Používání přitahování

Přitahování pomáhá přesně umístit okraje výběrů, hranice oříznutí, řezy, tvary a cesty. Avšak pokud přitahování neumožňuje správné umísťování prvků, můžete je zakázat.

Zapnutí nebo vypnutí přitahování

 1. Zvolte Zobrazení > Přitahovat. Znak zaškrtnutí označuje, že je přitahování zapnuté.

Poznámka:

Chcete-li během používání nástroje Přesun dočasně zakázat přitahování, podržte klávesu CTRL.

Určení, k čemu se bude přitahovat

 1. Zvolte Zobrazení >Přitahovat na a zvolte jednu nebo více voleb z podnabídky:

  Vodítka

  Přitahuje na vodítka.

  Mřížku

  Přitahuje na mřížku. Tuto volbu nemůžete vybrat, když je mřížka skrytá.

  Vrstva

  Přitahuje k obsahu ve vrstvě.

  Řezy

  Přitahuje na hranice řezů. Tuto volbu nemůžete vybrat, když jsou řezy skryté.

  Hranice dokumentu

  Přitahuje k okrajům dokumentu.

  Vybrat vše

  Vybere všechny volby přitahování.

  Žádný

  Vypne všechny volby přitahování.

  Znak zaškrtnutí označuje, že je volba vybraná a přitahování je zapnuté.

  Poznámka:

  Pokud chcete zapnout přitahování pouze pro jednu volbu, vypněte příkaz Přitahovat, a pak zvolte Zobrazení > Přitahovat na a vyberte příslušnou volbu. Tím se automaticky zapne přitahování pro vybranou volbu a vypne se pro všechny ostatní volby Přitahovat na.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online