Příručka uživatele Zrušit

Úpravy textu

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  6. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  7. Mřížka a vodítka
  8. Vytváření akcí
  9. Příkaz Zpět a historie
  10. Výchozí klávesové zkratky
  11. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Úpravy textu

 1. Jedním z následujících postupů vyberte textovou vrstvu:

  • Vyberte nástroj Přesun a dvakrát klikněte na textovou vrstvu na plátně.
  • Vyberte nástroj Vodorovný text  nebo nástroj Svislý text . Vyberte textovou vrstvu v panelu Vrstvy nebo klikněte do textu, aby se textová vrstva vybrala automaticky. 
  • S vybraným nástrojem dvakrát klikněte na miniaturu textové vrstvy (ikona T) v panelu Vrstvy. 
 2. Umístěte textový kurzor do textu a proveďte některou z následujících akcí:
  • Kliknutím umístěte textový kurzor.

  • Vyberte jeden nebo více znaků, které chcete upravit.

 3. Zadejte požadovaný text.
 4. Jedním z následujících postupů aplikujte změny na textovou vrstvu:

  • Vyberte nový nástroj.
  • Klikněte na vrstvu na panelu Vrstvy. (Tato akce automaticky potvrdí změny a také vybere vrstvu.)
  • V pruhu voleb klikněte na tlačítko Potvrdit .
  • Stiskněte klávesu Esc. Všimněte si, že klávesa Esc je ve výchozím nastavení nastavena na potvrzení textu. Pokud chcete toto chování zrušit, přejdete do nabídky Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Text (macOS). Poté zrušte zaškrtnutí políčka Potvrzení textu pomocí klávesy Esc.
  • Klikněte na místo na plátně mimo textovou vrstvu, kterou upravujete. Sledujte, jak se kurzor změní na normální šipku ukazatele, a pak klikněte. 

  Poznámka: Pokud kurzor přesunete do jiných aplikací, změny se potvrdí automaticky. 

  Chcete-li změny zrušit, klikněte v pruhu voleb na tlačítko Storno  nebo stiskněte klávesu Esc, pokud jste změnili výchozí nastavení funkce klávesy Esc v nabídce Předvolby > Text > Potvrzení textu pomocí klávesy Esc.

   

Nastavení typografických nebo rovných uvozovek

Typografické uvozovky, často také nazývané oblé uvozovky nebo automatické uvozovky, jsou navržené tak, aby splynuly s křivkami písma. Typografické uvozovky se tradičně používají pro uvozovky a apostrofy. Rovné uvozovky se tradičně používají jako zkratky pro stopy a palce.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Text (Mac OS).
 2. V sekci Volby textu vyberte nebo odznačte Používat typografické uvozovky.

Aplikování vyhlazení na textovou vrstvu

Vyhlazení vytváří text s hladšími okraji částečným vyplněním obrazových bodů na okrajích. Okraje textu se tím prolnou do pozadí.

Vyhlazení v aplikaci Photoshop
Žádné vyhlazení (vlevo) a Tvrdé vyhlazení (vpravo)

Při vytváření textu určeného pro zobrazování na webu si uvědomte, že vyhlazení podstatně zvyšuje počet barev v původním obrázku. Tím se omezí možnost snížení počtu barev v obrázku a zmenšení velikosti optimalizovaného souboru. Vyhlazení také může způsobit, že se podél okrajů znaků objeví rušivé barvy. Chcete-li především zmenšit velikost souboru a snížit počet barev, je vhodné vypnout vyhlazení, i když okraje budou zubaté. Také zvažte možnost použít větší písmo, než jaké byste použili pro tištěný výstup. Větší písmo může být na webu zřetelnější a dává vám větší volnost při rozhodování, zda vyhlazení písma použít nebo ne.

Poznámka:

Když použijete vyhlazení, může být vykreslení textu nestejnoměrné pro malé velikosti písma a při nízkém rozlišení (například při rozlišení používaném pro webovou grafiku). Abyste tuto nestejnoměrnost zmenšili, odznačte volbu Zlomkové šířky v nabídce panelu Znaky.

 1. V panelu Vrstvy vyberte textovou vrstvu.
 2. Zvolte volbu z nabídky vyhlazení v pruhu voleb nebo v panelu Znaky. Nebo zvolte Vrstva > Textová vrstva a zvolte volbu z podnabídky.

  Žádná

  Neaplikuje žádné vyhlazení

  Nejostřejší

  Text se zobrazí nejostřejší

  Ostré

  Text se zobrazí trochu ostrý

  Tvrdé

  Text se zobrazí plnější

  Hladké

  Text se zobrazí hladší

Kontrola a opravy pravopisu

Když kontrolujete pravopis v dokumentu, aplikace Photoshop zobrazí dotaz na každé slovo, které není ve slovníku. Pokud je zpochybněné slovo napsáno správně, můžete potvrdit jeho pravopis tím, že ho přidáte do svého osobního slovníku. Jestliže je ve zpochybněném slově chyba, můžete ho opravit.

 1. Pokud je to potřeba, zvolte jazyk v rozevírací nabídce v dolní části panelu Znaky. To je slovník, který Photoshop používá ke kontrole pravopisu.
 2. (Volitelně) Zobrazte nebo odemkněte textové vrstvy. Příkaz Kontrola pravopisu nekontroluje skryté ani zamknuté vrstvy.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte textovou vrstvu.

  • Chcete-li zkontrolovat určitý text, vyberte ho.

  • Chcete-li zkontrolovat slovo, umístěte do něj textový kurzor.

 4. Zvolte Úpravy > Kontrola pravopisu.
 5. Pokud jste vybrali textovou vrstvu a chcete zkontrolovat pravopis pouze v této vrstvě, odznačte volbu Kontrolovat všechny vrstvy.
 6. Když Photoshop najde neznámá slova a další možné chyby, klikněte na jedno z následujících tlačítek:

  Ignorovat

  Pokračuje v kontrole pravopisu bez změny textu.

  Ignorovat vše

  Ignoruje neznámé slovo pro zbytek kontroly pravopisu.

  Nahradit

  Opraví chybně zapsané slovo. Zadejte správné slovo do textového pole Změnit na a klikněte na Nahradit. Pokud navržené slovo není správné, můžete vybrat jiné slovo v textovém poli Návrhy nebo zadat slovo do textového pole Změnit na.

  Nahradit vše

  Opraví všechny výskyty chybně zapsaného slova v dokumentu. Zadejte správné slovo do textového pole Změnit na.

  Přidat

  Photoshop uloží nerozpoznané slovo do slovníku, takže jeho další výskyty nebudou považovány za chyby.

Hledání a nahrazování textu

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Vyberte vrstvu obsahující text, který chcete najít a nahradit. Umístěte textový kurzor na začátek textu, který chcete prohledat.

  • Vyberte netextovou vrstvu, pokud máte více typů vrstev, a chcete prohledat všechny vrstvy v dokumentu.

  Poznámka:

  V panelu Vrstvy zkontrolujte, zda textové vrstvy, které chcete prohledat, jsou viditelné a odemknuté. Příkaz Hledat a nahradit text nepracuje ve skrytých ani zamknutých vrstvách.

 2. Zvolte Úpravy > Hledat a nahradit text.
 3. Do pole Hledat napište nebo vložte text, který chcete najít. Chcete-li text změnit, zadejte nový text do textového pole Změnit na.
 4. Chcete-li hledání upřesnit, vyberte jednu nebo více voleb.

  Hledat ve všech vrstvách

  Prohledá všechny vrstvy v dokumentu. Tato volba je dostupná v případě, že je v panelu Vrstvy vybraná netextová vrstva.

  Dopředu

  Hledá dopředu od textového kurzoru v textu. Když tato volba není vybraná, prohledá se celý text ve vrstvě bez ohledu na to, kde je vložený textový kurzor.

  Rozlišovat malá/VELKÁ

  Hledá pouze slovo nebo slova, která přesně odpovídají psaní velkých písmen textu v textovém poli Hledat. S vybranou volbou Rozlišovat malá/VELKÁ se například při hledání „PrePress“ nenajde „Prepress“ ani „PREPRESS“.

  Pouze celé slovo

  Ignoruje hledaný text, pokud je součástí delšího slova. Pokud například hledáte „rum“ jako celé slovo, nenajde se slovo „brum“.

 5. Klikněte na Hledat další, abyste zahájili hledání.
 6. Klikněte na některé z následujících tlačítek:

  Nahradit

  Nahradí nalezený text změněným textem. Chcete-li hledání opakovat, vyberte Hledat další.

  Nahradit vše

  Vyhledá a nahradí všechny výskyty hledaného textu.

  Nahradit a hledat

  Nahradí nalezený text změněným textem, a pak hledá jeho následující výskyt.

Přiřazení jazyka pro text

Photoshop používá slovníky jazyků pro dělení slov. Slovníky jazyků se používají také pro kontrolu pravopisu. Každý slovník obsahuje statisíce slov se standardním rozdělením na slabiky. Můžete přiřadit jazyk celému dokumentu nebo aplikovat jazyk na vybraný text.

Photoshop: Příklady dělení slov pro různé jazyky
Příklady dělení slov pro různé jazyky

A. „Cactophiles“ v americké angličtině B. „Cactophiles“ v anglické angličtině C. „Cactophiles“ ve francouzštině 

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zadat text pomocí slovníku konkrétního jazyka, vyberte požadovaný slovník v rozevírací nabídce v levém dolním rohu panelu Znaky. Pak zadejte text.

  • Chcete-li změnit slovník existujícího textu, vyberte text a v rozevírací nabídce v levém dolním rohu panelu Znaky vyberte požadovaný slovník.

 2. Požadovaný slovník vyberte v rozbalovací nabídce v levém dolním rohu panelu Znaky.

  Poznámka:

  Pokud vyberete text s více jazyky nebo pokud textová vrstva obsahuje více jazyků, rozevírací nabídka v panelu Znaky bude zašedlá a zobrazí slovo „Více“.

Změna velikosti a natočení textu

Nastavení měřítka textu

Můžete nastavit poměr mezi výškou a šířkou textu v poměru k původní šířce a výšce znaků. Pro znaky s nezměněným měřítkem je tato hodnota 100 %. Některé rodiny písem obsahují skutečné rozšířené písmo, které je navržené s větší vodorovnou šířkou než normální řez písma. Nastavení měřítka deformuje text, proto je obvykle vhodnější použít písmo, které je navržené jako zúžené nebo rozšířené, pokud je k dispozici.

 1. Vyberte znaky nebo textové objekty, které chcete změnit. Pokud nevyberete žádný text, nastavení měřítka se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. V panelu Znaky nastavte volbu Svislé měřítko  nebo Vodorovné měřítko  .

Natočení textu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li text natočit, vyberte textovou vrstvu a použijte některý příkaz pro natočení nebo příkaz Libovolná transformace. Pro odstavcový text můžete také vybrat ohraničovací rámeček a použít ho k ručnímu natočení textu.

  • Chcete-li otočit více znaků ve svislém asijském textu, použijte tate-chu-yoko.

Natočení znaků ve svislém textu

Při práci se svislým textem můžete otočit směr znaků o 90°. Otočené znaky se zobrazují vzpřímeně; neotočené znaky se zobrazují naležato (kolmo k řádku textu).

Photoshop: Původní text (vlevo) a text bez svislého otočení (vpravo)
Původní text (vlevo) a text bez svislého otočení (vpravo)

 1. Vyberte svislý text, který chcete otočit nebo narovnat.
 2. Zvolte Standardní svislé zarovnání pro latinku z nabídky panelu Znaky. Zaškrtnutí označuje, že je volba vybraná.
  Poznámka:

  Dvoubytové znaky (znaky plné šířky, které se vyskytují jen v čínských, japonských a korejských písmech) se otáčet nedají. Všechny dvoubytové znaky, které jsou ve vybraném rozsahu textu, zůstanou neotočené.

Změna orientace textové vrstvy

Orientace textové vrstvy určuje směr řádků textu vzhledem k oknu dokumentu (u bodového textu) nebo k ohraničovacímu rámečku (u odstavcového textu). Když je textová vrstva svislá, řádky textu běží nahoru a dolů; když je textová vrstva vodorovná, řádky textu natékají zleva doprava. Nepleťte si orientaci textové vrstvy se směrem znaků v řádku textu.

 1. V panelu Vrstvy vyberte textovou vrstvu.
 2. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Vyberte textový nástroj a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Orientace textu .

  • Zvolte Vrstva > Textová vrstva > Vodorovně nebo zvolte Vrstva > Textová vrstva > Svisle.

  • V nabídce panelu Znaky zvolte Změnit orientaci textu.

Rastrování textových vrstev

Některé příkazy a nástroje – například efekty filtrů a nástroje pro malování – nejsou pro textové vrstvy dostupné. Abyste mohli použít takový příkaz nebo nástroj, musíte text rastrovat. Rastrováním se textová vrstva převede na normální vrstvu a její obsah již nelze upravovat jako text. Když zvolíte příkaz nebo nástroj, který vyžaduje rastrovanou vrstvu, objeví se výstražná zpráva. V některých oknech výstražných zpráv je tlačítko OK, na které můžete kliknout, a tím vrstvu rastrovat.

 1. Vyberte textovou vrstvu a zvolte Vrstva > Rastrovat > Text.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]