezi výškou a šířkou textu v poměru k původní šířce a výšce znaků. Pro znaky s nezměněným měřítkem je tato hodnota 100 %. Některé rodiny písem obsahují skutečné rozšířené písmo, které je navržené s větší vodorovnou šířkou než normální řez písma. Nastavení měřítka deformuje text, proto je obvykle vhodnější použít písmo, které je navržené jako zúžené nebo rozšířené, pokud je k dispozici.

 1. Vyberte znaky nebo textové objekty, které chcete změnit. Pokud nevyberete žádný text, nastavení měřítka se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. V panelu Znaky nastavte volbu Svislé měřítko  nebo Vodorovné měřítko .

Natočení textu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li text natočit, vyberte textovou vrstvu a použijte některý příkaz pro natočení nebo příkaz Libovolná transformace. Pro odstavcový text můžete také vybrat ohraničovací rámeček a použít ho k ručnímu natočení textu.

  • Chcete-li otočit více znaků ve svislém asijském textu, použijte tate-chu-yoko.

Natočení znaků ve svislém textu

Při práci se svislým textem můžete otočit směr znaků o 90°. Otočené znaky se zobrazují vzpřímeně; neotočené znaky se zobrazují ležatě (kolmo k řádku textu).

Photoshop: Původní text (vlevo) a text bez svislého otočení (vpravo)
Původní text (vlevo) a text bez svislého otočení (vpravo)

 1. Vyberte svislý text, který chcete otočit nebo narovnat.
 2. Zvolte Standardní svislé zarovnání pro latinku z nabídky panelu Znaky. Zaškrtnutí označuje, že je volba vybraná.

  Poznámka:

  Dvoubytové znaky (znaky plné šířky, které se vyskytují jen v čínských, japonských a korejských písmech) se otáčet nedají. Všechny dvoubytové znaky, které jsou ve vybraném rozsahu textu, zůstanou neotočené.

Změna orientace textové vrstvy

Orientace textové vrstvy určuje směr řádků textu vzhledem k oknu dokumentu (u bodového textu) nebo k ohraničovacímu rámečku (u odstavcového textu). Když je textová vrstva svislá, řádky textu běží nahoru a dolů; když je textová vrstva vodorovná, řádky textu natékají zleva doprava. Nepleťte si orientaci textové vrstvy se směrem znaků v řádku textu.

 1. Vyberte textovou vrstvu v panelu Vrstvy.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte textový nástroj a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Orientace textu .

  • Zvolte Vrstva > Textová vrstva > Vodorovně nebo zvolte Vrstva > Textová vrstva > Svisle.

  • Zvolte Změnit orientaci textu z nabídky panelu Znaky.

Rastrování textových vrstev

Některé příkazy a nástroje – například efekty filtrů a nástroje pro malování – nejsou pro textové vrstvy dostupné. Abyste mohli použít takový příkaz nebo nástroj, musíte text rastrovat. Rastrováním se textová vrstva převede na normální vrstvu a její obsah již nelze upravovat jako text. Když zvolíte příkaz nebo nástroj, který vyžaduje rastrovanou vrstvu, objeví se varovná zpráva. V některých oknech varovných zpráv je tlačítko OK, na které můžete klepnout, a tím vrstvu rastrovat.

 1. Vyberte textovou vrstvu a zvolte Vrstva > Rastrovat > Text.